A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. december 16-17-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2135/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 83. pontként tárgyalja meg az „Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2007-2008. évben megépült Budapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2136/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a „Heim Pál Gyermekkórház prevenciós szűrőprogramjának támogatása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2137/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 84. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt. szigetüzemű távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2138/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 90. pontként tárgyalja meg a „Javaslat rendezvény megtartásával kapcsolatos hozzájárulás kérdésében történő döntésre a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2139/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 29/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2009. októberben meghirdetett - a drogprobléma visszaszorítását célzó - pályázatokon elnyert összegek átutalásának engedélyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2140/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 29/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2009. évi fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázatok értékelése és támogatása után fennmaradó pénzeszközök felhasználására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2141/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2142/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg az „A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2143/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények közbeszerzéseinek lebonyolítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2144/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 72. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám alatt 71814 helyrajzi számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának forgalomképessé minősítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2145/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 58/b. pontként tárgyalja meg a „Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Beszerzési és Versenyeztetési Szabályzata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2146/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai” című előterjesztést. 1/b. pontként a „BKV működési támogatásának biztosítása” című előterjesztést tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2147/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2148/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2149/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények közbeszerzéseinek lebonyolítására” című előterjesztést, valamint úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztéseket a következő sorrendben tárgyalja meg:

- 4/a. „Javaslat a „Budapesti Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére”,

- 4/c. „A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2150/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak a „Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag” című előterjesztés december 17-i ülésnapi tárgyalásra vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2151/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak a „Javaslat a „Budapesti Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre, „Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére”, „Javaslat az egészségügyi intézmények közbeszerzéseinek lebonyolítására”, valamint „A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztések 3/a., b., c. pontként történő megtárgyalására vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2152/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítására és megújítására, valamint bérleti szerződésének meghosszabbítására” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2153/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2154/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 43. pontként tárgyalja meg a „Támogatás átutalásának engedélyezése az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2155/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 92. pontként tárgyalja meg a „Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllői út-MÁV vasútvonal-Gyáli út által határolt terület FSZKT módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2156/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2157/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 60. pontként tárgyalja meg a „Javaslat tárgyalások kezdeményezésére a Magyar Állammal a Kossuth téri ingatlan ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2158/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai.

1/b. A BKV működési támogatásának biztosítása.

2. Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag.

3. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések.

4/a. Javaslat a „Budapesti Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

4/b. Javaslat az egészségügyi intézmények közbeszerzéseinek lebonyolítására.

4/c. A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

5. Javaslat a csatornahasználati díj 2010. évi mértékére.

6. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására.

7. Javaslat az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. éves közszolgáltatási szerződésre.

8. Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

9. Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2010. évi szolgáltatási szintjeire, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt-vel.

10. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BTI Zrt-vel.

11. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

12. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésre.

13. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.

14. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évre szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

15. Javaslat a szociális intézmények vezetői 2009. évi prémiumfeladatai alapján prémium kifizetésének jóváhagyására.

16. Tagcsere a BKSZT Budapesti Szennyvíz-tisztítási Kft. felügyelőbizottságában.

17. A Margit híd lezárása miatt bevezetett BKV-kapacitásnövelések finanszírozása.

18. Kiegészítő megállapodás a közvilágítás szolgáltatására vonatkozó egyedi közüzemi szerződéshez.

19. Javaslat férőhelyek kiváltására építési feladat végrehajtásával.

20. Javaslat a városnéző buszok indító és megállóhelyeinek rendezésére, illetve a megvalósítás költségeinek finanszírozására.

21. Javaslat egyes kerékpárközlekedés-fejlesztési okiratok összevonására.

22. A 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárat térségének beruházási minimál programja. Javaslat a beruházói feladatok hatásköri megosztására, és a hiányzó költségfedezet biztosítására.

23. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények működőképességének fenntartására.

24. Javaslat a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” feladat teljes költség forrásai összetételének módosítására.

25. Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítés-felújítás engedélyokiratának jóváhagyására.

26. Javaslat az „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

27. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházás fővárosi saját forrás összetételének módosítására.

28. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ engedélyokiratának jóváhagyására.

29. Javaslat a Cirko-Film - Másképp Alapítvány támogatására a diákok filmes nevelési programjainak megvalósítása érdekében.

30. Heim Pál Gyermekkórház prevenciós szűrőprogramjának támogatása.

31/a. Javaslat a 2009. októberben meghirdetett - a drogprobléma visszaszorítását célzó - pályázatokon elnyert összegek átutalásának engedélyezésére.

31/b. Javaslat a 2009. évi fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázatok értékelése és támogatása után fennmaradó pénzeszközök felhasználására.

32. Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatására.

33. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

34. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest IX. ker., Soroksári Duna-Kvassay J. út-Gubacsi út-Könyves K. körút-Duna által határolt terület, Duna Passage VITUKI terület).

35. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására.

Budapest IX. kerület Soroksári Duna-Kvassay J. út-Gubacsi út-Könyves K. körút-Duna által határolt terület, Duna Passage (VITUKI) területére készült Kerületi Szabályozási Terve.

36. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (A Körvasút menti körút Ráckevei (Soroksári)-Duna és Kerepesi út közötti szakaszának keretszabályozási terve és keretövezet módosítása.)

37. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XV. kerület, Közvágóhíd u.-Pisztráng u.-Csobogó u.-Károlyi S. u.-Anyácska u. (volt Növényolajgyár) területre vonatkozóan.

38. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Az új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata, a Budapest-Esztergom vasútvonal és környezetének keretszabályozási terve és keretövezet-módosítása a III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út között.)

39. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozóan.

40. Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének módosítása.

41. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

43. Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

44. Javaslat az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló .../2009. (....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

45. Javaslat a Schöpf-Merei Kórház végelszámolásával kapcsolatos döntésekre.

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

47. Támogatás átutalásának engedélyezése az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

48. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

49. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

51. Javaslat a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

52. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

53. Javaslat a parkolással [24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet és 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet] és a teherforgalmi korlátozással [80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet] kapcsolatos jogszabályok módosítására.

54. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

55. A végleges döntés meghozatala a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. BTI Zrt.-be történő beolvadása kapcsán.

56. Budapest tagságának meghosszabbítása az ACR+ hálózatban.

57. Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Beszerzési és Versenyeztetési Szabályzata.

58. Javaslat tárgyalások kezdeményezésére a Magyar Állammal a Kossuth téri ingatlan ügyében.

59. Javaslat a fővárosi átmeneti szállókban végzendő poloskairtás fedezetének biztosítására.

60. Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet által működtetett óvoda jogi helyzetének rendezésére jogi személyiségű szervezeti egység létrehozásával.

61. Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítására és megújítására, valamint bérleti szerződésének meghosszabbítására.

62. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására.

63. Javaslat az Idősek Otthona Szombathely nyílászárók felújítása megnevezésű feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

64. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt beruházási engedélyokiratának 5. sz. módosítása.

65. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2010. évi támogatására.

66. Javaslat az „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

67. Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

68. Ingatlan értékesítéséhez hozzájárulás kérése.

69. Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k tisztségviselői megbízatásának meghosszabbítására és szerződéseik módosítására.

70. Javaslat „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című nagyprojekt támogatási szerződésének megkötésére.

71. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészségügyi intézmények 2010-2013 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása pénzügyi fedezetének biztosításához.

72. Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám alatt 71814 helyrajzi számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának forgalomképessé minősítésére.

73. A Fővárosi Cigány Önkormányzat felkérése a főpolgármesterhez.

74. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felmérésére.

75. Javaslat a Budapest Szíve Program I. ütem konzorciumi együttműködési megállapodások módosítására.

76. Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz nagyprojekt támogatási szerződésének módosítása az Európai Bizottság döntésére tekintettel.

77. Budapest X. ker., Horog utca 1. 38363/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása.

78. Az EURO-AWK Kft. kérelme a tulajdonában lévő 15 db city-light reklámberendezés közterület-használati díjának mérséklésére vonatkozóan.

79. A stratégiai portfólióállomány „A” alcsoportjába tartozó Hungexpo Zrt. szétválása.

80. A CLUSNET (Városok és Klaszterek) projekt hazai Társfinanszírozási támogatási szerződésének megkötése.

81. Budapest Főváros Önkormányzatának csatlakozása az Európai Közúti Biztonsági Chartához.

82. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2007-2008. évben megépült Budapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

83. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt. szigetüzemű távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására.

84. Javaslat 2007. évi útfelújításokhoz TEUT pályázaton megítélt támogatás maradványértékeiről történő lemondására.

85. Javaslat a 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének módosítására.

86. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására.

87. Felterjesztési javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosítására.

88. Javaslat a Nyírő Gyula Kórházban történő létszámleépítést engedélyező döntés megerősítésére.

89. Javaslat rendezvény megtartásával kapcsolatos hozzájárulás kérdésében történő döntésre a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára.

90. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.a.” peres ügyeinek átvállalására.

91. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívására.

92. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívására.

93. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására, a Kft. társasági szerződésének módosítása.

94. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház igazgatójának, Novák Jánosnak összeférhetetlenség alóli mentesítésére.

95. Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogprevenciós programokra közszolgáltatási szerződéssel kapott támogatások elszámolásának elfogadására.

96. Közpark létrehozása Pestszentimrén (az Alacskai úti lakótelep 145201/232-/233-/234-/235 hrsz-ú beépítetlen területeinek övezeti besorolásának megváltoztatása).

97. Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoztatására.

98. Javaslat a XXII. kerületi Landler utca Szent Flórián utcára történő megváltoztatására.

99. Javaslat támogatások átutalásának engedélyezésére alapítványok és társadalmi szervezetek részére a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi bizottsági keret” terhére.

100. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

101. Javaslat társadalmi szervezet és alapítvány támogatására a 8209 Műemléki célú bizottsági keret címből (Műemléki Alap).

102. Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút-Üllői út-MÁV vasútvonal-Gyáli út által határolt terület FSZKT módosítása.

103/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2159/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 1/b. pontja: A BKV működési támogatásának biztosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2160/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy 2010. évre 5 Mrd Ft, 2011. évre pedig 10 Mrd Ft működési támogatást nyújt saját költségvetési bevételeiből a BKV számára, továbbá vállalja, hogy ezen kötelezettséget 2012-től az MNB által a következő évre közzétett fogyasztói árindexszel korrigálja, és mindezen kötelezettséget az aktuális éves költségvetési rendeletébe beépíti.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2161/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

2010. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendeletében a Magyar Államtól a BKV részére nyújtott működési támogatások mellett a 2160/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 5 Mrd Ft összegű működési támogatást, mint kötelezettségvállalást szerepelteti.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2162/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 2160/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozatban meghatározott 5 Mrd Ft összegű működési támogatás kifizetéséről gondoskodjon az átmeneti finanszírozás keretében.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2163/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag” című előterjesztést zárt ülésen kívánja megtárgyalni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2164/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közgyűlés december 17-i ülésnapján első napirendjeiként tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- „Javaslat a csatornahasználati díj 2010. évi mértékére.”

- „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására.”

- „Javaslat az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. éves közszolgáltatási szerződésre.”

- „Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.”

- „Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2010. évi szolgáltatási szintjeire, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt.-vel.”

- „Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel.”

- „Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.”

- „Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésre.”

- „A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.”

- „A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évre szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 3. pontja: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási keretszerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2166/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltánnak az ülésnap berekesztésére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2167/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Pesti Imre módosító indítványát, mely szerint: a „Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. közbeszerzésekkel kapcsolatos jogkörét 2010. december 31-ig meghosszabbítja”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2168/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdésében és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú mellékletének IX. fejezetében átruházott hatásköröket.

2169/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Parkolási Kft.-vel 2009. március 4-én megkötött és 2009. július 31-én módosított haszonbérleti szerződésben a jogviszony lejárataként meghatározott 2009. december 31-i határidő 2010. március 31-re módosul azzal, hogy a haszonbérlő 2010. május 20-ig számla ellenében haszonbért köteles fizetni, valamint haszonbérlő a számla kiállításához, illetve a haszonbér megállapításához szükséges kimutatást 2010. április 30-ig megküldi a haszonbérbe adónak. Felkéri a főpolgármestert a haszonbérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2170/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somlyódy Csaba módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Zrt.-vel kötött szerződést 2010. március 31-ig meghosszabbítja”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2171/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozó Zrt. közszolgáltatási keretszerződését jelen módosítási javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2172/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. közszolgáltatási keretszerződését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, azzal hogy a keretszerződés hatálybalépésének napja 2010. április 1. Felkéri a főpolgármestert a keretszerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2173/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozó jelenleg hatályos szövege nem módosul.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2174/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) módosításáról szóló rendeletet a módosítási javaslatnak megfelelően az alábbi módosításokkal együtt alkotja meg:

a) a Vagyonrendeletben a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-re vonatkozó szövegjavaslatokat nem fogadja el.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2175/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) módosításáról szóló rendeletet a módosítási javaslatnak megfelelően az alábbi módosításokkal együtt alkotja meg:

b) A Vagyonrendelet 3. számú melléklete az alábbi 16. ponttal egészül ki:

„16. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (2) bekezdései, a 63/A. § l) pontja, illetve a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának kertészeti szakértői ellenőrzése tekintetében a FIMŰV Zrt.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2176/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Vagyonrendelet 3. sz. mellékletének 4. pontja, valamint a 6. pont Parking Kft.-re vonatkozó hatodik francia bekezdése 2010. április 1-jén lép hatályba.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2177/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. közszolgáltatási keretszerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2178/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. közszolgáltatási keretszerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2179/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. közszolgáltatási keretszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

A Gazdasági Bizottság, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság - a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét - magához vonva, a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. közszolgáltatási keretszerződése 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: 30 nap.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2180/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. közszolgáltatási keretszerződését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, azzal hogy a keretszerződés hatálybalépésének napja 2010. április 1. Felkéri a főpolgármestert a keretszerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4/a. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

A napirend 4/b. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények közbeszerzéseinek lebonyolítására.

A napirend 4/c. pontja: A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadók: dr. Havas Szófia, Horváth Csaba,

dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2181/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot az előterjesztői kiegészítéssel, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés tekintettel az 1203/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy határozatra és 1204/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatra, tulajdonosi eszközeivel támogatja, hogy a Fővárosi Egészségközpont Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő kórházak között a Budapest Egészségügyi Modell I. fázisának megvalósítására együttműködési megállapodás kerüljön létrehozásra.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Csökkenti a „Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék” cím előirányzatát 265 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” cím kiadási, azon belül beruházási célú végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében és 57. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskört, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és Fővárosi Egészségközpont Zrt. közötti, a helyben központosított közbeszerzések rendszerének megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást azzal, hogy a pénzeszköz-átadási megállapodás alapján megvalósuló fejlesztés, beruházás a társaság tulajdonába kerül, és a támogatási összeg felhasználása a társaság részéről kizárólag a Kbt. figyelembevételével történhet. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében és 57. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskört, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és Fővárosi Egészségközpont Zrt. közötti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást azzal, hogy a pénzeszköz átadási megállapodás alapján megvalósuló fejlesztés, beruházás a társaság tulajdonába kerül, és a támogatási összeg felhasználása a társaság részéről kizárólag a Kbt. figyelembevételével történhet. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Csökkenti a „Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék” cím előirányzatát 323 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” cím kiadási, azon belül beruházási célú végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Határidő: 2009. december 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Megalkotja .../2009. (.........) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja ..../2009. (.......) Főv. Kgy. rendeletét „a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről” szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosítással megalkotja 81/2009. (2010. I. 01.) Főv. Kgy. rendeletét a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat, és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2182/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy forrást biztosít a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatainak ellátására. Ennek megfelelően csökkenti a „9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 57 569 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát. Valamint felkéri a főpolgármestert, hogy az államháztartáson kívülre történő feladat ellátáshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatásként gondoskodjon az összegnek a Fővárosi Központ Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. pénzintézeti számlájára történő átutalásáról.

Határidő: 2009. december 23.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2183/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. feladatellátási szerződését a módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosításokkal megalkotja 82/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2184/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kapcsolatosan még szükséges tartalmi döntéseket terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2185/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen elő javaslatot a FEBESZ Kft. központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységének rendezett - a közbeszerzési eljárások folyamatosságát megfelelően biztosító - módon történő megszüntetéséről a 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosított hatálybalépésének időpontja figyelembevételével.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2186/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a mai 1. napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapesti Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2187/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a mai 2. napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2188/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Várhegyi Lászlónak az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó önálló képviselői indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2189/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések” című önálló képviselői előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2190/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi önálló képviselői indítványként és a mai 3. pontként tárgyalja meg az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztést.

Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2191/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

tekintettel az 1203/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatban és 1204/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra támogatja, hogy a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megemelt jegyzett tőkéjének teljes összegét a BEM modell elfogadott szakmai programjából az „IT infrastruktúra kialakítása, standardizálás”, valamint a „Gazdasági tervezési és kontrolling folyamatok standardizálása, az egységes rendszer tervének kialakítása, a rendszer informatikai specifikációja” feladatok megkezdésére fordíthatja.

Határidő: 2009. december 17.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2192/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat hitelkeret-szerződés megkötésére az Európai Beruházási Bankkal - EIB III. csomag” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2193/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztésről vita nélkül határoz.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2194/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében benyújtott, az Európai Beruházási Bankkal az EIB III. keretszerződésre (Serapis N°. 2009-0132) vonatkozó hitel-megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2195/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy a hitel-megállapodáson az esetleg szükségessé váló, a hitelkeret összegét nem növelő és a hitel pénzügyi feltételeit a Fővárosi Önkormányzat számára kedvezőtlenül nem befolyásoló technikai módosításokat a megállapodás érvényessége alatt a hitelnyújtó beleegyezése és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett hajtsa végre.

Határidő: a hitel-megállapodás érvényességi ideje alatt

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos egyéb kérdések.

Előadó: Várhegyi László

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2196/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztés 1., 2., 3. és 4. számú határozati javaslatait azzal a módosítással egységes szerkezetben fogadja el, hogy azok 2010. március 31-én lépnek hatályba.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2197/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztés 1., 2., 3. és 4. számú elfogadott határozatokkal érintett gazdasági társaságok által jelenleg ellátott feladatokra vonatkozó azon szerződéseket, amelyek időközben lejárnak, 2010. március 31-ig meghosszabbítja.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2198/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) szükséges módosításait.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2199/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. alapító okiratának módosítását a 9. a. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9. b. számú melléklet szerinti kiadására és aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2200/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 6. pontja: Javaslat a csatornahasználati díj 2010. évi mértékére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2201/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm Andrásnak az előterjesztés 1. számú melléklete b) pontjának alábbi módosítását:

b) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Csatornahasználati díj, a vízterhelési díjjal együtt: 304,00 Ft/m3”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2202/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. (......) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvíz-kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2010. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2010. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2203/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. (......) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet „C” változata szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2010. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés „C” változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2010. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés „C” változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2204/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2010. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés „D” változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2205/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2010. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés „D” változata szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 83/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet „D” változata szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 7/a. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására.

A napirend 7/b. pontja: Javaslat az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. éves közszolgáltatási szerződésre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2206/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtásáról szóló V/1. és V/2. számú melléklet szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy megalkotja a települési folyékony gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .../... () Főv. Kgy. rendeletet a módosító javaslat I. számú melléklet szerinti tartalommal.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2207/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés végrehajtásáról szóló V./1. és V./2. számú melléklet szerinti beszámolót, és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2009. évi tarifaszintnek megfelelően megalkotja 84/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2208/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

a 2010-re megállapított tarifadöntéssel összhangban jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő 2010. évi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására vonatkozó rendelet hatálybalépését követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8/a. pontja: Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

A napirend 8/b. pontja: Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2010. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt.-vel.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2209/2009 .(XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. közszolgáltatói tevékenységének értékeléséhez készített beszámolóját a IV. sz. mellékletben foglaltak szerint és úgy értékeli, hogy a társaság a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A kiegészítéssel megalkotja .../2009. (.....) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a III. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, kezdeményezze a fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2010. évre 150 M Ft forrást biztosítson a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2210/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .../... (......) Főv. Kgy. rendeletet a módosító javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2211/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése” című előterjesztést.

Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2010. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt.-vel.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2212/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. közszolgáltatói tevékenységének értékeléséhez készített beszámolóját a IV. sz. mellékletben foglaltak szerint, és úgy értékeli, hogy a társaság a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

2213/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, kezdeményezze a fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2010. évre 150 M Ft forrást biztosítson a „HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a 2009. évi tarifaszintnek megfelelően, az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 85/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a III. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2214/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2010. évi köztisztasági közszolgáltatási tevékenység végrehajtásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot az I. sz. melléklet szerinti naturális és költségadatok figyelembevételével elfogadja, és a 2010. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 6168,5 M Ft-ban határozza meg, és a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 884 M Ft forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a 2010. évben képződő nyereségéből, annak megképződésének mértékéig biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

2215/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2010. évi közútkezelési közszolgáltatási tevékenység végrehajtásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot a II. sz. melléklet szerinti naturális és költség adatok figyelembevételével elfogadja, és a 2010. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 5002,6 M Ft-ban határozza meg, és a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 742,8 M Ft forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a 2010. évben képződő nyereségéből, annak megképződésének mértékéig biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

2216/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2010. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződést jelen előterjesztés III. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására vonatkozó rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2217/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2010. évi közútfenntartási közszolgáltatási szerződést jelen előterjesztés IV. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására vonatkozó rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2218/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t, hogy vizsgálja felül a hatályos közszolgáltatási keretszerződése szerinti előirányzott kompenzáció kalkulációját tartalmazó pénzügyi modellt, és annak dokumentációját 2010. május 31-ig validálásra adja át az Önkormányzatnak.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2219/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződésről szóló 2214-2218/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatokat a 2010-re megállapított tarifajavaslat szerinti tartalommal fogadja el.

A napirend 9. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BTI Zrt.-vel.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2220/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. () Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2009. évi tarifaszintnek megfelelően megalkotja 86/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2221/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2009. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2222/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2010. évi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kegyeleti közszolgáltatási díjak 2010. évi mértékének megállapítására vonatkozó rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2223/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. (.....) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2224/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2009. éves végrehajtásának teljesítéséről szóló beszámolót, és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2009. évi tarifaszintnek megfelelően megalkotja 87/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2225/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2010. évi éves közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. december 23.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 12. pontja: A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2226/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évre szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2227/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2010. január 1. és december 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a szociális intézmények vezetői 2009. évi prémiumfeladatai alapján prémium kifizetésének jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2228/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

a szociális ágazat intézményvezetői 2009. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló 1. számú melléklet szerinti értékelést elfogadja, és jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti prémiumok kifizetését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2229/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a prémiumok kifizetéséről rendelkező dokumentumok kiadmányozásáról.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 16. pontja: A Margit híd lezárása miatt bevezetett BKV-kapacitásnövelések finanszírozása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2232/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Margit híd lezárása következtében szükségessé vált, a hídfelújítás időtartama alatt a továbbiakban megtartásra javasolt kapacitásnövelések finanszírozásának forrásaként a Főváros által a BKV Zrt. számára juttatott működési támogatást tekinti.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2233/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

a Margit híd lezárásához kapcsolódó járatsűrítések fedezetét a BKV Zrt. részére az alábbiak szerint biztosítja: Tervbe vesz az új „81..sz. BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete” cím működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatán 132 000 E Ft-ot, továbbá csökkenti a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címkód előirányzatát 31 000 E Ft-tal (módosított előirányzat 859 616 E Ft), a 9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka működési célú előirányzatát 101 000 E Ft-tal (módosított előirányzat 10 000 E Ft).

2234/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Margit híd lezárása következtében szükségessé vált, a hídfelújítás időtartama alatt a továbbiakban megtartásra javasolt kapacitásnövelések a 2010. évben a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összes forgalmi teljesítménybe beszámításra kerüljenek.

Határidő: a 2010. évi Paraméterkönyv elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Kiegészítő megállapodás a közvilágítás szolgáltatására vonatkozó egyedi közüzemi szerződéshez.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2235/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti kiegészítő megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint intézkedését arra vonatkozóan, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Főpolgármesteri Hivatal részéről a kiegészítő megállapodás aláírásra kerüljön.

Határidő: a keretszerződés aláírásától számított 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2236/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottság, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság - a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét magához vonva - a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a kiegészítő megállapodás taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2237/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a kompenzációszámítás alapján felmerülő ezévi többlet forrásigény biztosításával, amely figyelembe veszi az áfamódosítást, a karácsonyi díszvilágítás költségét, a IV. negyedévre az új díjképlet szerinti díjat és a szindikátusi megállapodás szerinti ELMŰ-osztalékot oly módon, hogy a Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 70 M Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7322 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A napirend 18. pontja: Javaslat férőhelyek kiváltására építési feladat végrehajtásával.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2238/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonánál (8925 Búcsúszentlászló, Arany János u. 17.) 8741 Zalaapáti, 739 hrsz-ú telephelyen 80 férőhelyes ápoló-gondozó otthon kerüljön kialakításra, a feladat megvalósításához 392,0 M Ft-ot biztosít.

2239/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A beruházás megvalósításához szükséges 392,00 M Ft-ot a „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” feladat terhére biztosítja: csökkenti „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” feladat előirányzatát 25,00 M Ft-tal (2010. évi ütem 340,30 M Ft, 2011. évi ütem 33,00 M Ft), ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az új „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” megnevezésű feladatot (2010. évi ütem 332,00 M Ft, 2011. évi ütem 35,00 M Ft).

A „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” megnevezésű feladat összköltsége: 617,70 M Ft, és a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” új feladat összköltsége: 392,00 M Ft.

2240/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság - a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti - hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” megnevezésű feladat célokmányát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2241/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja - az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján - a 0069 azonosító számú „Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével” megnevezésű feladat célokmányának 6. számú módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a városnéző buszok indító és megállóhelyeinek rendezésére, illetve a megvalósítás költségeinek finanszírozására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2242/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

egyetért a városnéző autóbuszok útvonalán létesítendő és egyben a turistabuszok részére is igénybe vehető le- és felszállóhelyek, illetve az arra alkalmas helyeken az indítóhelynek is megfelelő megállók normatív - a KRESZ szabályainak is megfelelő barna színezettel megkülönböztetett - és versenysemleges 1. sz. melléklet szerinti, a főváros beruházásában történő kialakításával.

2243/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet előirányzatának biztosítása érdekében eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság részére, a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörét, és 7267 E Ft-tal csökkenti a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát, ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „9112 évközi indítású beruházások” címen belül, „új” Városnéző autóbuszok indító és megállóhelyei feladat előirányzatán 7267 E Ft-ot. A feladat összköltsége 7267 E Ft.

2244/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a megvalósuló beruházás üzemeltetését és fenntartását a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a közszolgáltatási szerződése keretében lássa el. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: az éves költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2245/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megálló- és indítóhelyek kialakítására a városnéző buszokat üzemeltető cégekkel kezdjen tárgyalásokat az alábbi célokat tartalmazó megállapodás megkötése érdekében: A nosztalgiajárműveket kivéve csak környezetkímélő, legalább EURO-3-as minősítésű járműveket üzemeltessenek rendszeres üzemű városnéző járatként Budapest belső területein. Felkéri a főpolgármestert, hogy a bevezetés időpontjáról egyeztessen az érintett társaságokkal.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a városnéző buszok 2011. január 1-jétől EURO-4-es motorral, 2013. január 1-jétől EURO-5-ös motorral üzemeljenek.

Határidő: 2011. január 1., illetve 2013. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat egyes kerékpár közlekedés-fejlesztési okiratok összevonására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2247/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010. évre” címen új összevont engedélyokiratot kíván kibocsátani. Ennek érdekében leállítja a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése (azonosító szám: 4985, 1. sz. melléklet), a Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése (azonosító szám: 5302, 2. sz. melléklet), a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2008-2009. (azonosító szám: 5566, 3. sz. melléklet) feladatokat, törli továbbá a meg nem kezdett, céltartalékon lévő, B+R kerékpártárolók telepítése feladatot azzal, hogy a leállított, illetve törölt feladatok fedezete és műszaki tartalma teljes egészében átcsoportosításra kerül az új feladatra.

2248/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A feladatok összevonásának érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése feladat (azonosító szám 5302) előirányzatát 15,0 M Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése feladat (azonosító szám: 5566) előirányzatát 100,0 M Ft-tal, 2010. év ütemét 50,0 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a B+R kerékpártárolók telepítése feladat előirányzatát 10,0 M Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül. Egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010.” feladatot 125,0 M Ft-tal, 2010. évi üteme 50,0 M Ft, összköltsége 191,5 M Ft, 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 16,5 M Ft.

2249/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az új „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2010.” c. engedélyokiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: A 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének beruházási minimál programja. Javaslat a beruházói feladatok hatásköri megosztására és a hiányzó költségfedezet biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2250/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének kapcsolódó felszínrendezése során az 1. sz. mellékletben szereplő „E” változat szerinti „minimál program” valósuljon meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2251/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy összhangban a 4-es metró beruházásra a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött „Finanszírozási Szerződés”-ben foglaltakkal a Kelenföldi pályaudvar őrmezői térségének kapcsolódó felszíni rendezési feladatait önkormányzati saját forrásból valósítja meg. A szükséges forrás egy részének biztosításaként csökkenti a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése” beruházási feladat 2010. évi előirányzatát 400,0 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 3200,0 M Ft-ra csökken, 2010. évi üteme 2100,0 M Ft és tervbe veszi az új „4-es metró Őrmező kapcsolódó felszíni rendezés” feladatot 2007,0 M Ft összköltséggel, 2010. évi üteme 189,0 M Ft, 2011. évi üteme 195,0 M Ft, 2012. évi üteme 800,0 M Ft, 2013. évi üteme 823,0 M Ft.

2252/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen hozzájárul a 3. sz. mellékelt tartalmú pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötéséhez, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást átruházott hatáskörben kösse meg. Egyetért azzal, hogy a megállapodás megkötésével a Kelenföldi pályaudvar őrmezői térségéhez kapcsolódó felszínrendezés beruházói feladatát a BKV. Zrt. lássa el.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2253/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az MNV Zrt.-vel a 2818/2 hrsz.-ú ingatlan átvételével kapcsolatos tárgyalások folytatása és az arra alkalmas csere-ingatlan felkutatása mellett tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlan-kisajátítási eljárással történő megszerzése érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat az oktatási-nevelési intézmények működőképességének fenntartására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2254/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az oktatási-nevelési intézmények működőképességének megőrzése, és a költségvetési rendelet 7/A. §-ában foglalt előírások betarthatósága érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 329 434 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát 329 434 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatás: 38 458 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 8834 E Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai 2430 E Ft

dologi kiadások: 279 712 E Ft

az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2255/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az összegek soron kívüli utalására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a „Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” feladat teljes költség forrásai összetételének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2256/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat finanszírozásához további 169,31 M Ft EIB hitelt vesz igénybe. A feladat összköltsége jelenleg 6712,100 M Ft, ami a hátralévő orvostechnikai beszerzéseknek az áfa-törvény időközbeni változásával bekövetkezett 9,028 M Ft-os költségnövekedésével 6721,128 M Ft-ra emelkedik. A Szent Imre Kórház 2010-2014 év közötti befizetési kötelezettsége az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodás-módosítás szerint 174,355 M Ft lesz, mely összeg tartalmazza a törlesztő-részletek, a kamat és az áfa-növekmény összegét.

2257/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtásának érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II.” feladat előirányzatát 216,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzatát. A feladat összköltsége 6721,128 M Ft-ra változik. A feladat 2009. évi fejlesztési előirányzata 2231,7 M Ft, [amelyből EU(KMOP) támogatás 1147,400 M Ft, EIB hitel 895,2 M Ft, és saját forrás 189,100 M Ft]. A feladat 2010. évi fejlesztési előirányzata 2265,1 M Ft-ra módosul, [amelyből EU(KMOP) támogatás 1123,8 M Ft, EIB hitel 769,3 M Ft, átvett pénzeszköz 56,6 M Ft és saját forrás 315,400 M Ft].

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2258/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósulásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében a főpolgármester, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság részére biztosított hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti megállapodás-módosítást, amely szerint a Szent Imre Kórház fizetési kötelezettsége - figyelembe véve az EIB hitelből nem finanszírozható és a kórház által eddig be nem fizetett kötelezettségéből fennmaradó 56 623 406 Ft, továbbá az EIB hitel törlesztő-részleteiből és kamataiból adódó 174 355 000 Ft tartozását - az alábbi ütemezés szerint alakul: 2010. évben 91,2 M Ft (2010. július és december között havi 5,7 M Ft), 2011. évben 35,4 M Ft (havi 2,9 M Ft), 2012. évben 35,1 M Ft (havi 2,9 M Ft), 2013. évben 34,8 M Ft (havi 2,9 M Ft), 2014. évben 34,5 M Ft (havi 2,9 M Ft). Felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a megállapodás-módosítást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2259/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” tárgyú feladat engedélyokirat 5. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 5. számú módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítés-felújítás engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2260/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Szent László Kórház telephely, 2. számú épület részleges felújítása” (azonosító 004839) megnevezésű célokmányon szerepelő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Összköltség: 40 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Előirányzat maradvány 2009-ben: 40 000 E Ft

Úgy dönt, hogy a 004839 azonosítójú, „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Szent László Kórház telephely, 2. számú épület részleges felújítása” megnevezésű célokmányra további kifizetés nem történhet.

2261/2009 .(XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet, „S” jelű épület statikai megerősítése” megnevezésű feladat (azonosító: 005680) engedélyokiraton szerepelő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Összköltség: 22 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 00 E Ft

Előirányzat maradvány: 22 000 E Ft

2009. évi üteme: 7000 E Ft

2010. évi előirányzat: 15 000 E Ft

Úgy dönt, hogy az 005680 azonosítójú, „Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, „S” jelű épület statikai megerősítése” megnevezésű engedélyokiratra további kifizetés nem történhet.

2262/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” cím kiadási, ezen belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Szent László Kórház telephely, 2. számú épület részleges felújítása” felújítási feladat előirányzatát 40 000 E Ft összeggel, ezzel a feladat törlésre kerül. Továbbá csökkenti címen belül a „Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet, „S” jelű épület statikai megerősítése” felújítási feladat 2009. évi előirányzatát 7 000 E Ft összeggel, (2010. évi előirányzatát 15 000 E Ft összeggel), ezzel a feladat törlésre kerül. Valamint csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen az ágazati felújítási tartalékkeretet 20 000 E Ft összeggel. Ezzel egyidejűleg tervbe veszi az Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítés felújítás (006193) megnevezésű feladatot a céljelleggel támogatott intézményi felújításon. (2009. évi előirányzat 67 000 E Ft, 2010. évi előirányzat 15 000 E Ft) A feladat összköltsége 82 000 E Ft.

2263/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Egyesített Szent István és Szent László Kórház kerítés felújítás” megnevezésű, 006193 azonosítójú feladat engedélyokiratát bruttó 82 000 E Ft bekerülési költséggel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2264/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház „B” épület felvonó felújítás II. ütem” megnevezésű, 005267 azonosítójú engedélyokiraton szerepelő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Teljes előirányzat: 15 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 15 000 E Ft

ezen belül tárgyévi előirányzat: 5000 E Ft

2010. évi előirányzat: 10 000 E Ft

Úgy dönt, hogy az 005267 azonosítójú, „Szent János Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház „B” épület felvonó felújítás II. ütem” megnevezésű engedélyokiratra további kifizetés nem történhet.

2265/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím kiadási, ezen belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül a „Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház „B” épület felvonó felújítás II. ütem” felújítási feladat előirányzatát 5000 E Ft összeggel, (2010. évi ütemét 10 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül.) Ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „meglévő” Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása (5655) megnevezésű feladat előirányzatát, (2009. évi előirányzat: 10 000 E Ft), 2010. évi előirányzata 20 000 E Ft, 2011. évi üteme 10 000 E Ft. A feladat összköltsége 40 000 E Ft.

2266/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, liftek felújítása (5655) megnevezésű „meglévő” feladat engedély-okiratának 1. számú módosítását bruttó 40 000 E Ft bekerülési költséggel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházás fővárosi saját forrás összetételének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2267/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat megvalósításához további 300,0 M Ft EIB hitelt vesz igénybe, a tisztán fővárosi önkormányzati saját forrás 300,0 M Ft csökkentése és a feladat összköltségének változatlanul hagyása mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2268/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem megnevezésű feladat 7 éves fejlesztési tervben szereplő forrásösszetételének változását vezesse át a következőképpen:

A feladat 2010. évi fejlesztési előirányzata változatlanul 1 000 M Ft, amelyből EU (KMOP) támogatás 667,7 M Ft, EIB hitel 300,0 M Ft és saját forrás 32,3 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2269/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a beruházás engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2270/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2271/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések címen belül a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ előkészítése feladat előirányzatát 22 301 E Ft-tal, (így a feladat összköltsége 877 699 E Ft-ra változik), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát.

A kiadásból:

- A személyi juttatások 17 142 E Ft,

- a munkaadókat terhelő járulékok 5159 E Ft.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatására a diákok filmes nevelési programjainak megvalósítása érdekében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2272/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a Cirko Film - Másképp Alapítvány filmes nevelési, oktatási programjának megvalósítását célszerűnek és szükségesnek tartja, és ehhez 19 000 E Ft támogatás nyújt, ezért a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatról 19 000 E Ft-ot átcsoportosít az új „83... Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatára.

Jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 29. pontja: Heim Pál Gyermekkórház prevenciós szűrőprogramjának támogatása.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2273/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hivatali „7101” címkódon belül külön törzsszámon szakmai előirányzatok között tervezett 200 000 E Ft-ból a Heim Pál Gyermekkórház „Tiszta lappal” fővárosi kamasz-szűrő program végrehajtásához szükséges szűrőbuszt helyettesítő szakmai team-, és eszköz-szállítás igénybevételéhez 8400 E Ft-ot biztosít.

2274/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül 19-es törzsszám egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén biztosított előirányzatból a működési kiadások és ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel csökkenti 8400 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8400 E Ft-tal, (azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8400 E Ft-tal)

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2275/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1. számú mellékletekben szereplő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést az 1. sz. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően írja alá.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/a. pontja: Javaslat a 2009. októberben meghirdetett - a drogprobléma visszaszorítását célzó - pályázatokon elnyert összegek átutalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2276/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” terhére, a felsorolt szervezetek számára a támogatási összegek átutalását engedélyezi.

A kategória Iktatószám Szervezet neve Támogatási összeg (Ft)
1. 02/1055/2009 Drogfree Alapítvány Átmeneti Szállás 1 900 000
2. 02/1056/2009 Katolikus Karitasz 2 000 000
3. 02/1060/2009 Kompánia Alapítvány 1 000 000
4. 02/1061/2009 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1 250 000
5. 02/1046/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2 000 000
6. 02/1033/2009 Drogprevenciós Alapítvány 2 000 000
7. 02/1031/2009 Belvárosi Tanoda Alapítvány 1 250 000
8. 02/1081/2009 Magyar Emberi Jogvédő Központ 1 000 000
9. 02/1083/2009 Baptista Szeretetszolgálat 1 000 000
10. 02/1084/2009 Kapocs Ifjúsági Önsegítő Csoport 600 000
Összesen: 14 000 000
B kategória Iktatószám Szervezet neve Támogatási összeg (Ft)
1. 02/1048/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 2 500 000
2. 02/1070/2009 Segély Helyett Esély Alapítvány 1 800 000
3. 02/1040/2009 Félúton Alapítvány 1 900 000
4. 02/1042/2009 Sziget Droginformációs Alapítvány 2 500 000
5. 02/1082/2009 Baptista Szeretetszolgálat 1 300 000
Összesen: 10 000 000
C kategória Iktatószám Szervezet neve Támogatási összeg (Ft)
1. 02/1050/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 1 000 000
2. 02/1063/2009 Drog Stop Budapest Egyesület 1 000 000
3. 02/1069/2009 Segély Helyett Esély Alapítvány 2 000 000
4. 02/1075/2009 Emberbarát Alapítvány 600 000
5. 02/1041/2009 Félúton Alapítvány 1 200 000
6. 02/1027/2009 Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány 2 245 000
7. 02/1080/2009 Magyar Emberi Jogvédő Központ 955 000
Összesen: 9 000 000
D kategória Iktatószám Szervezet neve Támogatási összeg (Ft)
1. 02/1085/2009 Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány 1 000 000
2. 02/1026/2009 „Quo Vadis” 2000 Gyermekotthoni Közhasznú Alapítvány 679 600
3. 02/1043/2009 Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány 1 594 000
4. 02/1072/2009 Megálló Csoport Alapítvány 1 300 000
5. 02/1071/2009 Presley Ridge Magyarország Alapítvány 2 000 000
6. 02/1064/2009 Drog Stop Budapest Egyesület 1 600 000
7. 02/1059/2009 Kompánia Alapítvány 1 326 400
Összesen: 9 500 000
E kategória Iktatószám Szervezet neve Támogatási összeg (Ft)
1. 02/1058/2009 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány 19 994 120
Összesen: 19 994 120

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30/b. pontja: Javaslat a 2009. évi fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó pályázatok értékelése és támogatása után fennmaradó pénzeszközök felhasználására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2277/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete, a Közgyűléstől a Bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” címe 47. pontjában átruházott hatáskörét, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 9205 címkód tervezett előirányzat felhasználására vonatkozó jogkörét.

2278/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében biztosított „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” címről a Közgyűlés 1467/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatával kiírt pályázat „D” kategóriájában fel nem használt 6,5 M Ft-tal - a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára - támogatja (az 1 sz. melléklet szerinti szakmai tartalommal) az alábbi szervezetek programját.


Kategória

Iktatószám

Szervezet neve
Javasolt
támogatási összeg (Ft)
1. 02/1047/2009 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány 1 000 000
2. 02/1065/2009 Drog Stop Budapest Egyesület 2 000 000
3. 02/1073/2009 Megálló Csoport Alapítvány 1 000 000
4. 02/1076/2009 Emberbarát Alapítvány 500 000
5. 02/1032/2009 Art Éra Alapítvány 1 000 000
6. 02/1078/2009 Váltó-sáv Alapítvány 1 000 000
Összesen: 6,5 M Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2279/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A pályázatok támogatásához 6,5 M Ft-tal csökkenti a „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2280/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2. sz. mellékletben szereplő szerződésminta alapján a támogatási szerződéseket a szervezetekkel, egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2281/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 3. sz. melléklet szerinti támogatások átutalását.

Határidő: a szerződéskötést következően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatására.

Előadó: dr. Pesti Imre távollétében dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2282/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a hivatali „7101” címkódon belül 19 törzsszámon egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai előirányzatok között tervezett 200 000 E Ft-ból a Jövőbarát Alapítvány Éjféli Sportbajnokság és KRÉM programjai végrehajtásához 2100 E Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A feladat végrehajtása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül 19-es törzsszám egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén biztosított előirányzatból a működési kiadások és ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel csökkenti 2100 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli a „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” címkód működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 2100 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja a 2. számú mellékletekben szereplő támogatási szerződést és felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy a szerződést a 2. sz. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően írja alá.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2283/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására tett eredeti javaslat azon részét, mely szerint: „II. A Fővárosi Közgyűlés korábbi ülésein hozott döntéseinek megfelelő előirányzat-rendezési javaslatok

14) A Fővárosi Közgyűlés november 26-i döntésének megfelelően a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal történő megállapodás megkötésének pénzügyi fedezetére 25 000 ezer Ft-tal javasolja csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolja megemelni egyszeri jelleggel az új „8361 Nagy & Nagy Galéria Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2284/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására tett eredeti javaslat azon részét, mely szerint: „II. A Fővárosi Közgyűlés korábbi ülésein hozott döntéseinek megfelelő előirányzat rendezési javaslatok

22) A Fővárosi Közgyűlés november 26-i döntésének megfelelően, a 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés módosításához kapcsolódóan a Budavári szőlőskert kialakítása és fenntartása feladat megvalósítása érdekében 18 000 ezer Ft-tal javasolja csökkenteni a „8446 Nagyrendezvények” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolja megemelni a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2285/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására tett eredeti javaslat azon részét, mely szerint: IV. Egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatok

7) Az áfa-törvény 2009. július 1-jei változása miatt 24 900 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, továbbá feladatok átcsoportosítása miatt 5 100 ezer Ft-tal javasolja csökkenteni a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (032-es törzsszám), egyidejűleg 30 000 ezer Ft-tal javasolja megemelni a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2286/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Magyar Kriminológiai Társaság 400 E Ft,
b) Prof. Dr. Kováts István Alapítvány 500 E Ft,
c) Múlt és Jövő Alapítvány 400 E Ft,
d) Imágó Egyesület 300 E Ft,
e) Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 E Ft,
f) Budapesti Könyvszemle Alapítvány 1000 E Ft,
g) Stádium Alapítvány 150 E Ft,
h) Antall József Alapítvány 150 E Ft,
i) Városi Művészeti Múzeum Győr 300 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal megalkotja 88/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Bp. IX. kerület, Soroksári Duna-Kvassay J. út-Gubacsi út-Könyves K. körút-Duna által határolt terület, Duna Passage (VITUKI terület).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2287/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 89/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest IX. ker., Soroksári Duna-Kvassay J. út-Gubacsi út-Könyves K. körút-Duna által határolt terület, Duna Passage (VITUKI) területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 89/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2288/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2289/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett IX. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest IX. kerület, Soroksári Duna-Kvassay J. út-Gubacsi út-Könyves K. körút-Duna által határolt terület, Duna Passage (VITUKI) területére készült Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2290/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a településrendezési szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2291/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest IX. kerület, Duna Passage (VITUKI terület) Kerületi Szabályozási Tervével egyetért.

2292/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2293/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imrének az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló indítványát, és a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, Budapest IX. kerületi Szabályozási Terve - Nagyvásártelep és környéke (Duna City) területére” című előterjesztést napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2294/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2009. (......) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja .../2009. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2295/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imrének a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, Budapest IX. kerületi Szabályozási Terve - Nagyvásártelep és környéke (Duna City) területére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványát.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (A Körvasút menti körút Ráckevei (Soroksári)-Duna és Kerepesi út közötti szakaszának keretszabályozási terve és keretövezet-módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2296/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 90/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletének a Körvasút menti körút Ráckevei (Soroksári)-Duna-Kerepesi út közötti szakaszára vonatkozó 1/a. és 1/b. sz. mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 90/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2297/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XV. ker., Közvágóhíd u.-Pisztráng u.-Csobogó u.-Károlyi S. u.-Anyácska u. (volt Növényolajgyár) területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2298/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 91/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XV. kerület, Közvágóhíd u.-Pisztráng u.-Csobogó u.-Károlyi S. u.-Anyácska u. (volt Növényolajgyár) területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 91/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

2299/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2300/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett XV. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Az új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata, a Budapest-Esztergom vasútvonal és környezetének keretszabályozási terve és keretövezet-módosítása a III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út között.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2301/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 92/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletének az új 10. sz. főút és kapcsolódó úthálózata, a Budapest-Esztergom vasútvonal és környezetének III. kerület közigazgatási határa és a Pomázi út-Aranyhegyi út közötti szakaszára vonatkozó 1/A és 1/B számú mellékleteit

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a mellékletnek megfelelő tartalommal 92/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2302/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2303/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti Városrehabilitációs Közszolgáltatási Keretszerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: PMTVI jóváhagyását és a rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 93/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásáról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2304/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a

Budapest Távhőszolgáltató Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 300,0 M Ft

Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 200,0 M Ft

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 200,0 M Ft

Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. Igazgatóságát, hogy a 2010. évre 150,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2305/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az 2304/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál részben a Fővárosi Téli Kiegészítő Lakásrezsi Támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2010. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 94/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, 1./a. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2306/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig

Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

2307/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatására” cím működési céltartalékon rendelkezésre álló 150 millió forintos kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím, működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre előirányzatára a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

2308/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásának átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2309/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá, és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 95/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila távollétében Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros Közgyűlésének 96/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

A napirend 43. pontja: Javaslat az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló .../2009. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét.

A napirend 44. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Kórház végelszámolásával kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2310/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Schöpf-Merei Kórház Kht. „v.a.” végelszámolásának 2010. január 1-jétől június 30-ig felmerülő költségeire 12 940 E Ft összegben az alábbiak szerint:

- a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási, azon belül Áht-n kívüli működési pénzeszköz átadás előirányzatán 11 065 E Ft-ot, valamint

- a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadás előirányzatán 1875 E Ft-ot biztosít.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2311/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Schöpf-Merei Kórház Kht. „v.a.”-val szemben már folyamatban lévő, illetve 2010. június 30-ig benyújtásra kerülő műhibaperek közül azokban, amelyekben jogalap kérdésében jogerős bírói ítélet született, a végelszámoló peren kívüli egyezséget kezdeményezzen.

Egyetért továbbá azzal, hogy a többi műhibaperben 2010. június 30-ával a Fővárosi Önkormányzat külön megállapodással, jogutódként a Kht. „v.a.” helyébe lépjen azzal, hogy ezek a perbelépések nem jelenthetik a Kht. „v.a.”-val szembeni követelések elismerését. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen döntésekhez kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2312/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Támogatás átutalásának engedélyezése az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2313/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Pasaréti Gimnázium Marton Kincső
tandíj hozzájárulás
500 E Ft

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 99/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 100/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 101/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 50. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 102/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 51. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 103/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 52. pontja: Javaslat a parkolással [24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet és 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet] és a teherforgalmi korlátozással [80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet] kapcsolatos jogszabályok módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Főv. Kgy. Közgyűlés

megalkotja 104/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A befogadott módosításokkal megalkotja 105/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 106/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 53. pontja: A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Ughy Attila távollétében Horváth Gyula

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2314/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 54. pontja: A végleges döntés meghozatala a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. BTI Zrt.-be történő beolvadása kapcsán.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2315/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- az előterjesztett okiratok alapján véglegesen dönt a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. átalakulásáról oly módon, hogy a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. beolvad a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-be;

- elfogadja az előterjesztés 3/A. számú mellékletét képező, átalakuló Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. mint jogelőd független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött, vagyonmérleg, és vagyonleltár-tervezetét;

- elfogadja az előterjesztés 3/B. számú mellékletét képező, jogutód Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét;

- jóváhagyja az átalakulás (beolvadás) időpontjának 2009. szeptember 30. napjában történő megjelölését;

- elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező egyesülési szerződést, és felhatalmazza a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezérigazgatóját az egyesülési szerződés aláírására;

- módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. mint jogutód alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2316/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati javaslatról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2317/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- az előterjesztett okiratok alapján véglegesen dönt a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. átalakulásáról oly módon, hogy a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. beolvad a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-be;

- elfogadja az előterjesztés 3/A. számú mellékletét képező, átalakuló Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. mint jogelőd független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött, vagyonmérleg, és vagyonleltár-tervezetét;

- elfogadja az előterjesztés 3/B. számú mellékletét képező, jogutód Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét;

- jóváhagyja az átalakulás (beolvadás) időpontjának 2009. szeptember 30. napjában történő megjelölését;

- elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező egyesülési szerződést és felhatalmazza a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezérigazgatóját az egyesülési szerződés, aláírására;

- módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint jogutód alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.

A napirend 55. pontja: Budapest tagságának meghosszabbítása az ACR+ hálózatban.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2318/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest 2010-ben is az ACR+ nemzetközi hálózat tagja marad, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi, 1200 euró tagdíjat (300 E Ft) a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2010. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2319/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a szennyvíziszap kezeléssel és elhelyezéssel kapcsolatos konferencia 2011-ben történő megrendezésére, és a felmerülő költségeket maximum 10 M Ft erejéig a 2011-es költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. Beszerzési és Versenyeztetési Szabályzata.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2320/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 57. pontja: Javaslat tárgyalások kezdeményezésére a Magyar Állammal a Kossuth téri ingatlan ügyében.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2321/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Magyar Állammal a Kossuth téri ingatlan - beleértve a beruházás során létrejövő létesítményeket is - feletti rendelkezés tárgyában, amely

- minimum a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Parking Kft. által az ingatlanra fordított költségek és egyéb kiadások megtérülését,

- maximum hozam alapon határozza meg a beruházás jelenértékét, vagyis diszkontálja a létesítmény jövedelemtermelő képességét

biztosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a tárgyalások állásáról a Fővárosi Közgyűlést, és az ügyet döntésre terjessze a testület elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

2322/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen igazságügyi szakértői véleményt, amely megállapítja az alábbi értékeket:

- a Fővárosi Önkormányzat, illetve a kizárólagos tulajdonában álló Parking Kft. által az ingatlanra fordított költségek és egyéb kiadások megtérülésének értéke,

- hozam alapon határozza meg a beruházás jelenértékét, vagyis diszkontálja a létesítmény jövedelemtermelő képességét.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Javaslat a fővárosi átmeneti szállókban végzendő poloskairtás fedezetének biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2323/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetéstől kezdődően, évente az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évi kétszeri irtás fedezetére, ezért a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címkód támogatási és kiadási, ezen belül dologi előirányzatát 2 750 E Ft összeggel megemeli.

Határidő: 2010. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet által működtetett óvoda jogi helyzetének rendezésére jogi személyiségű szervezeti egység létrehozásával.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2324/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2325/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet szervezeti és működési szabályzatának az alapító okirat változásainak megfelelő módosításáról, és terjessze azt jóváhagyásra az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elé.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének módosítására és megújítására, valamint bérleti szerződésének meghosszabbítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2326/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és további öt évre (2010. július 1. - 2015. június 30. közötti időszakra) megköti (megújítja) a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2327/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésben foglaltak szerint eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 55. § (3) bekezdés c) pontjában szereplő hatáskörét, és előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja a FIMŰV Zrt. részére, hogy az változatlan tartalommal újabb öt évre (2010. július 1.-2015. június 30. közötti időszakra) meghosszabbítsa a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal az 1034 Budapest, Selmeczi u. 14-16. szám alatti ingatlan vonatkozásában 4. számú mellékletként csatolt, jelenleg érvényes bérleti szerződést.

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2328/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány között 2005. július 1. napján létrejött közszolgáltatási szerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2329/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően módosítja a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2. számú melléklet szerinti - az MNV Zrt. hozzájárulását követő - aláírására és kiadására.

Határidő: a hozzájárulás megadását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat az Idősek Otthona Szombathely nyílászárók felújítása megnevezésű feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2330/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Idősek Otthona Szombathely Nyílászárók felújítása” tárgyú feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt beruházási engedélyokiratának 5. sz. módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2331/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

az 1016/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” című projekt vonatkozásában az Európai Bizottság C(2009)4607 számú módosító határozatában foglaltakból 2010. december 31-ig az alábbi új projektelemek megvalósítására vállal kötelezettséget:

- Próbaüzemi iszapkezelés

- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Dunavíz-minőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

- Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költség/haszonelemzés, környezetvédelmi hatástanulmány)

- Szennyvíztelepi régészeti munkálatok

- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009-2010)

- Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához (2009-2010)

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XIV. ker.) tenderdokumentáció elkészítése

- Csatornaépítés COL4 (XXI. ker.) tenderdokumentáció elkészítése

Az alábbi projektelemekre kötelezettségvállalás kizárólag a projekt véghatáridejének EU Bizottság által 2012-ig történő módosítása esetén tehető:

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XIV. ker.) kivitelezési munkák

- Csatornaépítés COL4 (XXI. ker.) kivitelezési munkák

- Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (engedélyezési tervek, tenderdokumentáció)

- Új FIDIC Mérnök(ök) a 2012-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére

- Új PR Tanácsadó(k) a 2012-ig megvalósítható új projektelemek megvalósításához”

A határozat többi része továbbra is hatályos.

A 2012-re megvalósítani tervezett iszaplogisztika, valamint a III. tisztítási fokozat projektelemek ellehetetlenültek, nem megvalósíthatók.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2332/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy erről a Fővárosi Önkormányzat kedvezményezett részéről tájékoztassa a KA társszerveket (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, KvVM Fejlesztési Igazgatóság), valamint kezdeményezze, hogy ismételten járjanak el az Európai Bizottságnál a projekt véghatáridejének (pénzügyi zárásának) 2012. december 31. napjával történő megállapítása érdekében. Amennyiben az Európai Bizottság a véghatáridő meghosszabbításáról dönt, az Európai Bizottság e döntését, illetve a projekt támogatási szerződésének és engedélyokiratának szükséges módosítását haladéktalanul a Fővárosi Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2333/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt beruházási engedélyokiratának 5. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2010. évi támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2334/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatásértékű működési kiadás előirányzaton 38 883 E Ft, támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzaton 6 000 E Ft, összesen 44 883 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2010. évi költségvetés tervezésének időszaka

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat az „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2335/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció” tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat az „Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2336/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása” tárgyú feladat célokmány 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2337/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása” tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Ingatlan értékesítéséhez való hozzájárulás kérdése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2338/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat B-verzióját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának olyan tartalmú módosítását, hogy a Közalapítvány tulajdonában lévő Budapest III. kerület 60065/1 és 60064/2 helyrajzi számokon nyilvántartásba vett, természetben 1039 Budapest, Szent János u. 16. szám alatti ingatlant értékesítse.

A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány vagyonának befogadása érdekében módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az alapítóokirat-módosítás, valamint a 7. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 69. pontja: „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, KözOP-5.2.-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2350/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt csak európai uniós támogatással valósulhat meg. A projekt mindenkori önrésze nem lehet több, mint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben erre biztosított összeg.

Határidő: a projekt megvalósulásának ideje alatt

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2351/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

„Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt keretében kötendő szerződések aláírására az Európai Bizottság - a 2007-2013 közti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16. §-a szerinti - projektet jóváhagyó - döntése után kerülhet sor.

Határidő: a projekt megvalósulásának ideje alatt

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2352/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy határoz, hogy:

1. a támogatási szerződést jelen formájában nem kívánja aláírni, a projekt átdolgozását tartja szükségesnek

2. felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés januári ülésére készítsen előterjesztést az NFÜ levele alapján a projekt műszaki tartalmának szétválasztására, és dolgozzon ki egy uniós támogatásra alkalmas komplex projektet az 1-es villamos fejlesztésére és Fehérvári útig történő meghosszabbítására vonatkozóan

3. felkéri a főpolgármestert, hogy indítson vizsgálatot a projektben évek óta ismert hiányosságok megnyugtató rendezésének és a tárgyban 2006 óta meghozott közgyűlési határozatok betartásának elmulasztására vonatkozóan, és ennek eredményéről, valamint a szükséges megteendő intézkedésekről a februári ülésen tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében a Közgyűlés januári rendes ülése, 3. pont esetében a Közgyűlés februári rendes ülése

Felelős: a 2. és 3. pont esetében a főpolgármester

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

353/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat és előterjesztői kiegészítés „C” változatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés nem kívánja megvalósítani „az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projektet, lemond a megítélt 33,136 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásról, és eleget tesz a projekt visszaadásából fakadó fizetési kötelezettségeinek a Fővárosi Közgyűlés 1036/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatában az önrészre biztosított előirányzat terhére. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésnek I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt műszaki tartalmát, és folytassa le a szükséges egyeztetéseket annak ismételt benyújthatósága és támogatása érdekében.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Az 1-es villamos Lágymányosi hídon történő átvezetését (lehetőleg a Fehérvári útig) mindenképpen meg kívánja valósítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen beruházás megvalósítására terjesszen megoldási javaslatot tartalmazó előterjesztést a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztői kiegészítés „C” változata kiegészül az alábbiakkal: Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen beruházás megvalósítására terjesszen megoldási javaslatot tartalmazó előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé az alábbiak szerint:

I. ütem. 1-es villamos átvezetése Budafoki úti ideiglenes végállomásig.

II. ütem továbbvezetése Budafoki úttól-Fehérvári útig

Határidő: I. ütem a Fővárosi Közgyűlés 2010. januári ülése

II. ütem a Fővárosi Közgyűlés 2010. márciusi ülése.”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. december 16-17-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére