A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóztatással összefüggő hatásköröket visszarendezte az önkormányzati adóhatósághoz (az önkormányzat jegyzőjéhez, főjegyzőjéhez). Ezzel véget ért a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvénnyel létrehozott azon helyzet, amelynek alapján 2010. január 1-jétől 2010. június 28-ig a helyi iparűzési adóval kapcsolatos hatásköröket részben az állami adóhatóság gyakorolta. A közgyűlési rendelet módosítása a hatáskör-visszarendezés és technikai pontosítások miatt szükséges.

Részletes indokolás

Az 1-4. §-okhoz

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosításából eredő átvezetéseket, valamint ezzel összefüggő technikai pontosításokat tartalmaz.

Az 5-6. §-okhoz

A hatáskör-visszarendeződéssel mind az esedékes helyi iparűzési adó teljesítése, mind a fizetési könnyítésekkel, méltányossági eljárással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása ismét az önkormányzati adóhatóságnál történik. A módosított rendelkezések a hatáskör-visszarendeződésnek és a Htv. 43. § (3) bekezdésében megfogalmazott követelménynek megfelelnek.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére