A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-ei ülésén megalkotta a Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét (az új SZMSZ-t). Az új SZMSZ 1. és 2. sz. függeléke tartalmazza az SZMSZ-en kívüli egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben szabályozott, bizottságokra és főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét. Ezen új hatásköri szabályokkal összhangba kell hozni a vonatkozó egyes fővárosi önkormányzati rendeleteket. A jogharmonizáció megteremtése érdekében szükséges tehát módosítani az érintett rendeleteket.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 3. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése és a kitüntető díjak adományozási eljárásának egységes szabályozása érdekében szükséges a módosítás. Az ehhez kapcsolódó SZMSZ-módosítási javaslatot a 38. § tartalmazza.

A 4-7. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 8. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 9-11. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 12. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése, valamint a beruházások és felújítások szabályainak egységesítése érdekében szükséges a módosítás.

A 13-14. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 15. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 16-23. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 24. §-hoz

Már hatálytalan jogszabályra történő hivatkozás pontosítását tartalmazza.

A 25. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 26. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve szövegpontosítást tartalmaz.

A 27. §-hoz

Az új SZMSZ hivatali szervezeti felépítésének szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges a módosítás.

A 28. §-hoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve szövegpontosítást tartalmaz. A javaslat egységesíti és egyszerűsíti a Vr. eljárási szabályait. Egyes kérdésekben (így pl. a Vr. 51. § (4) bekezdésében, 54. § (4) bekezdésében és 55. § (4) bekezdésében) a hatásköri szabályokat is egységesíti és egyértelműsíti, melyhez kapcsolódóan az SZMSZ-módosítási javaslatot a 38. § tartalmazza. Kiegészíti továbbá a Vr. 5. sz. mellékletében felsorolt fővárosi önkormányzati társaságok jegyzékét.

A 29-36. §-okhoz

Az új SZMSZ hatásköri szabályaival való összhang megteremtése érdekében szükséges módosítást, illetve szövegpontosítást tartalmaz.

A 37. §-hoz

Az új SZMSZ tárgyalásakor, a napirendi vita keretében felmerült szövegpontosító javaslatok, módosító indítványok (pl. a közbeszerzési eljárásra vonatkozó speciális szabályok), továbbá az egyéb, jogszabályilag kötelező előírások (pl. a Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök jegyzéke, a területi kisebbségi önkormányzatok jogosultságai) kerültek beépítésre. Szabályozásra kerültek - a jogalkotásra és jogszabályszerkesztésre vonatkozó magasabb szintű jogszabályi előírások érvényesülésének garanciájaként - a Fővárosi Közgyűlés rendeletalkotására vonatkozó eljárási szabályok, valamint a költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó alapelvek is.

A jogharmonizációs munka során elkészített egyes rendeletmódosítások eredményeként néhány esetben szükséges az új SZMSZ hatásköri szabályainak - ezen módosítások miatti - pontosítása, kiegészítése is, hogy az SZMSZ hatásköri jegyzéke szinkronba kerüljön az egyéb fővárosi önkormányzati rendeletekben szereplő hatásköri szabályokkal.

A 38. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és egy aktualitását vesztett fővárosi önkormányzati rendelet (a Fővárosi Stratégiai Alap működési rendjéről szóló 60/2000. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet) hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére