A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2008. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló többször módosított 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény nem tett különbséget a korábbitól eltérően a lakóingatlan és egyéb célú ingatlan bérbeadása között. Ily módon 2008. I. 1-jétől a lakás bérbeadási tevékenység adókötelessé vált, miután az egyéb bérbeadási tevékenységre tekintettel a Fővárosi Önkormányzat adóalanyként az áfa törvény hatálya alá bejelentkezett. A megállapított lakbérmértékeknél a 20%-os mértékű áfa tartalmat figyelembe kellett venni. A 2008. március 17-én kihirdetett, egyes adótörvények módosításáról szóló 2008. évi VII. tv. lehetővé teszi az adóalany részére, hogy a korábbi döntését megváltoztassa, és így a lakóingatlan bérbeadása áfa-mentessé válik. A lakbéreket jelen rendelet visszaállítja az eredeti mértékre.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A lakbérek képzésénél a különböző lakásfenntartással kapcsolatban felmerült kiadásokat kell számításba venni.

3. §-hoz

A már megállapított lakbér mértékeket mindhárom bérbeadási formánál ismételten meg kellett állapítani.

4. §-hoz

A lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezőket az újból megállapított, áfát nem tartalmazó lakbér mértékekre kell vetíteni.

5. §-hoz

Meghatározza a felvonódíj, és a kapunyitási díj, mint külön szolgáltatási díj mértékét.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, visszamenőleges hatállyal, igazodva az áfa törvény módosítását tartalmazó rendelkezésekhez.


  Vissza az oldal tetejére