A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

681/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tagjai közül a Kossuth tér térépítészeti tervpályázat Bíráló Bizottságába történő delegálásra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

682/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyadi kastély) értékesítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

683/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg „A Jobbik Magyarországért Mozgalom zászlóajándékozási akciója” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

684/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a pontként tárgyalja meg „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

685/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 60. pontként tárgyalja meg „A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgárainak tiszteletére emelt emlékmű fennmaradása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

686/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg „VII. Országos Köztisztviselők Napjának megrendezése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

687/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

688/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Operatív Programok (KMOP, KÖZOP, KEOP) 2007-2008. évi Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni kívánt projektek indikatív listájára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

689/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Rossi Bt. és Médium Rendezvényszervező Kft. V. ker., Fővám téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata” című előterjesztés napirendről történő levételét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

690/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat az árkartellező cégek közbeszerzési pályázatból való kizárására, illetve ellenük kártérítési perek megindítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

691/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem veszi napirendjére a „Javaslat a közüzemi szolgáltató cégek felügyelőbizottságai működőképességének biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

692/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi le napirendjéről a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

693/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/b Javaslat a Budapest főváros XII. kerületi székhelyű 18. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

1/c Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tisztségviselőinek megválasztására.

1/d Javaslat a Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi tanács önkormányzati oldal 1 tagjának megválasztására.

2. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Operatív Programok (KMOP, KÖZOP, KEOP) 2007-2008. évi Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni kívánt projektek indikatív listájára.

3. Javaslat a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának átadására.

4. Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó átszervezésére.

5. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona és Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Otthona (hetes otthonok) intézmények megszüntetésére.

6. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények nem kötelező feladatainak megszüntetésére és a létszámcsökkentéssel összefüggő kifizetések fedezetének biztosítására.

7. Javaslat a HÉV és a környéki autóbusz-viteldíjak módosítására, valamint a járművezetőnél váltható vonaljegy árának emelésére.

8. A Jobbik Magyarországért Mozgalom zászlóajándékozási akciója.

9. Javaslat a Kiemelt Fejlesztések Irodájának létrehozására.

10. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat egyes fővárosi Főv. Kgy. rendeletek módosításáról.

12. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a Főváros támogatása nélkül 2004. és 2005. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

13. Az I. ker., Rác-fürdő környéke területi rendezés.

14. Bp. XI. ker., Somogyi út 35. (Etele tér) 2863/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának értékesítése.

15. Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyadi kastély) értékesítésére.

16. XI. ker., Etele tér menti ingatlanok telekalakítási ügye (T-79621 ttsz.).

17. Javaslat az IL-Net Kht.-val kötött Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. módosítására, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

18. Javaslat a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum végleges létszámleépítéseinek központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó pályázati anyagra, valamint a pályázatban nem támogatott jogcímek Fővárosi Önkormányzat által történő biztosítására.

19. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

20. Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályázható részének elszámolására.

21. VII. Országos Köztisztviselők Napjának megrendezése.

22. Javaslat a „Szent István Kórház, kórház- összevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

23. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. saját tőkéjének rendezésére.

24. Javaslat gyermekotthoni telephelyek megszüntetésére.

25. Javaslat a FŐSZINFORM alapító okiratának módosítására.

26. A Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okiratának módosítása.

27. Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

28. Javaslat az Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának jóváhagyására.

29. Javaslat a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tagjai közül a Kossuth tér térépítészeti tervpályázat Bíráló Bizottságába történő delegálásra.

30. Magyar Pont létrehozásának támogatása a Mari (Tatár) Köztársaságban.

31. Rossi Bt. és Médium Rendezvényszervező Kft. V. ker., Fővám téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

32. Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

33. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2006. évi működéséről.

34. Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

35. Javaslat a nonprofit szervezetek működéséhez ingyenesen átadott fővárosi tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség rendezésére.

36. Javaslat a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban keletkezett behajthatatlan követelés elengedésére.

37. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

38. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

39. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

40. Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására.

41. Összefoglaló jelentés a 2006. évi ellenőrzésekről.

42. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. április 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

43. Önkormányzati hozzájárulás a Hungáriavíz Zrt. alapító okiratának módosításához.

44. Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. metróvonal I. szakasz építéséhez kapcsolódó Baross téri és Rákóczi téri mélygarázsok kivitelezési munkáihoz.

45. Bp. IX. ker., Könyves Kálmán krt. 38293/59 hrsz.-ú terület rendezése.

46. Javaslat a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő portfolió egyes elemeinek átminősítésére.

47. A Fővárosi Önkormányzat, a XVIII. ker. Önkormányzat és az Auchan Magyarország Kft. közötti megállapodás.

48. Javaslat a 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság pályázati anyaga elkészítésének támogatására.

49. Javaslat a 2007. évi IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokság támogatására, a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata terhére.

50. Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása.

51. A CGE tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a VEOLIA-VODA S. A.-ra.

52. A Városligetben létesíteni tervezett erdei kalandpark közterület-használati ügye.

53. Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervjavaslata.

54. Javaslat átutalások kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.

55. Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

56. Beszámoló az Információ-gazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról.

57. Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére.

58. Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról.

59. A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgárainak tiszteletére emelt emlékmű fennmaradása.

60. Miszori Károlyné gondnok fellebbezése Miszori István személyi térítési díja ügyében.

61/a Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre.

A napirend 1/a pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

694/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Rátonyi Gábor lemondását a kerületi koordinációs bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja dr. Kocsis Mátét a Kerületi Koordinációs Bizottság tagjának 2007. június 1-jei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b pontja: Javaslat a Budapest Főváros XII. kerületi székhelyű 18. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/c pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tisztségviselőinek megválasztására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1/d pontja: Javaslat a Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi tanács önkormányzati oldal 1 tagjának megválasztására.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által az Operatív Programok (KMOP, KÖZOP, KEOP) 2007-2008. évi Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni kívánt projektek indikatív listájára.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

703/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

704/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Az 1. számú mellékletben szerepeljen a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a Kohéziós Alapból pályázható források terhére:

Római parti árvízvédelmi mű: közvetlenül a parton épülő védmű

Bekerülési költség: 4800 M Ft + áfa, melyből önrész:

80/20%-os arány esetén: 960 M Ft + áfa

85/15%-os arány esetén:720 M Ft + áfa

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

705/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító indítványát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 4. számú mellékletből a 2. számú mellékletbe előrehozza a Pesti Színház rekonstrukcióját.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

706/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Moszkva tér közlekedési csomópont fejlesztése” projekt az előterjesztés 2. számú mellékletébe kerüljön.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

707/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Aquincumi híd” beruházás az előterjesztés 2. számú mellékletébe kerüljön.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

708/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„3-as metró nyomvonal-hosszabbítás” az előterjesztés 1. számú mellékletébe kerüljön.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

709/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Bajcsy Kórház felújítás” projekt az előterjesztés 2. szám mellékletébe kerüljön.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

710/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Heim Pál Gyermekkórház »G« épület rekonstrukció és a Heim Pál Gyermekkórház manuális tömb (B) épület” projekt az előterjesztés 2. számú mellékletébe kerüljön.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

711/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Az 1-es villamos nyomvonalának meghosszabbítása az Etele térig” kerüljön az előterjesztés 2. számú mellékletébe.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

712/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„Szakképzési rendszer modernizációja (Fővárosi TISZK-ek)” kerüljenek ki a csomagból.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

713/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel rendelkező, az előterjesztés 1. számú mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

714/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

- Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel nem rendelkező, az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját.

- Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel nem rendelkező, az előterjesztés 3. számú mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját azzal, hogy fővárosi tulajdonú gazdasági társaság vagy intézmény biztosítja a szükséges önrészt és az előkészítési forrásokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

715/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy az 1. számú mellékletben szereplő projektekre elnyert uniós támogatás esetén a 7 éves Fejlesztési Tervben az adott projektre jutó felszabaduló forrást az először az 1. számú mellékletben feltüntetett és támogatott projektek esetleges önrész növekedésére, utána pedig a 2. számú mellékletben szereplő projektek önrészének biztosítására kell tervbe venni.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

716/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1. számú és 2. számú mellékletekben szereplő és megvalósítási tanulmánnyal még nem rendelkező fővárosi projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésére. A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költségeit az előterjesztésben szereplő projektek költségvetése tartalmazza.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

717/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjék, hogy az érintett fővárosi tulajdonú gazdasági társaság, vagy intézmény a 3. számú mellékletben szereplő projektek megvalósíthatósági tanulmányait készíttesse el.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

718/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. számú és 2. számú mellékleteiben nevesített, de ágazati fejlesztési programok által meg nem alapozott projektjavaslatokra készítsen előterjesztést.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

719/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Fejlesztéspolitikai szempontból támogatja a 7. számú mellékletben szereplő projekteket.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

720/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projektadatlapokat írja alá és küldje meg a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsának.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

721/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljáró tanácstagokat, hogy a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsának ülésén a jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő projekteket képviseljék és támogassák.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

722/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal összesen 247 000 E Ft fezedet biztosítására az alábbi kiemelt projektek megvalósíthatósági tanulmánytervére:

- Zöldfelületi rekonstrukció Népliget megújítása 30 000 E Ft,

- Szent Imre Kórház rekonstrukció II. ütem 10 000 E Ft,

- Uzsoki Utcai Kórház rekonstrukció II. ütem 10 000 E Ft,

- Csepeli gerinc út II. ütem 9000 E Ft,

- Kerékpáros Közlekedési Hálózat fejlesztése 9000 E Ft,

- Margitszigeti Szabadtéri Színpad 10 000 E Ft,

- Belterületeken a csapadékvíz által okozott károk csökkentése, szabályozott vízelvezetés és gyűjtés megvalósításával 39 000 E Ft,

- Rákos patak revitalizáció 50 000 E Ft,

- Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció 20 000 E Ft,

- Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés 20 000 E Ft,

- Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmények) 20 000 E Ft,

- Budapest Szíve program I. ütem 20 000 E Ft.

Ennek érdekében a 2007. évi költségvetésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen fenti feladatokra és összegekben előirányzatot biztosít, a „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő Tervezési, előkészítés ágazati keretek feladat 140 000 E Ft összegű, valamint a „9300 Általános tartalék 107 000 E Ft összegű egyidejű csökkentésével.

723/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

724/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megvalósíthatósági tanulmánytervek számláinak soron kívüli kifizetésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

725/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés kiegészül egy 8. számú melléklettel, amely a főváros fejlesztéspolitikai támogatását élvező kerületi kezdeményezésű projekt elnevezést viseli.

A mellékletben megnevezésre kerül az „Európa belvárosa” Budapest VI., VII., VIII. kerület kulturális-gazdasági Fejlesztési Program Budapest belvárosának kiterjesztése, városrehabilitációja.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának átadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

726/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. július 1-jei hatállyal a Budapesti Corvinus Egyetem számára átadja a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 83.) fenntartói jogát, térítésmentesen a feladat ellátását szolgáló ingó vagyont és az ingatlanok ingyenes használati jogát 30 éves időtartamra.

727/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának a Budapesti Corvinus Egyetem számára történő átadását és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a „Megállapodás Közoktatási Intézmény fenntartói jogának átadás-átvételéről” című megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

728/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 5. számú melléklet szerinti „Haszonkölcsön szerződést” és felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

729/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.) alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító- okirat-módosítás és a 7. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

730/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 50 931 E Ft-tal - az intézmény 2007. évi költségvetésből az állami normatíván felüli fővárosi támogatás maradványával - csökkenti a „3528 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatás: 38 584 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 12 347 E Ft.

Egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

731/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 2007. évi költségvetéséből az állami normatíván felüli fővárosi támogatás maradványának, 50 931 E Ft-nak az átutalásáról soron kívül intézkedjen a Budapesti Corvinus Egyetem részére.

Határidő: 2007. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

732/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érettségi és szakmai vizsgadíjak tételes felmérésekor vegye figyelembe a vonatkozó jogszabályok alapján a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola részére járó támogatás összegét.

Határidő: Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

733/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

734/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megszűnő intézmény záróbeszámolóját 2007. június 30-i fordulónappal, teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. szeptember, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

735/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Szemünk fénye” világítás-korszerűsítési program keretén belül a Fővárosi Önkormányzatnak a Caminus Zrt.-vel kötött V-2006/00035/001 számú vállalkozási és bérleti szerződése módosítását.

Határidő: 2007. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó átszervezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

736/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jével a Fővárosi Pedagógiai Intézetet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadót (Budapest VIII., Vas utca 8-10.), mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeket - közoktatási intézmények feladatracionalizálása keretében - jogutóddal megszünteti.

Jogutódként kijelöli a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.).

737/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) megszüntető okiratát az 1.a illetve 1.b számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

738/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jével megalapítja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet (új 3802 címkóddal), a megszűnő Fővárosi Pedagógiai Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) és a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) általános jogutódjaként.

739/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8-10.) alapító okiratát az előterjesztés 1.c számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerint.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

740/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a két megszűnő intézmény (Fővárosi Pedagógiai Intézet és Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó) záróbeszámolóját 2007. augusztus 31-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. november

Felelős: dr. Demszky Gábor

741/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jétől módosítja az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

3701 3801 3802
FIPT FPI FPPTI
Bevételi előirányzat összesen: -43 308 -98 680 +141 988
Ebből: intézményi működési bevétel: -4 484 -28 668 +33 152
felügyeleti szervtől kapott támogatás: -38 824 -70 012 +108 836
Kiadási előirányzat összesen: -43 308 -98 680 +141 988
Ebből: személyi juttatás (3 hóra): -25 767 -56 396 +82 163
munkaadókat terhelő járulékok (3 hóra): -8 436 -17 476 +25 912
dologi kiadások (4 hóra): -9 105 -24 808 +33 913
Létszámkeret-változás: -27 -52 +70

742/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Az intézményracionalizálás keretében 2007. szeptember 1-jei hatállyal 9 álláshelyet véglegesen megszüntet, továbbá a részmunkaidősök figyelembevételével 11 főre nyújt be pályázatot az alábbiak szerint:

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek
3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó 6 8
3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet 3 3
Összesen: 9 11

743/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés után a jogutód intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. szeptember 1-jétől:

(adatok E Ft-ban)
Cím-
kód
Intézmény megnevezése Létszám-
keret
3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 7

744/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel utólagos elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 20 284 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

3701 FIPT 3801
FPI
Kiadás összesen: 11 598 8 686
Ebből: személyi juttatás 8 751 6 563
munkaadókat terhelő járulékok 2 847 2 123

745/2007. (V. 31.) Főv . Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2008. évi kifizetésekhez szükséges fedezet biztosítására az alábbiak szerint: „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” részére 21 687 E Ft támogatási és kiadási előirányzat (ebből: személyi juttatások: 17 054 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 4633 E Ft).

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

746/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 736-739/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerinti intézmény-megszüntetésekkel kapcsolatos előirányzat-módosítási javaslatot - a 740/2007. (V. 31.) és a 743/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő tartalomnak megfelelően - terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

747/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be 11 fő végleges létszámleépítése miatti kiadások központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkavállalónál történő - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

748/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám eltér a 747/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 11 főtől, a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona és Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Otthona (hetes otthonok) intézmények megszüntetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

749/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

750/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona és Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Otthona (hetes otthonok) intézmények megszüntetésére” című előterjesztés döntési javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

751/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)” intézményben az óvodai nevelési és az átmeneti gondozási tevékenység ellátását 2007. augusztus 31. napjával megszünteti és az intézmény engedélyezett létszámkeretét 38 fővel csökkenti.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

752/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intézmény alapító okiratát az 1/a számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

753/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 396/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozatát és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intézményt 2007. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

754/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intézmény megszüntető okiratának az 1/c számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

755/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé átminősíti a budapesti 29819/20 hrsz.-on nyilvántartott, a Budapest XIV. ker. Önkormányzattal osztatlan közös tulajdonban lévő felépítményes ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező és használatában lévő 1465/2433 tulajdoni részét, valamint a budapesti 29819/13 hrsz.-on nyilvántartott, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező beépítetlen ingatlant és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a két ingatlan értékesítésére, hasznosítására.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

756/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.)” intézményben az óvodai nevelési és az átmeneti gondozási tevékenység ellátását 2007. augusztus 31. napjával megszünteti és az intézmény engedélyezett létszámkeretét 35 fővel csökkenti.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

757/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) intézmény alapító okiratát a 2/a számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

758/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 397/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozatát és ezzel egyidejűleg Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) intézményt 2007. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

759/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) intézmény megszüntető okiratának a 2/c számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

760/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmények - József Attila Átmeneti Gyermekotthon (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) és Átmeneti Gyermekotthon (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) - záró beszámolójának 2007. december 31. fordulónappal történő elkészíttetéséről és az erről szóló dokumentumokat az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal, leltárral és záró főkönyvi kivonattal, továbbá a döntéshez kapcsolódó vonatkozó javaslattal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

761/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a megszüntetett intézmények 2007. évi költségvetési előirányzatainak rendezésére.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

762/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)”, mint munkáltatót érintő döntés és az intézmény szakmai tevékenységének megszüntetése miatt a 36 pályázható végleges álláshelymegszűnéshez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

763/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 36 megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

764/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)”, mint munkáltatót érintő döntés és az intézmény szakmai tevékenységének megszüntetése miatti 36 fős pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 49 684 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az intézmény 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 49 684 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 37 639 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 12 045 E Ft).

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

765/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony-megszüntetésekkel összefüggő egyéb kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 17 328 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 17 328 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 13 127 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 4201 E Ft).

766/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.)” mint munkáltatót érintő döntés és az intézmény szakmai tevékenységének megszüntetése miatt a 33 pályázható végleges álláshelymegszűnéshez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

767/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 33 megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

768/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.)”, mint munkáltatót érintő döntés és az intézmény szakmai tevékenységének megszüntetése miatti 33 fős pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 454 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az intézmény 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 40 454 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 30 647 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 9807 E Ft).

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

769/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony-megszüntetésekkel összefüggő egyéb kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 17 296 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 17 296 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 13 103 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 4193 E Ft).

770/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítésnél a kifizetések eltérnek a 764-765/2007. (V. 31.) és 768-769/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban közölt adatoktól, az elszámolást a Fővárosi Közgyűlés 2008. május havi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

771/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó vagyon működtetéséhez, az intézmény jogutód nélküli megszüntetésének előkészítéséhez, valamint az igazgató és a gazdasági vezető többletfeladatainak elismeréséhez szükséges pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében, a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím előirányzatról - egyszeri jelleggel magához vonja a főpolgármester hatáskörét és - átcsoportosít 7646 E Ft-ot, egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel, a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatra az alábbiak szerint:

Személyi juttatások 5527 E Ft,
(ebből többletfeladatra igazgatónak: 1882 E Ft,
gazdasági vezetőnek: 1244 E Ft)
Munkaadókat terhelő járulékok 1769 E Ft,
Dologi kiadások 350 E Ft.

772/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.) 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó vagyon működtetéséhez, az intézmény jogutód nélküli megszüntetésének előkészítéséhez, valamint az igazgató és a gazdasági vezető többletfeladatainak elismeréséhez szükséges pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím előirányzatról - egyszeri jelleggel magához vonja a főpolgármester hatáskörét és - átcsoportosít 7423 E Ft-ot egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10-12.)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatra az alábbiak szerint:

Személyi juttatások 5396 E Ft,
(ebből többletfeladatra igazgatónak: 1566 E Ft,
gazdasági vezetőnek: 1447 E Ft)
Munkaadókat terhelő járulékok 1727 E Ft,
Dologi kiadások 300 E Ft.

773/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 751/2007. (V. 31.), 756/2007. (V. 31.), 764-765/2007. (V. 31.), 768-769/2007. (V. 31.) és 771-772/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő módosításáról.

A napirend 6. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények nem kötelező feladatainak megszüntetésére és létszámcsökkentéssel összefüggő kifizetések fedezetének biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

774/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

„430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma” cím keretei között működő Nyitott Kapu Gyermeklélektani Szolgálat működtetését - mivel nem kötelezően ellátandó feladat - 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

775/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

„4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata” cím keretei között működő Kék Vonal Segélyhívó Telefonszolgálat, valamint a Családok Átmeneti Otthona működtetését - mivel nem kötelezően ellátandó feladat - 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

776/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

„430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím általános iskolai szakmai egységének működtetését - mivel nem kötelezően ellátandó feladat - 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben
7 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

777/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

„430103 Budapest Főváros Önkormányzatának Bólyai Gyermekotthona” cím óvodai szakmai egységének működtetését - mivel nem kötelezően ellátandó feladat - 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

778/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út 36.) alapító okiratát a 2/a számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/a számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

779/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 2/b számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

780/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 2/c számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/c számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

781/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 2/d számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/d számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

782/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A végleges létszámleépítés után az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007. szeptember 1-jétől:

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Létszámkeret
4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út) 46
4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) 71
4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) 113
4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
(Hárshegyi út) 85
4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és
Általános Iskolája (Menyecske út) 107
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 286
4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai 439
430102 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út) 19
430103 Gyermekotthon (Bólyai J. utca) 29
430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi. (Árpád út) 47
430106 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.) 42
430107 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok u.) 30
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola 43
430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma 54
430115 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 32
430117 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
(Acsády Ignác u.) 27

783/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be az intézmények 2007. évi költségvetését érintő megszorítások miatt a 41 pályázható végleges álláshelymegszűnéshez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

784/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 41 megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

785/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A gyermekvédelmi intézmények 2007. évi költségvetését érintő megszorítások miatt a 41 fő pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatának 12 863 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a táblázatban szereplő intézmények 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát 12 863 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 9745 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 3118 E Ft). A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 34 060 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

A 2007. évi pályázható kifizetések és a 2008. évi kötelezettségvállalás bemutatása

ezer Ft-ban
2007 2008
Cím-
rend

Intézmény neve

Személyi
juttatások
Munka-
adókat
terhelő
járulékok

Összesen

Személyi
juttatások
Munka-
adókat
terhelő
járulékok

Összesen
4213 Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (Balatonboglár) 0 0 0 1 406 450 1 856
4214 Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona
és Általános Iskolája (Bicske) 456 146 602 3 137 1 004 4 141
4220 Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános
Iskolája (Hárshegyi út) 1 750 560 2 310 0 0 0
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálata (TEGYESZ) 612 196 808 7 021 2 247 9 268
4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket
és Fogyatékosokat Bef.
Gyermekotthonai 3 477 1 112 4 589 750 243 993
430102 Budapest Főváros Önkormányzatának
Általános Iskolai Kollégiuma
(Tapolcsányi út) 0 0 0 446 142 588
430106 Vasvári Pál Gyermekotthon
(Budakeszi út 48.) 2 190 701 2 891 1 524 488 2 012
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon
és Általános Iskola 378 121 499 4 931 1 578 6 509
430114 Budapest Főváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája
és Kollégiuma 637 204 841 1 049 335 1 384
430115 Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 245 78 323 5 537 1 772 7 309
Összesen: 9 745 3 118 12 863 25 801 8 259 34 060

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony-megszüntetésekkel összefüggő egyéb kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím előirányzatának 23 253 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a táblázatban szereplő intézmények 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát összesen 23 253 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás összesen 17 618 E Ft; munkaadókat terhelő járulékok összesen 5635 E Ft). A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 12 275 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

A 2007. évi nem pályázható kifizetések és a 2008. évi kötelezettségvállalás bemutatása

2007 2008
Cím-
rend

Intézmény neve

Személyi
juttatások
Munka-
adókat
terhelő
járulékok

Összesen

Személyi
juttatások
Munka-
adókat
terhelő
járulékok

Összesen
4213 Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (Balatonboglár) 490 157 647 0 0 0
4214 Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona
és Általános Iskolája (Bicske) 1 930 618 2 548 727 233 960
4220 Budapest Főváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános
Iskolája (Hárshegyi út) 1 108 354 1 462 0 0 0
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 2 421 971 3 196 1 990 637 2 627
4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket
és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai 2 120 678 2 798 240 78 318
430102 Vasvári Pál Gyermekotthon
(Budakeszi út 48.) 344 107 451 690 221 911
430106 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon
és Általános Iskola 2 324 744 3 068 1 463 468 1 931
430109 Budapest Főváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája
és Kollégiuma 3 321 1 063 4 384 1 500 480 1 980
430114 Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 1 835 587 2 422 1 681 538 2 219
430115 Budapest Főváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 1 725 552 2 277 1 007 322 1 329
Összesen: 17 618 5 635 23 253 9 298 2 977 12 275

787/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a 41 fő végleges létszámleépítésnél a kifizetések eltérnek a 785-786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban közölt adatoktól, az elszámolást a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

788/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 774-777/2007. (V. 31.), 782/2007. (V. 31.) és a 785-786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet - az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal történő - módosításáról.

A napirend 7. pontja: Javaslat a HÉV- és a környéki autóbusz-viteldíjak módosítására, valamint a járművezetőnél váltható vonaljegy árának emelésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

789/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát, mely szerint:

„A Főváros Közgyűlése úgy dönt, hogy a járművezetőnél váltható vonaljegy ára továbbra is a 2007. január elsejétől érvényben lévő 260 Ft marad.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről.

A napirend 8. pontja: A Jobbik Magyarországért Mozgalom zászló ajándékozási akciója.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

790/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy visszautasítja az árpádsávos zászló átadására vonatkozó kezdeményezést, felhívja a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek figyelmét, hogy szálljanak szembe a kezdeményezéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Kiemelt Fejlesztések Irodájának létrehozására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat egyes fővárosi Főv. Kgy. rendeletek módosításáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

791/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„az előterjesztés 2., 3., 4., 5., 6. §-át hagyja el a Fővárosi Közgyűlés”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 34/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a főváros támogatása nélkül 2004. és 2005. évben megépült Budapest XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

792/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

793/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: I. ker., Rác-fürdő környéke területi rendezés.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

794/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

az „I. kerület, Rác-fürdő környéke területi rendezése” ügyében a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy az I. kerület, Hadnagy utca menti terület T-77432 ttsz.-ú tervnek megfelelő rendezésének a földhivatali ingatlan-nyilvántartáson való átvezetését a megállapodásban foglaltak szerinti területcseréket, telekhatár-korrekciókat elfogadja, azokat jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

795/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Rác-fürdő környékének rendezésére vonatkozó előterjesztés 8. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

796/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (3) bek. alapján hozzájárul a FŐTÁV Zrt. vezeték jogának az „új” 5966 hrsz.-ú telekre való bejegyzéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Bp. XI. ker., Somogyi út 35. (Etele tér) 2863/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának értékesítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

797/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest XI. ker., Somogyi út 35. sz. (hrsz.: 2863/6) alatti ingatlant nyilvános pályázat útján nettó 540 000 000 Ft induló áron értékesíti, elfogadja az előterjesztő által módosított 5. számú mellékletét képező pályázati kiírást.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

798/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolítására és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

799/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben biztosított jogánál fogva - a Gazdasági Bizottság hatáskörét magához vonja eseti jelleggel és úgy dönt, hogy a pályázat lebonyolításáért és az adásvételi szerződés előkészítéséért a kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási keretből.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

800/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

801/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot.

A napirend 16. pontja: A XI. ker., Etele tér menti ingatlanok telekalakítási ügye (T-79621 ttsz.).

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

802/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 9/A. §-ában és 17. § (1) bekezdésében foglalt joga alapján úgy dönt, hogy a 2863/16 hrsz.-ú közterületből a T-79621 ttsz.-ú vázrajzon „a” alatti 196 m2-nek a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz való hozzájegyzését, valamint a 3258/1 hrsz.-ú 18 m2 „kivett közterület” besorolású földrészletnek a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz való csatolását - amellyel a le- illetve hozzájegyzett ingatlanrész és földrészlet forgalomképessé válik - elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

803/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság Vr. 9/A. §-ában, valamint a Vr. 21. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörét és a XI. kerület, Etele tér melletti, a fővárosi önkormányzati tulajdonú 2863/16, 3258/1 hrsz.-ú, valamint az Etele Ingatlanforgalmazó Kft. és az Artfleur Orgona Kft. tulajdonában lévő 2863/20, 3262/2 hrsz.-ú földrészleteket érintő T-79621 ttsz.-ú vázrajz szerinti telekalakítással egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

804/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság Vr. 15/G. § (1) bekezdésében, valamint a 21. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörét és a Fővárosi Önkormányzatnak az „Ingatlan-csereszerződés”-ben vállalt kötelezettsége teljesítéseként a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz hozzájegyzésre kerülő, összesen 214 m2-ből 134 m2-nek a tulajdonjogát az értékegyezőség jegyében „telekalakítás és csere” jogcímén az ingatlantulajdonosnak visszaadja, a 80 m2 tulajdonjogát pedig versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül a BFVK Zrt. által 2007. március 12-én elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény szerinti áron: 70 E Ft/m2 + áfa, összesen 5,6 M Ft + áfa összegért adja el a 2863/20 hrsz.-ú földrészlet tulajdonosának.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

805/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztéshez csatolt „Telekalakítás során keletkező tulajdonközösséget megszüntető adásvételi szerződés” c. szerződésben foglaltakkal egyetért és annak aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: a hatósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

806/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence és dr. Bagdy Gábor interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

807/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

808/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

dr. Kocsis Máté interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

809/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

810/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

811/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

812/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

„Tisztesség, párthűség; a főváros polgárainak érdeke vagy a szabad demokraták politikai érdeke fontosabb?” című interpellációra adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

813/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István és Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

814/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

815/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Rátonyi Gábor interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

816/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

817/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és következő pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási pályázatok eredményével kapcsolatos teendőkre” című előterjesztést.

A napirend 17. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási pályázatának eredményével kapcsolatos teendőkre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

818/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

az 587/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat alapján benyújtott pályázatokban foglaltak teljesítésére vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetésében az Egészségügyi Minisztérium által az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításához - az 5. számú melléklet szerinti intézményi bontásnak megfelelően - biztosított mindösszesen 4060 M Ft összegre a fenntartói kezességvállaláshoz forrást biztosít.

Határidő: szükség esetén

Felelős: dr. Demszky Gábor

819/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A kötelezettségvállalás érvényessége esetén felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi táblázatban foglalt - intézményenként - megjelölt összegek vonatkozásában a kezességvállalási nyilatkozatok kiállításáról, egyben felhatalmazza ezek aláírására. A nyilatkozatok aláírására azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a Fővárosi Önkormányzat garanciát kap a pályázatokban foglalt beruházások, fejlesztések reális megvalósítási időtartam szerinti szakaszolásra a pályázati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i megvalósítási és elszámolási határidőt követően is.Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
(millió Ft)
Mind-
összesen
(1.1+1.2)
(millió Ft)
1.1 1.2
1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház 0,00 25,00 25,00
2. Budai Gyermekkórház 48,00 62,00 110,00
3. Heim Pál Gyermekkórház 51,80 240,00 291,80
4. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 15,20 30,00 45,20
5. Károlyi Sándor Kórház 38,40 12,70 51,10
6. Nyírő Gyula Kórház 84,70 100,00 184,70
7. Péterfy Sándor Utcai Kórház 12,00 870,00 882,00
8. Szent Imre Kórház 20,00 0,00 20,00
9. Szent István Kórház 149,80 300,00 449,80
10. Szent János Kórház 56,20 250,00 306,20
11. Szent László Kórház 0,00 1500,00 1500,00
12. Szent Margit Kórház 114,00 50,00 164,00
13. Uzsoki Utcai Kórház 19,20 0,00 19,20
14. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház 0,00 11,00 11,00
Mindösszesen: 609,30 3450,70 4060,00

Határidő: a garanciális feltételek teljesülését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

820/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a források folyósításának alapjául szolgáló szerződések aláírására abban az esetben, ha az átvételhez szükséges átalakítások forrása az alábbi táblázatban foglaltak alapján biztosításra kerül. A szerződések aláírására azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a Fővárosi Önkormányzat garanciát kap a pályázatokban foglalt beruházások, fejlesztések reális megvalósítási időtartam szerinti szakaszolásra a pályázati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i megvalósítási és elszámolási határidőt követően is.Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
(millió Ft)
Mind-
összesen
(1.1+1.2)
(millió Ft)
1.1 1.2
1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház 0,00 25,00 25,00
2. Budai Gyermekkórház 48,00 62,00 110,00
3. Heim Pál Gyermekkórház 51,80 240,00 291,80
4. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház 15,20 30,00 45,20
5. Károlyi Sándor Kórház 38,40 12,70 51,10
6. Nyírő Gyula Kórház 84,70 100,00 184,70
7. Szent Imre Kórház 20,00 0,00 20,00
8. Szent István Kórház 149,80 300,00 449,80
9. Szent János Kórház 56,20 250,00 306,20
10. Szent Margit Kórház 114,00 50,00 164,00
11. Uzsoki Utcai Kórház 19,20 0,00 19,20
12. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház 0,00 11,00 11,00
Mindösszesen: 597,30 1080,70 1678,00

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

821/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a források folyósításának alapjául szolgáló szerződés aláírására az Országos Baleseti Sürgősségi Intézet feladatainak átvétele tekintetében abban az esetben, ha az átvételhez szükséges átalakítások forrása biztosításra kerül az alábbi táblázatban foglaltak szerint, valamint az átadó az átvétel előtt biztosítja az intézmény teljes adósságállományának kiegyenlítését. A szerződés aláírására azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a Fővárosi Önkormányzat garanciát kap a pályázatokban foglalt beruházások, fejlesztések reális megvalósítási időtartam szerinti szakaszolásra a pályázati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i megvalósítási és elszámolási határidőt követően is.Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
(millió Ft)
Mind-
összesen
(1.1+1.2)
(millió Ft)
1.1 1.2
Péterfy Sándor Utcai Kórház 12,00 870,00 882,00
Mindösszesen: 12,00 870,00 882,00

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

822/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a források folyósításának alapjául szolgáló szerződések aláírására az Országos Gyógyintézeti Központ hematológiai és csontvelő-transzplantációs feladatainak átvétele tekintetében abban az esetben, ha az átvételhez szükséges átalakítások forrása biztosításra kerül az alábbi táblázatban foglaltak szerint, valamint a kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladatok átvétele is megvalósul. A szerződés aláírására azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a Fővárosi Önkormányzat garanciát kap a pályázatokban foglalt beruházások, fejlesztések reális megvalósítási időtartam szerinti szakaszolásra a pályázati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i megvalósítási és elszámolási határidőt követően is.Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
(millió Ft)
Mind-
összesen
(1.1+1.2)
(millió Ft)
1.1 1.2
Szent László Kórház 0,00 1500,00 1500,00
Mindösszesen: 0,00 1500,00 1500,00

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

823/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel az elnyert pályázatokban foglaltak megvalósításának folyamatát, amelynek eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

824/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben az Egészségügyi Minisztériumtól az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításához igényelt 4060 M Ft összeghez képest csökkentett összegű támogatásról születik döntés, felkéri a főpolgármestert, hogy az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság közreműködésével készíttessen a szakmai tartalom megváltoztatására vonatkozóan javaslatot, s terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

825/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy dr. Havas Szófiát nem zárja ki a szavazásból.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

826/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

827/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István és dr. Pesti Imre módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa ki az egészségügyi ellátórendszer változásaira vezető folyamat során a Fővárosi Önkormányzat részéről megtett intézkedéseket, javaslatokat, elemezze és értékelje a megtett intézkedések hatását az ellátórendszer további működésére.

A vizsgálat során adjon választ a következő kérdésekre is:

- milyen okok és döntések vezettek az előterjesztésben jelzett, azonnali tulajdonosi beavatkozást igénylő állapothoz,

- a kialakult helyzet kezeléséhez szükséges átalakítások, összevonások több lépésben, elhúzódóan, mekkora költségekkel járnak (előre, jól láthatóan),

- a RET és a főváros arra jogosult testületei döntése nélkül, a RET elnöke milyen minőségében és felhatalmazás alapján egyeztetett az egészségügyi miniszterrel, a saját, az előterjesztésben részletezett állapotot okozó javaslatáról.

A betegellátás szempontjait is figyelembe véve: a Margit Kórház szülészetének, nőgyógyászatának, sebészetének megszüntetése, kapacitás-csökkentése nem veszélyezteti-e a térség lakosainak megfelelő ellátását?

- Történt-e a folyamat kapcsán károkozás?

- Van-e jogi lehetőség kárigény érvényesítésére?

A betegellátás szempontjait is figyelembe véve: a Margit Kórház szülészetének, nőgyógyászatának, sebészetének megszüntetése, kapacitás-csökkentése nem veszélyezteti-e a térség lakosainak megfelelő ellátását?

- A 2007. március 22-én a Fővárosi Önkormányzat nevében a minisztériummal kötött keret-megállapodás megkötése milyen felhatalmazás alapján történt, annak teljesítése milyen anyagi kötelezettségvállalást feltételez, a Fővárosi Önkormányzat rendelkezik-e fedezettel a költségvetésben megvalósítására?

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

828/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek beolvadással vagy intézményi kapacitásainak integrálásával történő átalakítások esetén a megszüntetésre nem kerülő - költségvetési gazdálkodási rendben működő - befogadó egészségügyi szolgáltató intézmény vezetője a beolvadás után fennmaradó intézményt tovább vezeti.

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a szervezeti átalakítással összefüggésben szükségessé váló munkajogi intézkedéseket a hivatalban lévő főigazgatóval egyeztetve tegye meg.

Határidő: folyamatos, illetve 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor, dr. Szolnoki Andrea”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

829/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat Észak-budai kórházainak integrációjával, ennek végrehajtása céljából a Szent János Kórház és a Szent Margit Kórház összevonásával, az egyesített költségvetési szerv feladatainak a későbbiekben végelszámolásra kerülő Budai Gyermekkórház Kht. feladataival való kibővítésével azzal, hogy az integráció végrehajtására céldátumként 2007. szeptember 1. napját jelöli meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az integráció végrehajtásához szükséges döntési javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

830/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék az integráció szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért felelős szakmai koordinátor kijelöléséről és tanácsadó bevonásával készíttessen megvalósíthatósági tanulmányt - amely részletesen bemutatja a Fővárosi Önkormányzattól igényelt ráfordításoknak a jövőbeni intézménygazdálkodási stabilitást biztosító költségcsökkenési hatásait, a tervezett új szakmai struktúrát és a várható szakmai eredményeket és kockázatokat - és azt terjessze az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elé.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

831/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonjogi igényt nyújt be a volt Központi Állami Kórház Kútvölgyi úti épületére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdésében biztosított lehetőség és felhatalmazás alapján. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék a tulajdonjogi igény bejelentéséről.

Határidő: 2007. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az IL-NET Kht.-val kötött közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

832/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az IL-NET Kht.-val kötendő közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: jelen döntést követő 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

833/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az IL-NET Kht.-val kötendő működési célú támogatásról szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: jelen döntést követő 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

834/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy mint az IL-NET Kht. legfőbb szerve, jóváhagyja jelen előterjesztés 1-2. számú mellékletét képező szerződések megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum végleges létszámleépítéseinek központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó pályázati anyagra, valamint a pályázatban nem támogatott jogcímek Fővárosi Önkormányzat által történő biztosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

835/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya esetén 5 álláshely (5 fő), valamint a Margitszigeti Atlétikai Centrum esetén 1 álláshely (1 fő), összesen 6 álláshely (6 fő) végleges létszámleépítésnek a központi költségvetésből történő pénzügyi biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatóak vissza, kivéve, ha - Főv. Kgy. rendeleten kívüli - jogszabályból adódó kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik ezt szükségessé. Egyben felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. július 14.

Felelős: dr. Demszky Gábor

836/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézmények létszámleépítéseihez kapcsolódó pénzügyi kötelezettség teljesíthetősége érdekében előlegként a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzata terhére - egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását követően - összesen 16 564 E Ft (ebből: személyi juttatás: 12 548 E Ft, járulékok: 4016 E Ft) támogatási és kiadási előirányzatot csoportosít át az alábbiak szerint:

1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum 3276 E Ft
(személyi juttatás: 2481 E Ft,
járulékok: 795 E Ft),
1502 Városligeti Műjégpálya 13 288 E Ft
(személyi juttatás: 10 067 E Ft,
járulékok: 3221 E Ft).

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

837/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a központi költségvetés által a létszámleépítési pályázatban nem támogatott jogcímeken (felmentési időre járó illetmény fennmaradó része, szabadságmegváltás, 13. havi illetmény időarányos része) kifizetendő összegek teljesíthetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzata terhére - egyszeri jelleggel - összesen 9355 E Ft (ebből: személyi juttatás: 7088 E Ft, járulékok: 2267 E Ft) támogatási és kiadási előirányzatot csoportosít át az alábbiak szerint:

1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum 2 109 E Ft
(személyi juttatás: 1598 E Ft,
járulékok: 511 E Ft),
1502 Városligeti Műjégpálya 7 246 E Ft
(személyi juttatás: 5490 E Ft,
járulékok: 1756 E Ft)

838/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 836-837/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

839/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-6. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Sor-
szám

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület Működési kiadásokra 200
2. Emszemere Bt. A 2007. évi Himalája expedíciókról készült dokumentáció, előadásanyag (filmek, fotók) készítésére 500
3. ÁNTSZ Családi Egészségnap kiadásaira 300
4. BVSC A karate szakosztály részére versenyeztetési és működési kiadásokra 400
5. Katana SE Működési és versenyeztetési kiadásokra 300
6. No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület közhasznú szervezet Működési kiadásokra és a nemzetközi eseményeken való részvétel kiadásaira 1000
Összesen 2700

840/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” címre 250 E Ft (ezen belül dologi kiadás: 250 E Ft) támogatási és kiadási előirányzatot átcsoportosít a kórház által megrendezésre kerülő „Egészség és Sportnap” rendezvény kiadásaira.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

841/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére 200 E Ft támogatást biztosít Nagy László részére az Első Szombat Sakkverseny kiadásainak támogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést (7. számú melléklet) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályázható részének elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

842/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet”, az „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet”, az „1108 Szent László Kórház”, az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet”, az ”1112 Nyírő Gyula Kórház”, az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet”, az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő” és az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” átszervezéséhez kapcsolódó racionalizálás keretében 2007. június 1-jei hatállyal 145 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbi megoszlásban:


Cím-
kód


Intézmény megnevezése
Megszűnő
pályázható
létszám
(fő)
Megszűnő
nem
pályázható
létszám
(fő)
Megszűnő
teljes
létszám
(fő)
Álláshelyek
megszüntetése
utáni
létszámkeret
(fő)
1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 15 0 15 1276
1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 7 0 7 1855
1108 Szent László Kórház 33 21 54 1081
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet 8 0 8 1392
1112 Nyírő Gyula Kórház 17 0 17 897
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 15 0 15 1958
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 1 0 1 182
1118 Heim Pál Gyermekkórház 27 1 28 1446
Összesen: 123 22 145

843/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 123 fő végleges létszámleépítése miatt a felmerülő pénzügyi kötelezettségeknek a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál. Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. július 14.

Felelős: dr. Demszky Gábor

844/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 42 561 E Ft összeggel történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás -32 243 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok -10 318 E Ft.

M.e.: ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény megnevezése Előleg Nem pályázható Pályázat Változás
+/-
1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 12 853 8 022 12 286 7 455
ebből: - személyi juttatások 9 737 6 077 9 308 5 648
- munkaadókat terhelő járulékok 3 116 1 945 2 978 1 807
1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet 18 406 10 898 7 524 16
ebből: - személyi juttatások 13 944 8 256 5 700 12
- munkaadókat terhelő járulékok 4 462 2 642 1 824 4
1108 Szent László Kórház 44 527 15 369 32 850 3 692
ebből: - személyi juttatások 33 733 11 643 24 887 2 797
- munkaadókat terhelő járulékok 10 794 3 726 7 963 895
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet 39 581 7 369 4 156 -28 056
ebből: - személyi juttatások 29 986 5 583 3 148 -21 255
- munkaadókat terhelő járulékok 9 595 1 786 1 008 -6 801
1112 Nyírő Gyula Kórház 23 492 12 376 12 514 1 398
ebből: - személyi juttatások 17 797 9 376 9 481 1 060
- munkaadókat terhelő járulékok 5 695 3 000 3 033 338
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 32 224 10 049 9 730 -12 445
ebből: - személyi juttatások 24 412 7 613 7 371 -9 428
- munkaadókat terhelő járulékok 7 812 2 436 2 359 -3 017
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 1 418 801 774 157
ebből: - személyi juttatások 1 074 607 586 119
- munkaadókat terhelő járulékok 344 194 188 38
1118 Heim Pál Gyermekkórház 50 028 13 613 21 637 -14 778
ebből: - személyi juttatások 37 900 10 313 16 391 -11 196
- munkaadókat terhelő járulékok 12 128 3 300 5 246 -3 582
Összesen: 222 529 78 497 101 471 -42 561
ebből: - személyi juttatások 168 583 59 468 76 872 -32 243
- munkaadókat terhelő járulékok 53 946 19 029 24 599 -10 318

Megjegyzés: a táblázat változás oszlopában a pozitív számok további támogatási igényt jelentenek, a mínusz számok az intézmények visszafizetési kötelezettségét jelentik.

845/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, a Szent László Kórház, a Nyírő Gyula Kórház és a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

846/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

847/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a központi költségvetésből a nem pályázható, munkaviszony-megszüntetéssel összefüggő egyéb kifizetések (a felmentési és a végkielégítési összegen felül a jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, 1 havi külön juttatások és egyéb kifizetések) részletes kimutatását (1. számú és 2. számú melléklet tartalmazza), melyeket a „Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címkódról biztosított.

848/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: VII. Országos Köztisztviselők Napjának megrendezése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

849/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5000 E Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt a VII. Országos Köztisztviselők Napja budapesti megrendezéséhez.

850/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A forrás biztosítása érdekében 5000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatán a Szervezési Ügyosztály, mint gazdálkodó megnevezéssel a VII. Országos Köztisztviselők Napja budapesti megrendezése feladatra.

Határidő: 2007. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

851/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a számlák soron kívüli kifizetésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

852/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. június 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a „Szent István Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

853/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztő indítványa alapján az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. saját tőkéjének rendezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

854/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (2) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét és figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a felügyelőbizottság határozataira a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. 2006. évi beszámolóját.

Határidő: 2007. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

855/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címkód, azon belül a működési célú kiadások előirányzatát 5000 E Ft-tal és ugyanezen összeggel megemeli a „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” címkód kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 5000 E Ft-nak a társaság számlájára történő átutalásáról, melyet a társaságnak az eredménytartalékba kell helyezni.

Határidő: előirányzat átcsoportosítás a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése, az átutalás pedig csak a Fővárosi Közlönyben történő megjelenést követően kerül végrehajtásra

Felelős: dr. Demszky Gábor

856/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat gyermekotthoni telephelyek megszüntetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

857/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) működtetésében lévő 1021 Budapest, Völgy utca 21. szám alatti telephelyét megszünteti.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

858/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) működtetésében lévő 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 4/2., valamint Kocsorhegy (tanya) 78/2. sz. alatti telephelyeit, a Csokonai u. 30. szám alatti telephelyén a szakellátást megszünteti.

Határidő: 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

859/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal 38 fővel csökkenti a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.)” engedélyezett létszámkeretét, így az eredeti költségvetésben jóváhagyott létszámkeret 451 főről 413 főre módosul.

860/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal 6 fővel csökkenti a „430110 Bokréta Lakásotthonok (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” engedélyezett létszámkeretét, így az eredeti költségvetésben jóváhagyott létszámkeret 51 főről 45 főre módosul.

861/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal a 2/a, 2/b, 2/c számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) alapító okiratát, egyben felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a megszüntető okirat aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

862/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

2007. szeptember 1-jei hatállyal a 3/a, 3/b, 3/c számú melléklet szerinti tartalommal módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát, egyben felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a megszüntető okirat aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

863/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti a természetben 1021 Budapest, Völgy utca 21. szám alatt található, 14720 hrsz.-on nyilvántartott, 5697 m2 területű, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező felépítményes ingatlant.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

864/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti a természetben 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 4/2. szám alatt található, 5844/2 hrsz.-on nyilvántartott, 539 m2 területű, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező felépítményes ingatlant.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

865/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti a természetben 5500 Gyomaendrőd, Kocsorhegy (tanya) 78/2. szám alatt található, 9812 hrsz.-on nyilvántartott, 2219 m2 területű, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező üres ingatlant.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

866/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 863-865/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban nevezett ingatlanok tekintetében tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlanok értékesítésére, hasznosítására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

867/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a „4233 Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31. szám.)” 1021 Budapest, Völgy utca 21. sz. alatti telephely megszüntetése miatt a 24 pályázható végleges álláshely- megszűnéshez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

868/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 24 megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

869/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A „4233 Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31. szám)” 1021 Budapest, Völgy utca 21. sz. alatti telephely megszüntetése miatti 24 fős pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 17 120 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az intézmény 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát 17 120 E Ft-tal. A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 3918 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év
ebből: Személyi juttatások 12 970 2968
Munkaadókat terhelő járulékok 4 150 950
Összesen 17 120 3918

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

870/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony-megszüntetésekkel összefüggő egyéb kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 4997 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „4233 Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György utca 31. szám)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát 4997 E Ft-tal. A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 709 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év
ebből: Személyi juttatások 3786 537
Munkaadókat terhelő járulékok 1211 172
Összesen 4997 709

871/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítésnél, a kifizetések eltérnek a 869-870/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban közölt adatoktól az elszámolást a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

872/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 2., Kocsorhegy tanya telephelyek megszüntetése, valamint a Csokonai u. 30. szám alatt a szakfeladat megszüntetése miatt a 4 fő pályázható végleges álláshelymegszűnéshez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

873/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a 4 fő megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

874/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 2., Kocsorhegy tanya megszüntetése, valamint Csokonai u. 30. szám alatti telephelyen a szakellátás megszüntetése miatt a 4 fő pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 2625 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a „430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát 2625 E Ft-tal megemelni szükséges. A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 5403 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év
ebből: Személyi juttatások 1989 4093
Munkaadókat terhelő járulékok 636 1310
Összesen 2625 5403

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

875/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 2., Kocsorhegy tanya megszüntetése, valamint a Csokonai u. 30. szám alatti telephelyen a szakellátás megszüntetése miatt a 4 fő nem pályázható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 1844 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg a „430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” cím 2007. évi támogatási és kiadási előirányzatát 1844 E Ft-tal megemelni szükséges. A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet - 2332 E Ft-os támogatási és kiadási előirányzat - biztosítására a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év
ebből: Személyi juttatások 1397 1767
Munkaadókat terhelő járulékok 447 565
Összesen 1844 2332

876/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítésnél a kifizetések eltérnek a 874-875/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatban közölt adatoktól, az elszámolást a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. októberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

877/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 859-860/2007. (V. 31.), 869-870/2007. (V. 31.) és a 874-875/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. júniusi közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a FŐSZINFORM alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

878/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-Szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) költségvetési szerv (Budapest VI., Eötvös u. 10.) alapító okiratát 2007. május 31-től a jelen előterjesztés 2.a) számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

879/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 2.b) számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

880/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen alapító okirat módosításával összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának előkészítéséről és jóváhagyásra az Informatikai Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: A Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

881/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű okirat aláírására.

Határidő: 2007. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

882/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 33 fő hajléktalan személy átmeneti szállásának támogatására 2007. április 1-jétől 2007. december 31-ig (9 hónapig) tartó időtartamra a 2007. évi költségvetésben az általános tartalék terhére 3898 E Ft támogatást biztosít a Twist Olivér Alapítvány részére hajléktalan-férőhelyek fenntartására és működtetésére.

883/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3898 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a „8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan-férőhelyek támogatása)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

884/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

885/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított közszolgáltatási szerződést - a 4. számú melléklet szerinti tartalommal - hatáskörében kösse meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat az Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

886/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Uzsoki Utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” feladat engedélyokiratát 6221,8 M Ft teljes költséggel a 2. számú melléklet szerinti engedélyokiratban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tagjai közül a Kossuth tér térépítészeti tervpályázat Bíráló Bizottságába történő delegálásra.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2007. (VI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 32. pontja: Magyar Pont létrehozásának támogatása a Mari Köztársaságban.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

887/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1 000 000 Ft összegű pénzügyi támogatást nyújt a külföldön létesített magyar kulturális intézeteket működtető Balassi Intézeten keresztül a Moszkvai Magyar Tudományos és Tájékoztatási Központnak.

888/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

889/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A forrás biztosítása érdekében csökkenti 1 000 000 Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít az új „84…. Magyar Pont létesítése Oroszországban” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás soron.

890/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

891/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az 1 000 000 Ft azonnali utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Rossi Bt. és Medium Rendezvényszervező Kft. V. kerület, Fővám téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

892/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 1008/2007. (IV. 18.) számú határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy a Rossi Bt. népművészeti vásár és kulturális rendezvény megtartása 69 m2-en (amelyből 9 m2 a műsorok idejére tervezett alkalmi színpad) közterület-használatához a Budapest V. kerület, Fővám téren nem járul hozzá és felhatalmazza a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

893/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 1017/2007. (IV. 18.) határozatát megváltoztatja és úgy dönt, hogy a Medium Rendezvényszervező Kft. karácsonyi vásár megrendezése 60 m2-en (20 db 3 m2-es favázas installáció elhelyezése) közterület-használatához a Budapest V. kerület, Fővám téren nem járul hozzá és felhatalmazza a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

894/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést. Megállapítja, hogy a Közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2006. évi működéséről.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

895/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Támasz Alapítvány 2006. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

896/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Támasz Alapítvány 2006. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat az „Élhető város” kulturált ebtartás program 2004-2006. évi pályázatok összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

897/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Kulturált ebtartás programból a 2004-2006. évben elnyert támogatások megvalósulásáról szóló összegző tájékoztatót.

898/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság által elfogadott 2004. évi és 2005. évi pályázatokról szóló beszámolókat.

899/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezet részére a 2004. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásról szóló beszámolóját.

Szervezet neve Támogatás összege
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 14 000 000
Összesen: 14 000 000

900/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztésben elszámoló szervezetek részére a 2005. évi Kulturált ebtartás programból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

Szervezet neve Támogatás összege
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 10 824 023
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1 600 000
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 26 150 000
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 5 950 000
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat 1 260 000
Belváros-Lipótváros Beruházó Kft. 9 520 000
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 16 178 000
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 5 460 102
Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata 4 756 000
Budapest Főváros II. kerület Önkormányzat 26 161 875
Összesen: 107 860 000

901/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A bizottság felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, van-e mód a pályázat folytatására legalább 50 M Ft-os keretösszeggel.

Határidő: a 2007. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Nonprofit szervezetek működéshez ingyenesen átadott fővárosi tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség rendezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

902/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött megállapodás; a Távközlési Oktatási Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött közoktatási megállapodás; az Oktatási Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött haszonkölcsön szerződés; a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött haszonkölcsön-szerződés, valamint a Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedő Gyermekeket Segítő Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött megállapodás (1-5. számú melléklet) 7-11. számú mellékletek szerinti módosításait (továbbiakban: „Módosítások”). Felkéri a főpolgármestert a módosítások, valamint a 12-16. számú mellékletek szerinti tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt megállapodások aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Déri Miksa Szakközépiskola és Kollégiumban keletkezett behajthatatlan fizetési követelés elengedésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

903/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy behajthatatlan fizetési követelés jogcímen a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 14/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján elengedi a Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Verda 5000 Kft.-vel szemben fennálló 3 336 344 Ft összegű követelését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

904/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést. Felkéri a főpolgármestert az átfogó értékelés Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala részére történő megküldésére.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

905/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Szegletkő Gyermekotthon 2006. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

906/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Váci Egyházmegyével kötött ellátási szerződést. Felkéri a főpolgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

907/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

908/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2006. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

909/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felterjesztési jogával élve javasolja a Miniszterelnöknek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/A. § (1) bekezdésének és a 115. § (1) bekezdésének módosítását az l. számú mellékletben foglaltak alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

910/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a felterjesztés 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: a döntés kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Összefoglaló jelentés a 2006. évi ellenőrzésekről.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

911/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2006. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A napirend 44. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2007. április 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

912/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a 2007. április 1.- december 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2007. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Önkormányzati hozzájárulás a Hungáriavíz Zrt. alapító okiratának módosításához.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

913/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy előzetes hozzájárulását adja a Hungáriavíz Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításához az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. metróvonal I. szakasz építéséhez kapcsolódó Baross téri és Rákóczi téri mélygarázsok kivitelezési munkáihoz.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

914/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, mint beruházó részére

- a VIII. kerület, Baross téren a 4-es számú metróvonal állomásához kapcsolódó 496 férőhelyes 5 szintes mélygarázs építésének kiviteli munkáihoz az 5. számú melléklet,

- a VIII. kerület, Rákóczi téren a 4-es számú metróvonal állomásához kapcsolódó 45 férőhelyes 1 szintes mélygarázs építésének kiviteli munkáihoz a 6. számú melléklet

szerinti tulajdonosi hozzájárulásokban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel hozzájárul. Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

915/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés részére - amennyiben mód van arra, a következő rendes ülésre - adjon részletes, megvalósíthatósági tanulmánnyal és megtérülési számításokkal alátámasztott tájékoztatót a Rákóczi téren megvalósítandó 45 férőhelyes mélygarázs gazdaságossági megalapozottságáról.

Határidő: lehetőség szerint a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Bp. IX. ker., Könyves Kálmán krt. 38293/59 hrsz.-ú terület rendezése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

916/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a IX. ker., Könyves Kálmán krt. melletti 38293/59 hrsz.-ú (kivett, beépítetlen) telek területére - az 5/2007. (II. 9.) Ök. rendelettel jóváhagyott KSZT-nek megfelelő - T-79888 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti telekalakítással egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő portfólió egyes elemeinek átminősítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

917/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező portfólió vagyon egyes elemeit az alábbiak szerint sorolja át:

a) A Stratégiai A csoportból az üzleti/értékesítendő B csoportba 2007. június 1. napjával

Társaság neve
VIKUV TERÜLETHASZNOSÍTÓ KFT.

b) A Stratégiai B csoportból az üzleti/értékesítendő B csoportba 2007. június 1. napjával

Társaság neve
KEMPINSKI HOTEL ZRT.
FLOGISTON KFT.

c) Az üzleti/megtartandó csoportból (a 2007. április 30-i állapot szerint) az üzleti/értékesítendő „C” csoportba 2007. szeptember 1. napjával.

Társaság neve
EGIS
Magyar Telekom
MOL
OTP
TVK
Richter
Állami Nyomda
Émász

d) A Stratégiai A csoportból az üzleti/értékesítendő C csoportba 2007. szeptember 1. napjával

Társaság neve
ELMŰ NYRT.

Határidő: 2007. június 1., illetve 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

918/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Az egyes portfólió elemek fenti átcsoportosításának megfelelően, azzal összhangban - 2007. június 1-jei, illetve 2007. szeptember 1-jei hatállyal - módosítja a 282/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 2007. évi Vagyongazdálkodási Irányelvek 3. számú mellékletét.

Határidő: 2007. június 1., illetve 2007. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: A Fővárosi Önkormányzat, a XVIII. ker. Önkormányzat és az Auchan Magyarország Kft. közötti megállapodás.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

919/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az Auchan Magyarország Kft. és az Immochan Magyarország Kft. között létrejött megállapodást és nyilatkozatot.

A napirend 50. pontja: Javaslat a 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest-Székesfehérvár székhellyel történő megrendezésének támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

920/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatása” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére a Magyar Jégkorong Szövetség részére 1500 E Ft támogatást biztosít a 2012. évi IIHF Világbajnokság pályázati anyagának elkészítésére. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2007. évi IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokság támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

921/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére a Magyar Kézilabda Szövetség részére 750 E Ft támogatást biztosít a 2007. június 15-17. között a lengyelországi Krakkóban megrendezésre kerülő IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokságon való részvétel érdekében. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárának módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

922/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények értékesítési minimálárát 2007. június 1-jétől 2007. augusztus 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
EGIS 17 400
MTelekom 840
Richter 35 500

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

923/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2007. április 30-tól visszamenőlegesen számított 3 éven belül az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tőzsdei részvények forgalmáról, valamint a vételi és eladási árakról írásban adjon tájékoztatót.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: A CGE tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a Veolia Voda S. A.-ra.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

924/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

- hozzájárul a Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux S. A. tulajdonát képező Csatorna Holding Zrt. részvények Veolia Voda S. A. részére való átruházásához,

- hozzájárul a Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux S. A. tulajdonát képező, átruházni kívánt Csatorna Holding Zrt. részvények UniCredit letétből történő átmeneti felszabadításához a Veolia Voda S. A. részvényszerzéséhez kapcsolódóan,

- jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt „Megállapodás”-t,

- felkéri a főpolgármestert a „Megállapodás” aláírására, illetve a HVB részvényletét átmeneti felszabadításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

925/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

- az 1997. november 3-án létrejött részvényesi szerződés 6. számú mellékletének 2. pontja alapján hozzájárul a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosításához az előterjesztés 5. számú mellékletét képező tervezet szerint,

- felkéri a főpolgármestert, hogy hozzájárulásáról tájékoztassa a Csatorna Holding Zrt. igazgatóságát.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: A Városligetben létesíteni tervezett erdei kalandpark közterület-használati ügye.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

926/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ALTIPLANO S.A.S. által a Budapest XIV. kerület, Városligetben „Budapest Kaland” elnevezéssel 15 évre létesíteni tervezett erdei kalandpark közterület-használatához nem járul hozzá. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkaterv javaslata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

927/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi a „17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának, lakbérmegállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről” szóló rendelet módosítása című napirendi pontot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

928/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „Az északkeleti szektor (IV.-XV.-XVI.) felszíni vizeinek (patakok) kerékpárút kiépítésével egybekötött revitalizációja” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

929/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: a „Szentmihályi út-Bánkút utcai csomópont korszerűsítése az elkészített tervek alapján, egyidejűleg a temető főbejáratának áthelyezése és környékének rendezése” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

930/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: a „Fővárosi tulajdonban lévő, használaton kívüli sínpályák felszámolása az érintett útszakaszok egyidejű felújításával” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

931/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A külső kerületek körútja
XV. kerületi szakaszának megépítése” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

932/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A kerületi kerékpárút-hálózat kiépítése” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

933/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A Páskomliget utcai és a Zsókavár utcai villamospályák felújítása” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

934/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A Régifóti út-Cserba utca-Epres sor forgalmi csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kiépítése” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

935/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XVI. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 115601/57 hrsz.-ú ingatlanból 7200 m2 terület térítésmentes átadása a XVI. kerületi önkormányzatnak” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

936/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „Tömegközlekedési villamospályák felújításának időszerűsége, különös tekintettel a közúttal közös pályák állapotára” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

937/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A kertészeti tevékenység értékelése a fővárosban, különös tekintettel a közlekedési jelzések észlelhetőségére, a gallyazások elmaradására” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

938/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „Tömegközlekedési ellátottság - a paraméterkönyv kiegészítése a feltáró jellegű kerületi autóbuszjáratokkal” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

939/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „Körgeometriás csomópontok megépítése Dél-Pesten [Topánka utca-Baross utcai csomópontban (átmenet Csepel felé) jelzőlámpás vezérléssel az átbocsátóképesség növelésére, valamint a Lázár utca-Wesselényi utca-Szilágyság utca-Temesvár utca csomópontban] a balesetveszély csökkentésére” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

940/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „M5 szervizút melletti zöldsáv állapotának kérdése (rongálás, parkolás, sövény nem megfelelő kezelése)” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

941/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi a „Budapest XX. ker., Mártírok útja helyett a Budapest XX. ker., Jókai Mór utcán is jöjjön visszafelé valamelyik busz” című napirendi pontot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

942/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A XX. kerületi szennyvízcsatornák állapotának fővárosi felülvizsgálata” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

943/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A XX. kerület, Magyar utca-Mártírok útja-Lőcse utca által határolt területen a csatorna vízelvezetésének megoldása” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

944/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: „A IX. kerületi vegyi művek kitelepítése a fővárosból” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

945/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a XXI. kerület polgármestere javaslatát, mely szerint: a „Javaslat Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti ingatlan-csereszerződésre (gerincúttal, illetve a Központi Szennyvíztisztítóval összefüggésben)” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

946/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

947/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakaszának zajvédelmére (Kossuth Ferenc-telep” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

948/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Javaslat parkolójegyváltás előtti türelmi idő bevezetésére” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

949/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep melletti szakaszának zajvédelmére” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

950/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával szerződést kötő alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

951/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: a „Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítása (azokban a bizottságokban, ahol a Közgyűlés által átruházott döntési jogosítványok vannak, ott a választási eredményeket tartani kell a bizottság összetételénél)” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

952/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Önkormányzattal közszolgálati szerződéses viszonyban lévő alapítványi és non- profit szervezetek törvényes működésének vizsgálata” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

953/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi az „Egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása” című napirendi pontot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

954/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely szerint: „A fővárosi közműcégek 2002-2006. közötti időszakra vonatkozó gazdasági-pénzügyi helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezése az Állami Számvevőszéknél” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

955/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István javaslatát, mely szerint: „Budapest Főváros minden vagyonelemére kiterjedően készüljön átfogó áttekintés a jobb hasznosítás érdekében” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

956/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi a „Javaslat a Buda központ program akciótervének elkészítésére, ütemezésére” című napirendi pontot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

957/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós javaslatát, mely szerint: a „2007. évi felújítási és engedélyezési okmányok módosítása (intézményi terület, kivéve a szociálpolitikai és informatikai feladatokat)” című napirendet a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

958/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervét irányadóként elfogadja, figyelemmel az elfogadott módosításokra.

959/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

A munkatervből kiveszi „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a zsidó negyed rehabilitációjáról”
című pontot.

960/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi „A 4-es metró projekt helyzetének bemutatása és szükséges intézkedési javaslatok a projekt sikerének érdekében” című napirendi pontot.

961/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2007. II-IV. negyedévi munkatervébe felveszi és negyedévente megtárgyalja a „Tájékoztató a budapesti közüzemi díjtartozásokról” című napirendi pontot.

A napirend 56. pontja: Javaslat átutalások kezdeményezésére az „Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék” terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

962/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság oktatási és ifjúsági célú bizottsági keretének céltartalékát 15 M Ft-tal megemeli. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

963/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

I. a 196/2007. (V. 16.) OIB határozat alapján:

Nyári táborok pályázat 2007

Sorszám Támogatott szervezet Támogatás
(Ft)
1 „A zene mindenkié” Egyesület 30 000
14 Életjel Alapítvány 75 000
17 Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány 40 000
20 AQUILA Egyesület 45 000
43 Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány 65 000
44 Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola 105 000
53 Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 40 000
55 Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 165 000
65 Csikó Sétányi 4H Klub 55 000
81 Pasaréti Ferences Alapítvány 95 000
86 Bp. II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány 85 000
89 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 120 000
112 Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány 25 000
119 Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 85 000
120 Rákoshegyi Polgári Kör 100 000
126 Académia Ludi et Artis Egyesület 45 000
139 Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 25 000
155 Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítvány 40 000
157 Szepesdi Ervin Alapítvány 40 000
177 Nádasdy Kálmán Alapítvány 25 000
178 Családjainkért Alapítvány 30 000
183 Carl Rogers Személyközp. Ó. Általános Iskola, Gimnázium, Szki., és A. Műv. I. 90 000
185 Hálózat 97. Alapítvány 25 000
190 Művészpalánták Alapítvány 35 000
203 Rákoshegyi Családok Egyesülete 50 000
205 Diákélet Alapítvány 65 000
208 Jézus Társasága Alapítvány 20 000
224 Hangyabanda Alapítvány 40 000
233 Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 160 000
249 Kossuth Szövetség 35 000
250 Magyar Tehetséggondozó Társaság 60 000
278 Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete 50 000
279 Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány 35 000
285 Vadászati Kulturális Egyesület 60 000
293 Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 80 000
312 Gyermekévek, Honism., Kult. és Természetjáró Egyesület 80 000
317 Tudor Alapítvány 50 000
321 Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 80 000
327 Karolina Egyesület 70 000
333 Káva Kulturális Műhely Egyesület 35 000
346 Nagyok a Kicsikért Alapítvány 40 000
348 KEGYELEM Alapítvány 100 000
349 Közösség Ifjúsági Alapítvány 65 000
352 A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 40 000
353 Családok a Családokért Polgári Egyesület 105 000
354 Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület 25 000
356 Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 85 000
357 Házas Hétvége Katolikus Alapítvány 120 000
366 Zöld Iskoláért Alapítvány 25 000
370 Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 45 000
373 Rákóczi Szövetség 65 000
380 Új Suli Alapítványi Általános Iskola 25 000
383 Anyaoltalmazó Alapítvány 25 000
384 Magyar Rett Szindróma Alapítvány 45 000
385 Magyar Cserkészleány Szövetség 50 000
387 Tébláb Táncművészeti Alapítvány 30 000
396 Fórumház Egyesület 90 000
399 Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 40 000
400 EuroHungaricum Alapítvány 85 000
403 Kreatív Egyesület 65 000
405 Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület 25 000
406 Pixis Európa Közhasznú Alapítvány 20 000
407 Montessori Oktatási Centrum 70 000
409 Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület 20 000
414 Dzsumbuj Egyesület 40 000
415 Fészekalja Egyesület 50 000
418 Kerekasztal Alapítvány 35 000
419 ADDETUR Alapítvány 20 000
423 Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifj.-ért Alapítvány 95 000
425 Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület 60 000
427 Közép-Európai Hátrányos Helyzetű Emberek és Gyerm. Kh. Egyesület 25 000
429 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 115 000
430 Pesterzsébeti „SPÓRA” 4H Klub 50 000
431 DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 70 000
433 Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány 100 000
439 Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány 35 000
440 INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete 45 000
442 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 20 000
443 Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 30 000
446 Gazdagréti Katolikus Közösség 50 000
447 Nap Klub Alapítvány 20 000
451 IFELORE (Ifj. Elsősegélynyújtók Orsz. Egyesülete) 30 000
452 Pro-Spiritusz Alapítvány 20 000
459 Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 30 000
460 Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány 155 000
461 Zoril Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány 30 000
465 Balkán Hangja Kulturális Egyesület 60 000
470 Lisztérzékenyek Érdekképv. Orsz. Egyesülete 55 000
471 Sirály Életmód Klub 25 000
472 Kamasztér Alapítvány 35 000
475 „KÉTTÉ” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány 25 000
484 Városmajori Márton Áron Alapítvány 125 000
497 Wekerlei Cserkész Alapítvány 40 000
498 Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány 170 000
499 Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 55 000
500 Csillebérci Okosodó Egyesület 200 000
ÖSSZESEN: 5 675 000

II. a 198/2007. (V. 16.) OIB határozat alapján:

Támogatott szervezet Támogatás
(Ft)
1. Budapesti Diáksport Szövetség 1 000 000
2. Budapesti Diáksport Szövetség 1 000 000
3. Segítsd az iskoládat! Közhasznú Egyesület 100 000
4. Herman Ottó Alapítvány 300 000
5. Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete 100 000
6. Magyar Pedagógiai Társaság 30 000
7. Matematika Határok Nélkül Alapítvány 300 000
ÖSSZESEN: 2 830 000
I.+II. mindösszesen 8505 E Ft

Határidő: 2007. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

964/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8440 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” címen szereplő 6000 E Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását:

Támogatott megnevezése Támogatás
(E Ft)
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 900
Perbál Község Tűzoltó Egyesület 300
Pilisborosjenő (Weindorf) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 900
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1200
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1600
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1100
ÖSSZESEN 6000

Határidő: a szolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Beszámoló a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról.

Előadó: Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

965/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 59. pontja: Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

966/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Margitsziget védettségét, megóvását, funkció szerinti használatának vizsgálatát összefoglaló dokumentációt szakértők bevonásával készíttesse el és terjessze a szükséges döntések meghozatala céljából 2007 novemberében a Közgyűlés elé.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat az ötvenévesnél idősebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

967/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslatának 1-3-as pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a budapesti 50 évnél idősebb épületek állapotfelmérését elősegíti, különösen a tartószerkezetek, az erkélyek, függőfolyosók, az elektromos és gázhálózatok tekintetében.

Az 1. pont megvalósítása érdekében pályázati rendszert dolgoztat ki úgy, hogy a 2008. március 1-jétől bevezethető legyen.

Az 1. és 2. pont megvalósításához a 2008. évi költségvetéstől kezdődően évi 500 M Ft-ot különít el.

Határidő: 2007. szeptember 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 61. pontja: A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgárainak tiszteletére emelt emlékmű fennmaradása.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

968/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés határozati javaslatát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy hozzájárul Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész műalkotásának fennmaradásához a II. világháborúban elesett XII. kerületi polgárok emlékművének részeként a Böszörményi út-Istenhegyi út-Németvölgyi út által határolt közterületen, és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1068/2005. (IV. 28.) Főv. Kgy., az 1069/2005. (IV. 28.) Főv. Kgy., valamint a 2449/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. korábbi határozatait.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Miszori Károlyné gondnok fellebbezése Miszori István személyi térítési díj ügyében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 63/a pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

970/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 750/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 753/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 754/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 758/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 760/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 915/2002. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1901/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. október 30-ra módosítja;

- a 755/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2197/2005. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- a 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- a 991/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1098/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1101/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1312/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1317/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

- az 1487/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1488/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1807/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1808/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1809/2006. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1905/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- az 1907/2006. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- a 101/2007. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 358/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

- a 360/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. május 31-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére