A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

76/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Krtv.) alapján a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően az állami adóhatóság gyakorolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közgyűlési rendelet meghatározza, hogy az adófizetést és a kapcsolódó terhek megfizetését a Fővárosi Önkormányzat mely számláira kell teljesíteni, a módosítás a hatáskör gyakorlásának Krtv. szerinti meghatározását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A hatáskör gyakorlásának megváltozásával a fizetési könnyítési, méltányossági hatáskört is csak a 2010. január 1-jét megelőző adóévekre vonatkozó tartozások esetében gyakorolja az önkormányzati adóhatóság és a Krtv.-nek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényt módosító rendelkezése szerint az önkormányzati adóhatóságnak a 2010. január 1-jét követő adóévek tartozásai vonatkozásában az első fokú eljárást érdemben befolyásoló nyilatkozattételi joga van.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, technikai hatályon kívül helyezésről és szövegmódosításról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére