A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Főjegyzője felhívása

ülnökök jelölésére

Tisztelt Budapesti Választópolgárok!

A helyi önkormányzatok által megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2007. május 22-én lejár.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala vezetőjének 12.078/2007. OIT Hiv./33 számú tájékoztatója alapján a Fővárosi Bíróság, a megyei bíróságok, a helyi (városi, kerületi) bíróságok és a munkaügyi

bíróságok ülnökeit várhatóan

2007. március 5. és április 22. napja között kell megválasztani.

Ülnököt lehet jelölni a kerületi bíróságokra, a Fővárosi Bíróságra és a Fővárosi Munkaügyi Bíróságra.

A jelöltállítás joga megilleti a bíróság illetékességi területén állandó lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatokat és társadalmi szervezeteket, kivéve a pártokat. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság székhelyén működő általános iskolák és középfokú oktatási intézmények (szakiskolák, középiskolák) jelölhetik. A munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölhetik.

Jelölt lehet minden büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30. életévet betöltött, de a 70. életévet el nem ért magyar állampolgár.

A jelöléshez, valamint a jelölt elfogadó nyilatkozatához szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalokban rendelkezésre áll. A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó TÁJÉKOZTATÓ a polgármesteri hivatalokban megtekinthető.

A jelölést a jelölt lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, illetve Főpolgármesteri Hivatalhoz kérjük mielőbb, de legkésőbb

2007. március 10-ig

bejelenteni.

Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelölésükkel segítsék az ülnökválasztás eredményességét.

Budapest, 2007. február 28.

Tisztelettel:

dr. Tiba Zsolt s. k.


  Vissza az oldal tetejére