A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2009. (2010. I. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetési feltételei még nem kerülhettek kialakításra, ezért indokolt a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Egészségközpont Zrt. felkészüléséig a feladatokat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. veszi át.

A közbeszerzési díj 3%-os mértéke túlzottnak értékelhető - figyelemmel arra, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. eddigi eljárásainak lebonyolításában 1%-nál magasabb díjat nem alkalmazott (Általában 0,7%-os díjakkal dolgozott), és teljes kapacitás kihasználása mellett nyereségessé vált a működése.

Tekintettel arra is, hogy a rendelet 1. számú melléklete szerint a helyben központosított közbeszerzések személyi hatálya jelenleg csak egészségügyi intézményekre terjed ki, az egyes eljárások sikerességének ismerete nélkül indokolatlan az előre fizetés.

A (2) bekezdés szövegmódosulása miatt a (3) bekezdésben foglaltak okafogyottá válnak.

A Fővárosi Egészségközpont Zrt. a tervek szerint 6 hónap alatt fel tud készülni a feladatok ellátására.

Mivel a helyben központosított rendszer indításakor keretmegállapodások még nem jöttek létre, erre időt kell adni.

Az 1. mellékletben szereplő Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. törlésére azért van szükség, mert a társaság jelenleg végelszámolás alatt áll, semmiféle tevékenységet nem végez.

A 2. melléklet tartalmi módosítása figyelembe veszi a már kialakult gyakorlatot, amely szerint az élelmiszerek beszerzése - figyelemmel a beszállítók számának nagyságára és az egyes élelmiszerek idényjellegére - központosítottan rendkívül nehézkesen valósítható meg, a költséghatékonyság nem kimutatható, továbbá az eredményes közbeszerzési eljárások után a tárgykörök bővíthetők.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére