A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

7/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 127. §-a szerint az ülnök megbízatása megszűnik a választójog elvesztésével, a 70. év betöltésével és az arról való lemondással. Az első két esetben az ülnöki megbízatás megszűnését a fővárosi közgyűlés határozattal állapítja meg, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti. A Fővárosi Közgyűlés által megválasztott ülnökök közül többen a négy éves ciklus letelte előtt betöltik 70. életévüket, így megbízatásuk megszűnéséről minden esetben a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatot (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), mint költségvetési intézményt 2007. december 31-i hatállyal megszüntette, ezért szükségessé vált a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletének módosítása, illetve a vonatkozó pontjainak hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Indokolt, célszerű az ülnöki megbízatás hivatkozott két esetben történő megszűnését megállapító határozathozatal jogát a Főpolgármesterre átruházni, tekintettel a döntés technikai jellegére, továbbá arra, hogy az SZMSZ 7. számú melléklete XXIV. fejezetének 10. pontja értelmében az ülnök lemondásáról az illetékes bíróság elnökének haladéktalan értesítése is főpolgármesteri hatáskörbe tartozik.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés a 76/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy rendelettel az SZMSZ-be került pont technikai jellegű pontosításáról rendelkezik.

A (3) bekezdés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú melléklet „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” cím alatti XXIV. EGYÉB HATÁSKÖRÖK fejezet 21-22. pontját, melyek a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálattal kapcsolatos, a főpolgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére