A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az egyes bizottságok feladatainak ellátását, átruházott hatáskörben kapott jogaik gyakorlását alapjaiban a Fővárosi Közgyűlés határozza meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kerületi önkormányzatok polgármesterének meghívása erősíti a Fővárosi Önkormányzat és az adott kerületi önkormányzat közötti együttműködést, biztosítja az egységes városkép, városhasználat megteremtésének lehetőségét, kiemeli a belváros műemléki, turisztikai jelentőségét, továbbá a Fővárosi Önkormányzat közterület-használati ügyekben hozandó döntéseinél hangsúlyosabban veheti figyelembe a kerületek polgármesterének javaslatait, a kerületi lakosok észrevételeit, különösen a rendezvények esetében.

A 2. §-hoz

E paragrafus a módosítás hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére