A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. június 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

924/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Vizsgálóbizottság felállítása a fővárosi beruházások előkészítésének áttekintése céljából” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

925/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Szíve Program - „Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

926/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

927/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése célokmány” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

928/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívására” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

929/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg „A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt Kohéziós Alap határozat módosításban szereplő egyes projektelemekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások, a beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítása” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

930/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

931/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „A Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd-Batthyány tér között) átfogó városképi rendezési javaslat” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

932/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Beépítésre szánt terület kivételes kijelölése iránti eljárás kezdeményezése (XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt terület)” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

933/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Margit-híd rekonstrukció többletforrás szükségletének biztosítása” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

934/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 40. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Felnőtt Szakrendelő felújítására, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló két újpesti ingatlan forgalomképessé tételére és az ÉPIT Zrt. részére vagyongazdálkodásba adással történő hasznosítására” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

935/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a., 1/b., 1/c. és 1/d. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztéseket.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

936/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé történő alakításának megkezdésére” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

937/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest, XIII. ker. Váci út Árbóc utca- Esztergomi út-Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

938/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg a „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9208 Színházi célú bizottsági keret” 2009. évi céltartalékaiból” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

939/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

940/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

941/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Közterületi várakozás rendjéről szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

942/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Vizsgálóbizottság felállítása a fővárosi beruházások előkészítésének áttekintése céljából” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

943/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet előtti utolsó pontként tárgyalja meg a „Energiafelhasználás csökkentésére kiírt „KEOP 5.3.0/A” pályázaton való részvétel” című előterjesztést.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

944/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

945/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/c. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/d. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására és az ifjúsági koordinátori feladatok ellátására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a FEBESZ közötti feladat-ellátási szerződés módosítására .

4. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XIII. ker. Esztergomi út-Róbert Károly körút (Hídfelhajtó)-Népfürdő utca-Róbert Károly krt.-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

5. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. ker. Váci út- Árbóc utca-Esztergomi út-Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan.

6. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. július 1-i áfa emelés utáni díjtételeire.

7. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. számú rendeletének hatályon kívül helyezésére és a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására.

8. Javaslat a 2008. évben megkezdett vadplakát és falfirka-mentesítési program folytatására.

9. Javaslat a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. szmogriadó tervéről szóló rendelet módosítására.

10. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjének támogatására.

11. Vizsgálóbizottság felállítása a fővárosi beruházások előkészítésének áttekintése céljából.

12. Margit-híd rekonstrukció többletforrás szükségletének biztosítása.

13. Javaslat pályázat benyújtására a KMOP - 2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívására.

14. Kossuth téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark beruházás előkészítése és megvalósítása.

15. Javaslat a X. ker. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont tervezési engedélyokirat jóváhagyására.

16. Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem engedélyokirata (Rákosvölgyi főgyűjtő és Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna engedélyokiratainak összevonása).

17. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna engedélyok-irata 3. sz. módosítás.

18. Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése célokmány.

19. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt Kohéziós Alap határozat módosításban szereplő egyes projektelemekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások, a beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítása.

20. A Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd-Batthyány tér között) átfogó városképi rendezési javaslat.

21. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

22. Javaslat Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. alapításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosítására.

23. Javaslat a TÁMOP 3.1.4 támogatási szerződés megkötése.

24. Javaslat oktatási intézmények akadálymentesítési uniós pályázatainak beadására.

25. Beszámoló az iskolai erőszak megelőzése érdekében tett intézkedések végrehajtásáról, további feladatokról.

26. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2008. évi végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

27. Javaslat a Közterületi várakozás rendjéről szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

29. Javaslat a Petrik TISZK KMOP támogatási szerződésének módosítására.

30. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

31. Javaslat a „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására.

32. Katinyi mártírok emlékműve elhelyezése a III. kerületben és javaslat a beruházás engedélyokirata jóváhagyására.

33. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Szabó Magda síremlék elkészítésére.

34. Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

35. Javaslat az ÁROP-3.A.1/B-2008-0020 jelű, a „Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési kultúrájának javítása, Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” című projekt támogatási szerződésének megkötésére.

36. Javaslat a „Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének módosítására.

37. A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítása, az alapító okiratának módosítása.

38. A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

39. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

40. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

41. Javaslat Budapest Szíve Program - „Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

42. Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

43. „A Dél-budapesti régió vízrendezése” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

44. Főváros és a KHEM közötti, a BKSZ működtetéséről szóló 2009. évi finanszírozási megállapodás megkötése módosított tartalommal.

45. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a kerület beruházásában 1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

46. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződése.

47. Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

48. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

49. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

50. Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

51. Javaslat közoktatási megállapodás megkötésére.

52. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Felnőtt Szakrendelő felújítására, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló két újpesti ingatlan forgalomképessé tételére és az ÉPIT Zrt. részére vagyongazdálkodásba adással történő hasznosítására.

53. Javaslat a struktúraátalakítási pályázaton elnyert források elszámolási határidejének módosítására. (Heim Pál Gyermekkórház).

54. Javaslat támogatási szerződés módosítására (Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet).

55. Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konstrukciójának és cselekvési tervének elfogadására.

56. Javaslat a Nyírő Gyula Kórházban történő létszámcsökkentés engedélyezésére és a központi költségvetési támogatáshoz benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntésekre.

57. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. július 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

58. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001 számú projekt támogatási szerződésének módosítására.

59. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9208 Színházi célú bizottsági keret” 2009. évi céltartalékaiból.

60. Javaslat tárgyalás kezdeményezésére a Radnóti Színház hátsó színpada helyzetének rendezésére.

61. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé történő alakításának megkezdésére.

62. Javaslat a 2009. július 1-jétől hatályos, előre nem tervezett áfa emelésből eredő, önkormányzatoknál keletkező többlet kiadások kompenzációjára.

63/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

946/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

2009. június 25-i hatállyal Rácz Bélát az egészségügyi és szociálpolitikai bizottsági tagságából visszahívja, és egyidejűleg megválasztja Andó Sándort az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság tagjává.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

947/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Egerfai József 2009. június 25-i hatályú lemondását a városfejlesztési és városképvédelmi bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Bánsághi Tamást a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tagjának 2009. június 25-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

948/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Andó Sándor 2009. június 25-i hatályú lemondását a pénzügyi és közbeszerzési bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja Egerfai Józsefet a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjának 2009. június 25-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

949/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Andó Sándor 2009. június 25-i hatályú lemondását a kiemelt fejlesztések bizottságabeli tagságáról, és egyidejűleg megválasztja dr. Steiner Pált a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága tagjának 2009. június 25-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására és az ifjúsági koordinátori feladatok ellátására.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2009 (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

megalkotja 36/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

950/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

ifjúsági tanácsnoknak Germánné dr. Vastag Györgyit választja meg az 5. számú mellékletben foglalt feladatok ellátására.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a FEBESZ közötti feladat-ellátási szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

951/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 2/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

952/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

953/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 4/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

954/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

955/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet alapító okiratát a 6/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

956/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

957/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ alapító okiratát a 8/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

958/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

959/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

960/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

961/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház alapító okiratát a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

962/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő alapító okiratát a 13/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

963/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 15. számú mellékleteként csatolt „Feladatellátási szerződés módosítás”-t, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest, XIII. ker. Esztergomi út-Róbert Károly körút (Hídfelhajtó)-Népfürdő utca-Róbert Károly Krt.-Dagály utca által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

964/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 38/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XIII. ker. Esztergomi út- Róbert Károly körút (Hídfelhajtó)-Népfürdő utca- Róbert Károly krt.-Dagály utca által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 38/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

965/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XIII. ker. Váci út- Árbóc utca-Esztergomi út-Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

966/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló ./2009. (.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XIII. ker., Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út-Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja a ./2009. (.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.”

A napirend 6. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. július 1-jei áfa emelés utáni díjtételeire.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 24/1997. (V. 22.) Főv. Kgy. rendeletének hatályon kívül helyezésére és a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2008. évben megkezdett vadplakát és falfirka-mentesítési program folytatására.

Előadó: Bojár Iván András

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

967/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a közszolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

968/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2009. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

969/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetésben a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentésével a plakát eltávolítási feladatok 2009. évi ellátására nettó 12 M Ft + 2400 E Ft áfa, a választási és népszavazási kampányidőszakban alkalmi plakáthelyek kihelyezésére és letakarítására nettó 8 M Ft + 1600 E Ft áfa dologi kiadási előirányzatot biztosít a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címen.

970/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetésben a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentésével az előterjesztés 4. számú mellékletében megnevezett területek falfirka-mentesítésére nettó 256 M Ft + 51 200 E Ft áfa dologi kiadási előirányzatot biztosít a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címen.

971/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Nagykörút letakarítására és monitoringozására, valamint falfirka-mentesítési feladatok előkészítésére a 2009. évi költségvetésben a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentésével nettó 24 M Ft + 4800 E Ft áfa dologi kiadási előirányzatot biztosít a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címen.

972/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. sz. mellékletben meghatározott útvonalakon és közterületeken 2010. évtől a közszolgáltatás keretében kell elvégezni a plakát eltávolítást, továbbá a falfirka-mentesítést, valamint ki kell építeni és működtetni a kapcsolódó monitoring rendszert, ezért kötelezettséget vállal, hogy a feladatokra az előirányzatot legalább a 2009. évi nettó összeg (300 000 E Ft) + áfa szinten biztosítja.

Határidő: 2009. augusztus 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló rendelet módosítására.

Előadók: Wertán Zsolt, Wintermantel Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

973/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közgyűlés 2009. augusztus 27-i ülésére készülő, a Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet komplex módosítását kezdeményező előterjesztésbe kerüljön beépítésre a Wintermantel Zsolt és Wertán Zsolt Zoltán képviselők módosítási célkitűzése.

Határidő: a Közgyűlés 2009. augusztus 27-i ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjének támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

974/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.1.1./E „A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása” konstrukcióban benyújtandó pályázaton a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) részvételét és felkéri a főpolgármestert a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

975/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) KMOP-2009-3.1.1./E „A turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés előmozdítása” konstrukcióban benyújtandó pályázatához 200 M Ft-ot biztosít pályázati önerő címén.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

976/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy költségvetésében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervbe veszi az új „FÁNK európai uniós pályázati önrész” feladatot 200 M Ft összköltséggel. (2010. évi ütem 130 M Ft, 2011. évi ütem 70 M Ft.)

Határidő: a 2010. és 2011. évi költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Vizsgálóbizottság felállítása a fővárosi beruházások előkészítésének áttekintése céljából.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

977/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

978/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy a Fővárosi Önkormányzat 1 Mrd Ft bruttó értéket meghaladó, 2009. évben induló, vagy folyamatban lévő beruházásai előkészítésének és megvalósításának rendjét, a Hivatal előterjesztése alapján vizsgálja meg, és erről adjon tájékoztatást a Közgyűlés számára.

Határidő: 2009. október 1.

Felelős: dr. György István

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

979/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

vizsgálóbizottságot hoz létre a nagy értékű beruházások előkészítésének és megvalósításának vizsgálatára. A bizottság elnöke a KDNP által delegált tag.

A bizottság jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére. A bizottság munkájához két szakértőt vesz igénybe. Az egyik szakértőt a bizottság ellenzéki, a másikat a várost irányító koalíció által delegált bizottsági tagok választják.

A szakértők költségét a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja 15 M Ft-os költségkeretben.

Határidő: 2009. november 1.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

980/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a FIDESZ, a KDNP és az MDF frakció javaslata alapján a vizsgálóbizottságba az alábbi személyeket tagnak megválasztja:

dr. Papcsák Ferenc FIDESZ

Wintermantel Zsolt FIDESZ

Hock Zoltán MDF

dr. Bagdy Gábor KDNP

A napirend 12. pontja: Margit híd rekonstrukció többletforrás szükségletének biztosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

981/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításához a szükséges 17,1 Mrd Ft többletforrást.

982/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a közlekedési ágazat beruházásain belül az alábbi átcsoportosításokat hajtja végre:

a) csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül: az „M-5 Ipacsfa út kiépítése előkészítés feladat” előirányzatát 810,2 M Ft-tal,

b) továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások címen belül: a „Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2010”feladat előirányzatát 1450 M Ft-tal,

c) továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének” tartaléka előirányzatot 2260,2 M Ft-tal.

d) Csökkenti a 7 éves fejlesztési tervből az „M-5 Ipacsfa kiépítése” feladat 2010. évi ütemét 228,0 M Ft-tal, 2011. évi ütemét 500,0 M Ft-tal. A feladat összköltsége 2 589 9 M Ft-ra módosul. Csökkenti továbbá a „Kerékpár közlekedés fejlesztése 2008-2010” feladat 2010. évi előirányzatát 899,2 M Ft-tal. A feladat 2010. évi előirányzata 1259,8 M Ft, összköltsége 1463,8 M Ft.

e) Csökkenti a hídfelújítások feladat 2010. évi ütemét 8359,0 M Ft-tal, 2011. évi előirányzatát 9002,6 M Ft-tal. 2011. évi előirányzat 1287,4 M Ft.

f) Megemeli a „7311 Út- hídfenntartás” címen belül a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása feladat 2010. évi ütemét 7597,4 M Ft-tal és 2011. évi ütemét 9502,6 M Ft-tal. A feladat összköltsége 30 100 M Ft, 2010. évi előirányzat 11 746,4 M Ft (ebből KMOP 1673,5 M Ft, saját forrás 10 072,9 M Ft).

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

983/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Margit híd felújításának engedélyokirata 2. sz. módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

984/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest M5 Ipacsfa engedélyokirata 5. sz. módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Energiafelhasználás csökkentésére kiírt „KEOP 5.3.0/A” pályázaton való részvétel.

Előadó: Szalkai István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

985/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért azzal, hogy a főváros intézményeinek energiaracionalizálása érdekében a KEOP-5.3.0/A pályázati konstrukcióra pályázatokat nyújtson be.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

986/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg ágazati szinten, hogy mely intézmények esetében harmonizál az eredetileg tervezett felújítás szakmailag és költségvetésileg a pályázati kiírásban foglalt feltételekkel.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

987/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 985/2009. (VI. 25.) - 986/2009. (VI. 25.) határozatok végrehajtásáról számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

988/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 985/2009. (VI. 25.) - 986/2009. (VI. 25.) határozatoknak megfelelő fővárosi intézmények esetében készíttesse el a szükséges pályázati dokumentációkat, ezeket írja alá és gondoskodjon a benyújtásukról.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

989/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletben soron tervezett felújítási költségek mértékéig vállaljon kötelezettséget a pályázati önrész biztosításának céljából.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati felhívására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

990/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatokat nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címen meghirdetett pályázatára az alábbi helyszíneken kerékpárforgalmi hálózati elemek kiépítésére:

1. V. Régi Fóti út
2. V. Szilágyi út
3. VII. Pesti út I. szakasz
4. VII. Pesti út II. szakasz
5. X-XXI. Szabadkikötő út
6. XI. Ady E. út
7. X. Fehér út
8. I-XXII. Hosszúréti-patak
9. I. Bogdánfy út
10. II. Nagyszombat u.-Bécsi út

991/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében pénzügyi kötelezettséget vállal az egyes projektek önrészének és az EU projektben nem elszámolható projektköltségeknek a biztosítására az alábbiak szerint:

Elszámolható költségek Nem elszámolható
Kerület Útvonal (M Ft) projektköltségek
Támogatás EU projekt önrésze (M Ft)
XV. Régi Fóti út 106 26 16
IV. Szilágyi út 163 41 20
XVII. Pesti út I. szakasz 52 13 9
XVII. Pesti út II. szakasz 161 40 19
IX-XXI. Szabadkikötő út 138 35 25
XXI. Ady Endre út 64 16 9
X. Fehér út-Albertirsai út 68 17 12
XI-XXII. Hosszúréti-patak 121 30 14
XI. Bogdánfy út 36 9 18
III. Nagyszombat u.-Bécsi út 51 13 13
Összesen: 961 240 154
394

992/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy

- a projektek saját forrása a fentiek szerint rendelkezésre áll;

- a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább 10 évig az adott célra használja, üzemelteti, és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja;

- a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak bérbeadása, elidegenítése, vagy megterhelése.

993/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációkat ennek megfelelően készíttesse el, írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 8.

Felelős: dr. Demszky Gábor

994/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázaton való részvétel érdekében biztosítja a benyújtásra kerülő pályázatok megvalósításához szükséges saját forrást, összesen legfeljebb 394 M Ft értékben a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009” feladaton rendelkezésre álló korábban biztosított saját forrás figyelembevételével a KMOP 2.1.2-2007-0027 Kerékpárutak fejlesztése megnevezésű pályázaton való részvétel eredménytelenségére tekintettel.

995/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése megnevezésű pályázaton való részvételhez kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009 előkészítése” feladat megnevezését „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítése” elnevezésre módosítja. Egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009” feladat elnevezését „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” elnevezésre módosítja.

996/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A pályázati önrész és a kivitelezéshez szükséges saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” feladat előirányzatát 400,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát, a feladat 2010. évi üteme 1255,0 M Ft (ebből KMOP 961,0 M Ft, saját forrás 294,0 M Ft), a feladat összköltsége 1400,0 M Ft, továbbá címen belül csökkenti a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010” feladat 2010. évi ütemét 177,0 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 1259,8 M Ft (ebből saját forrás 1259,8 M Ft), összköltsége 1463,8 M Ft-ra módosul.

997/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a jelen előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti előszerződés-mintát, és az Ötv. 8. § (5) bekezdése alapján utasítja a Gazdasági Bizottságot, hogy átruházott hatáskörében ezen mintának megfelelően a szükséges szerződéseket kösse meg az érintett ingatlanok tulajdonosaival annak érdekében, hogy a „KMOP-2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” megnevezésű pályázatban írt, a megvalósítandó fejlesztéssel érintett ingatlanokkal kapcsolatos feltételek maradéktalanul teljesülhessenek.

Határidő: az erre vonatkozó hiánypótlási határidő lejártáig

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

998/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” 3. sz. módosított célokmányt az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 13.

Felelős: dr. Demszky Gábor

999/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010” 2. sz. módosított célokmányt az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 13.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1000/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

az MSZP és az SZDSZ frakció javaslata alapján a vizsgálóbizottságba az alábbi személyeket tagnak megválasztja:

Andó Sándor MSZP

Tüttő Kata MSZP

Várhegyi László SZDSZ

Szabadai Viktor SZDSZ

A napirend 15. pontja: Kossuth téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark beruházás előkészítése és megvalósítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1001/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az előterjesztés 4. sz. mellékletében bemutatott, a PARKING Kft.-vel kötött építési koncessziós szerződésben foglaltakra tekintettel - az Ötv. 88. § (2) bekezdésében és az Áht. 12/A. §-ában foglalt, önkormányzatokat érintő hitelfelvételi korlátokat is figyelembe véve - hosszú távú pénzügyi kötelezettséget vállal.

E kötelezettségvállalás a koncessziós szerződés aláírásának napjától a projekt megvalósításáig, legkésőbb 2010. december 31-ig terjedő időszakra, valamint az azt követő 35 éves koncessziós futamidőre vonatkozik, melynek maximális összege folyó áron bruttó 5,8 Mrd Ft, amely a futamidő előrehaladtával, az üzemeltetéssel összefüggő bevételek arányában folyamatosan csökken.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1002/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Kossuth téri beruházás megvalósítása kapcsán a finanszírozóval kötendő közvetlen megállapodást (direct agreement).

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Bp. X. kerület, Újköztemető előtti körforgalmú csomópont tervezési engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1003/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a X. ker. Újköztemető főbejárat előtti körforgalom engedélyezési terveinek elkészítésére.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 25 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új, „Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése” feladatot.

1004/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörét és jóváhagyja a Bp., X. kerület Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezésére vonatkozó engedélyokiratot az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem engedélyokirata (Rákosvölgyi főgyűjtő és Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna engedélyokiratainak összevonása).

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1005/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Rákosvölgyi főgyűjtő” megnevezésű, 6038 azonosító számú és a „Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna” megnevezésű, 6037 azonosító számú engedélyokiratokkal jóváhagyott beruházások leállítását és a költségek elszámolását az alábbiak szerint: felmerült ráfordítási költség mindkét beruházás esetén 2008. december 31-ig 0 Ft.

A 6038 azonosítójú Rákosvölgyi főgyűjtő, és a 6037 azonosítójú Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna megnevezésű engedélyokiratokra kifizetés nem történhet.

1006/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem” néven, 1.380 M Ft összköltséggel egy beruházás keretében építi meg a Rákosvölgyi főgyűjtőt és a Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatornát.

1007/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósításának érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő feladat (amely azonos a Rákosvölgyi főgyűjtő elnevezésű engedélyokiratban szereplő feladattal) 2009. évi ütemét 228 M Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 190 M Ft, visszaigényelhető áfa 38 M Ft), 2010. évi ütemét 432 M Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 360 M Ft, visszaigényelhető áfa 72 M Ft), továbbá címen belül a Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna feladat 2009. évi ütemét 9,6 M Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 8 M Ft, visszaigényelhető áfa 1,6 M Ft), 2010. évi ütemét 710,4 M Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 592 M Ft, visszaigényelhető áfa 118,4 M Ft).

Ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem feladat 2009. évi ütemét 237,6 M Ft-tal (ebből FCSM-től átvett 198 M Ft, visszaigényelhető áfa 39,6 M Ft). A feladat összköltsége 1.380 M Ft, 2010. évi ütem 1142,4 M Ft (ebből FCSM-től átvett 952 M Ft, visszaigényelhető áfa 190,4 M Ft).

1008/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem” c. beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna engedélyokirata 3. sz. módosítás.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1009/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna építési beruházást a megnövekedett költségek ellenére is megvalósítja és kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna feladat 2010. évi ütemét 336 M Ft-tal növeli. A beruházás összköltsége így 3856,0 M Ft-ra változik.

1010/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A hiányzó forrás biztosítása érdekében felkéri a főpolgármestert a 7 éves fejlesztési terv alábbi módosításainak átvezetésére:

Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna feladat 2010. évi ütem 1710,6 M Ft (ebből FCSM-től átvett 753,3 M Ft, visszaigényelhető áfa 285,7 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 671,6 M Ft), 2011. évi üteme 490,1 M Ft (ebből visszaigényelhető áfa 81,7 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 408,4 M Ft).

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1011/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna c. beruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése célokmány.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1012/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1-2. mellékletekben csatolt alábbi célokmányok szerinti feladatokat leállítja:

- „Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, azonosító: 005121, 2008. december 31-ig felhasznált: 1202,0 M Ft,

- „Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés”, azonosító: 005126, 2008. december 31-ig felhasznált: 29,9 M Ft.

1013/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Kiegészíti a „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza”, (azonosító: 004124) célokmányt a „Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, és a „Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés” célokmányok műszaki tartalmával, és a továbbiakban „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése projekt” néven valósítja meg, és ennek érdekében jóváhagyja a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése projekt” célokmány 4. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert az okmány aláírására.

1014/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában szereplő hatáskört, és engedélyezi a vízgazdálkodás ágazatnál a dél-budai szennyvíztisztító telep előkészítési munkáira kifizetett 252 167 483 Ft-nak a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után a befejezetlen állományból a tőkeváltozással szembeni kivezetését a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címkódon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1015/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend előtt tárgyalja meg a „A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződése” című előterjesztést.

A napirend 20. pontja: A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt Kohéziós Alap határozat módosításban szereplő egyes projektelemekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások, a beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1016/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekt vonatkozásában az Európai Bizottság C(2009)4607 számú módosító határozatában foglaltakból 2010. december 31-ig az alábbi új projektelemek megvalósítására vállal kötelezettséget:

- Próbaüzemi iszapkezelés

- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

- Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés, környezet-védelmi hatástanulmány)

- Szennyvíztelepi régészeti munkálatok

- Új FIDIC mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009-2010.)

- Új PR tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához (2009-2010.)

Az alábbi projektelemekre kötelezettségvállalás kizárólag a projekt véghatáridejének EU Bizottság által 2012-ig történő módosítása esetén tehető:

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XIV. ker.)

- Csatornaépítés COL4 (XXI. ker.)

- Iszap logisztika

- III. tisztítási fokozat

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (engedélyezési tervek, tenderdokumentáció)

- Új FIDIC mérnök(ök) a 2012-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére

- Új PR tanácsadó(k) a 2012-ig megvalósítható új projekt elemek megvalósításához

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. december 31-i határidőre reálisan megvalósítható új projekelemekre korlátozott kötelezettség-vállalásáról a Fővárosi Önkormányzat kedvezményezett részéről tájékoztassa a KA társszerveket (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, KvVM Fejlesztési Igazgatóság), valamint a Magyar Köztársaság miniszterelnökét kezdeményezve, hogy járjanak el az Európai Bizottságnál a támogatási kérelemben és a módosító határozatban szereplő teljes műszaki tartalom megvalósíthatósága érdekében a projekt véghatáridejének (pénzügyi zárásának) 2012. december 31. napjával történő megállapítása érdekében.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1017/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A pénzügyi korrekció finanszírozásának változása miatt Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetését a következők szerint módosítja: csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep” előirányzatát 306,8 M Ft-tal, és a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 76,7 M Ft-tal, megemeli a „8540 EIB hitel” előirányzatát 230,1 M Ft-tal.

Úgy dönt, hogy a beruházás 2009. évi előirányzata 27 110,2 M Ft marad (ebből állami támogatás 6272,0 M Ft, EIB hitel 4975,2 M Ft, FCSM Zrt.-től átvett 1090,0 M Ft, Kohéziós Alap 9111,9 M Ft, visszaigényelhető áfa 4443,5 M Ft, ütemkülönbözet 1217,6 M Ft).

A beruházás 2010. évi ütemét 37 744,1 M Ft-ban állapítja meg, (ebből állami támogatás 9163,4 M Ft, EIB hitel 6577,5 M Ft, FCSM Zrt.-től átvett 2891,8M Ft, Kohéziós Alap 12 882,4 M Ft, visszaigényelhető áfa 6183,2 M Ft, ütemkülönbözet 45,8 M Ft).

A beruházás 2011. évi ütemét 15 056,3 M Ft-ban állapítja meg, (ebből állami támogatás 2272,7 M Ft, EIB hitel 2028,4 M Ft, FCSM Zrt.-től átvett 876,2 M Ft, Kohéziós Alap 7386,3 M Ft, visszaigényelhető áfa 2492,7 M Ft).

A beruházás 2012. évi ütemét 12 942,2 M Ft-ban állapítja meg, (ebből állami támogatás 1903,7 M Ft, EIB hitel 1820,8 M Ft, FCSM Zrt.-től átvett 907,0 M Ft, Kohéziós Alap 6187,0 M Ft, visszaigényelhető áfa 2123,7 M Ft).

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1018/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt beruházási engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1019/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2004. december 2-án létrejött támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1020/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „a Kohéziós Alap támogatással és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebonyolítására” tárgyban 2006. június 21. napján létrejött megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1021/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1128/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatát, valamint az azt módosító 1725/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatát és a 649/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatát.

1022/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező „Ráépítési és földhasználati megállapodást megszüntető megállapodást”, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: A Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd-Batthyány tér között) átfogó városképi rendezési javaslat.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1023/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetésben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő „Parkrekonstrukció pályázati önrész” feladatra rendelkezésre álló forrásokat két új feladat - a kiemelt zöldterületek bekerítése és az Arculati Tervben szereplő többletfeladatok - elvégzése érdekében átcsoportosítja.

1024/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyes kiemelt zöldterületek bekerítése, illetve az Arculati Tervben szereplő többletfeladatok elvégzése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Parkrekonstrukció pályázati önrész” feladat előirányzatát 800,0 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új

- „Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd-Batthyány tér között” feladatot 155,0 M Ft-tal (ebből saját forrás 155,0 M Ft), összköltsége 155,0 M Ft, továbbá

- „Kiemelt zöldterület bekerítése” feladatot 645,0 M Ft-tal (ebből saját forrás 645,0 M Ft), összköltsége 645,0 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1025/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert „a Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet híd-Batthyány tér között” feladat engedélyokiratának Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2009. augusztus

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1026/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest, XIII. ker. Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út-Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan” című előterjesztést.

A napirend 22. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1027/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Kézilabda Szövetség A 2006. június 26-28-án lebonyolításra került VI. Masters EB kiadásaira. 1000
2. Advantage Szabadidős A 2009. szeptember 5-én megrendezésre kerülő
Sportegyesület Streetball Challange kiadásaira. 1000
3. Budapesti Torna Szövetség A 12. alkalommal megrendezésre kerülő CSIVIT és a Tornázni Öröm szabadidős program kiadásaira. 150
4. Lapath Iván Fair Play Alapítvány A 2008-2009-es labdarúgó évad során a legsportszerűbb teljesítményt nyújtó budapesti III-IV. osztályú csapatai és kapusai díjátadó ünnepség kiadásaira. 200
5. Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub A 2009. május 1-jén megrendezésre került Vass István emlékverseny kiadásaira. 150
6. Sirály Életmód Klub A 2009. április 24-26-án megrendezésre került „Rendezvény a szabadidő hasznos eltöltéséért” esemény kiadásaira. 1000
7. Nemzeti Torna Egylet A MACKÓ Kosárovi program kiadásaira. 500
8. Katana Harcművészeti és Kulturális SE A versenyekre történő felkészülés kiadásaira. 1000
9. Budapesti Sztárok SE A 2009. október 23-november 2. között megrendezésre kerülő nemzetközi utánpótlás jégkorong torna kiadásaira. 1000
10. Pestszentlőrinc-Elektromos Rév Kézilabda Klub - PLER KC A Budapest egyedüli reprezentatív férfi kézilabda csapat EHF Kupán való indulásának kiadásaira. 1000
Összesen: 7000

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1028/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemények támogatására elkülönített keret terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége A 2009. március 19-22-én megrendezésre került „Hungarian Open” Nemzetközi asztalitenisz verseny kiadásaira. 200
2. Magyar Sárkányhajó Szövetség A 2009. július 3-5-én megrendezésre kerülő III. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál, Európa és magyar Kupa Futam valamint, a 2009. július 10-12-én megrendezésre kerülő13. Klubegység Sárkányhajó Európa Bajnokság kiadásaira. 500
3. Magyar Lovas Szövetség A 2009. szeptember 4-6-án megrendezésre kerülő Budapest-Bábolna Derby Nemzetközi Junior Távlovas Világbajnokság kiadásaira. 5000
4. Barone Kft. A 2009. október 9-11. között megrendezésre kerülő Tennis Classic 2009., avagy a Legendák Csatája elnevezésű nemzetközi teniszverseny kiadásaira. 2500
Összesen: 8200

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1029/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” címről 200 E Ft támogatást biztosít az ÁNTSZ részére az általa megrendezésre kerülő Egészség és sportnap kiadásaira, ennek megfelelően ezen támogatási összeggel csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatot és megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát. Jóváhagyja, megköti az 1. számú mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötést követő 25 munka napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest, XIII. ker. Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út- Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1030/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a napirend tárgyalását az augusztusi rendes ülésére elnapolja.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. alapításának előkészítéséhez szükséges forrás biztosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1031/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: BFS Zrt.) megalapításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BFS Zrt. megalapításához szükséges közgyűlési előterjesztést készítse elő.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 6 hónap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1032/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú támogatási kölcsön nyújtása visszafizetési tartalék előirányzatáról 16 000 E Ft-ot biztosít a „1502 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (1) bek. alapján Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. megalapításának előkészítésével összefüggő feladatokra. A Városligeti Műjégpálya a fenti összeget köteles más pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni. A támogatás kizárólag a határozati javaslatban megfogalmazott feladatra használható fel.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1033/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. augusztusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a TÁMOP 3.1.4 támogatási szerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1034/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával a „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben” című projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1035/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletekként benyújtandó nyilatkozatokban

- kijelenti, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

- kijelenti, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

Felhatalmazza a főpolgármestert nyilatkozatok kiadására és aláírására.

1036/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a fővárosi intézményekben” projekt 2009. évi finanszírozása érdekében növeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 101 905 E Ft-tal, egyidejűleg az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek között az új „7218 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.” címen a személyi juttatásokra 25 046 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra 7655 E Ft, a dologi kiadásokra (áfával) 69 204 E Ft előirányzatot biztosít.

1037/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2010. évre a „7218 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4” címen a személyi juttatások előirányzaton 16 720 E Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton 5111 E Ft-ot, a dologi kiadások (áfával) előirányzaton 46 200 E Ft-ot a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatán befolyó 68 031 E Ft terhére biztosít.

Határidő: 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat oktatási intézmények akadálymentesítési uniós pályázatainak beadására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1038/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatára, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. sz. módosított mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1039/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatra, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. sz. módosított mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1040/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatra, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. módosított mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1041/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatra, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert hogy a 4. sz. módosított mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1042/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A kiírt pályázatok benyújtása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész” cím előirányzatát 10,0 M Ft-tal, valamint a „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi üteme” cím előirányzatát 6 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Jelky A. Ruhaipari Szki. és Gimn. akadálymentesítés” feladat előirányzatát 16 M Ft-tal, megemeli a 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 30 M Ft (ebből EU-s forrás 30 M Ft), a feladat összköltsége 51 M Ft-ra módosul.

Továbbá a hét éves fejlesztési tervében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20 M Ft-tal csökkenti a „Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét, így a feladat 2010. évi üteme 5 M Ft, összköltsége 8 M Ft-ra módosul, és ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül

- a „Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 30 M Ft (ebből EU-s forrás 30 M Ft), a feladat összköltsége 35 M Ft-ra módosul;

- a „Bethlen G. Közl.-Közgazd. Szki. akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal, a feladat 2010 évi üteme 30 M Ft (ebből EU-s forrás 30 M Ft), a feladat összköltsége 35 M Ft-ra módosul;

- a „Kölcsey F. Gimnázium, akadálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 30 M Ft (ebből EU-s forrás 30 M Ft), továbbá 2010. évi költségvetésben 41,2 M Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kölcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés” feladat előirányzatát az oktatási ágazat 2010. évi felújítási keretének terhére. A feladat összköltsége ezáltal 77 M Ft-ra módosul, ebből a 2010. évi ütem 30 M Ft (30 M Ft EU-s forrás).

Ennek érdekében az oktatási ágazati 2010. évi 850,425 M Ft-os felújítási keretét 41,2 M Ft-tal csökkenti, így az ágazat 2010. évi felújítási kerete 809,225 M Ft-ra módosul.

1043/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az 1083/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a 350/a/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat és a 673/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozattal módosított 5427. azonosító számú „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítés” célokmányban foglalt feladat lezárásával, és a 2008. december 31-ig történő előkészítésre felhasznált 7,8 M Ft, valamint a fel nem használt összeg az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés)” és az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem” feladatokra történő felhasználásával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1044/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítés” beruházási feladat előirányzatát 20,2 M Ft-tal, továbbá törli a feladat „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés” feladat 2010. évi előirányzatát 260,0 M Ft-os ütemét (ebből 10 M Ft saját forrás, 250 M Ft uniós forrás) a fejlesztési tervből, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új:

- „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés” feladatot 2009. évi 10,2 M Ft-tal, 2010. évi üteme 40,0 M Ft, (ebből 30,0 M Ft EU-s forrás), összköltsége 50,2 M Ft és

- az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem előkészítés” feladatot 2009. évi 10,0 M Ft-tal, 2010. évi előirányzatát 220,0 M Ft (ebből 220 M Ft EU-s forrás) összköltsége 230 M Ft.

1045/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja a 6106. és a 6107. azonosító számú beruházási célokmányokat a 9-10. mellékletek szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az okmányok aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1046/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatra, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert hogy az 5. sz. módosított mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1047/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, valamint a Kézenfogva Alapítvánnyal a 6-8. számú mellékletek szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Beszámoló az iskolai erőszak megelőzése érdekében tett intézkedések végrehajtásáról, további feladatokról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1048/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a dr. Kosztolányi Dénesnek az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1049/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a szakértőkből álló munkacsoport által elkészített beszámolót a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

1050/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a szakértőkből álló munkacsoport által elkészített intézkedési terv folytatását a 2009/2010-es tanévre vonatkozóan a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

1051/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Az intézkedési terv folytatásához, tartós jelleggel (a dologi kiadások fedezetére) 40 M Ft-ot, ebből 2009-ben 15 M Ft-ot, 2010-től további 25 M Ft-ot biztosít a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” címen. Felkéri a főpolgármestert, hogy az iskolai agresszivitás visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához szükséges 2009. évi fedezet biztosítására vonatkozó javaslatot a tanévi feladatváltozásokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés októberi ülése elé.

Határidő: 2009. október 30., ill. a 2010. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1052/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról - a szakértői munkacsoport közreműködésével - számoljon be a Közgyűlésnek, s adjon további javaslatot az iskolai agresszió visszaszorítására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a 2008. évi végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1053/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2008. évi végleges létszámcsökkentései keretén belül felmentett munkavállalóival kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

1054/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 13 070 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadási előirányzat: 13 070 E Ft

személyi juttatás 9 780 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 3 123 E Ft

tám. ért. műk. kiad. 167 E Ft

ezer Ft


Címkód


Intézmény megnevezése


Előleg


Ténylegesen
felmerült kiadás
Eltérés
+/-
(támogatási
és kiadási előirányzat-
változás)
1. 2. 3. 4. 5.=3.-4.
3111 Kós Károly Középisk. Koll. 6 091 8 504 2 413
ebből: - személyi juttatások 4 614 6 443 1 829
- munkaadókat terhelő járulékok 1 477 2 061 584
3311 Zrínyi Miklós Gimnázium 1 301 1 265 -36
ebből: - személyi juttatások 985 958 -27
- munkaadókat terhelő járulékok 316 307 -9
3312 Bláthy Ottó Titusz Inf. Szki. és Gimn. 7 350 7 567 217
ebből: - személyi juttatások 5 568 5 733 165
- munkaadókat terhelő járulékok 1 782 1 834 52
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 42 617 42 259 -358
ebből: - személyi juttatások 32 285 32 014 -271
- munkaadókat terhelő járulékok 10 332 10 245 -87
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szki., Szi. és Koll. 16 229 15 383 -846
ebből: - személyi juttatások 10 213 10 226 13
- munkaadókat terhelő járulékok 3 268 3 272 4
- tám. ért. műk. kiad. 2 748 1 885 -863
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki.,
Szi. és Gimn. 48 720 59 084 10 364
ebből: - személyi juttatások 36 910 44 761 7 851
- munkaadókat terhelő járulékok 11 810 14 323 2 513
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari
Műszaki Szki. 3 960 3 850 -110
ebből: - személyi juttatások 3 000 2 917 -83
- munkaadókat terhelő járulékok 960 933 -27
3507 Jelky András Ruhaipari Szki. 13 013 13 065 52
ebből: - személyi juttatások 9 858 9 898 40
- munkaadókat terhelő járulékok 3 155 3 167 12
3510 Pataky István Főv. Gyak. Híradásipari
és Informatikai Szki. 1 727 2 790 1 063
ebből: - személyi juttatások 1 308 2 114 806
- munkaadókat terhelő járulékok 419 676 257
3514 Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki.
és Kollégium 109 893 120 609 10 716
ebből: - személyi juttatások 83 252 91 370 8 118
- munkaadókat terhelő járulékok 26 641 29 239 2 598
3516 Verebély László Szki. és Szi. 1 185 2 323 1 138
ebből: - személyi juttatások 898 1 760 862
- munkaadókat terhelő járulékok 287 563 276
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki. 2 702 2 786 84
ebből: - személyi juttatások 2 047 2 111 64
- munkaadókat terhelő járulékok 655 675 20
3520 Békésy György Posta- és Távközlési Szki. 1 037 1 318 281
ebből: - személyi juttatások 786 998 212
- munkaadókat terhelő járulékok 251 320 69
3522 Eötvös Loránd Szki. és Szi. 61 632 56 574 -5 058
ebből: - személyi juttatások 46 691 42 859 -3 832
- munkaadókat terhelő járulékok 14 941 13 715 -1 226
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szki. és Szi. 5 805 6 174 369
ebből: - személyi juttatások 4 398 4 677 279
- munkaadókat terhelő járulékok 1 407 1 497 90
3538 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű
Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 24 554 24 589 35
ebből: - személyi juttatások 18 602 18 628 26
- munkaadókat terhelő járulékok 5 952 5 961 9
3541 II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak.
Közgazdasági Szki. 22 313 22 299 -14
ebből: - személyi juttatások 16 904 16 893 -11
- munkaadókat terhelő járulékok 5 409 5 406 -3
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki. és Szi. 10 914 10 914 0
ebből: - személyi juttatások 8 268 8 268 0
- munkaadókat terhelő járulékok 2 646 2 646 0
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és
Közgazdasági Szki. 12 989 12 611 -378
ebből: - személyi juttatások 9 840 9 554 -286
- munkaadókat terhelő járulékok 3 149 3 057 -92
3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai
Szki. 12 189 11 931 -258
ebből: - személyi juttatások 9 234 9 039 -195
- munkaadókat terhelő járulékok 2 955 2 892 -63
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti,
Ruha- és Textilipari Szki. és Szi. 7 140 6 975 -165
ebből: - személyi juttatások 5 409 5 284 -125
- munkaadókat terhelő járulékok 1 731 1 691 -40
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki
Középiskola, Szi. és Kollégium 22 781 18 696 -4 085
ebből: - személyi juttatások 17 258 14 164 -3 094
- munkaadókat terhelő járulékok 5 523 4 532 -991
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakk. Isk. 7 884 7 585 -299
ebből: - személyi juttatások 4 624 4 545 -79
- munkaadókat terhelő járulékok 1 480 1 454 -26
- tám. ért. műk. kiad. 1 780 1 586 -194
3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakk. Isk. 3 636 3 820 184
ebből: - személyi juttatások 2 754 2 894 140
- munkaadókat terhelő járulékok 882 926 44
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakk. Isk. 6 678 7 193 515
ebből: - személyi juttatások 5 059 5 449 390
- munkaadókat terhelő járulékok 1 619 1 744 125
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szi. 8 709 8 656 -53
ebből: - személyi juttatások 6 597 6 558 -39
- munkaadókat terhelő járulékok 2 112 2 098 -14
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. 7 615 7 468 -147
ebből: - személyi juttatások 5 769 5 657 -112
- munkaadókat terhelő járulékok 1 846 1 811 -35
3571 Arany János Épületgépészeti Szki. és Szi. 79 163 76 017 -3 146
ebből: - személyi juttatások 59 972 57 589 -2 383
- munkaadókat terhelő járulékok 19 191 18 428 -763
3577 Szabómester Szakképző Isk. 28 710 30 108 1 398
ebből: - személyi juttatások 20 235 20 367 132
- munkaadókat terhelő járulékok 6 475 6 517 42
- tám. ért. műk. kiad. 2 000 3 224 1 224
3585 Budai Középiskola 20 710 19 904 -806
ebből: - személyi juttatások 15 689 15 079 -610
- munkaadókat terhelő járulékok 5 021 4 825 -196
Összesen: 599 247 612 317 13 070
ebből: - személyi juttatások 449 027 658 807 9 780
- munkaadókat terhelő járulékok 143 692 146 815 3 123
- tám. ért. műk. kiad. 6 528 6 695 167

1055/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a 2008. évi végleges létszámcsökkentési döntések miatt 2009. június 1-jével megszüntetett 216 álláshelyhez kapcsolódóan 177 felmentett munkavállaló - 168 álláshely - tekintetében felmerült tényleges kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2009. szeptember 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1056/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásnak megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2008. évi létszámcsökkentésekről - az 1059-1060/2008. (VI. 26.), valamint az 1624/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatok alapján felmentett munkavállalók esetében - az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám - és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az érintett közalkalmazottak részére végzettségüknek megfelelő álláslehetőséget nem tudott biztosítani. A munkaviszony megszüntetésekre ezt követően került sor. Ehhez kapcsolódóan a 216 álláshely elvonására a 710/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján került sor.

1057/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A 719/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Felkéri a főpolgármestert, hogy a telephely megszüntetésekből adódó végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódó előirányzat-módosítási javaslatot a 2009/2010 tanévi feladatváltozásokkal egyidejűleg terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. október 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1058/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásnak megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszámcsökkentésekről - a 718/2009. (V. 14.) (a 82 álláshelyre vonatkozóan) és a 720/2009. (V. 14.) (a 143 álláshelyre vonatkozóan) Főv. Kgy. határozatok alapján felmentett munkavállalók esetében - az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám - és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony megszüntetésekre ezt követően kerül sor.

1059/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéssel - a 718/2009. (V. 14.) és a 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Közterületi várakozás rendjéről szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Wintermantel Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a közterületi várakozás rendjéről szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 29. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1060/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

kijelöli dr. Nagy Endrét (lakcím: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 9.) a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány képviselőjévé.

1061/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát - a kuratóriumi és ellenőrző szerv tagok létszámcsökkenésének átvezetése, valamint egyéb adatok aktualizálása céljából - a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az alapító okirat módosítás, valamint a 7. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Petrik TISZK KMOP támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1062/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és módosítja az ESZA Kht.-val a KMOP-4.1.1/A Petrik TISZK projektre kötött támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1063/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-4.1.1/A Petrik TISZK projekt megvalósítása érdekében megnöveli a pályázati önrészt 75,4 M Ft-tal.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy 2009. évi költségvetésben csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész 2009. évi üteme „ cím előirányzatát 28,4 M Ft-tal, valamint csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 47,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg 75,4 M Ft-tal megemeli a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát. A „Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 187,9 M Ft-ra módosul, 2010. évi üteme 32,5 M Ft (ebből saját forrás 32,5 M Ft).

1064/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 5416 azonosító-számú beruházási engedélyokirat módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1065/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII. ker., Vas utca 8-10.) alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1066/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1067/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1068/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1069/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1070/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1071/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1072/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1073/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1074/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1075/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 67.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1076/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1077/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1078/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/a.) alapító okiratát az 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1079/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1080/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1081/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 16.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát az 17.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1083/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 18.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 18.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1084/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 19.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 19.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1085/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 20.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 20.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1086/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát a 21.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 21.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1087/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 22.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 22.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1088/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 23.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 23.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1089/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát a 24.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 24.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1090/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 25.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 25.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1091/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 26.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 26.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1092/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 27.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 27.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1093/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u. 2.) alapító okiratát a 28. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 28. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1094/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 29.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 29.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1095/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Szent János Kórháza Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház telephely szennyestároló épület felújítása” megnevezésű, 005590 azonosítójú engedélyokiraton szereplő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 11 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 11 000 E Ft

ezen belül tárgyévi előirányzat: 5000 E Ft

2008. évi pénzmaradvány: 6000 E Ft

A 005590 azonosítójú, „Szent János Kórháza Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház telephely szennyestároló épület felújítása” megnevezésű engedélyokiratra további kifizetés nem történhet.

1096/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Szent János Kórház és Rendelőintézet, 2. számú épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása” megnevezésű, 005542 azonosítójú engedélyokiraton szereplő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 6000 E Ft

Felmerült költségek: 4690 E Ft

Maradvány: 1310 E Ft

ezen belül tárgyévi előirányzat: 0000 E Ft

2008. évi pénzmaradvány: 1310 E Ft

A 005542 azonosítójú, „Szent János Kórház és Rendelőintézet, 2. számú épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása” megnevezésű engedélyokiratra további kifizetés nem történhet.

1097/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények között a „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím, céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül szereplő „Szent János Kórháza Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház telephely szennyestároló épület felújítása” felújítási feladat előirányzatát 11 000 E Ft összeggel, továbbá csökkenti a „Szent János Kórház és Rendelőintézet, 2. számú épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása” felújítási feladat előirányzatát 1310 E Ft összeggel, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli 12 310 E Ft összeggel a céljelleggel támogatott intézményi felújításon az „Új” Szent János Kórháza Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák (6090) megnevezésű feladat előirányzatát.

1098/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet „XXV. A beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontja szerinti, a főpolgármesterre átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Szent János Kórháza Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási munkák” megnevezésű, 006090 azonosítójú feladat engedélyokiratát bruttó 12 310 E Ft bekerülési költséggel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Katinyi mártírok emlékműve elhelyezése a III. kerületben és javaslat a beruházás engedélyokirata jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1099/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Széri-Varga Géza és Széri-Varga Zoltán pályázaton nyertes terve: a Katinyi mártírok emlékműve elhelyezését a III. kerületben, a Katinyi mártírok parkja elnevezésű közterületen az alábbi felirattal: „Katiny 1940”.

1100/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Kulturális Bizottságtól, illetve Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól az SZMSZ V. számú melléklet II. fejezet 4. pontjában szereplő hatáskört és jóváhagyja a „Katinyi mártírok emlékműve” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Szabó Magda síremlék elkészítésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1101/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében a főpolgármesterre és a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. közötti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodást aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1102/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Szabó Magda síremléke” feladat előirányzatát 5000 E Ft-tal, valamint törli a feladatot és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8124 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Szabó Magda síremlék létrehozása” cím kiadási, azon belül beruházási célú végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

A napirend 35. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1103/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1104/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 17. § a) pontja alapján - az SZMSZ 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel magához vonva a Kulturális Bizottságra és a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét is - úgy dönt, hogy tulajdonosként egyetért a Fővárosi Vízművek Zrt. által a Göncöl Alapítványhoz címzett, 2008. május 29-én kelt felmondásban foglaltakkal, és egyben azt tulajdonosi akaratával megegyezően - a Margitszigeti Víztoronynak a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés megszűnését követő, Fővárosi Önkormányzat részére történő birtokbaadása érdekében - sajátjaként is- meri el.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1105/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 17. § a) pontja alapján - az SZMSZ 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel magához vonva a Kulturális Bizottságra és a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét is - felhatalmazza a Szabad Tér Színház Kht.-t arra, hogy a Göncöl Alapítvánnyal kapcsolatos jogviszony rendezése, a Budapest XIII. kerület Margitsziget 23800/3 hrsz.-ú ingatlanon található „Margitszigeti Víztorony” megnevezésű ingatlan kiürítése és birtokbavétele, valamint a társaság korlátozástól mentes használata érdekében a tulajdonos nevében és képviseletében eljárjon, és felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt meghatalmazás aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat az ÁROP-3.A.1/B-2008-0020 jelű, a „Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési kultúrájának javítása, Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” című projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1106/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé történő alakításának megkezdésére” című előterjesztést 41. pontként tárgyalja meg.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1107/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., mint közreműködő szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között az ÁROP-3.A.1/B-2008-0020 jelű, a „Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési kultúrájának javítása, Projekt Megvalósító Egységének kialakítása és informatikai támogatása” című projekt támogatási szerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1108/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím, azon belül dologi kiadások előirányzatát 4,3 M Ft-tal, továbbá megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 14,2 M Ft-tal (ezen belül NFÜ (ESZA), Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP 14,2 M Ft), ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím előirányzatát 1,6 M Ft-tal és tervbe veszi az új „Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP” feladatot 15,8 M Ft-tal (ebből saját forrás 1,6 M Ft, EU támogatás 14,2 M Ft), 2010. évi üteme 24,9 M Ft (ebből saját forrás 2,5 M Ft, EU támogatás 22,4 M Ft), 2011. évi üteme 2,5 M Ft (ebből saját forrás 0,2 M Ft, EU támogatás 2,3 M Ft). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” cím előirányzatát 2,7 M Ft-tal. A feladat összköltsége 43,2 M Ft.

1109/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP” megnevezésű engedélyokiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a „Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1110/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1111/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-ának 2009. július 1-jén hatályba lépő változása miatt a 2009. évi költségvetési rendeletben csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 4,5 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az Intézményi felújítás előirányzatát. A Szabadság híd felújítás (2007. évi) feladat 2009. évi üteme 1 756 676 E Ft-ra, összköltsége 5 784 500 E Ft-ra módosul.

1112/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója” című beruházás engedélyokiratának 6. sz. módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítása, alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1113/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság az alapító okirata módosításával Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább.

1114/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratát a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosított 2. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

1115/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a társaság ügyvezetője, a felügyelőbizottság tagjai, és a könyvvizsgáló köteles - megbízatására vonatkozóan - elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfeleltetésre is kiterjed.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1116/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1117/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1118/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződést a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1119/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a közszolgáltató kezdje meg az EMAS rendszer bevezetésének előkészítését úgy, hogy a rendszer bevezetésének hitelesítése legkésőbb 2011. december 31-ig megtörténjen.

Határidő: bevezetés előkészítésének megkezdésére: azonnal bevezetés hitelesítésére: 2011. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1120/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A kiemelt közcélú zöldterületek bekerítésének megvalósítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kiemelt zöldterületek bekerítése” feladat kiadási előirányzatát 645 000 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

1121/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az eredeti előterjesztés mellékleteként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja szerinti 2009. évi előirányzott kompenzáció összege 2 119 124 E Ft-ra módosul.

1122/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az eredeti előterjesztés mellékleteként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 1. sz. mellékletének „A” részének 1.) 2009. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROGRAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT táblázat III. 10. pontja, illetve a táblázatot követő szövegrész kiegészül jelen előterjesztői kiegészítés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1123/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az eredeti előterjesztés mellékleteként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 2. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete lép.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1124/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletének magyarázó szövegét az alábbiak szerint fogadja el:

Kerítés létesítése, fenntartása

Az értékes növényállomány, a parkberendezési tárgyak megóvása, valamint a közbiztonság javítása érdekében szükséges a parkok védett, bekerített módon való üzemeltetése, ennek keretében a parkok ütemezett bekerítése. A bekerített parkokban rendeltetésszerű a parkhasználat, minimális a rongálás, jó a közbiztonság, ugyanakkor nincs korlátozva a nap közbeni parkhasználat.

Kerítéslétesítésre javasolt helyszínek: Városliget kisebbik része, Lövölde tér, Szarvas tér, Városmajor. A helyszínekről készített látványtervek alapján a Közszolgáltató társadalmi vitára bocsátja a megvalósulás sorrendiségét. 2009-ben javasolt a Városmajor és a Városliget kisebbik része (Állatkerti körút és Kós Károly sétány által határolt terület) körül a kerítés létesítése. A létrejött kerítés a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül az elkészültét követően azonnal, a fővárosnál kerül aktiválásra.

A napirend 41. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1125/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében, illetve 57. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján esetileg magához vonja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és csökkenti a „9102 Egészségügyi tartalék” cím kiadási előirányzatát 110 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli

- 28 380 E Ft-tal az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát,

- 31 620 E Ft-tal az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát,

- 50 000 E Ft-tal az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatát.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2009. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1126/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítvány megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 200 E Ft.

1127/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi támogatások június végi utalásánál vegye figyelembe a költségvetés 7. számú táblázatának módosításában foglaltakat és korrekcióként 60% elvonás helyett 10%-ot, 80% elvonás helyett 14%-ot érvényesítsen.

Határidő: az intézményi támogatások júniusi utalása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1128/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. § (1) bekezdése alapján - eseti jelleggel magához vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét is a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 49. § (9) bekezdésének megfelelően - felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat 51%-os tulajdonában álló Mikroszkóp Színpad Kht. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében eljárva kötött mandátummal, igen szavazatával az alábbiakat képviselje:

- „A Mikroszkóp Színpad Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át, és társasági szerződését a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítsa, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.”

- „A Mikroszkóp Színpad Kht. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-14-000107/90 számú, valamint Cg. 01-09-917949/7. számú végzése elleni fellebbezési jogáról mondjon le.”

- „A nonprofit korlátolt felelősségű társaság megalakulása napjával a társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagjai, és a könyvvizsgáló kötelesek - megbízatásukra vonatkozóan - új elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelésre is kiterjed.”

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé történő alakításának megkezdésére.

Előadók: dr. Rétvári Bence, dr. György István, Csomós Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1129/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat és intézkedéseket annak érdekében, hogy a Mikroszkópot működtető Mikroszkóp Színpad Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - a kisebbségi tulajdonos 49%-os üzletrészének névértéken való megvásárlását követően - a továbbiakban egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át, a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonlásával. A tárgyalások eredményéről a főpolgármester számoljon be a Fővárosi Közgyűlésnek a következő ülésen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 44. pontja: Javaslat Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1130/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1131/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti akcióterületi tervet, és felkéri a főpolgármestert annak benyújtására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1132/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BTH Budapesti Turisztikai Hivatal Kht. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1133/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti Városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés mellékleteit a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1134/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az OTP Ingatlan Zrt. közötti magánerős megállapodást az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1135/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint az 5. számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1136/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti akcióterületi tervet, és felkéri a főpolgármestert annak benyújtására a Közreműködő Szervezet felé.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1137/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Piarista Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1138/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Piarista Nonprofit Kft. közötti magánerős megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: A „Dél-budapesti régió vízrendezése” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1139/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek aláírására.

Határidő: 2009. július 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1140/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletekként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogyha a KMOP-3.3.1/C-2009-0001 jelű projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött KMOP-3.3.1/C-2009-0001 jelű projekt céljainak megvalósulását meghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

Határidő: 2009. július 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1141/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi azon pályázati feltételeket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a projekt által érintett valamennyi állami tulajdonú területek esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig rendezi a tulajdonviszonyokat, a jelenleg magán- vagy állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogát pedig a projekt lezárásáig megszerzi.

1142/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a fenti tartalmú nyilatkozatok, illetőleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Közreműködő Szervezet részére benyújtandó 3. sz. melléklet szerinti egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: 2009. július 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: A Főváros és a KHEM közötti, a BKSZ működtetéséről szóló 2009. évi finanszírozási megállapodás megkötése módosított tartalommal.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1143/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1864/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot és jóváhagyja, megköti a 2009. évi finanszírozási megállapodást a Budapesti Közlekedési Szövetség működtetésére az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1144/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2009. évi kompenzációs szerződést a MÁV-START Zrt.-vel a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1145/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2009. évi kompenzációs szerződést a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1146/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Főpolgármesteri Hivatal és a BKSZ Kht. közti 2009. évi támogatási szerződés megkötésével a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés - Főpolgármesteri Hivatal képviseletében való - megkötésére és aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a kerület beruházásában 1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1147/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, az előterjesztő által kiegészített, a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata közötti megállapodást annak mellékletében foglalt szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszköz-ként történő térítésmentes átadás-átvétel tárgyában és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1148/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1149/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Ssz. P.ssz. Támogatott szervezet Támogatás
(E Ft)
1. 2. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Ált. Isk. Gimn.SZKI és Műv. Int. 131
2. 8. Okosodó Egyesület 199
3. 13. Minyata Egyesület 199
4. 14. VándormadárAlapítvány 107
5. 15. Országúti Ferences Plébánia 79
6. 19. Hálózat 97 Alapítvány 74
7. 20. Missio Christi Alapítvány 149
8. 21. Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Kh. Egyesület 149
9. 23. Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért A. 171
10. 25. Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 116
11. 28. Sarutlan Karmelita Rendtartomány Bp-i Rendháza 83
12. 31. Rákóczi Szövetség 199
13. 33. Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 98
14. 35. People Team Alapítvány 101
15. 36. Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 199
16. 37. Téry Ödön Túra Club 70
17. 40. Diakóniai Alapítvány 81
18. 41. Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítvány 95
19. 44. Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 130
20. 47. Tudor Alapítvány 98
21. 50. Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 157
22. 57. Bp. - Józsefváros Plébánia 85
23. 62. Gyermekszínházak Háza Alapítvány 104
24. 65. Mókus Diák Sportegyesület 91
25. 66. Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány 89
26. 68. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 91
27. 69. Académia Ludi et Artis Egyesület 99
28. 74. Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 199
29. 76. Lisztérzékenyek Érdekképv. Orsz. E. 199
30. 78. Palánta Sorsfordító Alapítvány 157
31. 79. Bp. - József utcai Baptista Gyülekezet 128
32. 81. Kék Alapítvány 102
33. 83. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 130
34. 88. Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 135
35. 93. Rákoshegyi Polgári Kör 180
36. 97. Felsővízi Városi Szent Anna Plébánia 153
37. 100. Zöld Liliom Alapítvány 155
38. 101. Fórumház Egyesület 131
39. 102. Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 199
40. 110. Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. 199
41. 112. Kolping Általános Iskola és Gimnázium 82
42. 121. Óbudai Szent Péter és Pál Katolikus Ált. Isk. 143
43. 122. Kispest Jézus Szíve Plébánia 91
44. 123. Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Ált. Isk. 76
45. 125. Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 154
46. 126. Regnum Marianum Katolikus Közösség E. 199
47. 127. Szabad Szó Alapítvány 199
48. 130. Pestszentlőrinci Szent László Plébánia 70
49. 132. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 88
50. 133. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 94
51. 138. Gyermekvasutasokért Alapítvány 193
52. 149. DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 102
53. 152. Értékforrás Alapítvány 70
54. 155. Patrona Hungariae Gimnázium, Ált. Isk. és Diákotthon 129
55. 157. Közösségi Ifjúsági Alapítvány 118
56. 159. Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia 199
57. 163. Csikó Sétányi 4H Klub 74
58. 167. Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 87
59. 168. Pannónia Sacra Általános Iskola 103
60. 169. Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 126
61. 175. Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány 121
62. 179. Messzehangzó Tábor Alapítvány 91
63. 182. Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 77
64. 184. Julianna Református Általános Iskola 81
65. 191. Grund Klubhálózat 199
66. 195. Pestszentlőrinc Árpád-házi Szent Margit Plébánia 81
67. 196. Cimbalom utcai Református Egyházközség 106
68. 197. 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 97
69. 199. Kamasztér Alapítvány 88
70. 203. Csepel Jézus Szíve Egyházközösség 81
71. 207. Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 143
72. 211. Magyar Úttörők Szövetsége 199
73. 216. Szent József Közhasznú Társas Kör 144
74. 219. Magyar Williams Szindróma Társaság 118
75. 222. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány 66
76. 226. Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet 110
77. 227. Oltalom Karitatív Egyesület 83
78. 228. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 83
79. 229. Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 135
80. 232. Vadászati Kulturális Egyesület 81
81. 239. Magyar Cserkészszövetség 164
ÖSSZESEN: 10 056

Határidő: 2009. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1150/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány2008. évi közhasznúsági jelentését és egyszerűsített éves beszámolóját. A közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban és a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

1151/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1152/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001 számú projekt támogatási szerződésének módosítására” című előterjesztést.

A napirend 51. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001 számú projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1153/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1154/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

1155/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1156/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi közhasznú tevékenységéről szóló jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

1157/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat közoktatási megállapodás megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1158/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti közoktatási megállapodást a Szeretet Szövetséggel, mint az „Európai Üzleti Polytechnikum” Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartójával.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1159/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti tartalmú közoktatási megállapodás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Felnőtt Szakrendelő felújítására, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló két újpesti ingatlan forgalomképessé tételére és az ÉPIT Zrt. részére vagyongazdálkodásba adással történő hasznosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1160/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szalkai Istvánnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1161/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1162/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Egészségpolitikai Koncepcióval összhangban Újpest Önkormányzatával együtt vizsgálja meg és készítse elő a Rendelőintézet teljes körű felújításának lehetőségére és feltételeire vonatkozó javaslatait és a teljes felújításra vonatkozó beruházási program tervezetével együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztus havi rendes ülésére.

Határidő: a Közgyűlés 2009. augusztusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1163/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy garanciát vállal a felújított szakrendelő épületében legalább a jelenlegi szakterületeken, legalább a jelenlegi rendelésszámmal történő gyermek és felnőtt járóbeteg-szakellátás működtetésére, a felújítástól számított legalább 10 évig.”

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1164/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy legalább 10 évig az újpesti gyermek és felnőtt járóbeteg-szakrendelést sem funkcionálisan, sem egyéb módon nem privatizálja, az épületet nem idegeníti el, nem terheli meg, nem adja vagyonkezelésbe, ide nem értve a kerületi önkormányzatot.”

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1165/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az ÉPIT Zrt. 2011. július 31-ig terjedő feladatellátásának megvalósítása érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést a társaság közösségi joggal teljes összhangban lévő vagyongazdálkodási szerződésének 2009. október 31-ig történő kidolgozására és a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által jóváhagyott, a Vagyongazdálkodó közösségi joggal és a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénnyel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal teljes összhangban álló végleges vagyongazdálkodási szerződésének tervezetét terjessze elő legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés 2009. november havi rendes ülésére.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Javaslat a struktúraátalakítási pályázaton elnyert források elszámolási határidejének módosítására (Heim Pál Gyermekkórház).

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1166/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Heim Pál Gyermekkórház „a szakellátási normatíva felosztásáról szóló határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” pályázati elszámolási határidő 2009. december 31-ére történő módosításának az egészségügyi miniszternél és a pénzügyminiszternél történő kezdeményezéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat támogatási szerződés módosítására (Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet).

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1167/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződés módosítást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konstrukciójának és a cselekvési tervének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1168/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását az augusztusi rendes ülésére elnapolja.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Nyírő Gyula Kórházban történő létszámcsökkentés engedélyezésére és a központi költségvetési támogatáshoz benyújtandó pályázattal kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1169/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat az alábbi táblázattal egészül ki:


Címkód

Intézmény megnevezése

Érvényes létszám
Megszűnő
álláshelyek
Létszámcsökkentés határideje
Év/hó/nap
Álláshelyek megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeret
1112 Nyírő Gyula Kórház 766 -2 2009. augusztus 1-jétől 764
1102 Károlyi Sándor utcai
Kórház és Rendelőintézet 1193 -128 2009. december 1-jétől 1065

1170/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2008. évi létszámcsökkentéseinek tekintetében a Nyírő Gyula Kórház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet - az 1264/2008. (VIII. 28.) és az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatok alapján felmentett munkavállalók esetében - az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta és megállapította, hogy létszámcsökkentésre van szükség. A munkaviszony megszüntetésekre ezt követően került sor.

1171/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 130 végleges álláshelyek megszüntetéséhez kapcsolódó létszámleépítés miatt a központi költségvetésből történő biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2009. szeptember 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1172/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszámcsökkentéseinek tekintetében az „1112 Nyírő Gyula Kórház”-ra vonatkozóan - az intézmény létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony megszüntetésekre ezt követően kerül sor.

Ennek megfelelően a gépjárműpark 2009. évben bekövetkezett átalakítása miatt, valamint a 2007. évben a struktúraváltásból fakadó Meddőségi Centrum megszűnése miatt 2010. május 1-jei hatállyal 2 álláshelyet véglegesen megszüntet.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1173/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. évi májusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. július 1.-december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1174/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2009. július 1.-december 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”, valamint a „9208 Színházi célú bizottsági keret” 2009. évi céltartalékaiból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1175/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 182/2009. (VI. 16.) sz. határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére összesen 6250 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó
a „9207 Kulturális célú bizottsági keretből”

Cél
Támogatás
(E Ft)
Magyar Zeneművészeti Társaság 21. MINI (Kortárs zenei fesztivál) megrendezése 300
Nyitott Műhely Alapítvány A Kulturális centrum működésének támogatása 400
Magyar Műhely Alapítvány A Magyar Műhely Galéria működésének támogatása 200
Magyarországi Tolókocsis Alapítvány 2009. I. negyedévi jótékonysági előadások támogatása 200
A Magyar Kézművességért Alapítvány Betlehemi Jászol-képeskönyv kiadás 250
Budapesti Városvédő Egyesület Budapest könyvek sor. 3. kötet kiadásának támogatása 100
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nemzetközi Családnap megrendezése a Margitszigeten 300
MARCATO Stúdió Egyesület Marcato Ensemble-koncertjeinek támogatása,
a Magyar rádió közreműködésével 150
Fórumház Egyesület Táncverseny és táncoktatás megrendezése 27 iskolában,
számos kategóriában 400
Magyar-Koreai Társaság Közhasznú Ahn Eak Tai koreai zeneszerző, Eötvös Kollégiumban
Egyesület töltött éveire emlékezve- emlékoszlop elhelyezése 100
a kollégiumban
Pest-Budai Kézműves és A szalmatárgy készítő pályázat díjnyertes alkotásaiból
Népművészeti Közhasznú Egyesület kiállítás szervezése 300
Színház Alapítvány A SZÍNHÁZ c. folyóirat 2009-es évfolyam
megjelentetésének támogatása 200
Magyar Zeneiskolák 2008-2009-es tanévet záró hangverseny megrendezésének
és Művészeti Iskolák Szövetsége támogatása 250
Hetedik Nap Kulturális Közhasznú 2009-210-es évadban Ír- Jazz zenei klubkoncert-sorozat
Alapítvány megtartása több budapesti helyszínen 100
József Attila Kör Irodalmi Egyesület JAK Tanulmányi napok megrendezésének támogatása 200
Magyar Alkotóművészek Kéri Imre Kéri Imre festőművész és rézkarcoló munkáit
Országos Egyesülete bemutató kiadvány megjelentetése 100
Magyar Alkotóművészek Országos Decsi Ilona Luca grafikusművész kiállításának
Egyesülete/Decsi Ilona Luca kísérőbemutató anyag megjelentetésének támogatása 100
Magyar Írószövetség/Petőcz András A költő 50. születésnapjára megjelenő verseskötet
támogatása 250
Ház a Réten Kulturális Egyesület Országos diákfilmszemle díjának támogatása 300
Dajka Margit Művészeti Alapítvány Mosonyi Alíz: Illemtan gyerekeknek c. előadás
továbbjátszása a Thália Színházban 250
TETŐ Alapítvány A TETŐ Galériában megrendezendő programok
támogatása 300
Gyerekszem Közhasznú Művészeti II. Gyerekszem Filmfesztivál támogatása 400
Egyesület
Pege Aladár Emlékbizottság Pege Aladár emléktábla támogatása 150
Magyar Zeneiskolák és Művészeti László Zsigmond zenetörténész emléktábla
Iskolák Szövetsége elhelyezésének támogatása 150
Akusztikus Gitárzene Közhasznú VIII. Nemzetközi Akusztikus gitár Fesztivál k
Egyesület megrendezéséne támogatása a Fonó budai Zeneházban 300
Gyermekmédia Egyesület Varázsmező Integrációs Gyermeknap támogatása 500
Összesen: 6250

1176/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

A Kulturális Bizottság 176/2009. (VI. 16.) sz. határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére összesen 3300 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó
a „9207 Kulturális célú bizottsági keretből”

Cél
Támogatás
(E Ft)
MASZK Országos Színész Egyesület MASZK Színház-világnapi Gálaest megrendezésének
támogatása 500
MASZK Országos Színész Egyesület Színészek jutalomjáték eseménysorozatának támogatása 2000
Színházi Kritikusok Céhe Egyesület A 2009. évi Színikritikusok díjának támogatása 500
Színházi Dramaturgok Céhe Egyesület 2009 őszén adná át a Céh, a legjobb Új Magyar
dráma díját, a Magyar dráma ünnepén 300
Összesen: 3300

Határidő: a szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat tárgyalás kezdeményezésére a Radnóti Színház hátsó színpada helyzetének rendezésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1177/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy személyesen, az új tulajdonossal tárgyalásos úton kísérelje meg - közös megegyezéssel - rendezni a Radnóti Színház további működésének sorsát. A tárgyalások eredményéről a főpolgármester a következő rendes közgyűlési ülésen tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 63. pontja: Javaslat a 2009. július 1-jétől hatályos, előre nem tervezett áfa-emelésből eredő, önkormányzatoknál keletkező többletkiadások kompenzációjára.

Előadók: dr. György István, Németh Zoltán

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1178/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát és a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítását, hogy a folyamatban lévő pályázatok esetében a pályázat benyújtásakor hatályos adómértéket alkalmazzák.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1179/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát és a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az önkormányzati alrendszer általános forgalmi adó emelésből eredő többlet kiadásainak kompenzációs rendszerét dolgozzák ki és hagyják jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

Budapest Főváros Közgyűlése

1180/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló,

- a 864/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtásáról adott tájékoztatással kiegészített - jelentést elfogadja.

- Az 1317/2006. (VI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1590/2006. (IX. 7.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 507/2008. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1704/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1709/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1875/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. február 28-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. június 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére