A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tekintettel a Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztályának és Közmű Ügyosztályának összevonására, valamint a Környezetvédelmi Ügyosztály feladatkörének bővülésére, az érintett belső szervezeti egységek elnevezését módosítani szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti tagozódását és ügyosztályainak megnevezését módosítja a hatályba lépés eltérő időpontjának megfelelően.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a Főpolgármesteri Hivatal zavartalan működése érdekében, a megszűnt szervezeti egységek jogutódlásról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére