A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Előzetes szakmai számítások alapján, és figyelemmel arra a körülményre, hogy a fővárosi csatornahasználati díjat képező több díjelem kizárólag a fővárosi fogyasztókhoz kapcsolódik, a rendelettel bevezetésre kerül egy egységes, a főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó valamennyi településről bevezetett, a szennyvízmérőkön mért mennyiségre vonatkozó „agglomerációs szennyvízátadási díj”, amelyet a mindenkori fővárosi csatornahasználati díjban szennyvíz-agglomerációs bevezetési csatornahasználati díjkedvezményként lehet érvényesíteni a rendeletben előírt mértékben és feltételekkel.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet Budapest Főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó településekről az önkormányzatok, illetve a települési csatorna közszolgáltatók által a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott szennyvizek után a mindenkori csatornahasználati díjból 40%-os mértékű kedvezményt biztosít, ami az áthárított VTD-re nem terjed ki. A kedvezmény kizárólag a mért, átadott szennyvízmennyiségre számítható.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A szennyvíz-agglomerációs csatornahasználati díjkedvezmény már a 2010. díjévben átadott szennyvízmennyiségre is alkalmazható, amennyiben a jogosult teljesíti a rendeleti előírásokban foglaltakat (igénybejelentés az FCSM Zrt.-nek, bevezetett mennyiség hiteles mérése feltételeinek kialakítása, a díjkedvezmény érvényesítését biztosító új szennyvízátadás-átvételi szerződés megkötése vagy a jelenlegi szerződés megfelelő tartalmú módosítása).


  Vissza az oldal tetejére