A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2009. (III. 17.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és gazdálkodásról szóló rendelete hatályának kiterjesztését tartalmazza a 2009. évi költségvetés hatálybalépésig.

Részletes indokolás

Az 1. § rendelkezik az intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal folyó kiadásainak teljesítéséhez szükséges finanszírozásról és a 2008. évi szinten biztosítja valamennyi, a működés érdekében felmerülő szükséges kiadások fedezetét, a kötelezettség vállalást és a kifizetés teljesítését a mellékletben meghatározott ütemben és összegben.

Biztosítja a 2009. évi költségvetési törvény alapján meghatározott célra kapott állami támogatások továbbutalását, illetve a nettósítás felfüggesztése esetén a támogatásokat az intézmények számára a saját források terhére megelőlegezi.

Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére a 15 000 E Ft negyedéves támogatást, a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. részére a szerződés megkötését követően a szerződésben meghatározott feltételek mellett az előző évi mértékig az időarányosan utalandó negyedéves támogatást, továbbá a közfeladatokat ellátó társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást a megkötött keretszerződések, illetve ennek hiányában a 2008. december 31-ig megkötött szerződések alapján a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.

A 2. § rendelkezik a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásához szükséges fedezet biztosításáról, az egyéb - a § egyes bekezdéseiben nem nevesített - szervezetek megkötött szerződései szerinti finanszírozását abban az esetben is, ha a szerződésben az átmeneti rendelet hatályának kiterjesztésének megfelelően az előző évi támogatás összegének megfelelő finanszírozást biztosítja, valamint a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásához kapcsolódó kifizetésekhez szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig.

A 3. § kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

Az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a 2008. évi költségvetésben szereplő intézmény felújítási feladatokra, továbbá az út-hídfelújítási feladatok 2008. évi pénzmaradványa, valamint a 2008. évre jóváhagyott 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási feladatok 2009. évi üteme terhére engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.

A költségvetés elfogadásáig azon Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged támogatási szerződést kötni, okmányt beterjeszteni, illetve kötelezettséget vállalni és kifizetést teljesíteni, amelyekre a Közgyűlés kötelezettséget vállalt a pályázat benyújtására és az önrész biztosítására.

Biztosítja közgyűlési döntést követően a BKV Zrt. részére a helyi közforgalmú közlekedés tőkepótlás-támogatásának leutalását.

A 4. § a rendelet 2. sz. mellékletének módosításáról szól.

Az 5. § a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig, de legkésőbb 2009. április 30-ig biztosítja a finanszírozás feltételeit Budapest Főváros Önkormányzata számára a költségvetési gazdálkodás folyamatossága, valamint a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében.

A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére