A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet „Terítéken a magyar konyha” - Budapesti bor- és gasztronómiai napok - 2007. programsorozat támogatására * 

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet „Terítéken a magyar konyha” - Budapesti bor- és gasztronómiai napok - 2007. programsorozat támogatására a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből

A pályázat célja:

- a magyar gasztronómia és tradíciók népszerűsítése a turisták és a lakosság körében a fővárosban étel- és italbemutatók rendezésével, többnyelvű étlap és receptkönyv készítésével, valamint közvetlenül a programhoz kapcsolódó reklámeszközökkel,

- hazai alapanyagból készített hagyományos magyar ételek és italok bemutatása a főváros éttermeiben,

- a magyar élőzenei kultúra bemutatása, népszerűsítése a gasztronómiai programmal azonos időben és helyszínen.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre:

- Pályázatot nyújthat be hagyományos éttermet üzemeltető jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, természetes személy, non-profit szervezet. A támogatás címzettje a befogadó étterem.

- Egy pályázó kizárólag egy programra nyújthat be pályázatot.

2. A támogatás:

- jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli,

- összege: maximum 3000 ezer forint programonként, vagy 2000 ezer forint, amennyiben élőzenei szolgáltatás nincs,

- felhasználási célja: a rendezvény promóciója, kizárólag a pályázott programhoz kapcsolódó többnyelvű étlap és receptkönyv, az élő zenei szolgáltatás és a reklám költségei számolhatók el.

- A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes - számlákkal igazolt - elszámolást adni.

- A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.

- A Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását pályázó a szerződés aláírásával jelez.

3. A pályázott program:

- Időpontja: 2007. szeptember 14-23. között.

4. A támogatás jóváhagyásának feltételei:

- A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés együttesen tartalmazzák.

- A dokumentumok letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó alatt,

- vagy nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u. 1-3.).

A pályázat tartalmi követelményei:

A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

Kötelező elemek:

- egy pályázatban 10 napos, a magyar konyha jellegzetességeit bemutató gasztronómiai program megrendezését, legalább három nyelvű (pl. magyar, angol és német) étlap és recept (receptkönyv) - mely tartalmazza az étel összetevőit és az ételkészítés módját - elkészítését kell vállalnia a pályázónak,

- az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait pályázó köteles a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályának megküldeni legkésőbb 2007. augusztus 10-ig,

- a pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ételkészítés, szervezés és megrendezés költségei, a program megvalósításához szükséges technikai eszközök, pénzügyi feltételek és hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.

- A program előkészítettségét és a meghívott ételkészítőkkel történő együttműködést (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell,

- amennyiben a program közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéshez a közterületfoglalási, ill. egyéb hatósági engedélyeket.

Választható elem: élő magyar zenei szolgáltatás

Formai megfelelés feltételei:

- A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.

- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.

- Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül lehetséges.

Érvénytelen a pályázat, ha

- nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,

- a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,

- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja,

- ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.

Értékelés, értesítés, szerződéskötés:

- A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Főpolgármesteri Hivatal által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.

- A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerződést, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. (Lásd a mellékelt dokumentációt!)

A pályázat benyújtásának módja:

- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

1052 Budapest V., Városház u. 9-11.

- futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:

- Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.

- a borítékon kérjük feltüntetni: „Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret - 2007. évi gasztronómiai pályázat”

A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,

végső határidő: 2007. május 15.-24.00 óra

További információ: Budapest Főváros Önkormányzata - Főpolgármesteri Hivatal

Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály

Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890  E-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága


  Vissza az oldal tetejére