A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2008. (IV. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosította a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendeletet. A módosítás két lépcsőben lépett hatályba. 2008. január 1-jén meghatározásra kerültek a korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott forgalmú közutak, az övezetekbe érvényes hozzájárulások, azok kiadásának menete, valamint a hozzájárulásokhoz tartozó díjak. 2008. március 1-jétől pedig az addig nem szabályozott területeken 12 tonnás teherforgalmi korlátozás került bevezetésre.

2008. január 1. óta több fuvarozó szervezet kereste meg a Fővárosi Önkormányzatot, amelyben jelezték a 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet által bevezetett rendelkezések gyakorlati alkalmazásának nehézségeit. A lefolytatott egyeztetések alapján a rendelet felülvizsgálatra került, melynek eredményeként jelen módosítás pontosítja a szabályozást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Köztársasági őrezred a Köztársasági őrezred feladatáról, hatásköréről és illetékességéről szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott feladatok, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben foglalt feladatok ellátását végzi. Munkájuk során olyan gépjárművekkel kell a védett övezetekbe behajtaniuk, amelyek azonosítóit védetten kezelik és nyílt adatbázisokba nem adhatják meg, ezért indokolt, hogy a három szervezet a rendeletben meghatározott hozzájárulás darabszámig rendszám nélküli ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást kaphasson.

A 2. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadását pontosítja. Az 1. §-ban megjelölt indokok alapján a három szervezet meghatározott számú kérelmének nem kell tartalmaznia a rendszámot, valamint a behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásának határideje is csökken.

A 3. §-hoz

A behajtási és a behajtási-várakozási díjkedvezményeket egészíti ki azzal, hogy a környezetvédelmi szempontú kedvezmények mellett a legalább 330 napra kiváltott hozzájárulások esetén díjkedvezményt biztosít a kérelmező számára.

A 4. §-hoz

A Köztársasági őrezred, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat meghatározott keretek közti behajtási-várakozási díj mentes hozzájárulásait szabályozza. Ezen kívül a rendelet 2. és 10. számú mellékleteiben meghatározott időtől eltérően kiadott hozzájárulások behajtási és behajtási-várakozási díjainak pontosítására van szükség.

Az 5. §-hoz

A 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet tévesen határozta meg a Buda 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet időbeli hatályát, így javításra van szükség.

A 6-8. §-okhoz

Az Észak-Buda, Dél-Buda és Észak-Pest 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetekben a behajtási hozzájárulás nélkül, célforgalommal igénybe vehető közutak felsorolását tartalmazza.

A 9. §-hoz

A 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet tévesen határozta meg a Közép-Pest 12 tonnás korlátozott forgalmú övezet időbeli hatályát, így javításra van szükség.

A 10-13. §-okhoz

A Kelet-Pest, Dél-Pest és Csepel 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetekben a behajtási hozzájárulás nélkül, célforgalommal igénybe vehető közutak felsorolását tartalmazza, amely a Kelet-Pest övezethez nem tartozó közutak pontosítását is magában foglalja.

A 14. §-hoz

Fuvarozói részről merült fel az az igény, hogy a 12 tonnás korlátozott forgalmú övezeteket egy, esetleg két hozzájárulással is igénybe lehessen venni, amelyhez létre kell hozni a budai és a pesti kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetet.

A 15. §-hoz

A kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek havi behajtási díjait szabályozza.

A 16. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére