A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Általános indokolás

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény a 17/B. §-ában felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy a helyben központosított közbeszerzés tárgyi és személyi hatályát meghatározza és a beszerzés szabályait rendeletben állapítsák meg. A javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszer szabályait állapítja meg. Meghatározza a kiemelt beszerzési tárgyakat, valamint azokat a költségvetési szerveket, akik a rendelet hatálya alá tartoznak és ezért a beszerzéseiket a rendelet szabályai szerint kötelesek megvalósítani. A központosított közbeszerzés keretében a központi beszerző a költségvetési szervek beszerzési igényeit összesíti, ezáltal az ár tekintetében érvényesíteni tudja a beszerzés nagyobb volumenének előnyeit, ezzel lehetőséget biztosít az önkormányzati ráfordítások csökkentésére, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználására, valamint a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveket, a helyi központi beszerző szervezeteket, és a helyben központosított közbeszerzésekhez önként csatlakozó társaságok közbeszerzéseit.

A 2. §-hoz

A javaslat az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A javaslat kijelöli a helyi központi beszerző szervezetet, meghatározza feladatait.

A 4. §-hoz

A javaslat meghatározza a helyi központosított közbeszerzési díj mértékét, megfizetésének rendjét.

Az 5-6. §-okhoz

A javaslat meghatározza a központi beszerzési rendhez történő kapcsolódás, az adatszolgáltatás, a szervezetek adataiban bekövetkező változások aktualizálásának szabályait.

A 7. §-hoz

A javaslat rögzíti a költségvetési szervek feladatait a közbeszerzési igényeiknek, az éves összesített közbeszerzési tervnek és a változásoknak a helyben központosított közbeszerzési portálon történő megjelentetése érdekében.

A 8. §-hoz

A javaslat a megrendelések teljesítésével, annak pontos adataival, minősítésével kapcsolatos feladatokat írja elő a helyben központosított közbeszerzési portálon történő tájékoztatás érdekében.

A 9. §-hoz

A javaslat az ajánlattevők és szállítók kötelezettségeit írja elő a helyben központosított közbeszerzési portálon történő megjelenés érdekében.

A 10. §-hoz

A javaslat a költségvetési szervek és a helyi központi beszerző szervezet által kötendő megbízási szerződés szabályait tartalmazza.

A 11-13. §-okhoz

A javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez történő önkéntes csatlakozás lehetőségét biztosítja a rendelet hatálya alá nem tartozó szervezetek részére meghatározva a csatlakozás során követendő eljárási rendet, a csatlakozott szervezetek jogait, kötelezettségeit.

A 14-15. §-okhoz

A javaslat a kiemelt beszerzési tárgyak körét és azok módosításának szabályait határozza meg.

A 16-17. §-okhoz

A javaslat a költségvetési szervek által saját hatáskörben megvalósítható beszerzések feltételeit és eljárási szabályait határozza meg.

A 18. §-hoz

A javaslat a helyi központi beszerző által kezelt adatok körét, az adatszolgáltatás módját és az adatkezelés szabályait tartalmazza.

A 19. §-hoz

A javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának hatáskörét tartalmazza a helyi központi beszerző szervezet közbeszerzési szabályzatával kapcsolatban. A helyi központi beszerző évenként történő beszámolási kötelezettségét írja elő.

A 20-22. §-okhoz

A javaslat a keretmegállapodásos eljárás szabályait határozza meg. A keretmegállapodás megkötését követően - amennyiben szükséges - az eljárás második részét a helyi központi beszerző folytatja le. A megrendeléseket a költségvetési szervek és az önként csatlakozott szervezetek a központi beszerzőn keresztül adhatják le a nyertes ajánlattevő részére.

A 23. §-hoz

A javaslat a keretmegállapodás és a szerződés megkötésének a szabályait határozza meg.

A 24. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg. Rendelkezik a Vagyonrendelet 3. sz. mellékletéből a FEBESZ kizárólagos jogának a törléséről, mivel a feladatokat a Zrt. veszi át.


  Vissza az oldal tetejére