A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásának célja az volt, hogy az országos sportági szak- és sportszövetségek által a Főváros részére benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos igények felmérhetőek legyenek és egységes elbírálás alá essenek. A hivatali eljárás keretében a rendelet gyakorlati alkalmazása során a hatálybalépését követően eltelt két év alatt néhány kiküszöbölhető probléma felvetődött.

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei bizonyos gyakorlati nehézségeket okoztak a kérelmező szövetségek számára, melyek megnehezítették a rendelet betarthatóságát.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei bizonyos gyakorlati nehézségeket okoztak a kérelmező szövetségek számára, melyek megnehezítették a rendelet betarthatóságát. Az ügyosztályok és sport szövetségek munkáját bizonyos mértékben hátráltatja a jelenleg hatályos rendeletben szabályozott feltételek betartása és betartatása, ezért fontosnak tartjuk a rendelet és a gyakorlat által kimunkált szabályok összhangjának megteremtését, ezáltal a rendelet módosítását.

2. §-hoz

A rendelet 2. § (1) bekezdésének utolsó fordulatában rögzített 30 napos határidő igen rövid időt ad a szövetségek részére, hogy a kérelmükkel együtt benyújtsák a nemzetközi sportesemény megrendezéséhez kapcsolódó pályázati kiírást a magyar fordítással együtt, a pályázati tervet, valamint költségvetési tervet. Ezen probléma feloldására egy hosszabb határidő meghatározása szükséges.

A gyakorlati alkalmazás rávilágított arra a tényre is, hogy némely esetben a nemzetközi szövetségek a sportesemény megrendezésére nem írnak ki hivatalos pályázatot, hanem felkérték valamelyik ország illetékes szövetségét a világbajnokság megrendezésére és a rendelet erre vonatkozó eljárási szabályokat eddig nem rögzített. A 2. § új (4) bekezdése kivételként rendelkezne arra az esetre, amikor a nemzetközi szövetség részéről nem történik meg hivatalos pályázat kiírása, így a hazai szövetség egyéb eljárás keretében kapja meg a rendezési jogot.

3. §-hoz

A paragrafus módosításának célja, hogy pontosan rögzítse a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatási formákat, mely lehet pénzbeli és nem pénzbeli támogatás. A nem pénzbeli támogatás fogalma alatt egyes díjtételek - közterület használati díj - elengedésével juttat támogatást a nemzetközi sportesemény megrendezéséhez.

A 3. § új (4) bekezdése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése és 69. § rendelkezései alapján került beillesztésre. Tekintettel arra, hogy a nem pénzbeli támogatásként nyújtott, például közterület használatért fizetendő díj ingyenes átengedése szolgáltatásnyújtásnak minősül, tehát adóköteles értékesítés, amelynek vonatkozásában az adót meg kell fizetni.

4. §-hoz

A 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról és jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletének 1. pontja alapján az Ifjúsági és Sport Bizottság jogutódja ifjúságpolitikai ügyekben az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság, sportügyekben pedig az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság.

5. §-hoz

Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére