A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2008. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A budapesti 4-es metróvonal beruházói feladatainak ellátására a BKV Zrt.-vel kötött szerződés szerint Független Ellenőrző Mérnököt kell választani. E hatáskör átruházására tesz javaslatot a tervezet.

Az átmeneti/hetes otthoni gondozás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik, így biztosítása a fővárosi kerületek kötelezően ellátandó feladata. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézmények működési engedélye 2007. december 31-ével lejárt és a gyámhivatal már a feladat ellátásához nem is adta ki a szükséges engedélyeket, ezért a Fővárosi Közgyűlés az átmeneti otthonokat a 2007. május 31-i ülésén 2007. december 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszüntette. Fentiekre tekintettel vált indokolttá az SZMSZ vonatkozó részeinek módosítása.

A javaslat a továbbiakban az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Független Ellenőrző Mérnök kiválasztását, a vele kötött szerződés feltételeinek meghatározását és az esetleges módosítását a Közgyűlés a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza. Az egyetértési jog közgyűlési hatáskörben tartása nem indokolt és átruházásának jogszabályi tilalma nincs. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság döntésével kapcsolatban gyakorolja egyetértési jogát a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő kórházak jegyzékét pontosítja.

A 3. §-hoz

Az (1) bekezdés pontosítja a Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetének címét.

A (2) bekezdés a Mónosbél, Dózsa György út 12. szám alatt található intézmény pontos címét rögzíti.

A (3) bekezdés az Aga gyermekotthon címét pontosítja.

Az (4) bekezdés a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola címét pontosítja.

A (5) bekezdés a Hűvösvölgyi Gyermekotthont a megszűnt átmeneti gyermekotthon helyett a gyermekotthonok közé sorolja.

A (6) bekezdés a 4. cím alatt a gyermekvédelmi ágazat oktatási intézményei kerülnek felsorolásra.

A 4. §-hoz

Az (1) bekezdés a Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A (2) bekezdés hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére