A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

75/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet által biztosított támogatásokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre tekintettel az előírt jövedelemszintet emelni szükséges.

A 2. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre tekintettel a kompenzáció összegének emelése szükséges.

A 3. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre tekintettel az előírt jövedelemszintet emelni szükséges.

A 4. §-hoz

A várható igényekre, a növekvő rezsiköltségekre tekintettel a díjkompenzáció összegének emelése szükséges.

Az 5. §-hoz

A növekvő rezsiköltségekre és igényekre tekintettel lehetővé teszi, hogy 2010/2011. telén minden közüzemi díjkompenzációban részesülő háztartás téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatásban részesüljön.

A 6. §-hoz

A forrásokat rendelkezésre bocsátó szervezetek körét pontosítja.

A 7. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére