A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Scholis Urbis Közalapítvány

2008. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása * 

Adószám: 18018507-2-42

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2008. év

adatok E Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 8070 8086
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól 8046 8046
6. d) egyéb
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 24 40
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 8070 8086
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3.+ 4. + 5. + 6.) 7663 8268
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1770 2078
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 392
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások 5501 6190
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások

Adószám: 18018507-2-42

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2008. év

adatok E Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 7663 8268
28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 407 -182

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 392
33. 1. Bérköltség 353
34. Ebből: - megbízási díjak 353
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés
37. 3. Bérjárulékok 39
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5500 6190
39. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
40. D. Továbbutalt támogatás

Keltezés: Budapest, 2009. március 16.

Molnár István s. k.
a kurtórium elnöke


  Vissza az oldal tetejére