A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2007. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1722/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 39. pontként tárgyalja meg a „A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1723/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca-M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1724/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. - Budapest X. kerület, Kerepesi út-Fehér út-Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1725/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1726/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 45. pontként tárgyalja meg a „Budapest XI. ker., Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1727/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztésről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1728/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet előtti utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1729/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg az „Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1730/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1731/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1732/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 9. pontként tárgyalja meg a „Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energiahelyzetének átfogó kezelésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1733/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a fővárosi fenntartású II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola összevonásának felülvizsgálatára és intézkedés megtételére” című előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1734/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1735/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 18. pontként tárgyalja meg a „Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1736/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1737/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója - pénzügyi források és műszaki tartalom változásai” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1738/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

1/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

2. A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

3. Javaslat a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről szóló 1687/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.

4. Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

5. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.

2008. évi sírhely-gazdálkodási terv.

6. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2008. évi mértékének megállapítására.

7. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

8. Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról.

9. Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére.

10. Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energia-helyzetének átfogó kezelésére.

11. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest, külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti Körút Flór Ferenc utca-Pesti út közötti szakasz szabályozási terve II. ütem).

12/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület, Bartók Béla út- Török utca-XV. utca-Nyél utca-Balatoni út által határolt terület.)

13. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca- M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve).

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről.

15. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest, X. kerület, Kerepesi út-Fehér út-Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve.

16/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest X. kerület, Kerepesi út- Gyakorló köz-Gyakorló utca-Fehér út által határolt terület /Árkád tömb/ Kerületi Szabályozási Terve.)

16/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest IX. kerület, FTC-Stadion és környéke Kerületi Szabályozási Terve.)

17. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve elkészítésére, a BKSZ Budapesti Kht.-val megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.

18. Javaslat a szociális ágazathoz tartozó szociális intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges pótelőirányzatra.

19. Javaslat a szociális intézmények átszervezése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások megelőlegezésére.

20. Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére a főváros szociális ellátásában tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal, Motiváció Alapítvánnyal és Nap Klub Alapítvánnyal.

21 Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására.

22. Javaslat feladatok átütemezésére és engedélyokirat jóváhagyására.

23. Javaslat Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.

24. Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata.

25. Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz.

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

27. Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról.

28. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

29. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

30. Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi költségvetési igényére.

31. A Bp. IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

32. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi Járműtelepe (2865/2 hrsz.) ingatlana és környéke telekalakításával kapcsolatos megállapodások.

33. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának 1. sz. módosítása jóváhagyására.

34. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.

35. Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre.

36. Beszámoló az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.

37. Tájékoztató a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról.

38. „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt engedélyokiratának és támogatási szerződésének módosítása.

39. Javaslat a Budapest III. kerület 19341/13 hrsz.-ú és 19341/14 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére.

40. Javaslat a Magyar Fallabda Szövetség támogatásának visszavonására és az így rendelkezésre álló összeg felhasználására.

41. Budapest V. kerület, Szép u. 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

42. Budapest XI. kerület, „volt Vasvári laktanya” ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása.

43. A Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása.

44. Kérelem az NFA-hoz, térítésmentes területátadásra.

45. Egyszeri költségtérítés Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKV-HÉV személyszállítás közszolgáltatásához.

46. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására.

47. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2008. évre.

48. Budapest XI. kerület, Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata.

49. Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására.

50. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

51. Javaslat alapítvány támogatására a 2007. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

52. Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására - 2 pályázat.

53/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet előtti utolsó:

Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig.

Ebédszünet utáni első:

Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója - pénzügyi források és műszaki tartalom változásai.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi, valamint felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

Előadók: dr. Steiner Pál, John Emese, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1739/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanács tagjává 2007. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időtartamra megválasztja Danielisz Bélát (anyja neve: dr. Székvári Edit; lakcím: 1043 Budapest, Tél u. 6.).

1740/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás felügyelőbizottsági tagjává 2007. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időtartamra megválasztja:

- Kardos Pétert (anyja neve: Füzes Éva; lakcím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 17.),

- Killik Jenőt (anyja neve: Lampert Jolán; lakcím: 1149 Budapest, Bíbor utca 11.),

- Zsolnai Józsefet (anyja neve: Juhász Anna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 13.).

1741/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a megbízólevelek aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1742/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1254/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozata értelmében, az egyetemleges jogutódlással megszüntetett Szent Margit Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsát 2007. december 31. napjával megszünteti.

1743/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja 2008. január 1-jei hatállyal a 140/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatával megalkotott és az 548/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. határozattal, valamint a 994/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályai” 1. sz. mellékletét jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1744/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A megszűnt Szent Margit Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjait, dr. Pesti Imrét (FIDESZ), Devánszkiné dr. Molnár Katalint (MSZP), Szaniszló Sándort (MSZP), Tarlós Istvánt (FIDESZ) és dr. Rétvári Bencét (KDNP) 2008. január 1-jei hatállyal, önkormányzati képviselői mandátumuk lejártáig megválasztja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjává.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1745/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről szóló 1687/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1746/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a határozati javaslatban szereplő 3. sz. melléklet az 1. sz. függelék szerint módosul.

1747/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a FEGSZ részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz a Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjének ellenjegyzése szükséges.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1748/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal és 2007. december 31-ével megszünteti a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatot, a 2. sz. mellékletként csatolt megszüntető okiratban foglaltak szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1749/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2007. december 31-ével megszűnő Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat, mint költségvetési szervezet előirányzatának létszámát 191 fővel (teljes munkaidős álláshellyel) megszünteti, egyúttal a Főpolgármesteri Hivatal létszámát 2008. január 1-jétől 191 teljes munkaidős álláshellyel megemeli. 2008. január 1-jével a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámát 1131 főről 1175 főre, a munkavállalók engedélyezett létszámát 9 főről 156 főre megemeli.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1750/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen, hogy az átadó és átvevő munkáltatót együttesen terhelő kötelező tájékoztatás 2007. november 30-án átadásra kerüljön az érintett közalkalmazottaknak, egyúttal intézkedjen, hogy az átadó és átvevő munkáltató kezdeményezzen konzultációt az illetékes szakszervezettel.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1751/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési intézmény bankszámlájának megszüntetéséről és a törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1752/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény eszközeinek és forrásainak 2007. december 31-i fordulónappal történő leltározásáról, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalmú - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott - beszámoló elkészítéséről és az erről szóló dokumentumokat terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1753/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

2008. január 1-jei hatállyal úgy módosítja az 1160/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatát, hogy annak szövegrészéből törli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” elnevezést.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1754/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A folyamatos működtetés biztosítása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a beszerzések, közbeszerzési eljárások előkészítéséről, 2008. évi kötelezettségvállalást tartalmazó megindításáról. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen felhatalmazás alapján megkötendő szerződések összegét - figyelemmel a módosított 1160/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatára - a 2008. évi költségvetésben biztosítja, amely azonban nem lehet magasabb, mint a megszűnő intézmény feladataihoz kapcsolódó 2008. évi költségvetés dologi kiadásainak bázis összege, valamint a megkötendő szerződések alapján ténylegesen kifizetendő összeg időarányosan nem lehet magasabb, mint a megszűnő intézmény dologi kiadási feladataihoz kapcsolódó, az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet alapján felhasználható keretösszeg.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1755/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállításakor biztosítsa a megszűnő intézmény feladatai költségvetési kiadási és bevételi előirányzatának főpolgármesteri hivatali feladatok közötti megjelentetését, és az átmeneti időszakra vonatkozó eljárás szabályait.

Határidő: a 2008. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállításának időpontja

Felelős: dr. Demszky Gábor

1756/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséből adódó, a Főpolgármesteri Hivatalhoz történő létszám-átcsoportosítás kiadásai pénzügyi fedezetét 191 főre, (12 hóra) a 2008. évi költségvetésben bázisként a következők szerint biztosítja:

- a „7101 Igazgatási apparátus kiadási” cím működési kiadási előirányzatánál 714 844 E Ft-ot, amelyből

- személyi juttatások 12 hóra: 568 709 E Ft.

- munkaadókat terhelő járulékok 12 hóra: 140 714 E Ft.

- dologi kiadások 12 hóra: 5 421 E Ft.

- a „7103 Gazdasági ellátási feladatok” cím kiadások előirányzatánál 25 461 E Ft-ot

amelyből

- személyi juttatások 12 hóra: 13 296 E Ft.

- munkaadókat terhelő járulékok 12 hóra: 5 703 E Ft.

- dologi kiadások 12 hóra: 6 462 E Ft.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1757/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséhez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalhoz kerülő feladatok működési kiadásai pénzügyi fedezetét (12 hóra) a 2008. évi költségvetésben bázisként a következők szerint biztosítja:

- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím előirányzatánál

- felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele bevételi előirányzata 323 E Ft.

- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése kiadási előirányzata 323 E Ft.

- a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím előirányzatánál

- bevételi, ezen belül intézményi működési bevétel 55 066 E Ft.

- kiadási előirányzat 1 130 602 E Ft.

ebből:

= munkaadókat terhelő járulékok 1 445 E Ft.

= dologi kiadások 1 044 740 E Ft.

= intézményi beruházás 84 417 E Ft.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1758/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséhez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalhoz kerülő 2007. december 31-én folyamatban lévő felújítási és fejlesztési feladatokat a 2008. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1759/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főjegyzőt, hogy készítsen beszámolót a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat visszaszervezéséről a januári Közgyűlésre.

Határidő: a Közgyűlés 2008. januári ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1760/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 4. pontja: Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1761/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. december 1-jétől 2008. január 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft
ELMŰ 25 000

1762/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az üzleti portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt ELMŰ részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítva a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott minimálár feletti és szakmailag előkészített értékesítést, átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítése, illetve a BFVK Zrt. vagyonkezelői szakmai javaslata alapján az értékesítés végrehajtása körébe tartozó szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1763/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálár mértékére vonatkozó - kéthavonta benyújtandó - javaslatát terjessze elő, amennyiben az ELMŰ részvények értékesítésére a 2008. januári Közgyűlés napjáig nem kerül sor.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

- Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

- A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

- Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.

- 2008. évi sírhely-gazdálkodási terv.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 60/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 61/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1764/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés éves végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező beszámolót és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1765/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslat 4-es pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1766/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2008. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1767/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés határozati javaslatáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 62/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1768/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1769/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Wertán Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1770/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1771/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Jogi és Ügyrendi Bizottság jelentését elfogadja.

A napirend 6. pontja: Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1772/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1773/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés következő ülésére a beruházás jelenlegi pénzügyi helyzetéről részletes, átfogó beszámolót terjesszen elő, különös tekintettel a törvényből, valamint a magyar állammal kötött megállapodásból fakadó fővárosi kötelezettségek teljesítésére.

Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1774/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 4-es metró fővárost terhelő finanszírozására vonatkozóan a Közgyűlés részére készítsen előterjesztést.

Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója - pénzügyi források és műszaki tartalom változásai.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1775/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívása alapján a részletes projektjavaslat benyújtásához kidolgozott projektköltségvetést legfeljebb 5 392 482 073 Ft összeggel, melyből nem elszámolható költség 2 419 200 Ft a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

1776/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója” projekt Strukturális Alap forrásból történő megvalósításához szükséges 50%-os önerő (2 695 031 437 Ft keretig).

1777/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés fenti döntéseiről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1778/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló I. számú melléklet szerinti jelentést és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 63/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1779/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a települési szilárd hulladék gyűjtésének, ártalmatlanításának közszolgáltatási feladatait az FKF Zrt.-re bízta. Annak érdekében, hogy 2008-ban a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezetvédelmi fejlesztési feladatok színvonala megmaradjon, de ne a hulladékkezelési díjat (ezen keresztül a Budapesten élőket) terhelje; ezért 2,2 Mrd Ft-ot biztosít ezekre a célokra. Így a díj 2008-ban összesen 4%-kal emelkedik.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1780/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási feladatok teljesítéséről szóló I. számú melléklet szerinti beszámolót és ezzel egyidejűleg a szolgáltató szerződésből fakadó kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1781/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2008. évre 426 M Ft forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybevevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1782/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy azt a bérletidíj-szerződés módosításból adódó 2 forintos díjcsökkentést a 2008-as díjmegállapításnál is érvényesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1783/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bek. b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bérleti és üzemeltetési (keret)szerződés 3. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő egységes szerkezetbe foglalt bérleti és üzemeltetési (keret)szerződésnek az aláírására.

Határidő: jóváhagyástól számított 10 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1784/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1785/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint a csatornahasználati díj megállapításáról szóló rendeletben a 237 Ft/m3 helyett 235 Ft/m3 szerepeljen.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1786/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1787/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2008. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

1788/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2008. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1789/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére” című előterjesztés határozati javaslatairól.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1790/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2008. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás- átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1791/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2008. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energiahelyzetének átfogó kezelésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1792/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 106/1998. (I. 29.) és a 2143/2000. (XI. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtását elfogadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi energiagazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében önálló szervezeti egységet hozzon létre, amely szervezetnek vezetője főenergetikus, ügyosztályvezetői besorolásban.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásáról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1793/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri

a Budapest Távhőszolgáltató Zrt. igazgatóságát, hogy a 2008. évre 660,0 M Ft

Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2008. évre 370,0 M Ft

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2008. évre 400,0 M Ft

Fővárosi Közterületfenntartó Rt. Igazgatóságát, hogy a 2008. évre 426,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1794/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri az 1792/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál, részben a fővárosi téli kiegészítő lakásrezsi támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva.

Határidő: folyamatos

Felelős: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az 1. sz. melléklet szerinti 66/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1795/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos

Felelős: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

1796/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a »Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány támogatására” címen rendelkezésre álló 150 M Ft-os kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 »Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány” címre, működési célú pénzeszköz átadásra a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

1797/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: a rendelet hatálybalépését követően, azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1798/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert - a fővárosi kerületek vezetésével együttműködve - a fővárosi lakásrezsi támogatásról szóló rendelet rendelkezéseinek lakossággal való megismertetésére.

A napirend 14/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti Körút Flór Ferenc utca-Pesti út közötti szakasz szabályozási terve - II. ütem.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1799/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, VIII. kerület teljes közigazgatási területére készült KSZT FSZT-vel érintett területei.)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1800/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 67/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti körút Ferihegyi út-Csévéző út közötti szakasz szabályozási terve II. ütemére vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a módosított 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 67/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A 2. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja a 68/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1801/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1802/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest, XXII. kerület, Bartók Béla út-Török utca-XV. utca-Nyél utca-Balatoni út által határolt terület.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1803/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 69/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XXII. ker. Dózsa György út-XV. utca-Nyél utca-Balatoni út által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 69/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1804/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/c. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest VIII. kerület teljes közigazgatási területére készült KSZT FSZT-vel érintett területei.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1805/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület:

- Múzeum körút-Üllői út-Ötpacsirta utca-Pollák Mihály tér-Bródy Sándor utca

- Rákóczi út-Márkus Emília utca-Stáhly utca- Népszínház utca-Csokonai utca

- Rákóczi út-Berzsenyi utca-Légszesz utca- Mosonyi utca-Festetitcs György utca-Baross tér-Keleti pályaudvar Thököly úti oldala-Verseny utca-Murányi utca-Thököly út

- Korányi Sándor utca - Üllői út - Orczy út - Diószegi Sámuel utca

- Lóvásár utca-Kerepesi út-a 38829/6 hrsz.-ú ingatlan Kerepesi útra merőleges oldala-Kerepesi temető

- Dobozi utca-Szeszgyár utca-Visi Imre utca- Ganz törzsgyár Orczy-tér felé eső része a nagycsarnokig-merőlegesen a Kőbányai útra a Józsefvárosi pályaudvar KL-VA keretövezetű területéig-KL-VA keretövezet mentén a Fiumei útig-Fiumei út

- Százados út-Szörény utca-Hungária körút-Kerepesi út által határolt területekre készült szabályozási tervekkel egyetért.

1806/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat javasolja, hogy a Budapest VIII. kerület, Múzeum kert területére Józsefváros Önkormányzata jelölje rá, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kert területén a beépítés megváltoztatása csak külön Kerületi Szabályozási Terv alapján történhet.

1807/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XIV. kerület, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca-M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1808/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 70/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIV. kerület Zugló, Mexikói út-Erzsébet királyné útja-Columbus utca- M3 bevezető szakasza által határolt területre vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 70/2007. (XII. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1809/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztésről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1810/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) b) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint, eseti jelleggel magához vonja a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a csatolt tartalmú megállapodást az EKZ 6 ÖVT-E Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1811/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti megállapodás megkötése esetén a KMOP kerékpárutak fejlesztési címre beadott pályázatunk részét képező Budapest, X., Örs vezér tere-Kőbánya Központ I. ütem, kerékpárút kiépítéséhez a megállapodásban szereplő 18,0 M Ft-ot, mint átvett pénzeszközt tervbe veszi.

Határidő: a 2008. évi költségvetés elfogadásának napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. - Budapest X. kerület, Kerepesi út-Fehér út-Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1812/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, X. kerület, Kerepesi út-Fehér út-Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) területére készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18./a pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, X. kerület, Kerepesi út-Gyakorló köz-Gyakorló utca-Fehér út által határolt terület /Árkád tömb/ Kerületi Szabályozási Terve.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1813/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, X. kerület, Kerepesi út-Gyakorló köz-Gyakorló utca-Fehér út által határolt területre (Árkád tömb) készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, IX. kerület, FTC-stadion és környéke Kerületi Szabályozási Terve.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1814/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, IX. kerület, FTC-stadion és környéke területére készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozat hozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve” elkészítésére a BKSZ Budapesti Kht.-val megkötendő pénzeszköz átadás- átvételi megállapodásra.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1815/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a tervezési feladat kidolgozásához a Fővárosi Önkormányzat a 2007. évi költségvetés „9112 Évközi indítású beruházások Központi és egyéb feladatok között szereplő Intézményhálózat szerkezetátalakítása” címen rendelkezésre álló előirányzatot 100 M Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a 2007. évi költségvetésében a 9112 Évközi indítású beruházások közé, új feladatként 100 M Ft előirányzattal tervbe veszi „Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése” feladatot.

1816/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy egyetért az előterjesztő által módosított melléklet szerinti tartalmú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással és felkéri a főpolgármestert annak megkötésére.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1817/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2001-ben elfogadott, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében foglalt célok, stratégiák és intézkedési tervek megvalósulásának elemzését végeztesse el. Különös tekintettel vizsgálja meg a tervben foglalt hálózati gondolkodás, az intermodalitás eszközrendszerének fejlesztése, valamint a kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósulását. Tételesen vizsgálja meg, hogy a 2001-es terv vezérelvei, úgymint

- együttes település- és közlekedéstervezés

- tervezhető és fenntartható mobilitás

- integrált hálózatfejlesztés és bővítés

- helyváltoztatások csökkenése és befolyásolása

- az áramlatok irányának és eszközének szabályozása

- „használóbarát” infrastruktúra kialakulása

- közlekedésminőség, környezetminőség összhangja

milyen mértékben voltak eredményesek.

Határidő. 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a szociális ágazathoz tartozó szociális intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges pótelőirányzatra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1818/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények működőképességének megőrzése érdekében tartós jelleggel 200 M Ft működési célú támogatást biztosít a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzat terhére az alábbi részletezés szerint:

A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 200 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az alábbi címeken felsorolt szociális intézmények cím támogatási és kiadási azon belül dologi kiadás előirányzatát;

„2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Mártonhegyi út” 7 000 E Ft,

„2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross utca” 10 000 E Ft,

„2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út 5 000 E Ft,

„2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út 54 900 E Ft,

„2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út 6 000 E Ft,

„2111 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Búcsúszentlászló 5 000 E Ft,

„2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő 5 000 E Ft,

„2116 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Kéthely 7 000 E Ft,

„2117 Fővárosi Önkormányzat Pszich. Betegek Otth. Ráday G. u. 10 000 E Ft,

„2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi” 6 000 E Ft,

„2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád” 6 000 E Ft,

„2125 Fővárosi Önkormányzat Pszich. Betegek Otth. Zalaapáti” 15 000 E Ft,

„2126 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Zsira” 6 000 E Ft,

„2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI” 50 000 E Ft,

„2201 Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher” 7 100 E Ft;

1819/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a folyamatban lévő Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítás elnevezésű beruházási feladat előirányzatát megemeli 20 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezetátalakítása” keret előirányzatát.

1820/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. rész 4. pontjában foglalt hatáskört eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságától, és jóváhagyja a „Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítás” elnevezésű céljelleggel támogatott intézményi beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a határozatot követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1821/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20 M Ft-tal megemeli az új „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” elnevezésű beruházási feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezetátalakítása” keret előirányzatát.

1822/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. rész 4. pontjában foglalt hatáskört eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságától, és jóváhagyja az „Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” új céljelleggel támogatott intézményi beruházási feladat engedély okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a határozatot követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1823/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés összeállítása során biztosítsa a szociális ágazathoz tartozó intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges felügyeleti szervi támogatást, mely minimálisan a 2007. évi eredeti működési támogatás, valamint annak évközi intézkedésekkel növelt összege, illetőleg azt, hogy a belépő új férőhelyek működtetéséhez szükséges támogatás is rendelkezésre álljon.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a szociális intézmények átszervezése miatti, létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások megelőlegezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1824/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 45 025 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg - egyszeri jelleggel - ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 34 110 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 10 915 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint:

- A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi út 53-57. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 22 792 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 22 792 E Ft összeggel megemeli a „2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi út 53-57.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 17 267 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 5525 E Ft),

- A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 3765 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 3765 E Ft összeggel megemeli a „2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 2852 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 913 E Ft),

- A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII. Ráday G. u. 3. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 4893 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 4893 E Ft összeggel megemeli a „2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII. Ráday G. u.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 3707 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 1186 E Ft),

- A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 11 650 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 11 650 E Ft összeggel megemeli a „2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10 sz.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 8826 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 2824 E Ft),

- Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 1925 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 1925 E Ft összeggel megemeli a „2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 1458 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 467 E Ft), úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

1825/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi út, Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u., Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XVIII., Ráday G. u., Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10., Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1826/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások biztosítása érdekében a fenti döntések a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet összeállításánál kerüljenek figyelembe vételre.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1827/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a központi költségvetésből a létszámleépítéshez igényelhető pályázat benyújtására az 1304/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozattal megállapított határidőt 2008. április 30-ra módosítja.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére a főváros szociális ellátásában tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal, Motiváció Alapítvánnyal és Nap Klub Alapítvánnyal.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1828/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig 27 067 E Ft működési támogatást biztosít az alábbiak szerint:

- 8351 Twist Olivér Alapítvány: 5197 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre,

- 8330 Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány: 20 000 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre,

- Nap Klub Alapítvány: 1870 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1829/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

2008. január 1-jei hatállyal 2008. december 31-ig az alábbi szervezetekkel közszolgáltatási szerződést köt:

- Twist Olivér Alapítvánnyal a 2/1. sz. melléklet szerinti tartalommal,

- Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvánnyal a 2/2. sz. melléklet szerinti tartalommal,

- Nap Klub Alapítvánnyal a 2/3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződéseket a mellékelt tartalom szerint írja alá.

Határidő: döntést követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1830/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Germánné dr. Vastag Györgyi módosító indítványát, mely szerint: „A Közgyűlés úgy dönt, hogy 87. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 30 000 E Ft-ot biztosít a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási (ezen belül támogatás értékű működési kiadás) előirányzatára a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakmacsoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1831/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint: „2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba tagnak dr. Végh Ágnest jelöli.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1832/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi szakképzési szerkezet átalakításáról szóló tervezetet átdolgozásra javasolja az előterjesztőnek. A koncepció átdolgozásához az előterjesztő kérje a szakmai szervezetek és közösségek, érdekképviseleti szervezetek, a Kamara, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság segítségét és véleményét.

Határidő: következő rendes ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1833/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:„Szülessen az átmenetről egy olyan dokumentum, ami az összes érintett számára is hozzáférhető és érthető módon tartalmazza az egyes TISZK-ek kialakulásának, és átalakulásának folyamatát, a szakképzési és alapozó létszámváltozások tanévenként tervezhető állapotait. E dokumentum tartalmát minimum évenként felül kell vizsgálni, és a változásokat nyilvánosságra kell hozni - különösen a diákok, a szülők, és a pályaorientációban érintett szakemberek számára, összehangolva a beiskolázási keretszámok megállapításával.

Határidő: következő rendes ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1834/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat csatlakozik a regionális képzési hálózathoz.

1835/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba tagnak Ifi Istvánt jelöli.

1836/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét.

Határidő: a döntést követő 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1837/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolával, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Szabómester Szakképző Iskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán - a speciális szakiskolai képzés kivételével - végzett tanulókat a vendéglátóipari szakmacsoportban.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1838/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolával, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolával, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal, az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium és az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a vegyipar szakmacsoportban a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1839/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskolával, Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolával és az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

Az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az építészet szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá az út-, híd- és vasútépítő és fenntartó szakmák vonatkozásában a közlekedés szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1840/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolával, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskolával, a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolával, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolával és a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola, a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a gépészet szakmacsoportban a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1841/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával, a Budai Középiskolával, a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskolával, valamint a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Budai Középiskola és a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá a közlekedés szakmacsoportban részben (a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola és a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola tanulóit.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1842/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal, a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolával, a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Közgazdasági Szakközépiskolával, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnáziummal, valamint a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola, a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium, a Közgazdasági Szakközépiskola, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium és a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az ügyvitel szakmacsoportban a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1843/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziummal, a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskolával, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnáziummal és a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az egészségügy szakmacsoportban a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium és a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1844/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskolával, a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnáziummal és a Szabómester Szakképző Iskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a könnyűipar szakmacsoportban a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán - a speciális szakiskolai képzés kivételével - végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1845/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolával, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolával, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolával, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskolával és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az ügyvitel szakmacsoportban a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a vendéglátás szakmacsoportban a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1846/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskolával, a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskolával, a Budai Középiskolával, a Közgazdasági Szakközépiskolával, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskolával, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolával és a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és közgazdaságtan szakmacsoportokban a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola, a Budai Középiskola, a Közgazdasági Szakközépiskola és a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola és a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az ügyvitel szakmacsoportban a Közgazdasági Szakközépiskola, a Budai Középiskola, Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1847/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskolával, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolával, a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolával és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől részben (a párhuzamos oktatás kivételével a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola és a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóit, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől részben (a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium tanulóit.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1848/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi XXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával, a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskolával, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolával, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziummal, Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiummal, a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskolával és a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a közlekedés szakmacsoportban a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium és a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a gépészet szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a gépészet szakmacsoportban a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola, a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola és a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola és a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1849/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VII., Nyár utca 9.) alapító okiratát a 3.1.1. számú melléklet szerinti tartalommal és kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest XX., Török Flóris utca. 74. szám 171374 alatti hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, és azt forgalomképessé minősíti át a Vagyonrendelet 9/B pontja alapján.

1850/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát a 3.1.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1851/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola (Bp. XVII., Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát a 3.1.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

1852/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola (Bp. IV., Baross u. 72.) alapító okiratát a 3.1.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1853/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. XV., Árendás köz 8.) alapító okiratát az 3.1.5. számú melléklet szerinti tartalommal

1854/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (Bp. III., Szépvölgyi út 69-73.) alapító okiratát a 3.1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1855/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Bp. VIII., Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 3.1.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

1856/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Bp. XIII., Váci út 21. ) alapító okiratát az 3.1.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

1857/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h

Módosítja a Budai Középiskola (Bp. XII., Márvány u. 32.) alapító okiratát a 3.1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

1858/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Bp. VIII., Práter u. 31.) alapító okiratát a 3.1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

1859/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (Bp. XVI., Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 3.1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

1860/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp. XXI., Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 3.1.12. számú melléklet szerinti tartalommal

1861/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XXI., Szent Imre tér 11.) alapító okiratát a 3.1.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

1862/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XVI., Arany János u. 55.) alapító okiratát a 3.1.14. számú melléklet szerinti tartalommal

1863/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Bp. XIII., Huba u. 7.) alapító okiratát a 3.1.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

1864/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola (Bp. XI., Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 3.1.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

1865/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (Bp. XIV., Egressy út 71.) alapító okiratát a 3.1.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

1866/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XX., Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 3.1.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

1867/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola (Bp. XIV., Várna u. 21/B) alapító okiratát a 3.1.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

1868/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XX., Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 3.1.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

1869/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (Bp. IX., Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 3.1.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

1870/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XXI., Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 3.1.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

1871/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIX., Üllői út 303.) alapító okiratát a 3.1.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

1872/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. X., Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.1.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

1873/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Bp. IX., Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 3.1.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

1874/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. IX., Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 3.1.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

1875/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. I., Ponty u. 3.) alapító okiratát a 3.1.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

1876/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. VII., Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 3.1.28. számú melléklet szerinti tartalommal.

1877/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium (Bp. VIII., Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 3.1.29. számú melléklet szerinti tartalommal.

1878/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIV., Egressy út 36.) alapító okiratát a 3.1.30. számú melléklet szerinti tartalommal.

1879/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. IV., Kassai u. 24/A) alapító okiratát a 3.1.31. számú melléklet szerinti tartalommal.

1880/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. XIII., Váci út 89.) alapító okiratát a 3.1.32. számú melléklet szerinti tartalommal

1881/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XIII., Váci út 107.) alapító okiratát a 3.1.33. számú melléklet szerinti tartalommal.

1882/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. IX., Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 3.1.34. számú melléklet szerinti tartalommal.

1883/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola (Bp. XXI., Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 3.1.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

1884/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Bp. IV., Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 3.1.36. számú melléklet szerinti tartalommal.

1885/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. X., Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 3.1.37. számú melléklet szerinti tartalommal.

1886/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VIII., Bezerédj u. 16/A) alapító okiratát a 3.1.38. számú melléklet szerinti tartalommal.

1887/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. X., Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.1.39. számú melléklet szerinti tartalommal.

1888/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIII., Jász u. 155.) alapító okiratát a 3.1.40. számú melléklet szerinti tartalommal.

1889/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (Bp. XI., Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 3.1.41. számú melléklet szerinti tartalommal.

1890/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VII., Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 3.1.42. számú melléklet szerinti tartalommal.

1891/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Bp. XIV., Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 3.1.43. számú melléklet szerinti tartalommal.

1892/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Bp. XI., Beregszász út 10.) alapító okiratát a 3.1.44. számú melléklet szerinti tartalommal.

1893/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Bp. X., Salgótarjáni út 53/B) alapító okiratát a 3.1.45. számú melléklet szerinti tartalommal.

1894/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. VI., Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 3.1.46. számú melléklet szerinti tartalommal.

1895/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Bp. XVIII., Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 3.1.47. számú melléklet szerinti tartalommal.

1896/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (Bp. XIV., Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 3.1.48. számú melléklet szerinti tartalommal.

1897/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (Bp. XVIII., Thököly út 11.) alapító okiratát a 3.1.49. számú melléklet szerinti tartalommal.

1898/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. VIII., Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 3.1.50. számú melléklet szerinti tartalommal.

1899/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (Bp. VIII., Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 3.1.51. számú melléklet szerinti tartalommal.

1900/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp. XIX., Csengő u. 1.) alapító okiratát a 3.1.52. számú melléklet szerinti tartalommal.

1901/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (Bp. VIII., Elnök u. 3.) alapító okiratát a 3.1.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

1902/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VIII., Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 3.1.54. számú melléklet szerinti tartalommal.

1903/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp. VIII., Vas u. 9-11.) alapító okiratát a 3.1.55. számú melléklet szerinti tartalommal.

1904/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Bp. IX., Mester u. 56-58.) alapító okiratát a 3.1.56. számú melléklet szerinti tartalommal.

1905/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp. IX., Timót u. 3.) alapító okiratát a 3.1.57. számú melléklet szerinti tartalommal.

1906/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. IX., Mester u. 23.) alapító okiratát a 3.1.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

1907/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. VI., Szondy u. 41.) alapító okiratát a 3.1.59. számú melléklet szerinti tartalommal.

1908/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. II., Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 3.1.60. számú melléklet szerinti tartalommal.

1909/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (Bp. XIX., Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 3.1.61. számú melléklet szerinti tartalommal.

1910/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Bp. IV., Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 3.1.62. számú melléklet szerinti tartalommal és kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest, IV., Lőrinc utca 40. szám alatti 70028 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, és azokat forgalomképessé minősíti át a Vagyonrendelet 9/B pontja alapján.

1911/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. III., Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 3.1.63. számú melléklet szerinti tartalommal.

1912/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XX., Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 3.1.64. számú melléklet szerinti tartalommal.

1913/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp. XXI., Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 3.1.65. számú melléklet szerinti tartalommal.

1914/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIII., Üteg u. 15.) alapító okiratát a 3.1.66. számú melléklet szerinti tartalommal.

1915/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp. XIV., Várna u. 23.) alapító okiratát a 3.1.67. számú melléklet szerinti tartalommal.

1916/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1849-1915/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó alapító okirat módosítások aláírására és a 3.2.1-67. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1917/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Munkaerő-piaci Alap szakképzési fejlesztési forrásainak felhasználására eljárásrendet és szempontrendszert dolgozzon ki.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1918/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakma-csoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására és a pedagógiai programok szükséges módosítására.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1919/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakképzési struktúra kialakulását követően - figyelembe véve a beérkezett véleményeket - gondoskodjon az átmeneti időszak feladatairól és adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek az átalakítás tapasztalatairól.

Határidő: folyamatosan, 2008. október 31-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

1920/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 10 000 E Ft-ot biztosít a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási (ezen belül támogatás értékű működési kiadás) előirányzatára a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakmacsoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

1921/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások címen belül

- a „Bel-budai TISZK kialakítása” elnevezést „Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola korszerűsítése, bővítése”;

- a „Vegyipari TISZK kialakítása” elnevezést „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése”;

- az „Építőipari TISZK kialakítása” elnevezést „Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola tanműhely központ kialakítása”;

- a „Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása” elnevezést „Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhely épületének rekonstrukciója”;

- a „Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása” elnevezést „Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola új székhelyének kialakítása” elnevezésekre változtatja meg.

Határidő: 2007. november 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1922/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 5413, 5417, 5419-5420, 5422, 5424-5426, 5428-5432, 5434-5439. és 2864. egyedi azonosító számú beruházási célokmányok esetében az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskört és jóváhagyja a 2 sz. melléklet szerinti 5413, 5415-5432, 5434-5439. egyedi azonosító számú beruházási célokmányok 1. számú módosítását, valamint a 2864. egyedi azonosító számú célokmány 3. számú módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmányok aláírásra.

Határidő: 2007. november 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1923/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási, kiadáson belül céljelleggel támogatott intézményi beruházási előirányzatait összesen 210,4 M Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási előirányzatát az alábbi új feladatokra:

- Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát u.) akadálymentesítése 5,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);

- Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése 5,0 M Ft;

- Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítése 5,0 M Ft;

- Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon akadálymentesítése 5,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);

- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítése 5,0 M Ft;

- Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona akadálymentesítése 4,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);

- Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium akadálymentesítése 5,0 M Ft;

- Káldor Miklós Kollégium (II. Felvinci út) akadálymentesítése 3,0 M Ft;

- Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola akadálymentesítése 5,0 M Ft;

- Vécsey János Kollégium akadálymentesítése 5,0 M Ft

- Varga Katalin Középiskolai Kollégium akadálymentesítése 3,0 M Ft;

- Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) korszerűsítése 18,0 M Ft (2008-ban 20 M Ft);

- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthon korszerűsítése 6,0 M Ft (2008-ban 2,4 M Ft);

- Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola korszerűsítése 28,0 M Ft;

- Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium korszerűsítése 20,0 M Ft;

- Budai Középiskola korszerűsítése 15,0 M Ft;

- Kossuth Lajos Gimnázium korszerűsítése 15,0 M Ft;

- Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola korszerűsítése 20,0 M Ft;

- Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola korszerűsítése 15,0 M Ft (2008-ban 22 M Ft, 2009-ben 8,4 M Ft);

- Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola korszerűsítése 15,0 M Ft

- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése 8,4 M Ft.

Határidő: 2007. november 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat feladatok átütemezésére és engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1924/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21/A. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, törli a 003571 azonosító számú okirattal jóváhagyott „Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési engedélydokumentáció készítése” feladatot, valamint a 7 éves fejlesztési tervből a „Gerlóczy u.-i épületszárny felújítása”, feladat 2009-2012. évi ütemeit. Egyúttal a „Gerlóczy u.-i épületszárny felújítása” tárgyú feladatot csökkentett műszaki tartalommal valósítja meg.

1925/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 7 éves fejlesztési tervből a Gerlóczy utcai épületszárny felújítása feladaton 413,10 M Ft-tal csökkenti a 2009-2012. évi ütemeket. (2009. évben 8,70 M Ft-tal, 2010. évben 128,00 M Ft-tal, 2011. évben 147,20 M Ft-tal, 2012. évben 129,20 M Ft-tal).

1926/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címen csökkenti a „Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési engedélydokumentáció készítése” céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát 12 000 E Ft-tal és egyben azonos összeggel megemeli a „8402 címen belül az Egyéb feladatokat „II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények”.

1927/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatáskörét és jóváhagyja a „Gerlóczy utcai épületszárny felújítása” megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és egyben felkéri a főpolgármestert a felújítási engedélyokirat 4. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1928/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy az előterjesztésben megjelölt 50 M Ft visszakerüljön a Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetésébe, úgy kéri, hogy ez az összeg első helyen a nagycsaládosok kedvezményére fordítódjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1929/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 8536 támogatás értékű felhalmozási bevételi előirányzatát 55,01 M Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem összköltségét és a 2007. évi előirányzatát.

1930/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója II. üteme engedélyokirata 2. sz. módosításával és felkéri a főpolgármestert a mellékelt beruházási engedélyokirat aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1931/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007. évi felülvizsgálat eredményeképp elfogadja Budapest Főváros Környezeti Programját.

1932/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzatának és intézményeinek energiagazdálkodási szakpolitikai nyilatkozatát és stratégiáját.

Határidő: 2008. március 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1933/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításának érdekében azért, hogy a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi intézkedési programmal érintett településeken üzemeltetett távhőellátási közszolgáltatás a jelenlegi 20%-os áfa körből - a költségvetési egyeztetések függvényében - kerüljön a tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatásnyújtások körébe, esetleg az 5%-os felszámított adómérték alá, vagy egy további (10-15% között kialakított) kedvezményezett áfa-körbe.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1934/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kéri Budapest Főváros Önkormányzat felvételét az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségébe (2. sz. mellékletben csatolt Alapszabály V/3. pontja szerint), és felkéri a főpolgármestert, hogy a tagfelvételi kérelmet nyújtsa be, továbbá a 2008. évi költségvetési évtől biztosítja a tagdíjat, ami jelenleg 31 250 Ft/hó, összesen 375 000 Ft/év.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1935/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros közösségi közlekedésének előnyét biztosító forgalomszervezési alapelvnek megfelelő és 2010-ig szóló intézkedéseket tartalmazó koncepciót.

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1936/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kötöttpályás közlekedésének fejlesztési koncepcióját és a kötöttpályás infrastruktúra 2015-ig szóló beruházási javaslatát.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kerékpáros közlekedésének fejlesztési koncepcióját és a kerékpáros-infrastruktúra 2011-ig szóló beruházási javaslatát.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1938/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) módosításának érdekében abból a célból, hogy a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák között jelenjen meg a kedvezőtlenül sok légszennyező anyagot kibocsátó gépjárművek behajtási tilalma, és így az alacsony szennyezőanyag-kibocsátású ún. „Zöld zóna” határát ki lehessen jelölni.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1939/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a Főváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyűlési rendeleti szabályozást.

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1940/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kezelésébe tartozó közterületi faállomány fakatasztere alapján a faállomány fejlesztési koncepcióját, valamint az erre vonatkozó 2013-ig szóló beruházási javaslatát.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1941/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a (3. sz. mellékletben csatolt) „Countdown 2010” szövetség céljait és alapelveit tartalmazó nyilatkozatot, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának (szintén a 3. sz. mellékletben csatolt) hozzájárulásait és felkéri a főpolgármestert a hozzájárulásokat tartalmazó levél és az elfogadó nyilatkozat aláírására és elküldésére. A csatlakozás pénzügyi kötelezettséggel nem jár.

Határidő: 2008. február 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1942/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje (elsősorban megelőzés és minimalizálás, majd hasznosítás, továbbá ártalmatlanítás) alapján készíttesse el, és tájékoztatásul küldje meg a Közgyűlésnek a fővárosi hulladékgazdálkodás gazdaságossági optimalizálását tartalmazó jelentést.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1943/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és küldje meg a Közgyűlésnek azt a tájékoztatót, amiben megvizsgálják, hogy a Főpolgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodatechnikai eszközök és felszerelések (papír, irodaszerek, irodai segédanyagok, irodabútorok stb.) közbeszerzése során milyen módon lehet a zöld szempontok figyelembevételét előírni.

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1944/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és küldje meg a Közgyűlésnek azt a tájékoztatót, amiben megvizsgálják, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok üzleti tervének felülvizsgálata során az elfogadás feltételéül előírható-e a közművállalatok számára, hogy az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket hitelesítsék legkésőbb 2011. december 31-i határidővel, továbbá az így hitelesített rendszer kiegészíthető-e a zöld közbeszerzés feltételeivel.

Határidő: 2008. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz.

Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1945/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés elrendeli 2008. április 1. napjától négy darab légszennyezettség mérő állomás telepítését a mindenkori négy legnagyobb közlekedési fennakadással járó budapesti építkezés (útépítés, útfelújítás, metróépítés, egyéb forgalomeltereléssel járó építkezés) mellé.

- A Fővárosi Közgyűlés a mérőállomások telepítéséhez és működtetéséhez szükséges forrást a Közép-Dunavöglyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére a 2008. évi költségvetésben biztosítja, egyúttal felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás előkészítésére és előterjesztésre.

- A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy külön körlevélben utasítsa a Főpolgármesteri Hivatal építési ellenőrzési hatáskörben közvetlenül vagy közvetve érintett munkatársait, hogy az ellenőrzésekkor különös figyelemmel legyenek a porszennyezettség csökkentésére.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 28. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítésekkel megalkotja 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1946/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Budapesti Sport Egyesület 1000 E Ft

b) Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 1000 E Ft

c) Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány 500 E Ft

d) Frankel Leó Alapítvány 1000 E Ft

A napirend 29. pontja: Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1947/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi színházak struktúrájának és finanszírozásának átalakításáról szóló koncepciót átdolgozásra javasolja az előterjesztőnek. A koncepció átdolgozásához az előterjesztő kérje a szakmai szervezetek, a Kulturális Bizottság segítségét és véleményét.

Határidő: 2008. januári rendes közgyűlési ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1948/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán törli a következő mondatot:

„A színházi életünkben kimaradt több évtized abból az evolúciós folyamatból, amikor a tehetős városi polgárság és vállalkozói réteg vált a színházak első számú, és meghatározó mecénásává, mint pl. Bécsben vagy Londonban.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1949/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán törli a következő mondatot: »Meglévő színházainkat azonban alkalmassá kell tennünk, hogy a mai kor változó igényeinek megfeleljenek.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor főpolgármester”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1950/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán a következő mondatot: »A színházi előadás élménye legyen alkalmas arra, hogy közönsége együtt érző, gondolkodó közösséggé válhasson.« a következő mondatra módosítja: »A színházi előadás élménye alkalmas arra, hogy közönsége együtt érző, gondolkodó közösséggé válhasson.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1951/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán a következő mondatot: »Törekedjenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok minél korábban jussanak maradandó, egy életre kiható színházi élményhez, mert csak így válhatnak felnőttként a színházakat megőrző támogatókká.« a következő mondatra módosítja: »Törekedjenek arra a jövőben - mint ahogyan eddig is - hogy a gyermekek, fiatalok minél korábban jussanak maradandó, egy életre kiható színházi élményhez, mert csak így válhatnak felnőttként a színházakat megőrző támogatókká.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1952/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 5. oldalán a következő bekezdés »Európa fejlődő térségében, ahová hazánk is tartozik, a turistákért és befektetőkért folyó éles versenyben behozhatatlan előnyre tesz szert az a város vagy térség, amelyik többek között gazdag kulturális életével; színházaival, hangversenyeivel, múzeumaival, fesztiváljaival válik vonzóvá. A kultúra így lesz a hagyományos fogalmak szerint a gazdaság élénkítője, a város fejlődésének motorja.« után a következő mondatot illeszti be: »Ennek érdekében, kiemelten fontos annak támogatása, hogy a színházaink előadásait a külföldi turisták Magyarországon, és színházaink vendégjátékát külföldön minél többször, minél többen anyanyelvükön, vagy világnyelven élvezhessék (angol, német stb.)«.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1953/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 6. oldalán a következő mondatot: »A nemzetközileg is magasan jegyzett művészszínház, a Katona József Színház mellett a Radnóti Miklós Színház, az Új Színház és a részben független Örkény István Színház is művészszínházként alakítja programját, és keresi törzsközönségét.« a következő mondatra módosítja: »A nemzetközileg is magasan jegyzett művészszínház, a Katona József Színház mellett a Radnóti Miklós Színház, az Új Színház és a részben független Örkény István Színház is művészszínházként alakítja programját.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1954/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 6. oldalán a következő mondatot: »A Mikroszkóp Színpad mára az egyetlen maradt, amelyik a pesti (politikai) kabaré hagyományait folytatja.« a következő mondatra módosítja: »A Mikroszkóp Színpad mára az egyetlen maradt, amelyik a pesti (baloldali politikai) kabaré hagyományait folytatja.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1955/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán a következő mondatot: »A színházak sokféle profiljában, változatosságot mutató műsorkínálatában mégis valamilyen, egyirányú mozgás tapasztalható a közönségigény, az eladhatóság irányába.« a következő mondatra módosítja: »A színházak sokféle profiljában, változatosságot mutató műsorkínálatában tapasztalhatók a közönségigény, az eladhatóság irányába tett lépések, amelyeket a színházakra is kiható, romló gazdasági feltételek indokolnak.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1956/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán a következő mondatot: »Színházaink azonban szinte alig fogadnak világhírű rendezőket, színészeket, csak ritkán játszanak nálunk nemzetközileg elismert társulatok.« a következő mondatra módosítja: »Színházaink azonban szinte alig fogadnak világhírű rendezőket, színészeket, csak ritkán játszanak nálunk nemzetközileg elismert társulatok, amelynek költségeit a jelenlegi romló gazdasági feltételek között nehezen tudják vállalni a színházak.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1957/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán törli a következő mondatokat: »A színházi szakma sokat hangoztatott megújulási készsége és képessége a jelenlegi keretek között nehezen bontakozik ki. A változást sokan az ún. alternatív társulatoktól, színházi műhelyektől várják. Az alternatív társulatok törzsközönsége lesz a jövő színházlátogatója, de már egészen más igényekkel, színházi műveltséggel.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1958/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán a következő mondatot: »Ezen közösségek működése és fenntartása számos ponton rendezetlen és bizonytalan.« a következő mondatra módosítja: »Ezen közösségek - az alternatív társulatok, színházi műhelyek - működése és fenntartása számos ponton rendezetlen és bizonytalan.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1959/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán a következő mondatot: »A színházi ingatlanokban megtestesülő vagyon az egyik legértékesebb része a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épület állománynak.« a következő mondatra módosítja: »A színházi ingatlanokban megtestesülő vagyon az egyik legértékesebb része a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épület állománynak, illetve a színházi társulatok, a színészek, a rendezők, az előadott produkciók szintén a Főváros és a nemzet szellemi életének az egyik legértékesebb részét képezik.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1960/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 9. oldalán a következő mondatot: »A struktúra átalakítása részben, de csak részben gazdasági kényszer, következményeit tekintve azonban magában hordozza a gazdasági nyitottság, a közönségért folyó verseny és a művészi szabadság nagyobb mérvű kibontakozásának lehetőségét.« a következő mondatra módosítja: »A struktúra átalakítása részben, de csak részben gazdasági kényszer, következményeit tekintve azonban magában hordozza a gazdasági nyitottság, a közönségért folyó verseny és a művészi szabadság nagyobb mérvű kibontakozásának lehetőségét, illetve az átalakítás sikertelensége esetén társulatok szétverését, vagy a színház és a társulat megszűnésének lehetőségét.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1961/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »2) A színházi kínálat bővítése elsősorban magas művészi színvonalú, igényes produkciókkal a saját színházakban, valamint a független műhelyek és vendégjátékok segítségével.« a következő mondatra módosítja: »2) A színházi kínálat bővítése elsősorban magas művészi színvonalú, igényes produkciókkal a saját színházakban, valamint a független műhelyek és vendégjátékok segítségével, ennek költségvetési igényeinek 5 évre történő meghatározásával és biztosításával.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1962/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »3) Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozó helyévé tenni.« a következő mondatra módosítja: »3) Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozó helyévé tenni, ennek költségvetési igényének meghatározásával, melynek forrása nem érintheti önkormányzati fenntartású színházaink költségvetési forrásait.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1963/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »A színházi játszóhelyek, befogadó színházak és műhelymunkára alkalmas kulturális szolgáltató intézmények körének bővítése, többek között a Podmaniczky-program keretében.« a következő mondatra módosítja: »A színházi játszóhelyek, befogadó színházak és műhelymunkára alkalmas kulturális szolgáltató intézmények körének bővítése, többek között a Podmaniczky-program keretében, ennek költségvetési igényének meghatározásával, melynek forrása nem érintheti önkormányzati fenntartású színházaink költségvetési forrásait.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1964/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »7) Új források bevonása a színházak fenntartásába és finanszírozásába.« a következő mondatra módosítja: »7) Új források bevonása a színházak fenntartásába és finanszírozásába, a működés biztonságával, az önkormányzati tulajdon biztosításával mind a tárgyi mind a működtetési körben, a művészi színvonal garantálásával.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1965/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 15. oldalán a következő mondatot: »A megbízás időtartama a művészeti program és a működési forma függvényében általában 3-5 év időtartamra szólhat, és a szakértői testület ajánlására egy alkalommal lehetne meghosszabbítani. A szakértői testület ajánlása természetesen nem kötheti az önkormányzat döntéshozó szervét, döntései szakmai megalapozottságát azonban nagymértékben elősegítheti.« a következő mondatra módosítja: »A megbízás időtartama a művészeti program és a működési forma függvényében általában 3-5 év időtartamra szólhat.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1966/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 15. oldalán a következő mondatot: »A Kulturális Bizottság elé kell terjeszteni minden olyan személyt, aki a zsűri szavazatainak többségét megszerezte.« a következő mondatra módosítja: »A Kulturális Bizottság elé kell terjeszteni minden pályázatot, és személyt személyes meghallgatásra, a zsűri véleményével együtt.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1967/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 16. oldalán a következő mondatot: »A színházak finanszírozási rendszerének aktualizálása, korszerűvé, rendszerszerűvé tétele adóssága az adófizető polgárok pénzével gazdálkodó helyi és országos kultúrpolitikának, de régen hangoztatott igénye a színházi szakmának is.« a következő mondatra módosítja: »A színházak finanszírozási rendszerének aktualizálása, korszerűvé, rendszerszerűvé tétele 17 éve adóssága az adófizető polgárok pénzével gazdálkodó helyi és országos kultúrpolitikának, de régen hangoztatott igénye a színházi szakmának is.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1968/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 21. oldalán a következő mondatot: »A Fővárosi Önkormányzat nonprofit kft.-vel részletes szakmai programot és számszerűsíthető teljesítményt rögzítő közszolgáltatási szerződést köt, meghatározott időtartamra (5-7 év).« a következő mondatra módosítja: »A Fővárosi Önkormányzat nonprofit kft.-vel részletes szakmai programot és számszerűsíthető teljesítményt rögzítő közszolgáltatási szerződést köt, meghatározott időtartamra (3 év).«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1969/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a koncepció 22. oldalán törli a következő mondatokat: „A jelenlegi, döntően a színházak kompetenciájába tartozó állóeszköz gazdálkodási, fejlesztési mechanizmus továbbfejlesztésének iránya lehet a műszaki előkészítéssel, a feladatok rangsorolásával, a kivitelezés módjának és szervezetének megválasztásával összefüggő, irányító, végrehajtó apparátus centrális jellegű szervezése. A színházakat tehermentesíteni lehetne az állóeszköz állományuk bizonyos működtetési, felújítási, beruházási, operatív feladataitól - megtartva természetesen az azonnali beavatkozást igénylő - hibaelhárítási teendőket. A döntés csak sokoldalú költségelemzés alapján történhet. A centrális szervezet működtetése esetén további eldöntendő kérdés, hogy a színházi ingatlanok felújítási és fejlesztési funkciója mellett, lenne-e és milyen hatókörű ingatlangazdálkodási jogosultsága.

A színházak központosított ingatlankezelési, fejlesztési rendszerének megteremtése esetén a felújítási, fejlesztési feladatok kivitelezésére elvileg két lehetőség kínálkozik:

- különböző profitorientált vállalkozók a kivitelezők, melyek nyereségérdekeltséggel dolgoznak, vagy

- centrális szervezet végzi a jelzett feladatok kivitelezését, mely non-profit szervezetként működik.

Lehetségesnek tartjuk a vagyonkezelői szerződésbe nem kerülő színházi ingatlanok és infrastruktúra egységes vagyonkezelői szervezetbe történő összevonását.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1970/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 23. oldalán a következő mondatot: »A színházak állapotának figyelemmel kísérése folyamatos feladat, de a tervezett vagyonkezelésbe adás előtt mindenképpen szükséges egy átfogó állapotfelmérés.« a következő mondatra módosítja: »A színházak állapotának figyelemmel kísérése folyamatos feladat, de mindenképpen szükséges egy átfogó állapotfelmérés.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1971/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 30. oldalán a következő mondatot: »A Tanács tagjait 5 éves időtartamra a Kulturális Bizottság jóváhagyásával az illetékes főpolgármester-helyettes kéri fel.« a következő mondatra módosítja: »A Tanács tagjait 3 éves időtartamra a Kulturális Bizottság jóváhagyásával az illetékes főpolgármester-helyettes kéri fel.«

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1972/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyetért a Katona József Színház, a Kolibri Színház, a Budapesti Bábszínház, a Vígszínház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., a Radnóti Színház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., a Madách Színház Kht., Thália Színház Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht. valamint - önállóvá válása után - az Örkény István Színház saját tulajdonú színházi szervezetként történő megtartásával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1973/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyetért a Katona József Színház, a Kolibri Színház, a Budapesti Bábszínház, a Vígszínház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., a Radnóti Színház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., a Madách Színház Kht., Thália Színház Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht. valamint - önállóvá válása után - az Örkény István Színház saját tulajdonú színházi szervezetként történő megtartásával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1974/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a fővárosi fenntartású színházakban (minden színházra külön) a számítógépes jegyeladási rendszer bevezetését, ennek költségeit, hatékonyságát és szükségességét.

Határidő: 2008. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1975/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen tájékoztatót arról, hogy az utóbbi öt évben a kis magán- és alternatív színházak mennyi szponzori bevételt tudtak megszerezni és ez hogyan aránylik a költségeikhez, tekintettel a koncepció azon kijelentésére, hogy »…hogy arányaiban a költségeikhez viszonyított legtöbb szponzori bevételt a kis magán- és alternatív színházak tudják megszerezni.«

Határidő: 2008. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1976/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen tájékoztatót az alternatív színházak legutóbbi öt évének tevékenységéről Budapesten, tekintettel arra, hogy a koncepció 8. oldalán található a következő: „A színházi szakma sokat hangoztatott megújulási készsége és képessége a jelenlegi keretek között nehezen bontakozik ki. A változást sokan az ún. alternatív társulatoktól, színházi műhelyektől várják. Az alternatív társulatok törzsközönsége lesz a jövő színházlátogatója, de már egészen más igényekkel, színházi műveltséggel. Ezen közösségek működési és fenntartása számos pontos rendezetlen és bizonytalan. A kínálatot bővítő magánszínházak egy része a kerületi önkormányzatok támogatását is igénybe véve azt a közönséget próbálják meg elérni, amelyek a jegyárak emelkedése miatt a nagyobb színházakból kiszorultak. A színházi élet pezsgését, gazdagságát nem kizárólag az előadások és műsoron szerepelő darabok száma, vagy az imponáló nézőszámok, hanem az izgalmat kiváltó, esetenként vitára ingerlő kísérletek, a közönség és a színházak kapcsolatának változatos formái jelentik.” illetve a 10. oldalon a Legfontosabb céljaink alcím 3. pontjában található a következő: „Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozóhelyévé tenni.” A tájékoztató a következő szempontokat vegye figyelembe:

- milyen társulatokról van szó ebben a körben (tételes felsorolás)

- hány bemutatót tartottak, hány előadással,

- hány jegyet adtak el ezekre az előadásokra.

Határidő: 2008. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1977/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak technikai és pénzügyi lehetőségeit, hogy néhány színházunk előadásai idegen nyelvű szinkrontolmácsolással is az évad során bármikor megnézhető legyen. A feltételek vizsgálatakor a következőkre legyen tekintettel:

- egy adott színházban milyen technikai, építészeti stb. átalakításokat kell elvégezni, hogy a szinkrontolmácsolás folyamatosan üzemeltethető legyen és ennek milyen költségei vannak.

- milyen költségei vannak a szinkrontolmácsok foglakoztatásának, készenlétben tartásának.

- milyen költségei vannak a tájékoztatási rendszer kialakításának, működtetésének, amelynek segítségével a Budapestre érkező külföldiek tájékozódhatnak arról, hogy prózai előadásokat idegen nyelven tekinthetnek meg.

Határidő: 2008. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1978/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest és az ország színházi életéről külföldön is pozitív képet sugárzó elképzelésről (idegen nyelvi szinkrontolmácsolás a budapesti színházi előadásokon), ennek bevezetéséről és pénzügyi támogatásáról a tájékoztató elkészülte után kezdeményezzen tárgyalásokat a miniszterelnökkel és a kulturális miniszterrel.

Határidő: a tájékoztató megtárgyalása után egy hónapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1979/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztő által tett kiegészítéssel és a befogadott módosításokkal elfogadja a fővárosi fenntartású színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról szóló koncepciót.

1980/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a fővárosi fenntartású színházak támogatási előirányzata 2009-től normatív alapon kerüljön meghatározásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a normatív alapú tervezési rendszer bevezetéséhez szükséges számításokat - erre irányuló megfelelő célvizsgálattal, elemzéssel megalapozva - 2008. április 30-ig végeztesse el, és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1981/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Színházi Alap és a Kulturális Esélyegyenlőségi Keret szükségességével és azzal, hogy ezekre már a 2008. évi költségvetésben forrás kerüljön elkülönítésre.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1982/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Budapesti Színházi Tanács létrehozásával. Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Tanács létrehozásának jogi lehetőségeit, a Tanács tagjainak kiválasztási módját, a testület illetékességi körét és jogosítványait és ezt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1983/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a színházak működésének, gazdálkodási és szervezeti formájának átalakításával, magánműködtetés lehetséges módjaival és feltételeivel kapcsolatos javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1984/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a Budapesti Kamaraszínház és a Játékszín fővárosi tulajdonba vételéről a koncepcióban meghatározott feltételek szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1985/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, lehetséges-e az Örkény István Színháznak a Madách Színház Kht.-tól történő leválasztása többletforrás igénye nélkül.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1986/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy valamennyi fővárosi fenntartású színházban számítógépes jegyeladási rendszer működjön, amely biztosítja a fenntartó részére a folyamatos adatközlést is. Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a megvalósítás pénzügyi és technikai feltételeit.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1987/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a koncepció 5. oldalán a következő mondatot: „Amíg a korábbi években a fővárosi színházak kihasználtsága megközelítette a 100%-ot, addig 2006-ban mindössze 86,16%-ot ért el.” a következő mondatra módosítja: „Amíg a korábbi években a fővárosi színházak kihasználtsága megközelítette a 100%-ot, addig 2006-ban mindössze 86,16%-ot ért el, amely eredmény jónak tekinthető a világban végbemenő kulturális fogyasztási szokások megváltozásának tendenciáit ismerve.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1988/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán törli a következő mondatot: „Azonban az elgondolkodtató, hogy arányaiban a költségeikhez viszonyított legtöbb szponzori bevételt a kis magán- és alternatív színházak tudják megszerezni.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1989/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a koncepció 11. oldalán a következő mondatot: „Megkezdjük a színházi infrastruktúra, épületállomány teljes körének állapotfelmérését, és átfogó felújítási program kidolgozását.” a következő mondatra módosítja: „Megkezdjük a színházi infrastruktúra, épületállomány teljes körének állapotfelmérését, és átfogó felújítási program kidolgozását, a költségvetési igények, források megjelölésével és az ütemtervek elkészítésével.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1990/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a koncepció 23. oldalán a következő mondatot: „A konvergencia program teljesítését követően 2009-től újra megnyílik az önkormányzati címzett és céltámogatások juttatása.” a következő mondatra módosítja: „A konvergencia program teljesítését követően újra megnyílik az önkormányzati címzett és céltámogatások juttatása.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1991/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a Budapesti Színházak Tanácsa felállításáról a következők figyelembevételével:

- a Tanács munkájában résztvevők pontos köre

- a Tanács tagjai kiválasztásának eljárása

- a Tanács illetékességének, jogosítványainak pontos meghatározásával.

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1992/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy egyetért a Színházi Alap és a Kulturális Esélyegyenlőségi Keret szükségességével és azzal, hogy ezekre már a 2008. évi költségvetésben forrás kerüljön elkülönítésre, ezzel a kikötéssel, hogy az erre fordított összegek nem veszélyeztethetik egyetlen, főváros saját tulajdonú színházi szervezet pénzügyi támogatását, működési biztonságát.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1993/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1994/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1995/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Fővárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1996/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1997/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1998/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi költségvetési igényére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1999/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésében 156 M Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. működtetésére, valamint 726 389 E Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedési Szövetség támogatására, amelyből 120 M Ft céltartalék a 2007. évi elszámolás eredményeként várhatóan felmerülő többletigény fedezésére.

Határidő: a 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2000/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi finanszírozási megállapodását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Bp. IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2001/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 27/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve a Budapest IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges telekrendezés érdekében a 27/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bek. b) pontja alapján, a Földhivatal által záradékolt T-79489 számú változási vázrajzon, - a változás előtt a Váci út (75832) hrsz. ingatlanhoz tartozó a) és b)-vel - jelölt területrészeknek összesen 686 m2 területet forgalomképessé minősíti és a forgalomképtelen vagyonból törli.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2002/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a forgalomképtelen vagyonkörből kivett összesen 686 m2 nagyságú területeknek a T-79489 számú változási vázrajz szerinti módon a Vízművek Zrt. tulajdonát képező 75833 hrsz.-ú ingatlanhoz, azzal azonos övezeti besorolással történő hozzácsatolásához.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2003/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a területcsere részleteit tartalmazó, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2004/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a csereszerződés jóváhagyásával térítésmentesen elfogadja és a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonához tartozó (75832) hrsz. ingatlanhoz csatolja a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonából a 75848/1 hrsz.-ú 4040 m2 területű ingatlant, amely a IV. kerület, Váci út 2x2 sáv szélességűre történő fejlesztéséhez szükséges.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi Járműtelepe (2865/2 hrsz.) ingatlana és környéke telekalakításával kapcsolatos megállapodások.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2005/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletét képező keretmegállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a keretmegállapodásnak - a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozata jogerőre emelkedését követő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2006/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét képező

- „Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről” tárgyú II. és IV. megállapodást, és a

- „Telekszabályozással összefüggő közös tulajdon megszüntetése” tárgyú II. és III. megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozata jogerőre emelkedését követően.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2007/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottság a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét, nem kíván élni az ingatlan-nyilvántartásban Budapest, XI. kerület 2845/2; 2846/5; 2846/6; 2847/4; 2847/5; 2847/6; 2862/2; 2864/2; 2865; 2866; 2867; 2868; 2869; 2870; 2871; 2872; 2873; 2874/2; 2875/3; 2875/4; 2876/3; 2876/4; 2877/2; 2878, 2879/1; 2879/2; 2879/3; 2880/1; 2880/2; 2881; 2898/3; 2899/2; 3259; 3480/1; 3480/2 és 3480/3 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogával, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az elővásárlási jog lemondásáról, valamint annak ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről szóló nyilatkozat kiadására a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozata jogerőre emelkedését követően.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2008/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva a főpolgármester 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörét a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozata ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésében biztosított fellebbezési jogáról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának 1. sz. módosítása jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2009/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” feladat engedélyokiratát 6221,8 M Ft teljes költséggel, a 2. sz. melléklet szerinti 1. sz. módosított engedélyokiratban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2010/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának 2007. december 31., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2008. január 31. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2007. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2011/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tulajdonosi egyetértését adja a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet alábbi táblázatban szereplő járóbeteg-szakkellátási feladatának Szent János Kórház által - 2007. december 1-jétől - történő átvételhez.

Szervezeti egység Megnevezés Szakorvosi
óra/hét
01592G092 Fejlődésneurológia 40

Egyben felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti feladat átadási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2012/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 3. sz. mellékletben szereplő járóbeteg-szakellátási kapacitásai átvételre kerüljenek a fővárosi önkormányzati intézményekhez. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2013/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy támogatja az Egészségügyi Minisztérium fenntartásában lévő Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet szerződött kapacitásainak terhére - a feladatokhoz tartozó TVK-val együtt - 4 intenzív ágy és 7 neurológiai ágy kapacitáson ellátandó feladat a Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak, 2 intenzív és 2 neurológiai ágyon ellátandó feladat a Jahn Ferenc Kórháznak átadásra kerüljön. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Beszámoló az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2014/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a beszámolót az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.

2015/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 616/2005 (II. 24.) Főv. Kgy. határozatát.

A napirend 39. pontja: Tájékoztató a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2016/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2017/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítványt megillető fővárosi kiegészítő támogatásról szóló 2232/2001. (XII. 20.) számú határozatot visszavonja.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt engedélyokiratának és támogatási szerződésének módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2018/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2019/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest, III. kerület 19341/13 hrsz.-ú és 19341/14 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2020/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva egyetért a mellékletként csatolt T-79745 ttsz. térrajz szerint, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 19341/13 hrsz.-ú és a 19341/14 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésével, de 15 évig sportcélú használata kötelező. Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Magyar Fallabda Szövetség támogatásának visszavonására és az így rendelkezésre álló összeg felhasználására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2021/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1100/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2022/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre) terhére, a Magyar Siket Sportérmesek Klubja részére 163 E Ft támogatást biztosít a nemzetközi rendezvényeken helyezést elért sportolók nevét megörökítő márványtábla, újabb győztes sportolók nevével történő kiegészítésére. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Budapest V. kerület, Szép u. 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2023/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 86. § (4) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest, V. kerület, 24193 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V. ker., Szép u. 6. sz. alatt található 919 m2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan, (hozzá tartozik pincéből, földszintből, földszinti galériából, három emeletből, valamint padlásból álló felépítmény, mely szintek nettó alapterülete 3017 m2) 500 000 000 Ft + áfa, összességében 600 000 000 Ft vételáron a Galakton Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Budapest XI. kerület, „volt Vasvári laktanya” ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2024/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy a

Ingatlan címe Helyrajzi száma Művelési ág Tulajdoni hányad Terület (m2)
1. 1110 Bp. Kamaraerdei út 1217/1 Kivett telephely 1/1 1 496
2. XI. kerület Budapest 242/22 Kivett telephely 1/1 3 755
3. XI. kerület Budapest 242/6 Kivett telephely 1/1 3 132
4. XI. kerület Budapest 247/1 Kivett telephely 1/1 329
5. 1110 Bp. Kamaraerdei út 261/1 Kivett telephely 1/1 297
6. 1110 Bp. Kamaraerdei út 262/3 Kivett telephely 1/1 2 723
7. 1110 Bp. Kamaraerdei út 262/4 Kivett telephely 1/1 54
8. XI. kerület Budapest 263/1 Kivett telephely 1/1 2 281
9. XI. kerület Budapest 264/1 Kivett telephely 1/1 2 190
10. XI. kerület Budapest 265/1 Kivett telephely 1/1 1 656
11. XI. kerület Budapest 266/1 Kivett telephely 1/1 1 688
12. XI. kerület Budapest 267/1 Kivett telephely 1/1 2 764
13. XI. kerület Budapest 268/1 Kivett telephely 1/1 2 193
14. XI. kerület Budapest 269/1 Kivett telephely 1/1 1 940
15. XI. kerület Budapest 270/1 Kivett telephely 1/1 2 114
16. XI. kerület Budapest 271/1 Kivett telephely 1/1 2 286
17. XI. kerület Budapest 272/1 Kivett telephely 1/1 2 338
18. XI. kerület Budapest 273/1 Kivett telephely 1/1 2 382
19. XI. kerület Budapest 274/1 Kivett telephely 1/1 2 794
20. XI. kerület Budapest 275/1 Kivett telephely 1/1 3 663
21. XI. kerület Budapest 276/1 Kivett telephely 1/1 9 535
22. XI. kerület Budapest 277/1 Kivett telephely 1/1 3 765
23. XI. kerület Budapest 278/1 Kivett telephely 1/1 2 641
24. XI. kerület Budapest 279/3 Kivett telephely 1/1 3 172
25. XI. kerület Budapest 279/4 Kivett telephely 1/1 147
26. XI. kerület Budapest 281/2 Kivett telephely 1/1 3 159
27. XI. kerület Budapest 284/4 Kivett telephely 1/1 7 382
28. XI. kerület Budapest 285/1 Kivett telephely 1/1 2 080
29. XI. kerület Budapest 286/1 Kivett telephely 1/1 2 093
30. XI. kerület Budapest 287/1 Kivett telephely 1/1 1 737
31. XI. kerület Budapest 288/1 Kivett telephely 1/1 2 573
32. XI. kerület Budapest 289/1 Kivett telephely 1/1 2 119
33. XI. kerület Budapest 290/1 Kivett telephely 1/1 2 030
34. XI. kerület Budapest 291/1 Kivett telephely 1/1 1 158
35. XI. kerület Budapest 292/4 Kivett telephely 1/1 2 431
36. XI. kerület Budapest 293/4 Kivett telephely 1/1 2 861
37. XI. kerület Budapest 294/4 Kivett telephely 1/1 1 293
38. XI. kerület Budapest 295/10 Kivett telephely 1/1 771
39. XI. kerület Budapest 370/5 Kivett lakótelep 1/1 70 959
Összesen: 163 981

ingatlanok 1 535 000 000 Ft + 307 000 000 Ft áfa, azaz 1 842 000 000 Ft vételáron az INTERREMISE Beruházási és Szolgáltató Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: A Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2025/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés módosítását, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Kérelem az NFA-hoz, térítésmentes területátadásra.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2026/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 137678/2 hrsz. ingatlanból, megosztás után 2 ha 675 m2 nagyságú, a 137672/1 hrsz. ingatlanból, megosztás után 1 ha 5681 m2 nagyságú területrésznek ingyenes fővárosi önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezete útján a kormányzatnál.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2027/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2028/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az ingatlant a Fővárosi Önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (6) bekezdésében meghatározott, gazdaság és területfejlesztési cél megvalósítása céljára kívánja felhasználni.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2029/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről, szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2030/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe adásának napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél megvalósításáról.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2031/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy az 2026/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatban feltüntetett ingatlant az ingatlan-nyilvántartás 2007. novemberi állapota szerinti terheivel együtt veszi át.

Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Egyszeri költségtérítés Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatásához.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2032/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKV Zrt.-HÉV személyszállítási közszolgáltatásához nyújtott 2007. évi egyszeri költségtérítésről szóló támogatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére a támogatás igénylése kapcsán.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2033/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a nyugdíjas HÉV-bérlet támogatásához szükséges források biztosításáról a 2008. évre vonatkozóan, a kedvezmények teljes vagy részleges megtartását célozva.

Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2034/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítmény-értékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

- A városképi és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű közterületeken a közterület-felügyelők közterületi jelenlétének tervszerű és operatív irányítása mellett, az érintett önkormányzati szervekkel, a „Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület” és a „Látkép Egyesület” civil szervezetekkel együttműködésben, kidolgozott közös programok alapján, a felügyelet hatáskörébe tartozó intézkedések maradéktalan megtételével határozottan és következetesen fel kell lépni a fővárosi lakosság közérzetét jelentősen zavaró „vadplakát” ragasztókkal, valamint a graffitizőkkel szemben.

- A közterület-felügyelői munka színvonalának emelése érdekében a felügyelői állomány jogszabályokban előírt szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének és továbbképzésének folytatása mellett gondoskodni kell a felügyelők részére szóló módszertani útmutató, ún. „Felügyelői kézikönyv” elkészítéséről, kiadásáról és folyamatos aktualizálásáról.

- Intézkedéseket kell tenni a vezetői revízió következetességére, a folyamatba épített ellenőrzés érvényesülésére, a teljesítmény-értékelési eredmények visszacsatolására.

- A Vészhelyzeti Információs Központ (VIK) továbbfejlesztésének biztosítania kell a lakossági bejelentésekre történő gyors, szakszerű reagálást, a rendészeti szakmai és a bűnmegelőzési feladatkörökben teljesítendő lakossági tájékoztatást, tanácsadást, valamint az állategészségügyi szolgáltató tevékenység elősegítését.

- Folytatni kell a szabálysértési és közigazgatási ügyfeldolgozást támogató informatikai háttér fejlesztését, ennek érdekében az e-iroda rendszer működtetésével és a VIK-projekt 2008. évi feladataival párhuzamosan meg kell kezdeni egy új, integrált ügyeleti, intézkedési és ügyfeldolgozási statisztikai rendszer kifejlesztését. A Fővárosi Közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma keretében kezdeményezni kell egy egységes fővárosi közterület-felügyeleti információs és kommunikációs rendszer kialakítását, amely biztosítja a társszervek ügyeleteivel az egységes információcserét és a dokumentált visszajelzést.

- Meg kell kezdeni a közterület-felügyelők nyelvi oktatását, ennek keretében el kell érni, hogy legalább egy európai nyelven alapfokú ismeretekkel rendelkezzenek. A felügyelet bűnmegelőzési munkája keretében folytatni kell a Biztonságos Iskola Mozgalomhoz csatlakozott általános iskolákban megkezdett - korcsoportos - előadássorozatot, amely az iskolás korcsoportúak tudatos közterület használatára, a biztonságra, az állattartói felelősségre, a környezetvédelemre, a veszélyhelyzetek megelőzésére irányuló magatartás vállalására irányuljon.

- A felügyelet kommunikációs tevékenységében a fő figyelmet a közterületek rendjét, köztisztaságának megóvását, az állattartásra vonatkozó előírások betartását biztosító jogkövető magatartás népszerűsítésére kell fordítani az írott és elektronikus média segítségével. Az állampolgárok tájékoztatása a közterületi szabálysértések megelőzésére (pl. behajtási, várakozási korlátozások, zöldterületek használata, a szilárd hulladék kezelése, a közterületek rendeltetéstől eltérő igénybevétele, stb.), bekövetkezésük esetén a hatósági intézkedések és azok következményeinek megismertetésére irányuljanak. A Felügyeletnek hathatós lépéseket kell tenni a városi köztisztaság megőrzése, az emberek helyes környezettudatos szemléletformálásának elősegítése érdekében. Ennek érdekében szorosabban kell együttműködnie a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel és a FŐKERT Zrt.-vel, továbbá a kerületi önkormányzatokkal.

A Felügyelet készítsen átfogó értékelést a kerékbilincs alkalmazásának gyakorlati és jogi kérdéseinek vizsgálatáról.

- Javítani kell a felügyelet gazdálkodásának tervszerűségét és stabilitását, ennek érdekében meg kell vizsgálni a külső erőforrások (pályázatok, támogatások) bevonásának, illetve az Akadémia utca 1. szám alatti ingatlan felújításának és további hasznosításnak lehetőségét. Folytatni kell a központi és az alközponti állomány elhelyezésének optimalizálását, valamint a gépjárműpark korszerűsítését.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2035/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a közterület-felügyelők feladatkörét a zöldfelület védelemre is kiterjeszti.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2008. évre.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2036/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. évre a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:

- A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Főpolgármesteri Hivatalt érintő bizottsági döntések határidőben történő végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer teljes körű, a hatályos intézkedésben meghatározott követelmények szerinti alkalmazása.

- A Hivatal szervezeti egységeinek 2008. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

- Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelése.

- A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése, többek között a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és nyelvi képzéssel.

- Az európai uniós tagság nyújtotta támogatási lehetőségek feltárásával az EU-pályázatokból minél több forrás megszerzése.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Budapest XI. ker., Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2037/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását zárt ülésen kívánja folytatni.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 51. pontja: Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2040/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen Közútkezelői Szabályzatot és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra.

Határidő: 2008. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2041/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 335/2007. (X. 17.) OIB sz. határozat alapján a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Magyarországi Montessori Egyesület 115 000 Ft

Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség és Érdekvédelmi Egyesület 100 000 Ft

Szabad Iskolákért Alapítvány 150 000 Ft

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 50 000 Ft

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat alapítvány támogatására a 2007. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2042/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. d) pontja értelmében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 2474/2007. (IX. 26.) sz. határozata, valamint a Kulturális Bizottság 223/2007. (X. 18.) sz. határozata alapján a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás 2007. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítvány részére a megjelölt összegben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
1) 56. sorszámú pályázat 260 darab nézőtéri
Budapest XXI. kerület, szék felújítása, 8 000 000 Ft
Árpád utca 1. (II. ütem) kárpitozása,
Csepeli Munkásotthon linóleum cseréje
Alapítvány

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására - 2. pályázat.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2043/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 92/2007. (XI. 13.) számú határozatával a „9212 Esélyegyenlőség és civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert összeg
E Ft

Címről

Előirányzat
1. A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Nevelési intézmények az esélyegyenlőség érvényesítéséért 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
2. Autisták és Autisztikusok
Országos Szövetsége
Autizmus kártya létrehozása
Bp.-en és környékén élő autista
emberek és családjaik részére
200 „8222” Működési célú pénzeszköz
átadás áht.-n kívülre
3. Budapesti Egyetemisták
Kulturális Közössége
A szervezet 2007. évi
programjainak támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
4. Budapesti Vándor Kórus
Barátai Egyesülete
Támogató együttműködés
speciális civil szervezetekkel
a hátrányos helyzetű csoportok
kulturális igényeinek kielégítésére
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
5. Burattino Szociális
és kulturális Egyesület
Hátrányos helyzetű fiatalok
környezettudatos nevelésére szolgáló Jásdi kulcsos ház és pihenőhely támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
6. CIKK Egyesület (Civil
Ifjúsági Kör Kőbányáért)
Esélyegyenlőség és szemlélet-
formálás - helyismereti, helytörténeti verseny általános iskolásoknak; kiadvány megjelentetése
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
7. Civil Rádiózásért Alapítvány Budapesti civil - szervezetek
munkájának bemutatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
8. Civitális Egyesület Civil szervezetek és a helyi
önkormányzat együttműködésének
támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
9. Csepeli Bölcsődés
Gyermekekért Alapítvány
„Helybe vitt” barlanghatás
gyermekeink egészségéért
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
10. Csepeli Svábok Szabad
Kulturális Egyesülete
Csepeli német nemzetiségi kultúr-
csoportok önálló műsoros estje
150 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
11. ÉFOÉSZ Budapesti
Támogató Szolgálata
„Az ember: kis világegyetem” -
harmóniában magammal,
harmóniában egymással
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
12. Egyszervolt a Magyar
Gyermekkultúráért
Közhasznú Alapítvány
Gyerektartalommal rendelkező
internet oldalak minősítése,
monitorozása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
13. Életcél Szabadidőkör
Egyesület
Híd a Balkánra fesztiválra 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
14. Eötvös József Ifjúsági
Egyesület
Az egyesület 2007. évi
programjainak támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
15. Európa Ház Egyesület Civilláda - a civil szektor XII. éves kiállítása és szakmai programsorozata 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
16. Ferencvárosi Európai
Integrációs és Vállalkozás-
fejlesztési Egyesület
Partnerség az önkormányzati,
az üzleti és a civil szektor között -
Ferencváros Helytörténeti Jelentő-
ségű Vállalkozása díj projekt
megvalósítása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
17. Gézengúz Alapítvány
a Születési Károsultakért
Szociális és védőnői tanácsadói
előadások, szakmai nyílt nap
konferencia szervezése
212 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
18. Gyermekvilág - Ágyszínház
Alapítvány
Ágyszínházi projekt - hosszadal-
mas kórházi kezelés alatt álló gyermekeknek
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
19. Hallássérültek Kultúrájáért
Alapítvány
Speciális színházi előadások
szervezése, lebonyolítása
150 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
20. Ifjú Közgazdászok
Közhasznú Egyesülete
Forrásszerzés és projektvezetés
képzés civil szervezetek részére
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
21. IMPEX Kortárs Művészeti
Szolgáltató Alapítvány
Nap utcai közösségi művészet
projekt létrehozása
100 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
22. Jézus Társasága Alapítvány Az alapítvány az esélyegyenlőség megteremtéséért 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
23. Kapcsolat Alapítvány Felbomlott családok segítése
hétvégi szülő-gyermek találkozások szervezésével az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó épületében
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
24. Kapocs Ifjúsági Önsegítő
Szolgálat Alapítvány
Segítő találkozás 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
25. Kispesti Véradók Egyesülete Kispesti Véradók Napja -
2007. november 24.
100 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
26. Klauzál Gábor Társaság Klauzál Gábor társadalmi,
magánemberi és mezőgazdasági
tevékenységének bemutatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
27. Kompánia Alapítvány Ifjúsági klub működtetése
hátrányos helyzetű veszélyeztetett
gyermekek és fiatalok reszocializációja érdekében
150 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
28. Kőbányai Képző-
és Iparművészek Egyesülete
Debrecentől Mosonmagyaróvárig - új alkotások bemutatása 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
29. Közös Jövő Egyesület Az egyesület 2007. évi programjainak támogatása 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
30. Magyar Civilfejlesztő
Alapítvány
Új civil szemlélet - az NGO
szektor megerősödési lehetőségei
külföldi példák bemutatásával
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
31. Magyar Földrajzi Társaság A Föld Éve - A Föld Napja -
program támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
32. Magyar Hospice Alapítvány A Magyar Hospice Alapítvány
önkéntes hálózatának támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
33. Magyar Transzplantáltak
Kulturális és Sportegyesülete
Szervátültetett emberek
rehabilitációja
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
34. Magyarországi Gyermekbarát
Mozgalom
Gyermekbarát tevékenységek
támogatása - 2007-2008.
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
35. Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesülete
Kerekes székes révészek
az integrált életért
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
36. Nemzetközi Mobil MADI
Múzeum Alapítvány
„Nyitott formák zárt térben” -
művészeti napok a Budapesti
Fegyház és Börtönben
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
37. Óbudai Wellness és Diáksport
Egyesület
A szervezet működése 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
38. Otthonunk Európában
a II. kerület” Közhasznú
Alapítvány
A szervezet ingyenes képzési
projektjeinek támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
39. PANELKUTYA Állatbarát-,
Sport és Szabadidős Egyesület
Kutyakert projekthez támogatás
szükséges önkormányzattal
és civil szervezetekkel együttműködve
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
40. Pillar Alapítvány Pillar Europa Klub Budapest
működtetése - programokkal
segítés nyújtása az EU lehetőségek megismeréséhez
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
41. Piros Orr Bohócdoktor
Alapítvány
Nevetés a legjobb gyógyszer -
bohócdoktorok képzése
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
42. Pontus Iuventae Alapítvány Legyél te is önkéntes!
Az önkéntesség népszerűsítése
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
43. Rákosszentmihály
Polgárőrség Egyesülete
Rákosszentmihály és a főváros
közbiztonságának segítése
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
44. Sex Educatio Kiemelten
Közhasznú Alapítvány
Védd magad - képzéshez
támogatás
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
45. Tegyünk Együtt Angyalföld -
Újlipótvárosért Egyesület
„Film és Fórum” - ifjúsági
programsorozat támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
46. Végszó Szociális Egyesület Szociális, karitatív program
fenntartása, szakmai fejlesztése
szervezeti működés háttérteremtése
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
47. Veled - Érted Egyesület Esélyegyenlőségi aliroda a VIII.
kerületben - az Óbudán működő
iroda mellett új helyen, fogyasztóvédelmi tanácsadással bővítve
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
48. VII. kerületi Polgárőrség Civil szervezetek tevékenységének támogatása 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
49. XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület Civil társadalom összefogása, segítése 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
50. Zöld Fiatalok Egyesület Disztró - civil szervezetek
kiadványterjesztő hálózatának
támogatása
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
51. G-Plútó Egyesület Gyermekek és Fiatalok esélyegyenlőségének segítése Rákosmentén 200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
52. Zöldebb Óbudáért Egyesület Mozduljunk együtt! - lakókör-
nyezetük értékeinek megismerte-
tése hátrányos helyzetű fiatalokkal
200 „8222” Működési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre
Összesen: 9862

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke

A napirend 55/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2044/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1901/2003. (X. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. március 30-ra módosítja;

- a 2885/2005. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1330/2007. (VIII. 30) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. november 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére