A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. február 22-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

173/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Kossuth téri lezárás felülvizsgálatának kérésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

174/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „SZMSZ módosítás a népképviselet elvének érvényesülése érdekében” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

175/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

176/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja a „Javaslat bizottsági alelnök cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

177/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2007. (II. 2.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2007. évi normatív támogatására.

4. A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítása.

a) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapító okiratának módosítása.

b) BFVK Zrt. alapító okiratának módosítása.

c) Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratának módosítása.

d) ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának módosítása.

e) FTSZV Kft. alapító okiratának módosítása.

f) FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása.

g) IL-NET Kht. alapító okiratának módosítása.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Szent László Kórházának összevonására.

6. A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. végelszámolásának befejezése.

7. Javaslat a Károlyi Kórház gazdálkodási előlegkérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

8. Javaslat az Új Színház Kht. alapító okiratának módosítására.

9. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból.

10. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

11. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. VIII. ker., volt Ganz-Mávag Törzsgyár területének Kerületi Szabályozási Terve).

12. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítványnak működési célú eseti támogatás utalásának engedélyezésére.

13. Csatlakozás a Róma város által meghirdetett „Európai városok polgármestereinek felhívása a halálbüntetés ellen” című kezdeményezéshez.

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

15. A 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.

16. Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása.

17. Mansfeld Péter-emlékmű elhelyezése az I. kerületben.

18. Kovács Imre fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

19. Az Uplink Media Kft. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése iránti kérelem elutasításának ügyében.

20/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

179/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Molnár Gyula lemondását a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság alelnöki funkciójáról és tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Kolozs Andrást a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának, alelnökének, 2007. február 22-i hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2007. évi normatív támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

180/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásához szükséges kérelemmel és felhatalmazza a főpolgármestert és a főjegyzőt annak aláírására.

181/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2007-ben továbbra is folyamatosan fenn kívánja tartani.

182/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéseihez Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetéséről szóló …/2007. (…….) Főv. Kgy. rendeletében 2007. évre összesen 39 242,5 M Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást biztosít a következő feladatokra:

- a helyi közforgalmú közlekedés támogatása: 10 000,0 M Ft,

- az M-2 metróvonal felújítása 11 038,2 M Ft,

- az M-2 metróvonal járműállomány-cseréje 10 411,8 M Ft,

- villamos járműfejlesztésre átadás 7792,5 M Ft.

Határidő: a kérelem benyújtására 2007. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelő módosítása.

a) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapító okiratának módosítása.

b) BFVK Zrt. alapító okiratának módosítása.

c) Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratának módosítása.

d) Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítása.

e) FTSZV Kft. alapító okiratának módosítása.

f) FŐKÉTÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása.

g) IL-NET Kht. alapító okiratának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

183/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Kossuth téri lezárás felülvizsgálatának kérésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

184/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „SZMSZ-módosítás a népképviselet elvének érvényesülése érdekében” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

185/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

186/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

187/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

188/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

189/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását az alábbi kiegészítésekkel:

a) A Részvénytársaság közgyűlésére vonatkozó IX. fejezetének az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosítványokat felsoroló 9.3. pontjának, 9.3.11. alpontja a következő: „9.3.11. A Társaság vezérigazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása”.

b) A Részvénytársaság közgyűlésére vonatkozó IX. fejezete 9.4. pontjának 2. bekezdése a következő:

„Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, a könyvvizsgáló díjazásának, valamint a vezérigazgató díjazásának megállapítása”.

c) Az Igazgatóságra vonatkozó X. fejezet 10.1. pontjának 11. bekezdése a következő:

„Gyakorolja a vezérigazgató jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat, az Alapítót megillető jogok kivételével”.

d) Az alapító okirat X. (Igazgatóság) fejezete új 10.15. pontjaként és a XI. fejezet (Felügyelőbizottság) 11.14. pont 4. mondata után megfogalmazott mondatok törlésre kerülnek.

e) A vezérigazgatóra vonatkozó XIII. fejezet a következő:

„13.1. Az Igazgatóság egy tagja jogosult a vezérigazgatói cím használatára.

A vezérigazgató egyben a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalói felett.

13.2. A vezérigazgató Antal Attila megbízatása 2007. január 1-jétől 2011. május 31-ig tart.

A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, feladatait a Gt. szabályai, az alapító okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelően látja el.

13.3. A vezérigazgató jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat az Alapító hatáskörébe utaltak kivételével az Igazgatóság gyakorolja”.

190/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen az alapító okirat jelen határozat szerinti módosításával összhangban a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, Vezetői Javadalmazási Szabályzatának, valamint az igazgatóság ügyrendjének módosítására és kiegészítésére az Alapító által történő jóváhagyás céljából.

191/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonva a 2006. évi IV. törvény, az új Gt. 39. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - megválasztja a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottsági tagjának - a Központi Üzemi Tanács javaslatára, munkavállalói delegáltként Gulyás Attilát, 2006. december 1-jétől 2007. május 31-ig terjedő időszakra, a jelenlegi tagokéval azonos díjazás mellett.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

192/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az FTSZV Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

193/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

194/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az IL-NET Kht. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Szent László Kórházának összevonására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

195/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szent László Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. június 30-ával, egyetemleges jogutódlással megszünteti, jogutódja a Szent István Kórház és Rendelőintézet. Az erről szóló - 2. számú mellékletben csatolt - megszüntető okirat aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 2007. június 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

196/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel vonja magához a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság cím 1. pontjában átruházott hatáskörét és dr. Radnai Zoltánnak, a Szent László Kórház mb. főigazgatójának megbízását 2007. június 30-i hatállyal visszavonja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges munkajogi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2007. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

197/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény záróbeszámolójának 2007. június 30-i fordulónappal, teljes körűen leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztottan és az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal történő elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés 2007. októberi ülésére való előterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. októberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

198/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

199/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és - az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról az 5. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

200/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, intézkedjen, hogy a Szent István Kórház főigazgatója készítsen részletes ütemtervet a felelősök és a határidők megjelölésével a két intézmény egyesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtására, amelyet a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága tárgyaljon meg. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság határozata alapján intézkedjen, hogy a főigazgató gondoskodjon a végrehajtás irányításáról.

Határidő: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 2007. áprilisi ülése, utána folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

201/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen a Semmelweis Egyetemmel való együttműködés rendezéséről, az oktatói státuszok optimális meghatározásáról.

Határidő: 2007. április 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

202/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Szent István Kórház és a Szent László Kórház összevonásához kapcsolódó létszámleépítés pénzügyi fedezetére a 2007. és a 2008. év során összesen 294 000 E Ft keretösszegig a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére. A kórházat utólagos elszámolási kötelezettség terheli a pályázat benyújtása érdekében.

Határidő: 2007. II. negyedévtől 2008. év végéig negyedévente

Felelős: dr. Demszky Gábor

203/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Szent István Kórház által negyedévente elkészített létszám-leépítési dokumentáció alapján terjessze a Közgyűlés elé a szükséges előirányzat-módosítási javaslatokat.

Határidő: folyamatosan 2008. december 31-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

204/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a két kórház egyesítési folyamatának elért eredményeit a Fővárosi Közgyűlés 2008. januári ülésén áttekinti.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. januári ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. végelszámolásának befejezése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

205/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” címe 23. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét,

- és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt” 2006. július 15.-október 31. időszakra szóló közhasznúsági jelentését és az ennek részét képező 2006. évi egyszerűsített éves beszámolót a független könyvvizsgáló jelentésével és a felügyelőbizottság jegyzőkönyvével együtt;

- elfogadja a végelszámolói zárójelentést, a vagyonfelosztási javaslatot és az adóbevallásokat és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság cégjegyzékből való törléséről.

Határidő: 2007. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

206/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a vagyon kiadásának határideje a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának időpontját követő 30. naptári nap.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának időpontját követő 30. naptári nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

207/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Dr. Bors Katalin végelszámolói megbízását a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának időpontját követő 35. naptári nappal megszünteti.

Határidő: a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának időpontját követő 35. naptári nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Károlyi Kórház gazdálkodási előleg kérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

208/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Károlyi Sándor Kórháznak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 78 M Ft kamatmentes működési költség előleg kérelmével egyetért és kötelezettséget vállal az intézmény részére 22 M Ft visszatérítendő önrész biztosítására. Felhatalmazza a főpolgármestert - az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt - megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

209/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Működési Költség Előleg Szerződést”, egyben kezességet vállal az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés megszűnésekor még fennálló, de legfeljebb 78 M Ft összegű kamatmentes működési költség előleg visszafizetésére és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint a szerződéshez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

210/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi önrészt megelőlegezi az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére azzal, hogy a 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor rendezi a 2007. évi költségvetésben az előirányzatot.

Határidő: 2006. évi pénzmaradvány elszámolása

Felelős: dr. Demszky Gábor

211/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján felkéri a főpolgármestert, hogy a 22 M Ft önrészt a döntést követően azonnal utalja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat az Új Színház Kht. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

212/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1854/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatának 13. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek

„- Mihály Zoltánt az Új Színház Kht. felügyelőbizottságából visszahívja, egyben Keszegné Menczer Erzsébetet (a. n.: Varsányi Erzsébet, lakcím: 1031 Budapest, Tóga u. 6.) az Új Színház Kht. felügyelőbizottságába tagnak megválasztja.

Megbízása 2007. január 1.-2008. július 1., díjazását 46 000 Ft/hó összegben állapítja meg.”

213/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Új Színház Kht. alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális „Alap”-ból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

214/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 53/2007. (II. 21.) határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím 2006. évi pénzmaradványa terhére 3200 E Ft összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2006. évi pénzmaradványa terhére összesen 2216 E Ft összegben, mindösszesen 5416 E Ft értékben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos
pályázó
Cél Kap
(E Ft)
ITI Magyar Központ Hevesi Sándor Díj 400
Magyar Színházi Videoarchívum Alapítvány Színházi előadások rögzítése, régi felvételek digitalizálása, adatrögzítés 500
MASZK Országos Színészegyesület Színészi jutalomjátékok (10 db) 2000
Zugszínház Egyesület Új bemutató a Trafóban 300
Összesen a Színházi Alapból: 3200

A „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím keretéből:

Számlatulajdonos
pályázó
Cél Kap
(E Ft)
MAOE - Hermann Zoltán Hermann Zoltán kiállítása a Budapest Galériában 100
ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány Az Egyetemi Színpad történetének megjelentetése az 50 éves évfordulóra 300
Harmónia Háza Egyesület Téli ünnepeink rendezvénysorozat 100
Háromszín Kulturális Alapítvány Fellépési lehetőség beteg művészeknek 100
Karaván Művészeti Alapítvány Roma képességfejlesztő klub-tanoda és színészképző stúdió működtetése 540
Intermezzo Művészeti Alapítvány IV. Ifjúsági Kortárs Zenei Estek megrendezése 476
Magyar Zeneművészeti Társaság A Mini-Fesztivál 2007. megrendezéséhez 400
Belvárosi Zenei Alapítvány In memoriam Ferencsik János hangverseny 200
Összesen: 2216
Mindösszesen: 5416

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr Demszky Gábor

A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretéből:

A napirend 10. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

215/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 3724 E Ft összegű támogatásra az alábbiak szerint:

- Budapesti Művelődési Központ: önrész 2000 E Ft, pályázott támogatás 2000 E Ft,

- Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.: önrész 1724 E Ft, pályázott támogatás 1724 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2007. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

216/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2007. évi költségvetésben új céltartalékon biztosítja.

217/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati döntést követően a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest VIII. kerület, volt Ganz-Mávag Törzsgyár területének Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

218/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület, Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Vajda Péter utca-Orczy út-Orczy tér által határolt területére készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítványnak működési célú eseti támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

219/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a „8223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret” 2006. évi pénzmaradványa terhére a Segély Helyett Esély Alapítvány részére a 3380 E Ft összeg átutalását engedélyezi intézményi működési kiadások fedezetére.

Határidő: támogatási szerződés alapján

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Csatlakozás a Róma város által meghirdetett „Európai városok polgármestereinek felhívása a halálbüntetés ellen” című kezdeményezéshez.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

220/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy minden rendelkezésére álló jogi és erkölcsi eszközzel lépjen fel a Schöpf-Merei Ágost Szülészeti és Anyavédelmi Központ bezárása ellen.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

221/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a Róma város által meghirdetett „Európai városok felhívása a halálbüntetés ellen” című kezdeményezéshez.

Határidő: 2007. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

222/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdés alapján úgy dönt, hogy a 2007. március 1. és 2008. február 28-a közötti időszakban:

a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő

a) - ún. „átmeneti lakásokat”,

- szobabérlők házában lévő lakrészeket,

- „egyéb” lakásokat - 3 db lakást kivéve - pályázat útján történő bérbeadással hasznosít;

b) 3 db „egyéb” lakást szolgálati jellegű bérbeadással a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére biztosít.

223/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalanellátást végző szervezetek részére biztosítja.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: A 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

224/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát elfogadja és támogatja a 2012-es IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezése tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügyét és felhatalmazza a főpolgármestert a nyilatkozat 1. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

A nyilatkozat kiadása a Fővárosi Önkormányzat részéről semmiféle kezesség- és pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

225/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárát 2007. március 1-jei hatállyal az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
EGIS 27 000
Mtelekom A 1 050
Mtelekom B 950
Richter 42 000

226/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Mansfeld Péter-emlékmű elhelyezése az I. kerületben.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

227/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Melocco Miklós szobrászművész Mansfeld Pétert ábrázoló mészkő anyagú emlékművének elhelyezését az I. kerület, Szabó Ilonka utca menti 14217 hrsz. zöldterület utcával határos támfalára az alábbi felirattal:

MANSFELD PÉTER

1941-1959

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Kovács Imre fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Az Uplink Media Kft. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése iránti kérelem elutasításának ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 20/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

230/2007. (II. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. február 22-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére