A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2007. január 1-jén lépett hatályba a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, amely szükségessé tette a Fővárosi Tervtanács működésének újraszabályozását. A Fővárosi Közgyűlés megalkotta a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét.

2007. augusztus 14-én lépett hatályba a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet, amely a jogharmonizáció megteremtése érdekében szükségessé teszi a 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet aktualizálását.

A módosított 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése a főváros vonatkozásában a tervek egy jelentős körének meghatározását a c) pontban foglaltak szerint a fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti egyeztetett megállapodásra bízza. Az egyeztetés lefolytatását követően szükséges a Fővárosi Tervtanács véleményezési feladatkörébe tartozó tervek körének rendeletben történő meghatározása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló módosított 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet szükségessé vált módosításáról rendelkezik.

Az 2. §-hoz

A Kormányrendeletben meghatározott terveken túl, a főváros önkormányzati törvényből adódó, a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet megőrzéséhez kapcsolódó feladatainak ellátása érdekében meghatározásra került azon további tervek köre, amelyeket a Fővárosi Tervtanács előtt szükséges bemutatni, kiemelten kezelve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát érintő építési munkák, illetve fővárosi beruházásban készülő épületek terveit. Az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján fővárosi védelem alatt álló épületek körét.

A kerületek többségének kezdeményezésére beépült az a korábbi szabályozás, hogy a kerületi főépítész javaslatára a Fővárosi Tervtanács a Rendeletben szabályozottakon túl egyes terveket megtárgyal és biztosítja a tervek konzultatív megvitatását is.

A 3. §-hoz

A Kormányrendelettel összhangban a tervtanácsi tagok, bírálók, levezető elnök tiszteletdíjáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, és a Kormányrendelettel való összhang megteremtését biztosítja, illetve a tiszteletdíj módosításához szükséges rendelet módosításáról intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére