A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény nem tesz különbséget a korábbitól eltérően a lakóingatlan és egyéb célú ingatlan bérbeadása között. Ily módon az eddig tárgyi adómenteséget élvező lakás bérbeadási tevékenység adókötelessé vált, miután az egyéb bérbeadási tevékenységre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat adóalanyként az áfa törvény hatálya alá bejelentkezett. A megállapított lakbérmértékeknél a 20%-os mértékű áfa tartalmat figyelembe kell venni.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A lakbérek képzésénél a korábbitól eltérően, a különböző lakásfenntartással kapcsolatban felmerült kiadásokat áfa tartalom nélkül kell számításba venni.

3. §-hoz

A már megállapított lakbér mértékeket mindhárom bérbeadási formánál bruttó összegként vettük figyelembe és a jelenlegi módosításnál abból számoltuk ki a lakbérektől elkülönítve az áfa tartalmat.

4. §-hoz

Pontosítottuk a szövegezést azzal, hogy a lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezőket a nettó lakbérek összegére kell vetíteni.

5. §-hoz

A felvonódíjat és a kapunyitási díjat, mint külön szolgáltatást is áfa terheli.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére