A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1525/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Budapest, 2006-2009. év híd-, műtárgy felújítási munkák - Szabadság híd felújítása - engedélyokiratának 5. sz. módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1526/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi Pólus Program folyamatos stratégiai ellenőrzése feltételeinek biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1527/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2008. évi „Zalabai Gábor-díj A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1528/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Bizottsági tagcserék” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1529/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 49. pontként tárgyalja meg az „Előzetes döntés a Fővárosi Vízművek Zrt. 2008. október 31-ei folytatólagos közgyűlésének osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1530/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg „Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1531/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1532/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 26. pontként tárgyalja meg a „XVI. VeloCity konferencia rendezési jogának elnyerésére benyújtandó pályázat” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1533/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének a „A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának 1. számú módosítása” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1534/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének a „A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának 1. számú módosítása” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1535/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. III. negyedévi előrehaladásáról” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1536/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a fővárosi szakképzési szerkezet átalakításának tapasztalatairól” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1537/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és a „házirend” elfogadására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1538/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a 262/2008. (II. 28.) és a 401/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1539/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” 2008. évi céltartalékaiból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1540/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Film Zrt.-nek nyújtandó működési célú pénzeszköz-átadás felhalmozási pénzeszközátadás sorra történő átcsoportosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1541/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és térsége (Bartók Béla út-Somogyi út-Etele út, Hadak útja- Borszék utca-Hajtány sor-Egér út-Péterhegyi út- Boldizsár út-Budaörsi út-Rimaszombati út által határolt terület) keretövezet módosítása” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1542/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Bizottsági tagcserék.

1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Személyi javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tagi képviseletére.

3. Hozzájárulás a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága új vezetőjének kinevezéséhez.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügyelőtanács tagjának megválasztására.

5. Javaslat a fővárosi Pólus Program folyamatos stratégiai ellenőrzése feltételeinek biztosítására.

6. Javaslat a 2008. évi „Zalabai Gábor-díj A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására.

7. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

8. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” 2008. évi céltartalékaiból.

9. Javaslat a Budapest Film Zrt.-nek nyújtandó működési célú pénzeszköz-átadás felhalmozási pénzeszközátadás sorra történő átcsoportosítása.

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és térsége (Bartók Béla út- Somogyi út-Etele út, Hadak útja-Borszék utca-Hajtány sor-Egér út-Péterhegyi út-Boldizsár út-Budaörsi út-Rimaszombati út által határolt terület) keretövezet módosítása.

12/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosítására - Budapest, XI. kerület, 1236/17 hrsz.-ú - a repülőtértől délre fekvő - terület keretövezet módosítása.

12/c. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XIII. kerület, Béke utca-Országbíró utca-Üteg utca-Petneházy utca által határolt terület.

13. Javaslat a fővárosi építészeti - műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatának (Deklaráció) aktualizálására és a „Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI. 21) Főv. Kgy. rendelete a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről” című rendelet megalkotására.

15. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

16. A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

18. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

19. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének üdvözlő nyilatkozata Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulójára.

21. A Fővárosi Önkormányzat támogatása a szarajevói Régi Városháza helyreállításához.

22. Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra, keretfelosztásra, és engedélyokirat jóváhagyására.

23. Javaslat a 2007. évi létszám-leépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmények létszám-leépítési költségeinek végelszámolására.

24. Javaslat az Országos Vérellátó Szolgálat ingatlan használati szerződéseinek módosítására.

25. Javaslat a 2008/2009. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

26. Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére.

27. Javaslat a Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

28. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

29. Javaslat a telephelyek és a nem kötelező feladatok megszüntetéséhez, valamint létszámcsökkentésekhez kapcsolódó kifizetések elszámolására.

30. A Fővárosi Önkormányzat 1999. évi hajléktalanügyi programjának felülvizsgálata és javaslat a fővárosi hajléktalan ellátó civil szervezetekkel kötött szerződések módosítására.

31. Budapest, 2006-2009. év híd-, műtárgy felújítási munkák - Szabadság híd felújítása - engedélyokiratának 5. sz. módosítása.

32/a. A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának 1. számú módosítása.

32/b. A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának 1. számú módosítása.

33. XVI. VeloCity konferencia rendezési jogának elnyerésére benyújtandó pályázat.

34. Javaslat az 1-es villamos Budafoki út-Fehérvári út között történő meghosszabbításának előkészítésére.

35. Tájékoztató az Iharos Sándor Sport Közalapítvány (ISSK) 2007. évi tevékenységéről és az ISSK alapításától számított 5 éves tevékenységének áttekintése, valamint döntés az ISSK további fenntartása szükségessége kérdésében.

36. Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím előirányzata terhére.

37. Javaslat a Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem építés engedélyokiratának és a Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció célokmányának módosítására.

38. A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

39. Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására.

40/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.

40/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest I. kerület, KÉSZ módosítása)

41. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XXI. ker. Önkormányzattal.

42. Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

43. Előterjesztés a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló, a Magyar Állam tulajdonát képező csatornavagyon tulajdonjogának ingyenes átvételi szándék kinyilvánításáról.

44. Javaslat az Önkormányzati Minisztérium, valamint a Fővárosi Önkormányzat között a 2008. évi sportcélú feladatok támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg felhasználására.

45. Bp. X. ker., Horog u. 1. sz. 38363/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása.

46. Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás mellékletének módosítására.

47. Az IL-NET Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

48. Jelentés Budapest Főváros Közoktatás Fejlesztési és Önkormányzati Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról, további feladatokról.

49. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére hallásgondozás tárgyában.

50. Javaslat a „Szemünk Fénye” rekonstrukciós program II. ütemének módosítására.

51. A Podmaniczky Program 2008. évi monitoringja.

52. Javaslat XI. kerületi névtelen közterületek elnevezésére.

53. Javaslat XVI. kerületi névtelen közterület elnevezésére Nonn János utcának.

54. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

55. Javaslat a 2008. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” céltartaléka terhére alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására.

56. Előzetes döntés a Fővárosi Vízművek Zrt. 2008. október 31-ei folytatólagos közgyűlésének osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban.

57. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2008. I. félévi tevékenységéről.

58. Javaslat az előadó-művészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvénytervezet modell számításainak kikérésére az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.

59/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1543/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságba Várhegyi Lászlót képviselőként tagnak és alelnöknek megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1544/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kiemelt Fejlesztések Bizottságába Várhegyi Lászlót tagnak megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1545/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Városrendészeti Bizottságba Szabadai Viktort tagnak és alelnöknek megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1546/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kerületi Koordinációs Bizottságba Szabadai Viktort tagnak és alelnöknek megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1547/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságba Merker Dávidot tagnak megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1548/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A közösségi közlekedés tanácsnokának Lakos Imrét megválasztja.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1549/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Futó Gábor 2008. szeptember 30-i hatályú lemondását a jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja dr. Szűcs Katalint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává 2008. október 30-i hatállyal.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Személyi javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. tagi képviseletére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1550/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Szász Domokost a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanácsából és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűléséből 2008. október 30-i nappal visszahívja, ezzel egyidejűleg a részére kiadott meghatalmazást visszavonja, felkéri a főpolgármestert, hogy a meghatalmazás visszavonásáról intézkedjen.

1551/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabadai Viktor önkormányzati képviselőt, hogy 2008. október 31-től a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 16. pontjában meghatározott időpontig a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanácsában és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat nevében, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-a szerint, kötött mandátummal eljárjon.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határozatokról a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanácsát és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, és a Szabadai Viktor részére szóló képviseleti meghatalmazást írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1552/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen tájékoztatót és számoljon be a cég elmúlt kétéves gazdálkodásáról.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Hozzájárulás a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatósága új vezetőjének kinevezéséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1553/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Klados Gusztávnak a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság vezetőjévé történő kinevezését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a BKV Zrt. vezérigazgatóját.

Határidő: a döntést követő 5 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügyelőtanács tagjának megválasztására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1554/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy Dancs Gábor János képviselőnek, a képviselői mandátumáról való lemondásával együtt a Fővárosi Stomatológiai Intézet tulajdonosi felügyelőtanácsában betöltött megbízatása 2008. augusztus 19-ével megszűnt.

1555/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Szabadai Viktor képviselőt (SZDSZ) 2008. november 1-jei hatállyal önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig megválasztja a Fővárosi Stomatológiai Intézet tulajdonosi felügyelőtanácsának új tagjává.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 7. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1559/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány részére a „KKV-k nonprofit finanszírozása az élhető Budapestért” program megvalósításához és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet budapesti központjához kapcsolódó projekt feladatainak ellátására 38 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az általános tartalék terhére. A támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 38 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1560/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” 2008. évi céltartalékaiból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1561/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság, 352/2008. (X. 30.) határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2008. évi kerete terhére összesen 5800 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a
„9207 Kulturális célú bizottsági keretből”
Cél Támogatás
E Ft
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet/Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány Zenei koncertek, események szervezése és kiadványok megjelentetése 300
Belvárosi Zenei Alapítvány Liszt Ferenc emlékhangverseny rendezése a Belvárosi Főplébánia-templomban 200
Junion Színház Közhasznú Alapítvány/Kazán István Kamaraszínház Együtt! Könnyebb! Egymásért! - fogyatékkal élő, és egészséges gyermekek integrációs művészeti programsorozata 400
Új Színházért Alapítvány Négy színházi előadás és egy koncert bemutatása a „Sirály” Kulturális Központban 300
Fészek Művészklub Egyesület Új magyar művek hangversenyciklusa 11. alkalommal a Fészek Művészklubban 300
Virágozzék Száz Virág Alapítvány A 2008/2009-es tanévben új alkotások, produkciók és próbafolyamatok támogatása 200
„Corodini” Országos Bűvész Egyesület 21. Országos Corodini Junior és Ifjúsági Bűvészverseny támogatása 100
Amadé Zenei Alapítvány Kodály estek megrendezésének támogatása 200
Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület A Budapesti Vándor Kórus 2008. évi őszi koncertjeinek támogatása 250
Színházi Kritikusok Céhe Egyesület A 2008. évi Színikritikusok díjának támogatása 400
Magyar Versmondók Egyesülete Kaleidoszkóp Versfesztivál megrendezésének támogatása 500
2B Kulturális és Művészeti Alapítvány Passport c. kiállítás megrendezése 150
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány „Kicsiknek és Nagyiknak” c. interaktív zenei program támogatása 200
Intermezzo Művészeti Alapítvány Ifjúsági kortárs zenei estek koncertsorozat 2009. febr. 27.-március 1. 300
Dajka Margit Művészeti Alapítvány Mosonyi Alíz: Illemtan, és „Gitáros Fülöp” című mesedarabok támogatásának kérelme 400
Magyar Könyvtárosok Egyesülete A 2009-es Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon való részvétel költségeinek támogatása 200
EAR Egyesület 2009. évi kortárs zenei koncertek megrendezésének támogatása 250
Artemisszió Alapítvány „A Másik” című kiállítás megrendezése 500
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (Egyesület) A Barlangkutató Társulat 50. születésnapjának megünneplése egy kiállítással 50
József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány Értékek a harmadik évezredben címmel konferencia és kiállítás szervezése 500
HÁZ A RÉTEN Közhasznú Kulturális Egyesület 15. Országos Diák filmszemle - eszközbérlés és marketing költség támogatása 100
Összesen 5 800

1562/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság, 354/2008. (X. 30.) határozata alapján a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím 2008. évi kerete terhére összesen 900 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a „9214 Kulturális
esélyegyenlőségi célú bizottsági keretből”
Cél Támogatás
E Ft
SINOSZ-Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Jelnyelvi hand-A-banda a Gödörben-Jelnyelvi Fesztivál megrendezése 500
Motiváció Alapítvány Fogyatékkal élő képzőművészek alkotásaiból kiállítás rendezése, több helyszínen 250
„Derűs Alkonyat” Nyugdíjas Egyesület Hátrányos helyzetű nyugdíjasok zenei, irodalmi, képzőművészeti programjainak támogatása 150
Összesen 900

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt.-nek nyújtandó működési célú pénzeszköz-átadás felhalmozási pénzeszközátadás sorra történő átcsoportosítására.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1563/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „8443 Budapest Film Zrt.” címen belül a működési célú pénzeszköz-átadás előirányzatát 30 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

1564/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1565/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása (2008. november)

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1566/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Pedagógus és Nővérszálló beszámolóját a 3. számú melléklet, a pénzmaradvány elszámolását a 4. számú melléklet, az eredmény kimutatását az 5. számú melléklet szerint.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1567/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Magyar Versmondók Egyesülete 200 E Ft

b) Oláh Euro Gipsy Zenész Egyesület 100 E Ft,

c) Magyar Sárkányhajó Szövetség 500 E Ft,

d) Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 150 E Ft,

e) Magyar Festészet Napja Alapítvány 300 E Ft.

1568/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a hajléktalanok ellátására irányuló összegek soron kívüli átutalására

„2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím 7 500 E Ft,

„2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím

- hajléktalanok zavartalan téli ellátására 56 760 E Ft,

- átmeneti szállás működtetésére 20 423 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosításokkal megalkotja 56/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 12/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XI. ker., Kelenföldi pályaudvar és térsége (Bartók Béla út-Somogyi út-Etele út-Hadak útja-Borszéki utca-Hajtány sor-Egér út-Péterhegyi út-Boldizsár út-Rimaszombati út által határolt terület) keretövezet módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1569/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 57/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XI. ker., Kelenföldi pályaudvar és térsége (Bartók Béla út-Somogyi út-Etele út-Hadak útja-Borszéki utca-Hajtány sor-Egér út-Péterhegyi út-Boldizsár út-Rimaszombati út által határolt terület) területére vonatkozó 1/A., 1/B. számú mellékletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

az 1/A., 1/B. számú mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 57/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1570/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest, XI. ker., Kelenföldi pályaudvar és térségére készült kerületi szabályozási tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlásával egyidejűleg a településrendezési szerződést is elő kell terjeszteni jóváhagyásra.

1571/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XI. ker. 1236/17 hrsz.-ú - a repülőtértől délre fekvő - terület keretövezet módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1572/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 58/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XI. ker. 1236/17 hrsz.-ú - a repülőtértől délre fekvő - területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 58/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1573/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12/c. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XIII. kerület, Béke utca-Országbíró utca-Üteg utca-Petneházy utca által határolt terület.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1574/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XIII. kerület, Béke utca-Országbíró utca-Üteg utca-Petneházy utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 59/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1575/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 60/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatának (Deklaráció) aktualizálására és a „Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendelete a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről” című rendelet megalkotására.

Előadók: Egerfai József, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1576/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 1493/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1577/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatát (Deklaráció) az 1. számú melléklet szerint.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja Budapest Főváros Közgyűlésének 61/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét „A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről, pályázati rendszeréről” című rendeletét a 2. számú melléklet szerint.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1578/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg az elektronikus pályáztatási rendszer bevezetésének jogi, technikai, pénzügyi feltételeit, és kedvező vizsgálati megállapítás esetén megvalósítja azt.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros Közgyűlésének 62/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 16. pontja: A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 63/2008 (XI. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 64/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1579/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) határozatának felfüggesztésére vonatkozó főpolgármesteri döntés megtárgyalását a novemberi ülésre halasztja azzal, hogy a bizottsági döntés végrehajtását a végleges döntésig felfüggeszti.

Határidő: a Közgyűlés 2008. novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998.(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2008. (XI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 20. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének üdvözlő nyilatkozata Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulójára.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1580/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést az ebédszünet utáni első napirendi pontként tárgyalja tovább.

A napirend 21. pontja: A Fővárosi Önkormányzat támogatása a szarajevói Régi Városháza helyreállításához.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1581/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Vaskor László módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy támogatja a szarajevói Régi Városháza, Vijecnica helyreállítását 2008-2010-ig tartó időtartamra, évente 100 000 (azaz százezer) euróval.

Határidő: 2008-2010 évi költségvetések

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1582/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy támogatja a szarajevói Régi Városháza, Vijecnica helyreállítását 2008-2010-ig tartó időtartamra, évente 15 000 (azaz tizenötezer) euróval.

Határidő: 2008-2010 évi költségvetések

Felelős: dr. Demszky Gábor

1583/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2008. évi forrás biztosítása érdekében csökkenti 3 825 000 Ft-tal (15 000 euró) a „7101 igazgatási apparátus feladatai” (Főpolgármesteri Iroda keretét 009-es törzsszám) cím dologi előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „84.... Támogatás a szarajevói városháza helyreállításához” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

1584/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1585/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatásról szóló döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra, keretfelosztásra, és engedélyokiratok jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1586/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 2008. évi fejlesztési pályázatokhoz önrész keretet csökkenti 19,2 M Ft összeggel, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a 2008. évi „Gép-műszer és berendezés beszerzés” keretet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1587/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A 9112 Évközi indítású beruházások „Gép-műszer és berendezés beszerzés” előirányzatot 19,2 M Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új feladatokat, a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 14,7 M Ft összegű, és a Központi Stomatológiai Intézet 4,5 M Ft összegű beszerzéseit.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1588/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság keretfelosztásra és engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó hatáskörét, és jóváhagyja az alábbi beruházási feladatokat (intézményi beszerzéseket), és a hozzájuk tartozó engedélyokiratokat:

CÍM-
KÓD
BERUHÁZÓ BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem
ÉRTÉK
(E Ft)
1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2 db Komplett szájsebészeti motoros egység
1 db Fogászati kezelőegység
1 db OP röntgen-berendezés előhívóval
2 900
4 800
7 000
1201 Központi Stomatológiai Intézet 2 db Komplett szájsebészeti fúrókészlet
2 db NF sebészeti vágó
2 db Szívókészülék
2 500
1 000
1 000
ÖSSZESEN: 19 200

1589/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1. és 2. sz. mellékletként csatolt engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a keretfelosztás jóváhagyását követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1590/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1591/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1592/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének üdvözlő nyilatkozata Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulójára.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1593/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az üdvözlő nyilatkozatot. (A nyilatkozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a 2007. évi létszám-leépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmények létszám-leépítési költségeinek végelszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1594/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 6572 E Ft összeggel történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás -4979 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok -1593 E Ft

M. e.: ezer Ft
Cím
kód
Intézmény megnevezése Előleg Pályázat Nem
pályázható
Változás
+/-
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2007.
II-III. ütem
157 637 136 889 17 873 -2 875
- személyi juttatások 119 422 103 704 13 540 -2 178
- munkaadókat terhelő járulékok 38 215 33 185 4 333 -697
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet
2007. II. ütem
12 250 5 304 3 249 -3 697
- személyi juttatások 9 280 4 018 2 461 -2 801
- munkaadókat terhelő járulékok 2 970 1 286 788 -896
Összesen: 169 887 142 193 21 122 -6 572
ebből: - személyi juttatások 128 702 107 722 16 001 -4 979
- munkaadókat terhelő járulékok 41 185 34 471 5 121 -1 593

1595/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat az Országos Vérellátó Szolgálat ingatlan használati szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1596/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Országos Vérellátó Szolgálattal az 1970-1972/1999. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatok alapján a 38703/10, a 33125 és az 182640 hrsz.-ú ingatlanokra megkötött ingatlanhasználati szerződések módosításáról szóló megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1597/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatokat nem fogadta el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdése alapján kezdeményezi az 1626/2001. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal létrehozott Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.) megszüntetését.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a Fővárosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító nevében a Tótfalusi Kis Miklós Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően, - a hitelezők kielégítése után - megmaradó pénzbeli vagyont a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány támogatására fordítja.

Határidő: a Közalapítvány megszüntetéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1598/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztő által módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosított 3. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1599/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztő által módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosított 3. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1600/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratát a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, illetőleg a 2/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a telephelyek és a nem kötelező feladatok megszüntetéséhez, valamint egyéb létszámcsökkentésekhez kapcsolódó kifizetések elszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1601/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 2503 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 2323 E Ft, amely 180 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1602/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) (2060 Bicske, Kossuth Lajos út 42.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 8251 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 4018 E Ft, amely 4233 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1603/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 3772 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 6844 E Ft, amely 3072 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1604/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.)” intézményben a nem kötelező feladatok és az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 15 899 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 13 736 E Ft, amely 2163 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1605/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 31.)” intézményben a nem kötelező feladatok és álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok és a telephely megszüntetéséhez a 869/2007. (V. 31.) és a 870/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet szerint összességében megelőlegezett 35 334 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 34 101 E Ft, amely 1233 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1606/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430102 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiumai (Tapolcsányi út) (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 1950 ezer Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 2002 E Ft, amely 52 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1607/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet szerint összességében megelőlegezett 9900 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 8701 E Ft, amely 1199 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1608/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 13 372 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 10 793 E Ft, amely 2579 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1609/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 874/2007. és a 875/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a telephely megszüntetéshez a 874/2007. (V. 31.) és a 875/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 12 204 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 11 950 E Ft, amely 254 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1610/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út 36.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok szerint összességében megelőlegezett 6866 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 4625 E Ft, amely 2241 E Ft-tal kevesebb a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1611/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „430115 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.)” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 785/2007. és a 786/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet szerint összességében megelőlegezett 9320 E Ft-ra vonatkozó elszámolást. Az elszámolás szerint a tényleges kifizetés 9750 E Ft, amely 430 E Ft-tal több a megelőlegezett összeghez viszonyítva.

1612/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A gyermekvédelmi intézmények létszámleépítéssel kapcsolatos költségeire megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás eltérése miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 10 528 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft

Címkód

Intézmény neve
Személyi juttatások M.adókat
terhelő járulékok

Összesen
4213 Bp. Főv. Önk. Gy.otthona (Balatonboglár) -136 -44 -180
4214 Bp. Főv. Önk. Kossuth Zsuzsa Gy.otthona és Általános Iskolája (Bicske) -3 206 -1 027 -4 233
4220 Bp. Főv. Önk. Béke Gy.otthona és Ált. Iskolája +2 327 +745 +3 072
4230 Bp. Főv. Önk. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) -1 639 -524 -2 163
4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai -930 -303 -1 233
430102 Bp. Főv. Önk. Általános Iskolai Kollégiumai (Tapolcsányi út) +36 + 16 +52
430106 Bp. Főv. Önk. Vasvári Pál Gyermekotthona -908 -291 -1 199
430109 Bp. Főv. Önk. Szilágyi Erzsébet Gy.otthona -1 961 -618 -2 579
430110 Bp. Főv. Önk. Bokréta Lakásotthonai -193 -61 -254
430114 Bp. Főv. Önk. Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma -1 698 -543 -2 241
430115 Bp. Főv. Önk. Gy.otthona (Róbert Károly krt.) +325 + 105 +430
Összesen: -7 983 -2 545 -10 528

1613/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1612/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 1999. évi hajléktalanügyi programjának felülvizsgálata és javaslat a fővárosi hajléktalan ellátó civil szervezetekkel kötött szerződések módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1614/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 1999. évi hajléktalanügyi programjának végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a további feladatellátás koncepciójára vonatkozó javaslatot elfogadja. (Előterjesztés „Stratégiai terület 2. pontja)

1615/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatellátási koncepcióban foglalt ellátás-szervezési elveket a nem önkormányzati szervezetekkel folytatott együttműködésében és a költségvetési intézmények működését érintő döntés előkészítés során érvényesítse. (Előterjesztés „Stratégiai terület 3. pontjának - Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a hajléktalanellátó civil szervezetek közötti közszolgáltatási szerződések megújítására” fejezete)

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti 2009. január 1-jei hatállyal a - Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a 12. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 35 280 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével a 13. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 56 490 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Menhely Alapítvánnyal a 14. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 12 285 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Léthatáron Alapítvánnyal a 15. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a 8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 11 970 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal a 16. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8359 RÉS Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 5513 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Menedék Alapítvánnyal a 17. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 1890 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel a 18. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 2205 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Hajléktalanokért Közalapítvánnyal a 19. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 24 675 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Twist Olivér Alapítvánnyal a 20. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 5197 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Tiszta Forrás Alapítvánnyal a 21. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 3465 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Oltalom Karitatív Egyesülettel a 22. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 17 955 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Fiatalok Önsegítő Egyesületével a 23. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 2363 E Ft összegű előirányzatot biztosít.

Felkéri a főpolgármestert a módosított közszolgáltatási szerződések aláírására.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1617/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt társadalmi-, és civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján, kiegészítő normatívával támogatott férőhelyek számát 5 évente felülvizsgálja és pályázat útján dönt a támogatásokról.

Határidő: 2013. III. negyedév

Felelős: dr. Demszky Gábor

1618/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatban felsorolt társadalmi-, és civil szervezetek részére nyújtott támogatás összege öt évig (2009-2013) a 2009. évi támogatás összegével azonos.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1619/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal - Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a 24. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” címre 19 092 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Menhely Alapítvánnyal a 25. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8303 Menhely Alapítvány” címre 70 000 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Léthatáron Alapítvánnyal a 26. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8331 Léthatáron Alapítvány” címre 4648 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal a 27. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8332 RÉS Alapítvány” címre 1432 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Fiatalok Önsegítő Egyesületével a 28. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete” címre 2656 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Oltalom Karitatív Egyesülettel a 29. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8317 Oltalom Karitatív Egyesület címre 26 724 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel a 30. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8337 Vöröskereszt Budapesti Központ” címre 3959 E Ft összegű előirányzatot biztosít,

Felkéri a főpolgármestert a módosított közszolgáltatási szerződések aláírására.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a 2008/2009. tanévi (saját intézménnyel, illetve a fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1620/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2008. évi eredeti költségvetésben végrehajtott, előirányzat csökkentés technikai visszarendezése érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 228 054 E Ft csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 228 054 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások: 172 765 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 55 289 E Ft

az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1621/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1059/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A feladatracionalizálás keretén belül a jogutód intézmények telephely megszüntetéséből, valamint az intézményekben kifutó rendszerben ellátott feladatából adódóan - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 169 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámleépítést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2008. július 1-jei hatállyal 39 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint

- 2009. június 1-jei hatállyal 115 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

- továbbá 15 álláshelyet továbbra is fenntart a prémiumévek programot választó dolgozók miatt

az alábbi részletezésben:

Cím-
kód

Intézmény neve
Megszűnő
álláshely
2008. július 1-jével
Megszűnő
álláshely
2009. június 1-jével
PÉP-be belépő
új dolgozók
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 0 4 3
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 0 22 1
3514 Bolyai J. Főv. Gyak. Műsz. Szki. és Kollégium 21 32 9
3522 Eötvös L. Szki. és Szi. 0 22 0
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazd. Szki. 3 5 0
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. Szki. 5 1 0
3557 Modell Divatiskola Iparműv.,
Ruha- és Textilip. Szki. és Szi. 2 2 0
3571 Arany J. Épületgép. Szki. és Szi. 6 9 0
3577 Szabómester Szakképző Isk. 0 10 2
3585 Budai Középiskola 2 8 0
Összesen: 39 115 15
Létszámleépítés összesen 169

1622/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1060/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A feladatracionalizálás keretén belül a tanévi feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átalakításának várható hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 145 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámleépítést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2008. szeptember 1-jei hatállyal 54 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint

- 2009. június 1-jei hatállyal 91 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet

az alábbi részletezésben:

Cím-
kód

Intézmény neve
Megszűnő
álláshely
2008. július 1-jével
Megszűnő
álláshely
2009. június 1-jével
31053 Varga Katalin Középiskolai Kollégium 1 0
3113 Váci Mihály Kollégium 1 0
3311 Zrínyi M. Gimn. és Szki. 0 1
3312 Bláthy O. T. Inform. Szki. és Gimn. 2 2
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 1 12
3318 Csepel Sziget Műsz. Szki. és Szi. 0 7
3320 Bókay J. Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 8 2
3501 Schulek F. Kéttannyelvű Építőip. Műsz. Szki. 4 1
3502 Kozma L. Faipari Szki. 2 0
3507 Jelky A. Ruhaip. Szki. 0 4
3510 Pataky I. Főv. Gyak. Hiradásip. és Inf. Szki. 0 1
3516 Verebély László Szki. és Szi. 0 1
3518 Egressy G. Kéttannyelvű Műsz. Szki. 2 1
3520 Békésy Gy. Postaforg. SZKI 1 1
3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. Szki. 1 0
3522 Eötvös Lóránd Szki. és Szi. 0 5
3533 Varga I. Kereskedelmi Közg. Szki. 0 2
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Isk. 2 0
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyakorló Szki. 2 7
3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. Szki. 5 6
3545 Keleti K. Közg. Szki. 2 0
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. Szki. 1 4
3552 Pestszentlőrinci Közg. és Inf. Szki. 0 3
3559 Ganz Á. Kéttannyelvű Gyak. Szki. és Szi. 2 0
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., Szi. és Koll. 4 6
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakk. Isk. 0 4
3565 Bánki Donát Közlekedésgép. Szki. 1 0
3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakk. Isk. 0 2
3567 Ybl M. Építőip. Szakk. Isk. 0 3
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi. 0 1
3571 Arany J. Épületgép. Szki. 6 15
3573 Csonka J. Műsz. Szki. és Szi. 6 0
Összesen: 54 91
Létszámleépítés összesen 145

1623/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva a 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet 3. § (3) bekezdésére az 1059-1060/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatok módosítással nem érintett részeit megerősíti.

1624/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A szakképzési rendszer átalakítása következtében további 12 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámleépítést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2009. június 1-jei hatállyal 10 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

- továbbá 2 álláshelyet továbbra is fenntart a prémiumévek programot választó dolgozók miatt

az alábbi részletezésben:

Cím-
kód

Intézmény neve
Megszűnő
álláshely
2008. július 1-jével
PÉP-be belépő
új dolgozók
3111 Kós Károly Kollégium 3 0
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. 0 2
3542 Leövey K. Közg. Szki. 3 0
3568 Wesselényi M. Műsz. Szki. és Szi. 3 0
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi. 1 0
Összesen: 10 2
Összesen: 12

1625/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1626/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2008. november 1-jétől 12 480 főben - ebből prémiuméves 27 fő - állapítja meg a 3. sz. melléklet 12. oszlopa szerinti részletezésben.

1627/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2009. június 1-jétől 12 264 főben - ebből prémiuméves 27 fő - állapítja meg a 3. sz. melléklet 14. oszlopa szerinti részletezésben.

1628/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2008. évi feladatracionalizálás következtében a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 275 326 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát 275 326 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 203 632 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 65 166 E Ft

támogatás értékű műk. kiad. kp-i ktg. szerveknek 6 528 E Ft

a 2. sz. melléklet 8. oszlopa szerinti részletezésben.

1629/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Abban az esetben, ha az Önkormányzati Minisztérium létszámcsökkentéséről szóló 2009. évi rendelete feltételeinek a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó pályázati anyagot a Fővárosi Közgyűlés 2009. júniusi ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1630/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évben a feladatracionalizálás alapján végrehajtott végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódóan az érintett intézményeknek a 2009. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 323 921 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 245 395 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 78 526 E Ft) a 2009. évi költségvetésben biztosítja - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a 2. sz. melléklet 11. oszlopa szerint.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1631/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2008/2009. tanévi feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 98.309 E Ft növelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát

tartós jelleggel 98 309 E Ft-tal

ebből: csökkenti a személyi juttatásokat (3 hónapra) 76 381 E Ft

csökkenti a munkaadókat terhelő járulékokat (3 hónapra) 24 436 E Ft

növeli a dologi kiadásokat (4 hónapra) 2 508 E Ft

az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1632/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 121 091 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 121 091 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások: 91 734 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 29 357 E Ft

a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1633/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2008/2009. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 193 104 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát 193 104 E Ft-tal

ebből: dologi kiadások 193 104 E Ft

a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1634/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzésre a 2008/2009. tanév további 8 hónapjára (2009. január 1-jétől 2009. augusztus 31-ig) 386 208 E Ft dologi előirányzatot a 2009. évi költségvetésben az intézmények részére biztosít.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1635/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja a szakmai anyagköltségek átrendezését (tartós jelleggel 4 hóra „+”, „-” 4562 E Ft) az intézmények között a 8. sz. melléklet szerinti dologi előirányzat átcsoportosításában.

1636/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A heti 2 óra tanórán kívüli idegennyelv oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 13 713 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát tartós jelleggel 13 713 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások (3 hónap) 10 630 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok (3 hónap) 3 083 E Ft

a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1637/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződések, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9107 Oktatási tartalék” cím előirányzatának 13.493 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg összességében módosítja az érintett címek támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel, 4 hónapra az alábbiak szerint:

„8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím cím előirányzatát 112 E Ft-tal

ebből: működési célú pe. átadás áht.-n kívülre 112 E Ft

„8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató non profit syer-szervezetek támogatása” cím előirányzatát (24 intézmény) 13 381 E Ft-tal

ebből: működési célú pe. átadás áht.-n kívülre 13 381 E Ft

„8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ” cím előirányzatát változatlanul hagyja.

a 10. sz. melléklet 8. oszlopa szerinti részletezésben.

1638/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1637/2008. (X. 30.) határozathoz kapcsolódó 25 db közszolgáltatási szerződést a 2008/2009. tanévre, összesen 575 600 E Ft értékben az alábbi szervezetekkel:

Név E Ft
1 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Közalapítvány 128 624
2 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ 4 416
3 Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 44 160
4 Szép Szivárvány Alapítvány 22 560
5 Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 21 120
6 Legújabb Suli Alapítvány 3 360
7 Meixner Alapítvány 18 240
8 Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány 228 000
9 Autizmus Alapítvány 5 760
10 Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 6 240
11 Patarónus Polgári Művelődési, Pedagógiai és Közhasznú Alapítvány 1 920
12 Együtt Veled Alapítvány 13 440
13 Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 11 040
14 Belvárosi Tanoda Alapítvány 7 680
15 ADDETUR Alapítvány 5 760
16 Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány 960
17 Nagy-Szivárvány Alapítvány 1 920
18 Beszélj Velem Alapítvány 4 320
19 GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 8 640
20 Hiperaktív Alapítvány 11 040
21 Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 4 320
22 Montessori Studium Alapítvány 5 760
23 MEGÉRTED Alapítvány 14 400
24 Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 1 440
25 Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvány 480
Összesen: 575 600

Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1639/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az igazgatók céljutalmának kifizethetősége érdekében 40 000 E Ft-tal csökkenti a „9107 Oktatási tartalék” cím előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel (egyszeri jelleggel) megemeli a „9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása” cím előirányzatát.

1640/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmények átszervezési döntéséhez kapcsolódó költözések, üres ingatlanok őrzése, bérlés, stb., valamint az Oktató Városok Nemzetközi Konferenciájának szervezési támogatása érdekében a „9107 Oktatási tartalék” cím előirányzatának 34 288 E Ft-tal, a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 22 996 E Ft-tal történő csökkentése mellett megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát 57 284 E Ft-tal

ebből: dologi kiadások egyszeri jelleggel 44 074 E Ft

dologi kiadások tartós jelleggel 13 210 E Ft

a 11. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1641/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatok középfokú oktatási feladatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 92 773 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós jelleggel) megemeli az új „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

A támogatás kerületenkénti részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

1642/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv végrehajtásához a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 39 800 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” támogatási és

kiadási előirányzatát 39 800 E Ft-tal

ebből személyi juttatások (4 hónapra) 7 576 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok (4 hónapra) 2 424 E Ft

dologi kiadások (4 hónapra) 4 800 E Ft

dologi kiadások (egyszeri) 25 000 E Ft

1643/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1632/2008. (X. 30.), 1633/2008. (X. 30.), 1637/2008. (X. 30.), 1640/ 2008. (X. 30.), 1641/2008. (X. 30.) és 1642/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1644/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. november

Felelős: dr. Demszky Gábor

1645/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződés, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 9120 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató non profit szervezetek támogatása” cím - ezen belül a Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány - támogatási és

kiadási előirányzatát (tartós jelleggel) 9120 E Ft-tal

ebből működési célú pénzeszközátadás 9120 E Ft áht.-n kívülre (4 hónapra)

A napirend 31. pontja: Budapest, 2006-2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák - Szabadság híd felújítása - engedélyokiratának 5. sz. módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1646/2008.(X. 30.) Főv.Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy 300,0 M Ft előirányzatot biztosít a Szabadság híd többlet-, pót-, köz-, és díszvilágítási munkálatokra.

Ennek érdekében a 2008. évi költségvetési rendeletben csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 300 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az Intézményi felújítás előirányzatát.

1647/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához a szükséges költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1648/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest, 2006-2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák - Szabadság híd felújításának engedélyokirata 5. számú módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

1649/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Budapest, 2006-2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák Szabadság híd felújításának engedélyokirata 5. számú módosításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32/a. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának I. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1650/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1651/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirata az alábbiak szerint módosul: a feladat összköltsége az előterjesztésben megjelölt 19 532,00 M Ft helyett 19 882,00 M Ft. A felújítás telepítési helye kiegészül a következő címmel: 161. sorszám: VII-XIV. kerület, Thököly út (Baross tér-Hungária krt.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1652/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő engedélyokiratot kiegészíti a XVI. ker., Mátyás király út, 900 m, 2009 sorral.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a munkálatok elvégzését követően a költségek Strabag Zrt.-től történő behajtásáról intézkedjen.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1653/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Levente módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő „felújítás telepítési helye” elnevezésű táblázatból törlésre kerül

A felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése címe Az ingatlan jelenlegi Megvalósítás éve
üzemeltetője tulajdonosa
128 XVII. Rákoskert sgt. (Zrínyi utca-Sáránd utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2010
123 XVII. Lázár deák utca (Aranylúd utca-513. utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2010

Visszakerül

XVII. Csabagyöngye u. (Lemberg utca-Zrínyi utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2009
XVII. Lemberg u. (Péceli út-Csabagyöngye utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2010
XVII. Baross u. (Szabadság utca-Bélatelepi út) FKF Zrt. XVII. ker. 2010
XVII. Czeglédi Mihály u. (Péceli út-Szent Imre hg. út) FKF XVII. Zrt. ker. 2010
XVII. Naplás út (Szent Imre hg. út-Ananász u.) FKF Zrt. XVII. ker. 2009
X. Jászberényi út (501. utca-Élessarok) FKF Zrt. X. ker. 2009

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1654/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Levente módosító indítványát, mely szerint:

„Az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő „felújítás telepítési helye” elnevezésű táblázatból törlésre kerül

A felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése címe Az ingatlan jelenlegi Megvalósítás éve
üzemeltetője tulajdonosa
128 XVII. Rákoskert sgt. (Zrínyi utca-Sáránd utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2010

Helyette visszakerül

A felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése címe Az ingatlan jelenlegi Megvalósítás éve
üzemeltetője tulajdonosa
128 XVII. Diadal u. (Naplás utca-Ároktő utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2009

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő „felújítás telepítési helye” elnevezésű táblázatból törlésre kerül

Helyette visszakerül

A felújítás telepítési helye
Sorszám Megnevezése címe Az ingatlan jelenlegi Megvalósítás éve
üzemeltetője tulajdonosa
123 XVII. Csabagyöngye utca (Lemberg utca-Zrínyi utca) FKF Zrt. XVII. ker. 2010

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1655/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csökkenti a 2008. évi költségvetésben a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, valamint a „7311 Út-, hídfenntartás” címen belül az intézményi felújítás kiadási előirányzatot 1 488 000 E Ft-tal.

- Növeli a 7 éves fejlesztési tervben az „Útfelújítások 2008” feladat 2009. évi ütemét 1 500 000 E Ft-tal (saját forrás 1 500 000 E Ft), 2010. évi ütemét 1 500 000 E Ft-tal (saját forrás 1 500 000 E Ft), 2011. évi ütemét 8000 E Ft-tal (saját forrás 8000 E Ft).

1656/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2008-2010 évi útfelújítások engedélyokiratának I. számú módosítását, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, (12 020 000 E Ft saját forrás és 7 512 000 E Ft központi forrás, azaz 19 532 000 E Ft összes forrás) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1657/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a Kormányt a Fővárosi Önkormányzat 2009-2010. évi útfelújítási terveiről és járjon el annak érdekében, hogy a 2009. és 2010. évi központi költségvetés tartalmazza a szükséges összeget a Települési Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása, vagy egyéb címen a központosított előirányzatok között.

2009. év: 3,000 Mrd Ft

2010. év: 3,000 Mrd Ft

összesen: 6,000 Mrd Ft

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1658/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a TEUT pályázati rendszer feltételeinek módosítását oly módon, hogy a felújítás teljes bekerülési költségére terjedjen ki az 50%-os állami hozzájárulás.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1659/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítás elkészíttetéséről és beterjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1660/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés a 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó korrekciót a novemberi rendes ülésen megtárgyalja.

A napirend 33. pontja: XVI. VeloCity konferencia rendezési jogának elnyerésére benyújtandó pályázat.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1661/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Európai Kerékpáros Szövetségnél a 2011-es VeloCity konferencia rendezési jogára, az 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1662/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A rendezési jog elnyerése esetén kötelezettséget vállal, hogy a konferencia megrendezéséhez szükséges díjat az alábbiak szerint biztosítja:

A „72. VeloCity konferencia rendezése” címen dologi kiadás előirányzaton az ECF (Európai Kerékpáros Szövetség) részére fizetendő 100 ezer EUR díjat 3 évre vonatkozóan, évenkénti ütemezéssel (2009-ben 33 ezer EUR, 2010-ben 33 ezer EUR, 2011-ben 34 ezer EUR)

Határidő: a pályázat sikeres elbírálását követően a 2009-2011. évi költségvetésekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

1663/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A rendezési jog elnyerése esetén kötelezettséget vállal, hogy a konferencia előkészítéséhez szükséges 19 000 E Ft előkészítési támogatást „72. VeloCity konferencia rendezése” címen dologi kiadás előirányzaton (2009-ben 9000 E Ft, 2010-ben 5000 E Ft, 2011-ben 5000 E Ft) biztosítja.

Határidő: a pályázat sikeres elbírálását követően a 2009-2011. évi költségvetésekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

1664/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A rendezési jog elnyerése esetén kötelezettséget vállal a konferencia költségvetéséből esetlegesen elmaradó bevételek pótlására, legfeljebb 450 000 EUR mértékig.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. évi április havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1665/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a konferencia megvalósítására irányuló pályázat aláírására és beadására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1666/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a pályázat megvalósítását érintő egyes szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntéseket terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a pályázat sikeres elbírálását követően folyamatosan

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat az 1-es villamos Budafoki út - Fehérvári út között történő meghosszabbításának előkészítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1667/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő tanulmány alapján az 1-es villamos vonalának Fehérvári útig történő pályázati előkészítése a Szerémi út-Hengermalom út nyomvonal figyelembevételével történjen.

1668/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a vonal hosszabbítás II. ütemének pályázati előkészítésére összesen 210 M Ft saját forrást biztosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 10 M Ft-al, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új, „1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése” feladatot, 2009. évi ütem 120 M Ft, 2010. évi ütem 80 M Ft.

1669/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1670/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1-es villamosvonal II. ütemű meghosszabbítása pályázat előkészítésére vonatkozó engedélyokiratot a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Tájékoztató az Iharos Sándor Sport Közalapítvány (ISSK) 2007. évi tevékenységéről és az ISSK alapításától számított 5 éves tevékenységének áttekintése, valamint döntés az ISSK további fenntartása, szükségessége kérdésében.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1671/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 5. számú melléklete II. A Közgyűlés által a Bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság fejezet 58. pontjában foglalt hatáskörét, és az Iharos Sándor Sport Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1672/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretek között hatékonyabban megvalósítható a 2006. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kezdeményezi a 78/2003. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal létrehozott Iharos Sándor Sport Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1673/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a megszüntetés érdekében és a Fővárosi Bíróságnál kérelmezze az alapító nevében az Iharos Sándor Sport Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1674/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Iharos Sándor Sport Közalapítvány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően, - a hitelezők kielégítése után - megmaradt pénzbeli vagyont a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelési célú feladatokra, valamint a fogyatékkal élők sportjának támogatására kívánja fordítani a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya Sportintézménye közreműködésével.

Határidő: a Közalapítvány nyilvántartásból való törlését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1675/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért azzal, hogy a Margitszigeti Atlétikai Centrum elnevezése Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum névre változzon, ennek érdekében történjen kapcsolatfelvétel az Iharos családdal és beleegyezésükkel készüljön előterjesztés az intézmény alapító okiratának módosításáról.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1676/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Iharos Sándor Sport Közalapítvány megszűnését követően a Közalapítvány által eddig ellátott feladatokat a továbbiakban a Fővárosi Közgyűlés, illetve az SZMSZ szerint illetékes szakbizottság lássa el.

Határidő: a Közalapítvány megszűnését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1677/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 4000 E Ft-ot átcsoportosít a „8413 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzat terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem építés engedélyokiratának és a Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció célokmányának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1678/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem” megvalósításához szükséges fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció feladat előirányzatát 60,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem” feladat saját forrású előirányzatát.

A feladat összköltsége 1014,9 M Ft-ra változik Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1679/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció” feladat célokmányának 1. sz. módosítását, valamint a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem” beruházás engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány és az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1680/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. november 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1681/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okiratát a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1682/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt területre készült szabályozási tervvel egyetért.

1683/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest I. kerület, KÉSZ módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1684/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest I. kerület, Kerületi Építési Szabályzat 2008. évi módosításával az alább felsorolt területekre vonatkozóan egyetért:

- a védett és a Világörökség részét képező területek

- 175. TÖMB Dísz tér 17.

- 92/A tömb

1685/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XXI. ker. Önkormányzattal.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1686/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1687/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1688/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a napirend tárgyalását elnapolta.

A napirend 43. pontja: Előterjesztés a NIF Zrt. beruházásában megvalósuló Magyar Állam tulajdonát képező csatornavagyon tulajdonjogának ingyenes átvételi szándék kinyilvánításáról.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1689/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) kérésére kifejezi szándékát, hogy a NIF Zrt. által megvalósításra kerülő csatornázási létesítményeket (M0 autópálya Déli szektor pályaépítés 12+500- 15+500 km szelvények közötti szakaszának útvíztelenítését, a mélyzónai csapadékvíz elvezetését szolgáló Váza utcai beruházás során létrehozandó gerinccsatornát, valamint az átépítésre kerülő Csút utcai, Batthyány utcai közcsatornákat és a Diós árok rendezését szolgáló csatornahálózatot) a Fővárosi Önkormányzat térítésmentesen át kívánja venni a Magyar Államtól. Ennek érdekében kijelenti, hogy az elkészült csatornavagyon térítésmentes átadás-átvételét kezdeményezni fogja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, feltéve, hogy a csatornavagyon átvétele a Fővárosi Önkormányzat érdekeit nem sérti. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a 10. sz. mellékletben szereplő szándéknyilatkozatot írja alá és adja ki.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1690/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jelen szándéknyilatkozatot a Fővárosi Önkormányzat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére adja ki annak érdekében, hogy a csatorna beruházás építési engedélyéhez szükséges üzemeltetői hozzájárulás az FCSM Zrt. által kiadásra kerülhessen.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat az Önkormányzati Minisztérium valamint a Fővárosi Önkormányzat között a 2008. évi önkormányzati sportcélú feladatok támogatásáról szóló támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg felhasználására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1691/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az Önkormányzati Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a 2008. évi sportfeladatok támogatását rögzítő támogatási szerződést (1. sz. melléklet) és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 15 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1692/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Önkormányzati Minisztériummal megkötendő támogatási szerződés 1.2. pontjában, valamint a támogatási szerződés 1. számú mellékletében foglaltak értelmében úgy dönt, hogy az önkormányzati sportfeladatok biztosításra kerülő 7956 E Ft terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A Szövetség által megrendezésre kerülő sportesemények és az évértékelő rendezvény kiadásaira. 2500
2. Budapesti Szabadidősport Szövetség A Moccanj Családi Négypróba versenysorozat kiadásaira. 2000
3. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége A Budapest Bajnokság versenysorozat kiadásaira. 1500
4. Budapesti Atlétikai Szövetség A XVI. Budapesti Történelmi (Kegyeleti) Váltófutás kiadásaira. 1000
5. Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség A Szövetség által megrendezésre kerülő bajnokságok kiadásaira. 956
Összesen: 7956

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (2-6. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a támogatási összeg Önkormányzati Minisztériumtól történő megérkezését követő 10 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Budapest X. ker., Horog u. 1. sz. 38363/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1693/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Budapest, X. ker., Horog u. 1. sz. 38363/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlan 3811 m2 térmértékű részét a Delta Future Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. részére, határozatlan idejű szerződéssel bérbe adja.

A bérleti díjat havi 266 770 Ft + áfa összegben határozza meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1694/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező bérleti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás mellékletének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1695/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Helyi közforgalmú közlekedési beruházások megvalósítására tőketartalékba helyezendő, végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás” 1. sz. módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Az IL-NET Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1696/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az IL-NET Kht. közszolgáltatási keretszerződését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Jelentés Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési és Önkormányzati Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról, további feladatokról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1697/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros Önkormányzat Közoktatás-fejlesztési Terve” és a „Budapest Főváros Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve” című előterjesztéseket - a fejlesztési célok és javaslatok, valamint az intézkedések és feladatok részletgazdag és konkrét át- és kidolgozása céljából visszavonja. Az átdolgozásban épít a szakmai közösségek, érdekképviseleti szervezetek, a fővárosi kerületek véleményeire, valamint az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságban és a Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén elhangzottakra.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat a kerületi önkormányzatokkal a főváros és a kerületek között korábban megkötött Együttműködési Megállapodás minél szélesebb körű egyetértésen alapuló felülvizsgálata céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapest Főváros Önkormányzat Közoktatás-fejlesztési Terve”, a „Budapest Főváros Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve” és az „Együttműködési Megállapodás” című átdolgozott tervezeteket - azok összefüggései okán is - együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2008. decemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1698/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Budapest Főváros Közoktatás fejlesztési Tervét” az előterjesztés kiegészített 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a fejlesztési terv aláírására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1699/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „Budapest Főváros Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve” című dokumentumot az előterjesztés kiegészített 2.számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az intézkedési terv aláírására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1700/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Ajánlja a kerületi önkormányzatoknak, hogy a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntésük előkészítése során vegyék figyelembe a felülvizsgált fejlesztési és intézkedési tervben foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési és Önkormányzati Intézkedési Terv” című dokumentumot ajánlással a kerületi önkormányzatok és kötelező végrehajtásra a Fővárosi Önkormányzat által működtetett közoktatási intézmények részére küldje meg.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére hallásgondozás tárgyában.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1701/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem köti meg az Audiofon Kft.-vel és a Dán Királyi Nagykövetséggel a hallásgondozásra irányuló, az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolt együttműködési megállapodást.

1702/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy az előterjesztésben lévő „hallásgondozási program” lebonyolítására pályázat útján válasszák ki a bonyolítót.

A napirend 50. pontja: Javaslat a Szemünk Fénye rekonstrukciós program II. ütemének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1703/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1141/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatát - felülvizsgálva az ott felsorolt szociális intézmények fűtés és világítás-korszerűsítésére vonatkozó szerződéskötési döntést - az alábbiak szerint módosítja:

Jóváhagyja, megköti a második ütemben az alábbi intézményekben megvalósuló világítás és fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződéseket a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, valamint a szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Címrend Intézmény megnevezése Bérleti díj bruttó
E Ft/év
3110 József Attila Középiskolai Kollégium 938
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola Szi. 690
3507 Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimn. 887
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műszaki Középisk. 428
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Keresk. Szki. és Szi 105
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakisk. 392

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1704/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Caminus Zrt.-vel közösen a szociális intézményeknek a Szemünk Fénye program III. ütemében való részvételi lehetőségét és annak eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: A Podmaniczky Program 2008. évi monitoringja.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1705/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Podmaniczky Program jelen előterjesztés mellékletét képező 2008. évi monitoring jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1706/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy Budapest integrált városfejlesztési stratégiája egyben a Podmaniczky Program aktualizált, felülvizsgált változata legyen, amely a kerületi integrált városfejlesztési stratégiákat is figyelembe veszi.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1707/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Podmaniczky Program felülvizsgálata során az abban foglalt feladatok ütemezéséről, személyre lebontott felelősségi területek meghatározásáról, illetve részletesen mutassa be a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állását.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1708/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy figyelemmel az Ügyrendre gondoskodjon a kerületi integrált városfejlesztési stratégiák és a fővárosi integrált városfejlesztési stratégia tartalmi integrálásának eljárásrendjéről.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1709/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és szervezetei, valamint a kerületi integrált városfejlesztési stratégiák projektjeinek a felállítandó Egységes Fővárosi Projektadatbázisba (EFPRO) történő feltöltésének eljárásáról és végrehajtásáról.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat XI. kerületi névtelen közterületek elnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1710/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest, XI. kerületi 1996/13 helyrajzi számú közterületet Pálinkás Antal utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1711/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapest, XI. kerületi 1996/8, 1996/9 és 1996/10 helyrajzi számú közterületet Maléter Pál utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1712/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapest, XI. kerületi 1996/4 helyrajzi számú közterületet Povl Bang-Jensen utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1713/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XI. kerületi 2572/4 helyrajzi számú közterületet Bali Sándor utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat XVI. kerületi névtelen közterület elnevezésére Nonn János utcának.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1714/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XVI. kerületi 112011/7 helyrajzi számú közterületet Nonn János utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1715/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8206” Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő 5 050 000 Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását.

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
(E Ft)
FIVÉR Egyesület Gyermekek és fiatalok biztonságra nevelése játékos formában (Séta Biztonság Országban társasjáték elkészítése) feladat végrehajtása 1000
József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány „Bűnmegelőzés” című kiadvány újranyomtatása és bűnmegelőzési plakátok felújítása 2000
Magyarországi Önkormányzati Közterület - Rendészek Egyesülete Média és a Városi Biztonság tanulmány elkészítése 1000
Budapesti Tűzoltó Szövetség A fővárosi szociális és egészségügyi intézmények tűzvédelmi felelőseinek felkészítése 300
Terézvárosi és Belvárosi Polgárőr Egylet Közbiztonsági járőrszolgálat végzése 250
Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 10 éves évforduló alkalmából tervezett Ünnepi Közgyűlés lebonyolítása 500

A napirend 55. pontja: Javaslat a 2008. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1716/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 317/2008. (VIII. 28.) számú határozatával a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Előirányzat


Sor-
szám


Pályázó (szervezet)
neve


Címe


Pályázati cél


Elnyert
összeg
E Ft


Címről
Felhalmo-
zási
célú
pénzesz-
közátadás
áht.-n
kívülre
Működési
célú
pénzesz-
közátadás
áht.-n
kívülre
1. DélUtán az Idős
Emberek Segélyvonala
Alapítvány
1093 Budapest
Közraktár u. 22.
Idősek számítógépes oktatása (eszközbeszerzés) 500 „8202” 500
2. Gézengúz Alapítvány
a Születési Károsultakért
1038 Budapest
Észak u. 12.
Informatikai rendszer korszerűsítése 850 „8202” 850
3. Informatika a Látás-
sérültekért Alapítvány
1146 Budapest
Hermina út 47.
Az ügyfelek nyilvántartásához szükséges szoftver modulok beszerzése 363 „8202” 363
4. Krízis Alapítvány 1225 Budapest
Nagytétényi u. 255.
Szociális kapcsolati háló és adatbázis kialakítása és működtetése informatikai támogatással a pályázati kiírás 1. és 5. témáira fókuszálva (eszközbeszerzés) 300 „8202” 300
5. Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
1126 Budapest
Szarvas Gábor u.
58-60.
A Szeretetszolgálat szociális ellátásban részesülő ügyfelei nyilvántartásának informatikai háttere 450 „8202” 450
6. Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi
Szervezete
1051 Budapest
Arany J. u. 31.
EGYKAPUS RENDSZER - a Budapesti Vöröskereszt szociális és egészségvédelmi szolgáltatásai egységes informatikai hátterének fejlesztése 350 „8202” 350
7. Menhely Alapítvány,
Diszpécser Szolgálat
1082 Budapest
Vajdahunyad u. 3
A Diszpécser Szolgálat web lapjának fejlesztése, kereső program kialakítása 750 „8202” 750
8. Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesülete
1022 Budapest
Marczibányi tér 3.
Eredményesebb révész szolgálatért - informatikai fejlesztés 450 „8202” 450
9. Országos Szövetség
a Daganatos és Leukémiás
Gyermekekért
1094 Budapest
Tűzoltó u. 7-9.
A Magyar Gyermek onkológiai Hálózat internet alapú tumorregisztrációs és kommunikációs informatikai rendsze- 650 „8202” 300 350
10. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
1183 Budapest
Thököly u. 3.
Egészségügyi mentálhigiénés ellátásban részesülő betegek nyilvántartása és prevenció programjának informatikai fejlesztése 550 „8202” 550
11. Segély Helyett
Esély Alapítvány
1223 Budapest
Jókai Mór u.
21-23.
A szervezet egészségügyi és szociális intézményeinek informatikai és számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése 540 „8202” 540
12. Szent Erzsébet
a Szegényekért
Alapítvány
1067 Budapest
Hunyadi tér 3.
Szociális összefogás - ügyfélnyilvántartó rendszer létrehozása, számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzésével szociálisan nehéz helyzetben élő családok, gyermekeik, időskorúak, más hátrányos helyzetűek életminőségének javítása érdekében 700 „8202” 700
13. Szigony Alapítvány
a Közösségi
Pszichiátriáért
1083 Budapest
Szigony u. 13/A
Szociális ellátásban részesülő józsefvárosi pszichiátriai betegek nyilvántartásához, programjaihoz szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése 550 „8202” 290 260
14. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 1152 Budapest
Aporháza u. 61.
Korszerű informatikai rendszer fejlesztése és kliensnyilvántartó program kiépítése a szervezet intézményeiben 720 „8202” 720
15. Vass Miklós Értelmileg
Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület
1026 Budapest
Szilágyi Erzsébet
fasor 41. fsz. 1.
Fogyatékkal élők szakorvosi ellátási lehetőségeinek felkutatása és rendszerbe foglalása és közreadása az informatika eszközeivel 600 „8202” 600
16. XIII. kerület
Egészségügyi
Szolgálat Közhasznú
Nonprofit Kft.
1139 Budapest
Szegedi út 17.
A XIII. kerületi Védőnői Szolgálat informatikai rendszerének fejlesztése a gyermekes családok egészségéért 580 „8202” 580
17. Bice-Bóca Alapítvány
a Mozgássérült
Gyermekekért
1032 Budapest
San Marco út 76.
„Gyógyászati segédeszközök bankja” súlyosan mozgássérült gyermekek részére 840 „8202” 840
18. Gondoskodás
Gyermekeinkért
Alapítvány
1158 Budapest
Molnár V. u.
94-96.
Súlyosan halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek életminőségének javítása segédeszközökkel 550 „8202” 550
19. Liget 17 Alapítvány 1172 Budapest
Liget sor 46.
Jobb életminőséget a rákosligeti időseknek! - szűrés, tanácsadó szolgálat működtetése - kisértékű segédeszközök, teszteszközök, számítástechnikai eszközök beszerzése 600 „8202” 300 300
20. Sclerosis Multiplex
Budapesti Egyesület
1032 Budapest
San Marco u. 76.
Mozgássérültek közösségi részvétele és testmozgása - gyógyászati segédeszköz beszerzés 850 „8202” 850
21. Újbudai
Reménység
Egyesület
1118 Budapest
Csikihegyek u. 18.
„Nem csak autista” - szociálisan is hátrányos helyzetű, halmozottan fogyatékos, autizmussal élő fiatalok egészségügyi problémáinak megelőzése gyógyászati segédeszközök beszerzésével 550 „8202” 350 200
22. Vakok és Gyengénlátók
Hermina Egyesülete
1146 Budapest
Hermina út 47.
„Vakügyi segédeszközökkel a könnyebb életért!” 850 „8202” 850
23. Virágoskert 17.
Alapítvány a sérültek
korszerűbb ellátásáért
1173 Budapest
Újlak u. 106.
XVII. Kerületi Virágoskert Napközi és Átmeneti Otthon rászoruló kliensei számára mindennapi életvitelükhöz szükséges gyógyászati segédeszközök vásárlása 550 „8202” 550
24. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Segítő
Magyarországi
Down Alapítvány
1145 Budapest
Amerikai u. 14.
Kliensek részére nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése 840 „8202” 600 240
25. 3 Lépés Segítő
Egyesület
1108 Budapest
Újhegyi u. 4/A
B lépcsőh. 114.
„Be-Fogadó” - mentális problémával élő, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása védett környezetben 540 „8202” 540
26. Afázia - Az Újra-
beszélők Egyesülete
1075 Budapest
Rumbach
Sebestyén u. 12.
„A stroke következménye az afázia” - A szervezet szolgáltatásait elősegítő kiadvány publikálása (Adjunk hangot az afáziának c. projekt folytatása) 740 „8202” 740
27. Angyalföldi Szociális
Egyesület
1138 Budapest
Szekszárdi u. 34.
Az Egyesület egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatásának továbbfejlesztése 650 „8202” 300 350
28. Asztmás és Allergiás
Gyermekek Magyar-
országi Egyesülete
1192 Budapest
Hungária u. 33/2.
„Cél az egészség!” - családi asztma program (felismerés, elkerülés, gyógyszerhasználat stb.); téli táboroztatás 650 „8202” 650
29. Budapest Bethel
Epilepszia Centrum
Alapítvány
1141 Budapest
Bethesda u. 3-5.
„Méltósággal tájékozottan” - stressz által, epilepsziával, depresszióval érintettek tanácsadó szolgálatának kialakítása (100 fő felett) 640 „8202” 640
30. Démétér Alapítvány 1224 Budapest
Csóványos u. 9.
Komplex szociális és rehabilitációs program hematoonkológiai betegségben szenvedő gyerekek számára 650 „8202” 650
31. Egalitás Alapítvány 1028 Budapest
Len u. 17/A
Fogyatékos személyek munkaerőpiacra bekerülését, bennmaradását segítő Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Szolgálat működtetése 740 „8202” 740
32. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 1119 Budapest
Fogócska u. 4.
„Egészségért lovagolva” - a Montágh Imre Iskola tanulóinak gyógypedagógiai lovaglás és lovasterápiához szükséges ló, lóvezető bérleti díjának fedezése 540 „8202” 540
33. Hallássérültek
Rehabilitációjáért
Küzdők Egyesülete
1078
Budapest
Hernád u. 5. 3/3.
„Hallássérülten is egyenlő eséllyel” - jogsegély szolgáltatás, internetes kereső szolgáltatás, munkakeresés és ügyintézés digitális írástudást alkalmazni tudó hallássérült személy diszpécseri közvetítésével 550 „8202” 550
34. Hátrányos Helyzetűek
Alternatív Műhelye
(HÁTHA Műhely)
1138 Budapest
Karikás F. u. 1/A
Prevenciós (munkaerőpiaci, adósságkezelési, jogi tanácsadás) programsorozat hátrányos helyzetű fiatalok számára 420 „8202” 420
35. Horizont
Szociális Alapítvány
1096 Budapest
Lenhossék u. 18.
Ingyenes jogsegélyszolgálat - infrastrukturális háttér fejlesztése, info anyagok készítése 450 „8202” 150 300
36. Kaszap István
Alapítvány
1171 Budapest
Péceli u. 220.
Az alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységeinek továbbfejlesztése 550 „8202” 550
37. Közéleti Roma
Nők Egyesülete
1053 Budapest
Magyar u. 3.
A roma női és gyermekvédelmi jogvédő iroda folyamatos működésének biztosítása 840 „8202” 840
38. Küldetés Egyesület 1072
Budapest
Klauzál tér 5.
Az enyhén-, középsúlyos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, azok családjaival való kapcsolattartási nehézségek oldása, kapcsolatok kialakítását segítő program, fizikai, mentális életminőség javítása 640 „8202” 640
39. Lélek-Hang egyesület 1076 Budapest
Garay u. 7. 1/14.
Skizofréniában szenvedő betegek érdekvédelme és tájékoztatása az őket érintő szociális, egészségügyi és jogi kérdésekről 500 „8202” 240 260
40. Lisztérzékenyek
Érdekképviseletének
Országos Egyesülete
1025
Budapest
Palánta u. 11.
A diagnosztizált coeliakias populáció részére speciális felvilágosító programok megvalósítása 450 „8202” 100 350
41. Magyar Védőnők
Egyesülete
1052 Budapest
Pesti Barnabás u. 6.
Védőnők az egészséges, boldog családokért! - lakossági programok támogatása kiadványokkal, tájékoztatókkal és interneten kommunikációs felület kialakításával 640 „8202” 640
42. Magyar Vöröskereszt
Budapest Fővárosi
Szervezete
1051 Budapest
Arany János u. 31.
Álláskeresési szolgáltatások hajléktalanok számára a szervezet nappali melegedőjében 250 „8202” 200 50
43. MI-ÉRT Alapítvány 1104 Budapest
Kada u. 133.
Kőbányán működő 3 klub (pszichiátriai betegek, terhesek és kisgyermekesek) egészségvédő programjainak támogatása 350 „8202” 350
44. Pasaréti Ferences
Alapítvány
1025 Budapest
Szilfa u. 4.
Komplex segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére (jogsegélyszolgálat, családterápia) 350 „8202” 130 220
45. Pax Vobis Kiemelten
Közhasznú Alapítvány
1021 Budapest
Hárshegyi út 9.
Szociálisan rászoruló, 18-24 év közötti állami gondozásban maradt - utógondozott - fiatal felnőttek részére speciális prevenciós, sokrétű tájékoztató, tanácsadó és segítő szolgálat 350 „8202” 350
46. Pólya Jenő Alapítvány 1096 Budapest
Nagyvárad tér 1.
(Szt. István Kórház A ép.)
Egészséges életmóddal a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések megelőzéséért - ismeretterjesztő előadás sorozat szociális és egészségügyi ellátásban részesülő személyek számára (eszközbeszerzés és dologi költségek) 340 „8202” 200 140
47. Soteria Alapítvány 1133
Budapest
Visegrádi u. 113.
Pszichés betegek számára speciális prevenciót nyújtó klub és tréning 740 „8202” 740
48. „Szebb Gyermekévekért”
Alapítvány
1201 Budapest
Helsinki u. 48.
200 szegénygyermek testi-
lelki egészségének javítása - térítésmentes vidéki nyaraltatás
440 „8202” 440
49. Szebben Szeretnék
Járni Egyesület
1082 Budapest
Corvin köz 6. 1/1
Tájékoztatás a mozgásfejlődés elmaradásának jeleiről, ellátások igényelhetőségéről; eszközbeszerzés 900 „8202” 900
50. Szivárvány Szociális
Gondoskodást Nyújtó
Közhasznú Társaság
1108 Budapest
Újhegyi sétány 1-3.
Szociálisan rászorulók jogvédelmének érdekérvényesítésének erősítése 350 „8202” 350
51. Szociális Innováció
Alapítvány a Kelet-európai térség fejlesztéséért
1026
Budapest
Nagyajtai u. 1/B
Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű emberek részére pszichológiai és személyes fellépést segítő tanácsadás 250 „8202” 250
52. Uniós Tanoda
Alapítvány
1224 Budapest
Dukát u. 69.
Kommunikáció és konfliktuskezelés a betegjogok tükrében - 60 betegágy mellett dolgozó ápoló kiégést megelőző tréningjének támogatása 440 „8202” 440
53. Vakok és Gyengén-
látók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete
1146 Budapest
Hermina u. 47.
„Fényközelben” Látássérültek közösségi egészség napjai - rendezvénysorozat; szűrővizsgálatok 200 „8202” 200
54. Váltó-sáv Alapítvány 1074 Budapest
Hársfa u. 21.
Speciális prevenciós program a szociális ellátórendszerben speciális helyzetben lévő célcsoportoknak: információs szolgáltatás fogvatartottaknak és szabadultaknak 650 „8202” 650
55. Veled-Érted Egyesület 1033 Budapest
Huszti út 27.
Prevenciós lehetőségek a sérült emberek és családtagjaik életminőségének megtartásában és javításában 440 „8202” 440
56. Védd a Gyermeket
Alapítvány
1056
Budapest
Váci u. 44.
Szülőklub - prevenciós célú „szülők iskolája” halmozottan sérülteket nevelők részére 240 „8202” 240
57. Zoril Hajnalodik
Dél-Budai Cigány
Kulturális Oktatási
és Szociális Alapítvány
1116 Budapest
Gyékényes u.
45-47.
Szociális és egészségügyi kézikönyv roma családoknak 550 „8202” 550
58. Agóra Családsegítő
Alapítvány
1041
Budapest
Závodszky u. 51.
Lakáscsere-program súlyosan eladósodott önkormányzati lakásbérlők számára 550 „8202” 550
59. Közjóléti Szolgálat
Alapítvány
1071 Budapest
Dózsa Gy u. 70.
A lakhatás biztonságát erősítő, a lakásmobolitást segítő, díjmentesen igénybevehető tanácsadás, lakáscsere program - együttműködve az Esély Családsegítő Szolgálattal (adósságkezelésben) 1 000 „8202” 200 800
60. Megálló Csoport
Alapítvány Szenvedély-
betegekért
1083 Budapest
Szigony u. 37.
Félutas program fejlesztése 1 000 „8202” 1 000
61. Menhely Alapítvány -
Módszertan
1082
Budapest
Vajdahunyad u. 3.
Lakásprevenciós jogi tanácsadás 640 „8202” 640
62. Szalmaszál a Hajléktalanokért
Közhasznú Alapítvány
1023 Budapest
Ürömi u. 42-44.
Jogsegélyszolgálat az albérletszerző programban résztvevő szociálisan rászoruló ügyfelek részére, mint speciális prevenciós program 640 „8202” 640
63. Van Esély Alapítvány 1082 Budapest
Baross u. 41.
Hajléktalanságból kilépő emberek lakhatási biztonságának segítése 840 „8202” 840
64. ADDETUR
(Adj Hozzá!)
Alapítvány
1022
Budapest
Marczibányi tér 3.
„Elfogadó integráció - tudatos együtt-működés” együttműködésen alapuló és integrációt elősegítő programsorozat mozgássérült fiatalokért - 7 budapesti iskola tanórán kívüli foglalkozása stb. 540 „8202” 540
65. Havasi Gyopár
Szociális, Egészségügyi,
Kulturális, Segítő
Alapítvány
1105 Budapest
Bánya u. 31.
Hátrányos helyzetű, szociális és egészségügyi ellátásban részesülők részére preventív jellegű segítő szolgálat működtetése a helyi önkormányzattal 200 „8202” 200
66. Kórházi Önkéntes
Segítő Szolgálat
1025 Budapest
Páfránykert u. 1.
Önkéntes programok koordinálása - 10 szervezet szakmai monitorozása, önkénteseknek szakmai konzultációk 650 „8202” 650
67. Magyarországi
Zsidó Szociális
Segély Alapítvány
1075 Budapest
Síp u. 12.
A szervezet tevékenységében folyamatban levő paradigmaváltás ismertetése társszervezetekkel, és általában a szociális szakmával - hangzó anyag elkészítése és konferencia szervezése 445 „8202” 445
68. Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány 1088 Budapest
Rákóczi út 51. 1/2.
„Együtt a beteg gyermekekért” - ágazatközi konferencia a fogyatékkal élő, beteg gyermekek ellátásában közreműködő szervezetek együttműködésének tovább fejlesztése érdekében 440 „8202” 440
69. Moravcsik Alapítvány 1083 Budapest
Balassa u. 6.
A IX. kerületi pszichiátriai és szenvedélybetegeket ellátó szervezetek szakmai együttműködésének elősegítése 550 „8202” 550
70. Segély Helyett
Esély Alapítvány
1223 Budapest
Jókai Mór u. 21-23.
Kapcsolat és együttműködés fejlesztés a SHE Alapítvány intézményeiben - hazai és külföldi szervezetekkel való aktív együttműködés 640 „8202” 640
71. Védd a Gyermeket
Alapítvány
1056 Budapest
Váci u. 44.
Tanulmányút - speciális gyermekekkel foglalkozó intézmények látogatása: tapasztalatcsere, ismeretgyűjtés 177 „8202” 177
Összesen: 39 875 „8202” 14 480 25 395

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Előzetes döntés a Fővárosi Vízművek Zrt. 2008. október 31-ei folytatólagos közgyűlésének osztalékelőleg fizetésével kapcsolatban.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1717/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt hogy - a Gazdasági Bizottság határozatának hiányában, eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottság hatáskörét, - a Fővárosi Vízművek Zrt. 2008. október 31-ei folytatólagos közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat, mint részvényes képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Fővárosi Önkormányzat és a Befektetők között 2008. május 29-én kötött megállapodás 4. pontja alapján a Tulajdonosok (Részvényesek) részére tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékben javasolt 2008. évi mindösszesen 1 500 000 E Ft osztalékelőleg fizetését, azzal a kitétellel, hogy a Fővárosi Önkormányzat részvényes osztalékelőleg visszafizetési kötelezettséget vállal a részére kifizetett 1 104 000 E Ft erejéig, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján az derülne ki, hogy nincs meg az osztalékfizetés jogszabályi feltétele. (Ez a helyzet akkor következik be, ha az derül ki, hogy a saját tőke nem éri el a jegyzett tőke mértékét.)

Részvényes % Osztalék-előleg
Budapest Főváros Önkormányzata 73,60% 1 104 000
Hungáriavíz Zrt. 23,65% 354 750
SUEZ Environnement 0,87% 13 050
RWE Aqua GmbH 0,84% 12 600
Budaörs Önkormányzata 0,57% 8 550
Budakeszi Önkormányzata 0,24% 3 600
Halásztelek Önkormányzata 0,11% 1 650
Szigetmonostor Önkormányzata 0,09% 1 350
Szigetszentmiklós Önkormányzata 0,03% 450

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2008. I. félévi tevékenységéről.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1718/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 2008. I. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.

A napirend 58. pontja: Javaslat az előadó-művészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvénytervezet modell számításainak kikérésére az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól.

Előadók: Csomós Miklós, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1719/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kérje el az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a „Javaslat az előadó-művészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól” szóló törvénytervezet modell számításait, egyben felkéri, hogy készítse el a minisztériumi számítások alapján, ehhez kapcsolódóan, az önkormányzati modell számításokat.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1720/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a minisztériumi és önkormányzati modell számítások átadására, illetve tárgyalására a Kulturális Bizottságban és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságban.

Határidő: 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1721/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a törvénytervezettel kapcsolatos bizottsági és egyéb módosítási javaslatokat terjessze a Közgyűlés elé megtárgyalásra.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1722/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy levélben keresse meg a Magyar Köztársaság Pénzügyminiszterét és az Oktatási és Kulturális Miniszterét, hogy nyilatkozzanak: a miniszterek támogatják-e az előadóművészeti törvényben megfogalmazott adókedvezményt, illetve a következő 2009. évi újabb költségvetési törvény tervezetében szerepelni fog-e a 4 Mrd Ft-os többlettámogatás az előadóművészeti törvény bevezetésére, és ha igen, akkor ebből mennyi jut a törvény bevezetésének adminisztratív költségeire, tanácsadókra és egyéb költségekre, mennyi jut az intézmények közvetlen támogatására országosan, és ebből mennyi jut a fővárosi fenntartású intézményekre.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1723/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 760/2002. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1493/2005. (VI. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1317/2006. (VI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

- az 1917/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- a 724/2008. (IV. 24.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. november 30-ra módosítja;

- az 1128/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. november 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. október 30-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

A 20. napirend melléklete

Nyilatkozat

„A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlésének üdvözlő nyilatkozata Izrael Állam megalakulásának 60. évfordulójára” című napirendhez

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése köszönti Izrael Államot megalakulásának 60. évfordulója alkalmából.

Budapest elkötelezett a két állam közötti kapcsolat fejlesztésében: 1989-ben Tel-Avivval írtunk alá testvérvárosi megállapodást, 1994-ben Jeruzsálemmel kötöttünk kulturális együttműködési megállapodást. Számos közös szakmai és kulturális programot szerveztünk, együttműködésünk azóta is töretlen.

A nemzetközi önkormányzati fórumokon következetesen kiállunk a béke, az emberi- és kisebbségi jogok biztosítása, a demokrácia elterjesztése, valamint a közel-keleti béke és stabilitás megteremtése mellett.

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése tisztelettel adózik a budapesti zsidóság ezreit mentő diplomaták Raoul Wallenberg, Giorgio Perlasca és Carl Lutz, valamint Salkaházi Sára, Sztéhlo Gábor és társaik emléke előtt.

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése továbbra is fontosnak tartja a két állam gazdasági, kulturális együttműködését.

Budapest, 2008. október


  Vissza az oldal tetejére