A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

29/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. Megalkotását az áfa emelése miatt szükséges viteldíjemelés indokolta. A változás átlagosan 4,2%-os emelésnek felel meg. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egyes jegy- és bérletfajtákat és azok időbeli érvényességét tartalmazza.

A 2. §-hoz

A kutyaszállítás díjának a szabályozását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Itt szerepel a bérletigazolványok és igazolások kiállításának díja, az igazolvány és a bérlet értékszelvények kitöltésének módja, az igazolvány kicserélésének, illetve a jegyek és bérletek visszaváltásának feltételei és díjai.

A 4. §-hoz

Poggyászok és egyéb - pl. túlméretes - tárgyak, kerékpárok szállításának feltételei és díjai. A változás mértéke a megfelelő menetjegyek áremelkedésével azonos.

Az 5. §-hoz

A bérletbemutatási díjakat és az utólagosan befizetett pótdíjakat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A kedvezmények körét és mértékét az utazási kedvezményekről szóló mindenkori hatályos kormányrendelet tartalmazza. Szükségesnek tartottuk azonban a mozgáskorlátozottak részére a kormányrendeletben rögzítetteken felül más kedvezmény biztosítását is.

A 7. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság járatain Budapest közigazgatási határán belül történő helyi utazásra, valamint a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) előkészítését szolgáló megállapodásban foglaltaknak megfelelően az országos közforgalmú vasutak kijelölt vonatain és a helyközi autóbusz vonalak kijelölt járatainak Budapest közigazgatási határán belüli vonalszakaszain történő utazásra érvényes bérletekért fizetendő díjakat tartalmazza.

A 8. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest közigazgatási határát átlépő autóbuszjáratainak viteldíjait tartalmazza.

A 9. §-hoz

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság elővárosi vasút (HÉV) helyközi díjaira vonatkozó információkat tartalmazza.

A 10. §-hoz

Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjait is ebben a rendeletben kell szabályozni.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 2009. július 1.


  Vissza az oldal tetejére