A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. február 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

136/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Margitsziget védelmére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

137/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. Társasági Szerződésének újabb módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

138/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat „B+R kerékpártárolók létesítése” tárgyú pályázat benyújtására a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) -2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati kiírására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

139/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

140/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

141/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

142/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat környezetbarát működését elősegítő intézkedésekről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

143/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlékművének elhelyezése a XII. kerületben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

144/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

145/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok (szociálpolitikai és informatikai feladatok), 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok (hivatal által végzett feladatok)” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

146/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló közúthálózat-fejlesztési beruházás meghatározására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

147/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2008-as Paraméterkönyv felülvizsgálata” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

148/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Károlyi Kórház működési költségelőleg kérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

2. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. jegyzett tőkéjének pótlására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

5. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

8. Budapest csatlakozása a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához (European City Network, Cities for Children).

9. Együttműködési megállapodás Budapest és Tirana között.

10. Javaslat működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására kiírt pályázaton való részvételre és a pályázati önrész biztosítására.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Cigány-ház - Romano Kher ágazati átsorolására.

12. Javaslat Világörökség Városok Szervezete és a Történeti Városok Ligája tagdíjainak biztosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

14. Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.

15. Javaslat a Pro Cultura Urbis közalapítvány alapító okiratának módosítására.

16. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

17. A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

18. Javaslat „B+R kerékpár tárolók létesítése” tárgyú pályázat benyújtására a „Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) - 2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése” című pályázat kiírására.

19. Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló közúthálózat-fejlesztési beruházás meghatározására.

20. A Szent Margit Kórház Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos kérelem.

21. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

22. Javaslat a Cinkotai Polgárőr Egyesületnek a Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.

23. Javaslat a „CAMINUS” Zrt.-vel kötött szerződés átalakítására.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi lakás bérbeadói tevékenységére.

25. Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. társasági szerződésének újabb módosítására.

26. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működéséhez biztosított állami normatívák módosítására.

27. Beszámoló az építési tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

28. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. II. félévi tevékenységéről.

29. Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.

30. Javaslat a Margitsziget védelmére.

31. A Fővárosi Közgyűlés 2008. évi munkaterv javaslata.

32/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Károlyi Kórház működési költségelőleg kérelmének kezességvállalására és fővárosi önrész biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

149/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” című napirend után tárgyalja meg az „Összefoglaló jelentés a 4-es metró projekt 2007. évi előrehaladásáról” című tájékoztatót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

150/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 68 278 E Ft kamatmentes működési költségelőleg kérelmével egyetért és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg biztosítja az intézmény részére a 12 000 E Ft kamatmentes visszatérítendő önrészt, és felhatalmazza a főpolgármestert - az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt - megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására azonnal, az előirányzat rendezésére a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

151/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt „Működési Költségelőleg Szerződést”, egyben készfizető kezességet vállal a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés megszűnésekor még fennálló, de legfeljebb 68 278 E Ft összegű kamatmentes működési költségelőleg visszafizetésére és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint a szerződéshez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal megalkotja 10/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

152/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntést követően az önrész átutalásáról intézkedjék.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. jegyzett tőkéjének pótlására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

153/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (6) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság tőkepótlására pótbefizetést rendel el 15 000 E Ft értékben.

154/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. tőkéjének pótlásához 15 000 E Ft-ot a 2007. évi szabad pénzmaradvány - a „9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára” cím pénzmaradványa - terhére biztosít.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2. számú melléklet szerinti tartalommal megalkotja 11/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

155/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a társaság számlájára a 15 000 E Ft utalásáról, melyet a társaságnak az eredménytartalékba kell helyeznie.

Határidő: a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletmódosítás kihirdetését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által kiegészített melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

156/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 3825 E Ft összegű támogatásra az alábbiak szerint:

- Budapesti Művelődési Központ: önrész 2000 E Ft, pályázott támogatás 2000 E Ft,

- Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht: önrész 1825 E Ft, pályázott támogatás 1825 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2007. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

157/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2008. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

158/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pozitív pályázati döntést követően a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára.

Határidő: a pályázati döntést követően a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

159/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztő által módosított melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Előadó: Szatmáryné Jähl Angéla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

160/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

A napirend 8. pontja: Budapest csatlakozása a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához (European City Network, Cities for Children).

Elnök: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

161/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Tirana között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

162/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Tirana város közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás című dokumentum aláírására.

Határidő: 2008. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására kiírt pályázaton való részvételre és a pályázati önrész biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

163/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására kiírt pályázaton való részvételhez.

164/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati eljárás során felmerülő szükséges intézkedések megtételére, a dokumentációk, a szerződés aláírására.

Határidő: a pályázati eljárás befejezéséig

Felelős: dr. Demszky Gábor

165/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására, az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által kiírt pályázaton, a megpályázott 3 950 000 Ft támogatás elnyeréséhez szükséges 439 000 Ft önrészt a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2008. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:

- 4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája Lakásotthona 6235 Bócsa, IV. körzet 156. szám 50 000 Ft,

- 4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona Lakásotthona 8621 Zamárdi, Siófoki u. 8. szám 50 000 Ft,

- 430111 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona Lakásotthona 1185 Budapest, Kuróczy Pál u. 17. szám 41 000 Ft,

- 430116 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona Lakásotthona 2639 Bernecebaráti, Petőfi u. 24. szám 40 000 Ft,

- 430116 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona Lakásotthona 1196 Budapest, Rákóczi u. 105. szám 38 000 Ft,

- 430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Lakásotthona 1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. szám 50 000 Ft,

- 430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Lakásotthona 1202 Budapest, Nagysándor József u. 149. szám 50 000 Ft,

- 430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona I. számú Lakásotthona 1212 Budapest, Széchenyi u. 67. szám 52 000 Ft,

- 430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona II. számú Lakásotthona 1212 Budapest, Széchenyi u. 67. szám 28 000 Ft,

- 3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Lakásotthona 2721 Pilis, Tölgyfa u. 13. szám 40 000 Ft.

Határidő: a pályázatról szóló döntést követő rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher ágazati átsorolására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

166/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher - 1151 Budapest, XV., Énekes u. 10/B székhelyű - intézményt az oktatási ágazatba sorolja át március 1-jei hatállyal.

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

167/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher (1151 Budapest, XV., Énekes u. 10/B) költségvetésbeni címkódját figyelemmel az ágazati átsorolásra megváltoztatja, az intézmény PIR törzsszámát változatlanul hagyja.

168/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása útján gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher címkódjának megváltoztatásáról, valamint teljes költségvetésének az oktatási ágazathoz történő átvezetéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

169/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az átsorolásból adódó működési feltételeket biztosítja. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy az ágazati átsorolásból következő feltételeket - az új hatályos jogszabályi környezetre figyelemmel - vizsgálja meg és a 2008. I. féléves beszámolóval egyidejűleg tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. szeptember havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

170/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Cigányház - Romano Kher (1151 Budapest XV., Énekes u. 10/B) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

171/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elé azt az oktatási programot, amellyel az intézményt működtetni kívánja és az oktatási program elfogadását követő egy évben belül számoljon be a tapasztalatokról a Közgyűlésnek.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Világörökség Városok Szervezete és a Történeti Városok Ligája tagdíjainak biztosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

172/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Világörökség Városok Szervezetének tagdíját (2008-ban 4500 USD-t) az éves költségvetésben a „7219 Tagsági díjak” címkódon a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével biztosítja.

Határidő: mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

173/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Történeti Városok Ligájának tagdíját (2008-ban 100 USD-t) az éves költségvetésben a „7219 Tagsági díjak” címkódon a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével biztosítja.

Határidő: mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

174/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

175/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát a 2/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

176/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 3/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

177/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 4/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

178/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet alapító okiratát az 5/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

179/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház alapító okiratát a 6/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

180/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ alapító okiratát a 7/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

181/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház alapító okiratát a 8/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

182/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet alapító okiratát a 9/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

183/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapító okiratát a 10/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

184/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház alapító okiratát a 11/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

185/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő alapító okiratát a 12/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

A napirend 14. pontja: Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

186/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Budapest VI., Andrássy út 69.) alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

187/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Operett Színház (1051 Budapest, Sas u. 8.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 2/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

188/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Színház (1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 3/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

189/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai tér 4.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 4/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

190/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Radnóti Miklós Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 11.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az 5/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

191/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vígszínház (1137 Budapest, Szent István krt. 6.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 6/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

192/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 7/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

193/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 8/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

194/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti út 6-12.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 9/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

195/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 10/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

196/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 11/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

197/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest, Szabad sajtó u. 5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 12/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

198/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán u. 29.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 13/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

199/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény (1083 Budapest, Népszínház u. 31.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 14/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

200/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, illetőleg az 1/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

201/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okirata 8. pontjának 8.1. pontját a következőre módosítja:

8.1. A Közalapítvány kezelő szerve a 6 főből álló Kuratórium.

A módosítással egyidejűleg András Ferencet (an: Csiszár Anna, 8252 Balatonszepezd, Arany János u. 12.) a Kuratórium tagjává választja.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

202/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

203/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

204/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

205/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 4. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

206/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 5. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

207/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 6. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Felelős: dr. Demszky Gábor

208/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 7. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

209/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 8. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

210/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát a 9. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

211/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 67.) alapító okiratát a 10. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

212/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 11. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

213/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 12. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

214/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

215/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

2008. április 1-jei hatállyal forgalomképessé minősíti a természetben a Budapest V., Bajcsy-Zs. u. 36-38. szám alatt található 24799/0/A/1., 24799/0/A/4., 24799/0/A/5., 24799/0/A/7., 24799/0/A/10. és 24799/0/A/12. számú albetétben nyilvántartott ingatlanokat.

Határidő: 2008. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat „B+R kerékpártárolók létesítése” tárgyú pályázat benyújtására a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) -2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati kiírására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

216/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „B+R kerékpártárolók telepítése” tárgyú pályázatot nyújt be a KMOP 2007 -2.3.1/C jelű, Parkolók és csomópontok fejlesztése címen meghirdetett pályázatára az előterjesztésben szereplő tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse el és határidőre nyújtsa be.

A beruházás megvalósításához összesen legfeljebb 10 M Ft önrészt biztosít 2008. évi költségvetésében a „Fővárosi kerékpározási kultúra 2008. évi fejlesztése” c. beruházás keretében jóváhagyott előirányzatból.

Határidő: a pályázat beadására: 2008. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló közúthálózat-fejlesztési beruházás meghatározására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

217/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előkészítettség és a 2010-ig történő megépíthetőség figyelembevételével a Dél-budai tehermentesítő út kiépítését - a rendelkezésre álló szabad európai uniós (KMOP) támogatási keret felhasználásával - bruttó 3,5 md Ft beruházási költség figyelembevételével támogatja és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekt akciótervben történő nevesítésével kapcsolatban.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

218/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítési feladataira 100 M Ft költségkeretet szerepeltessen a főváros 2008. évi költségvetésében és a vonatkozó beruházási okmányt a beruházási rendelet szerint készítse elő.

Határidő: a költségkeret biztosítására a 2008. évi költségvetés elfogadása, a beruházási okmány esetében 2008. április

Felelős: dr. Demszky Gábor

219/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2003. július 3-án kelt, a Fővárosi Önkormányzat - Csepel Önkormányzata közötti megállapodás módosítására és aktualizálására vonatkozó tárgyalások megkezdésére. Ennek eredményeként a Csepeli gerincút II. szakasz területeinek megszerzésére vonatkozó kötelezettség-vállalásokra, a szerződésmódosítással egyidejűleg kerül sor.

Határidő: legkésőbb 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: A Szent Margit Kórház Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos kérelem.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

220/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

nem támogatja Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat részére a Szent Margit Kórház járó- és fekvőbeteg-szakellátási feladatainak, illetve a fenntartói és vagyonkezelői jogának 20 éves időtartamra történő átadását. A Fővárosi Közgyűlés továbbra is fenntartja azon álláspontját, mely szerint a fekvőbeteg-szakellátásról a Fővárosi Önkormányzat saját hatáskörben kíván gondoskodni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

221/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Óbuda - Békásmegyer Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

222/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Óbuda - Békásmegyer Önkormányzatával kezdeményezzen tárgyalásokat és dolgozza ki az együttműködési megállapodás kereteit a III. kerületi lakosok egészségügyi-szakellátására (járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-szakellátás, egynapos sebészeti ellátás stb.) vonatkozóan. A megállapodás térjen ki az érintett szakellátások közös működtetési hozzájárulásának tárgykörére is.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

223/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. (1091 Budapest, Bakáts tér 10., Cgj: Cg. 01-14-000585/6) és a Kórház céljára szolgáló ingatlan hasznosítására az 1523/2007. (IX. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján meghirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a további tulajdonosi döntésre vonatkozó javaslatokat dolgoztassa ki és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Cinkotai Polgárőr Egyesületnek a Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

224/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Cinkotai Polgárőr Egyesületnek a Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának 2008. február 29., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2008. március 30. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a „CAMINUS” Zrt.-vel kötött szerződés átalakítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

225/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a „CAMINUS” Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő, „szerződő partner személyének megváltozásáról” rendelkező nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert annak 2. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.

226/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a „CAMINUS” Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejövő, vállalkozási és bérleti szerződés kiegészítéséről rendelkező egyedi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak 3. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.

227/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem között létrejövő megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak 4. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

228/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rend. 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2008. március 1. és 2009. február 28-a közötti időszakban a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún. „átmeneti lakásokat”, szobabérlők házában lévő lakrészeket, és az „egyéb” lakásokat pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja.

229/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek részére biztosítja.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. Társasági Szerződésének újabb módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

230/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a BKSZ Budapesti Kht. taggyűlésén jóváhagyja a BKSZ társasági szerződésének 5. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működéséhez biztosított állami normatívák módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

231/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a tűzoltólaktanyák, valamint a tűzoltójárművek üzemeltetésével, karbantartásával, egyéb kiadásaival kapcsolatos normatívák 9400 Ft/m2, illetve 285 Ft/km összegben - a 2009. évi költségvetési törvényben - való meghatározása érdekében szükséges jogszabályalkotás előkészítését. Felkéri a főpolgármestert a 3. sz. melléklet szerinti levél aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

232/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2007. második félévében hozott határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 28. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. II. félévi tevékenységéről.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

233/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 2007. II. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.

A napirend 29. pontja: Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

234/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést napirendjéről leveszi.

A napirend 30. pontja: Javaslat a Margitsziget védelmére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

235/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat 4. pontja helyébe a következő javaslat lép:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert állapíttassa meg, melyek azok a jogszabályok, amelyek módosítása szükséges ahhoz, hogy a Margitsziget teljes területe a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos illetékességébe és hatáskörébe kerüljön.

Kezdeményezze ezen jogszabályok megfelelő módosítását.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

236/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Margitsziget teljes területe a Világörökség része legyen. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti levél aláírásával kezdeményezze a Világörökség kiterjesztését a Margitsziget teljes területére.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

237/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen operatív intézkedési tervet a Margitsziget használatára, üzemeltetésére, védelmére vonatkozóan.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

238/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintettek és érdekeltek (kerületek, használók) bevonásával készíttessen stratégiai tervet a Margitsziget teljes területére a sziget értékmegőrző jövőképe, védelme és fenntartása vonatkozásában, különös tekintettel a sziget kulturális, rekreációs és sporthagyományait, idegenforgalmi fejlesztését célzó, uniós források felhasználásával tervezett fejlesztésekre.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

239/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a XIII. kerületi Önkormányzatnál a Margitszigetre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv elkészítését.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: A Fővárosi Közgyűlés 2008. évi munkaterv javaslata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

240/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi munkatervébe a konkrét határidő nélküli napirendek közé fölveszi a:

1. Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.

2. 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendeletének módosítása, a főváros közterületein a gördeszkázók által okozott rongálások problémájának átfogó rendezése, szankcionálhatóvá tétele. A zöldfelület-használat sajátos szabályainak és feltételeinek meghatározása és erről jól látható helyeken tájékoztatás nyújtása (pl.: tiltó táblák kihelyezése.)

3. Levegőszennyezés, illetve levegőtisztaság- védelem.

4. Rendezvények és egyéb események engedélyezése.

5. Köztisztaság, köztulajdon védelem.

6. Síkosság-mentesítés, környezetvédelem.

7. Budapest Főváros Közgyűlésének a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletének felülvizsgálata:

a) A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság monopol helyzetének megszüntetése. A szabályozott szakmai előírások mentén a tevékenység piaci alapokra helyezése növelné a piaci szereplők és a lakástulajdonosok (köztük az önkormányzatok) mozgásterét.

b) A kémények ellenőrzése során feltárt hiányosságok veszélyességi kategóriákba sorolása. Ne eredményezzen minden (kisebb súlyú) hiányosság életveszélyes kötelezést.

8. Javaslat az Aquincumi-híd beruházási célokmányának elfogadására.

9. A 4-es METRÓ Bosnyák téri végállomáshoz az Észak-pesti felszíni közlekedés úthálózata és a tömegközlekedés illeszkedése, figyelemmel a Városkapu szereppel bíró M3-M0 csomópontra és az M0 körgyűrű kiépülésére.

10. Az FSZKT 2006. VI. 19-i módosítása a Körvasútsori körút kiépítését célozza. Ennek kapcsán szükséges az egész program ütemezése, finanszírozása, szanálás feltételrendszerének elfogadása és nyilvánosságra hozatala a szükséges hatósági intézkedések megtételével.

11. Elővárosi vasút-hálózat kiépítésének végleges, program szerinti tervezése, megépítése, tekintettel a közúti kapcsolatok meghatározására, parkolás kialakítására.

12. Fővárosi és agglomerációs települések közötti közúthálózat kapcsolati rendszerének jóváhagyása, az ebben érintett kerületekre eső fejlesztési programok részletezése, egyeztetése.

13. Pesti külső kerületeket összekötő főút kiépítése a Külső Fóti út-Rákospalotai határút között (Mogyoród útja), felüljáró szélesítésével, amely az Észak-pesti kerületek közti újabb, haránt irányú útként csökkentené a Szentmihályi út túlterheltségét.

14. Az ÉK-i szektor (IV-XV-XVI. kerületekkel és az érdekelt agglomerációs településekkel egyeztetve) felszíni vizeinek (patakok és környezetük) revitalizációja.

15. Kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztése az elkészült tervek alapján.

16. Fővárosi tulajdonban levő, használaton kívüli sínpályák felszámolása az érintett útszakaszok egyidejű felújításával. (A BKV Zrt. elzárkózik, a közútkezelő FKF Zrt. a magas költségek miatt nem vállalja a bontást.) A bontások javasolt időpontja:

Bácska utca 2008.

Beller I. utca 2008.

Szentkorona utca 2008.

17. Régifóti út-Cserba Elemér utca-Epres sor forgalmi csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kiépítése.

18. Fővárosi útfelújítások folytatása a XV. kerületben.

Javasolt útszakaszok:

Sződliget utca

Rekettye utca

Zsókavár utca

Nyírpalota út

Erdőkerülő utca

Pozsony utca

Rákos út befejezése

Bácska utca (Hubay tér-Epres sor között)

19. A kijelölt városrehabilitációs célterületekhez pályázati forrás biztosítása, tervezésekhez anyagi hozzájárulás megadása.

20. Tömegközlekedés előnyben részesítése a közúti villamos - közúti keresztezésekben, illetve a közlekedési jelzőlámpák program-berendezéseinek felújítása.

21. Beszámoló az 5-ös metró előkészítésének állásáról.

22. Beszámoló a Bp. XX., kerületi Határ út 2x2 sávosra történő bővítéséről, illetve az úgynevezett körvasút menti körút megépítésének sürgősséggel történő vizsgálatáról, továbbá a Határ út-Munkás körút XIX.-XX. kerületi szakasza építésének előkészítéséről.

23. Javaslat a Lázár Vilmos és Stromfeld Aurél Általános Iskola, valamint a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet előtt lámpás kereszteződés kiépítésére (a tanulók biztonsága érdekében).

24. Javaslat a fővárosi kerületek részére pályázat indítására a mellékútvonalak fasor-rekonstrukciójának elvégzéséhez.

25. Javaslat a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztésére, bővítésére, pl. többféle újrahasznosítható anyag különgyűjtésére.

26. Javaslat a központi szennyvíztisztító tisztított szennyvizének másodlagos célú felhasználásának kidolgozására (pl. ipari célra, esetlegesen öntözésre).

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő XX. kerületi Mártírok útján található volt mosodaépület hasznosítására.

28. Javaslat a külső kerületek közcsatorna-építési feladataira.

29. Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító megépítésével összefüggő kérdések pontosítására.

30. A Duna-part II. 328 980 m2 kiterjedésű terület, melynek 259 500 m2-nyi részén (hrsz.: 232317) az FKF Zrt. - már nem működő - hulladéklerakó telepe található, ami nem csak kommunális hulladékokat, hanem ipari hulladékokat is tartalmaz.

31. A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő Önkormányzati feladatokat az Ötv. 63/A. § e) pontja (kommunális hulladék, szelektív hulladék, lomtalanítás), valamint a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján az alábbi feladatok megoldását kérjük kerületünk területén:

- A szelektívhulladék-gyűjtő szigetek számának növelését, mivel a lakosság részéről nagy az igény rá, valamint,

- a XXII. kerület területén hulladékudvar kialakítását.

32. Az Ötv. 63/A. § e) pontja, valamint a folyékonyhulladék-gazdálkodásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján kérjük egy koncentrált szennyvízleeresztő hely mielőbbi kialakítását.

33. Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére, a főváros és a kerületi önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján fővárosi szennyvízcsatorna beruházások megkezdésének első évében minimum az alább felsorolt utcákban kérjük a szennyvízcsatorna kiépítését:

Csallóköz-Gyufa-Hollandi-Karácsony utcák

Karácsony utca

Kehely utca

Peták utca

Pincemester utca

Szélkakas utca

Dézsmaház utca

Rózsaszirom utca

Kanyargó utca

Szlatina utca

Mátra utca

Komáromi utca (Kertész u.-Arató u.)

Kiránduló utca 94-102. között

Csöngő utca

Görög utca

Árkász utca

Cikória utca

Nyírfás köz

Gyümölcs utca

Vitéz utca

Angeli út (Barackos út - 169. sz.)

Angeli út 71-73. között

Barackos út 62-87. között

Pohár utca

Növény utcai terület

Hajómalom utca

Katona utca

Dózsa György útról nyíló névtelen utca 230162/4 hrsz.

Barátcinege utca 1/A-1/B

Karéj utca 70-es út feletti rész

34. Útfelújítási igények fővárosi fenntartású utakon:

Arany J. (Remete-Falka)

Ady E. (Tordai-Kehely)

Bajcsy-Zs. u.

Bartók (Párhuzamos-Barackos)

35. Főváros költségvetéséből sportra fordítandó összeg meghatározása.

36. Sporttal kapcsolatos kötelező feladatokon túl vállalt kötelezettségek.

37. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról 2007. évre vonatkozóan.

38. „Élhető város” Kulturált Ebtartás Program költségvetésbe emelése.

39. Parlagfű Program Intézkedési Terv kidolgozása.

40. Tájékoztatás 2007. évben beszedett környezetvédelmi bírságokról, a kivethető bírság emelése lehetőségének vizsgálata.

41. Tájékoztatás a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv 2004-2008 eddigi eredményeiről.

42. Településrendezési eszközök összehangolása a Budapesti agglomerációs Területrendezési Tervével, jelenlegi helyzetértékelés.

43. Budapesti kerületek csatornázottságának felülvizsgálata.

44. Agglomeráció csatornázottságának és közlekedésének helyzete.

45. Főváros ivóvíz ellátottságának minősége, vezetékrendszerek műszaki állapota, várható felújítási és beruházási igények.

46. Szónokok Hordója koncepció - Civil fórum kialakítása Budapesten.

47. Városarculati kézikönyv bemutatása, kapcsolódó költségvetés és feladatok elfogadtatása.

48. Budapest Brand nemzetközi pályázati kiírás.

49. Tematikus évek koncepciójának bemutatása, a tervezet elfogadtatása.

Beszámoló a 2008 - Reneszánsz Év programsorozatához tartozó eseményekről.

50. A fővárosi költségvetés tervezési metodikája.

51. A fővárosi tömegközlekedés változásai 1990-2007.

52. A fővárosi közmű privatizáció hatásai.

53. Javaslat a Fővárosi Vízművek management szerződésének felülvizsgálatára.

54. Javaslat Budapest bevezető útszakaszain történő egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére.

55. Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezető szakasz zajvédelmére. (Kossuth Ferenc-telep)

56. Javaslat a parkolójegy váltás előtti türelmi idő bevezetésére.

57. Javaslat a Ferihegyi repülőtérre vezető út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére.

58. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatával szerződést kötők alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára.

59. A Fővárosi Önkormányzattal közszolgálati szerződéses viszonyban lévő alapítványi és non profit szervezetek törvényes működésének vizsgálata.

(A Fővárosi Közgyűlés 2006. november 30-i határozata alapján.)

60. A fővárosi közműcégek 2002-2006 közötti időszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezése az Állami Számvevőszéknél.

61. Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítása (azokban a bizottságokban, ahol a közgyűlés által átruházott döntési jogosítványok vannak, ott a választási eredményeket tartani kell a bizottság összetételénél)

című napirendi pontokat.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

241/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

2008. évi munkaterv javaslatát nem fogadja el.

A napirend 32/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

242/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 753/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 754/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 758/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 760/2002. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2008. április 31-re módosítja;

- a 11/2004. (I. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1762/2004. (IX. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;

- a 2197/2005. (IX. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2233/2005. (IX. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1317/2006. (VI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1381/2007. (VII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. május 31-re módosítja.

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

243/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

244/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

245/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

246/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

247/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

248/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. György István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

249/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

250/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Wertán Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

251/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

252/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós és Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

253/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós és Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

254/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

255/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

256/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. Endrédy István kérdésére adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

257/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. György István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

258/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. György István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

259/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. György István és Kucsák László interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

260/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

dr. György István interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

261/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 33. pontként tárgyalja meg az „Öszszefoglaló jelentés a 4-es metró projekt 2007. évi előrehaladásáról” című előterjesztést.

A napirend 33. pontja: Összefoglaló jelentés a 4-es metró projekt 2007. évi előrehaladásáról.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

262/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jogkörben eljárva felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy a célszerűségi, szakmai, gazdaságossági és jogszerűségi szempontokra is figyelemmel, teljes körűen vizsgálja ki a BKV Zrt. és az AAM Zrt. között létrejött valamennyi szerződést és a vizsgálati jelentést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

263/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. György István és Wintermantel Zsolt határozati javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jogkörben eljárva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bek. alapján, jelen határozattal írásban utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét, hogy a BKV Zrt. és az AAM Zrt. között létrejött valamennyi hatályban lévő szerződés végrehajtását a BKV Zrt. Felügyelőbizottsága vizsgálatának lezárultáig, illetve a vizsgálati jelentéssel kapcsolatos tulajdonosi döntésig függessze fel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

264/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor határozati javaslatát, mely szerint:

„Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy adjon teljes körű tájékoztatást a BKV Metró projekt szervezetéről, a felelősség és a hatáskörök meghatározásáról. Adjon tájékoztatást minden olyan esetről, amikor a döntés (pl. hatáskör elvonás miatt) nem a meghatározott felelősség és hatáskör szerint történt.

Felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy vizsgálja meg és terjessze a Közgyűlés elé a fenti szervezet működési hatékonyságának értékelését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére