A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. március 31-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

486/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

487/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

488/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a kőszínházak finanszírozási rendjének módosítására a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

489/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 15. pontként tárgyalja meg az „Elvi javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési Projekt” beruházáshoz” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

490/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 2/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

491/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére a Bibó István Közéleti Társasággal” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

492/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

493/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a csődközeli egészségügyi intézmények támogatására és gép-műszer előirányzat rendezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

494/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BFL TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

495/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 2/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

496/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV Vizsgálóbizottság jelentésének benyújtására nyitva álló határidő 60 nappal történő meghosszabbítására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

497/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

498/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 23. napján elfogadott Szándéknyilatkozat alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam által kötendő Szerződés jóváhagyására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

499/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására-Budapest XI. ker. Újbuda, Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út-Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u.-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

500/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 23. napján elfogadott Szándéknyilatkozat alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam által kötendő Szerződés jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

501/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest XVII. kerület, Pesti úti útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-csatorna beruházás finanszírozási támogatása” című előterjesztés 3. pontként történő napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

502/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a „Javaslat a csődközeli egészségügyi intézmények támogatására és gép-műszer előirányzat rendezésére” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

503/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Budapest XVII. kerület, Pesti úti útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-csatorna beruházás finanszírozási támogatása” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

504/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a „Budapest XVII. kerület, Pesti úti útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-csatorna beruházás finanszírozási támogatása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

505/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat intézmények kinevezett és megbízott igazgatói 2010. évi prémiumfeladatának kitűzésére.

a) Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazathoz tartozó intézmények kinevezett és megbízott igazgatói 2010. évi prémiumfeladatának kitűzésére.

b) Javaslat a szociális intézmények intézményvezetői 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

c) 2010. évi prémiumfeladat kitűzése a FŐSZ-INFORM igazgatója részére.

d) Javaslat bizottsági tagcserére.

e) Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra.

2. Javaslat a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 23. napján elfogadott Szándéknyilatkozat alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam által kötendő Szerződés jóváhagyására.

3. A Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése.

4. Javaslat a KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez.

5. A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása során hozott határozatok módosítása.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2009. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, a Társaság 2010. évre szóló foglalkoztatási tervének, Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

8. Javaslat a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel.

9. Javaslat a Parking Kft. 2010. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésére és az előzetesen meghozandó döntésekre.

10. A BFVK Zrt. éves közszolgáltatási szerződése a 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időszakra.

11. A BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához kapcsolódó döntési pontok, kockázatok.

12. A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat IV. számú módosítása.

13. A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítási koncepciója.

14. Javaslat a kőszínházak finanszírozási rendjének módosítására a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.

15. Elvi javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési Projekt” beruházáshoz.

16. Budapest XVII. kerület, Pesti úti útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-csatorna beruházás finanszírozási támogatása.

17. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ beérkezett vezetői pályázatainak megfeleltetésére, az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyására.

18. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

19. Javaslat Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

20. Javaslat közszolgáltatási szerződéskötés a Bibó István Közéleti Társasággal.

21. Javaslat a BFL TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

22. Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazathoz tartozó intézmények kinevezett és megbízott igazgatói 2010. évi prémiumfeladatának kitűzésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

506/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézmények kinevezett és megbízott magasabb vezetői részére prémiumfeladatot tűz ki 2010. évre az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

507/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A prémiumfeladatokra vonatkozó részletszabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- minden egyes prémiumfeladat esetében a prémium mértéke száz százalékos teljesítés esetén egységesen a kinevezett magasabb vezető - tizenharmadik havi illetmény nélkül számított - kinevezés szerinti havi illetménye tizenkétszeresének tíz százaléka, megbízott vezető esetében a prémium mértéke - ideértve a több feladatért megállapított prémiumot is - naptári évenként nem haladhatja meg a magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott egy naptári évre számított illetményének tíz százalékát;

- bármely prémiumfeladat részteljesítése esetén az intézményvezető jogosult a teljesítés mértékével arányos összegű prémiumra;

- a prémiumfeladatok teljesítési határideje: 2010. november 1;

- az értékelés határideje: 2010. december 20.

- prémiumelőlegként az intézményvezetők számára év közben maximum 1,5 havi illetménynek megfelelő összeg fizethető ki.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: főpolgármester

508/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémiumfeladatok kitűzésére vonatkozó munkáltatói intézkedéseket kiadmányozza.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

509/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A prémiumfeladatokat megállapító határozat csak a 2010. évi költségvetési rendelet kihirdetése után lép hatályba.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet kihirdetése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a szociális intézmények intézményvezetői 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

510/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

kitűzi 2010. évre vonatkozóan a szociális intézmények intézményvezetőinek az 1. számú mellékletben foglalt prémiumfeladatokat az abban meghatározott mértékű prémiummal, teljesítési és értékelési határidővel, valamint részteljesítésre vonatkozó kitétellel a 2. számú mellékletben foglalt intézményvezetők számára, és felkéri a főpolgármestert, hogy a prémiumfeladatok kiadmányozásáról gondoskodjék.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

511/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Prémiumelőlegként az intézményvezetők számára év közben maximum 2 havi kinevezés szerinti illetménynek megfelelő összeg fizethető ki.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 1/c. pontja: 2010. évi prémiumfeladat kitűzése a FŐSZINFORM igazgatója részére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

512/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Farkas Ferenc, a FŐSZINFORM igazgatója részére a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 2010. évre prémiumfeladatokat tűz ki az abban meghatározott mértékű prémiummal, teljesítési és értékelési határidővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémiumfeladat kitűzésére vonatkozó munkáltatói intézkedést kiadmányozza. Jelen határozat a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének kihirdetésekor válik hatályossá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

513/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kitűzött prémiumfeladatok értékelését 2010. november 30-ig terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 1/d. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

514/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságban Andó Sándor képviselő lemondása folytán megüresedett helyre Élő Norbert képviselőt választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/e. pontja: Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

515/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- A Társaság Felügyelőbizottságából 2010. március 31-ei hatállyal visszahívja az alábbi személyt: dr. Vécsei Pál.

- A Társaság Felügyelőbizottságába megválasztja 2010. március 31-től 2011. május 31-ig terjedő időtartamra Bajor Zoltánt, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

1-3. Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

516/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- a Társaság Felügyelőbizottságából 2010. március 31-ei hatállyal visszahívja az alábbi személyt: dr. Győri Péter

- a Társaság Felügyelőbizottságába megválasztja 2010. március 31-től 2011. május 31-ig terjedő időtartamra dr. Vécsei Pált, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 23. napján elfogadott Szándéknyilatkozat alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Állam által kötendő Szerződés jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

517/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bihary Gábornak a vita lezárására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

518/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az 51-53/2010. Főv. Kgy. határozatait hatályban tartja, azok végrehajtására az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő szerződéstervezetet úgy módosítja, hogy:

- a 4.3 pont végére új mondatot szúr be, mely szerint: „A viteldíj-emelést a Fővárosi Önkormányzat más, hatékonyságjavító intézkedésekkel (pl. jegyvásárlást ösztönző, a jegy nélkül utazók számának csökkentésére irányuló lépésekkel) helyettesítheti.”

- a 4.5. (b) pont végére új mondatot szúr be, mely szerint: „A beruházási források biztosítása nem történhet a működési források átcsoportosításával, a forgalmi teljesítmény csökkentésével.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

519/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 51/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát, 52/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát és az 53/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

520/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a BKV Zrt. személyszállítási közszolgáltatásához nyújtott támogatásról szóló megállapodást a Magyar Állammal, és felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: az állam kötelezettségvállalás jóváhagyását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

521/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy mindaddig, amíg a megállapodás érvényben van, az abban foglaltak végrehajtása érdekében 2011. évre és az azt követő években a mindenkori éves költségvetés tervezésekor a BKV Zrt. számára a megállapodás szerint nyújtandó tőkepótló támogatást vegye figyelembe.

Határidő: mindenkori éves költségvetés készítésekor

Felelős: főpolgármester

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

527/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a BKV Vizsgálóbizottság jelentésének benyújtására nyitva álló határidő 60 nappal történő meghosszabbítására” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

528/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Vizsgálóbizottság jelentésének benyújtására nyitva álló határidő 60 nappal történő meghosszabbítására” című előterjesztést.

A napirend 4. pontja: Javaslat a KMOP - 4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

529/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a KMOP - 4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. európai uniós pályázatot kiírja, abban az esetben támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújtson be egészségügyi intézményei vonatkozásában.

530/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című kiírás előtt álló európai uniós pályázaton gyermeksürgősségi ellátás fejlesztésével kapcsolatban az alábbi egészségügyi intézetei tekintetében kíván részt venni:

KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton való részvétel
PIC osztály fejlesztése

Intézmény
Tervezett
pályázati
összköltség
Tervezett
elnyerhető
támogatás
Tervezett
szükséges
pályázati
önrész
Szent János
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai
32,1 M Ft 28,89 M Ft 3,21 M Ft
Heim Pál
Gyermekkórház
31,7 M Ft 28,53 M Ft 3,17 M Ft
Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 107 M Ft 96,3 M Ft 10,7 M Ft
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet
88,5 M Ft 79,65 M Ft 8,85 M Ft
Péterfy Sándor utcai Kórház
és Baleseti Központ
185,4 M Ft 166,86 M Ft 18,54 M Ft
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
és Rendelőintézet
57,13 M Ft 51,417 M Ft 5,713M Ft
Szent Imre Kórház 85 M Ft 76,5 M Ft 8,5 M Ft
Mindösszesen: 586,83 M Ft 528,147 M Ft 58,683 M Ft

531/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című kiírás előtt álló európai uniós pályázaton felnőtt sürgősségi ellátás fejlesztésével kapcsolatban az alábbi egészségügyi intézetei tekintetében kíván részt venni az alábbi prioritás szerint:

A KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás
korszerűsítése” c. pályázaton való részvétel
sürgősségi osztály fejlesztés
Intézmény Tervezett pályázati összköltség Tervezett elnyerhető támogatás Tervezett szükséges pályázati önrész
1. Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 327 M Ft 294,3 M Ft 32,7 M Ft
2. Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház
200 M Ft 180 M Ft 20 M Ft
3. Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 120 M Ft 108 M Ft 12 M Ft
4. Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 191,1 M Ft 171,99 M Ft 19,11 M Ft
Mindösszesen 838,1 M Ft 754,29 M Ft 83,81 M Ft

532/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a KMOP - 4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című kiírás előtt álló európai uniós pályázat kiírása után, a pályázati feltételekkel összhangban és annak kedvező elbírálása esetén 58,683 M Ft-ot biztosít - gyermeksürgősségi osztályok (PIC) fejlesztésére - pályázati önerő címén.

533/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a KMOP-4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című kiírás előtt álló európai uniós pályázat kiírása után, a pályázati feltételekkel összhangban és annak kedvező elbírálása esetén 83,81 M Ft-ot biztosít - felnőtt sürgősségi osztályok fejlesztésére - pályázati önerő címén.

534/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a KMOP-4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című uniós pályázat kiírása esetén a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a pályázat kiírás megjelenésekor azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a BKV Vizsgálóbizottság jelentésének benyújtására nyitva álló határidő 60 nappal történő meghosszabbítására.

Előadók: Andó Sándor, dr. Bőhm András, dr. Steiner Pál, Szabadai Viktor, Tüttő Kata

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

535/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2009. november 26-i közgyűlési ülésen meghozott „Vizsgálóbizottság felállítása a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok kivizsgálására” felállított eseti bizottság jelentésének benyújtását 60 nappal meghosszabbítja.

Határidő: a jelentés benyújtására 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása során hozott határozatok módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

536/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 200/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat VIII/4. pontját az alábbiak szerint: Módosítja az alapító okirat 12/B c) pontjának 2. mondatát a következők szerint: „A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

537/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 201/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat IX/4. pontját az alábbiak szerint: Módosítja az alapító okirat 10.3. pontja 7. francia bekezdésének első mondatát a következők szerint: „Ha a felügyelőbizottság tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

538/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 202/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat X/4. pontját az alábbiak szerint: Módosítja az alapító okirat 11. pontja 5. francia bekezdését a következők szerint: „A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

539/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 203/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XI/4. pontját az alábbiak szerint:

Módosítja az alapító okirat 2.3.6.2. pontját a következők szerint: „A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

540/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 204/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XII/4. pontját az alábbiak szerint:

Módosítja az alapító okirat 11. pontjának 6. bekezdését a következők szerint: „A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

541/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, módosítva a 205/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XIII/4. pontját, úgy dönt, hogy a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a társasági szerződés alábbi módosításának jóváhagyását: A társasági szerződés 12. pontjának 2. bekezdése a következők szerint módosul:

„A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

542/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 207/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XV/4. pontját az alábbiak szerint:

Módosítja az alapító okirat 3.4.2. pontját a következők szerint: „A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

543/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) számú Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy, módosítva a 208/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XVII/4. pontját - ilyen célból kezdeményezve a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. rendkívüli taggyűlésének összehívását - a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. tagi képviselő kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a társasági szerződés módosításának jóváhagyását:

A társasági szerződés 14.5. pontjának első mondata a következők szerint módosul:

„A felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésein tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

544/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy módosítja a 213/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat XXII/4. pontját az alábbiak szerint:

Módosítja az alapító okirat 11.4. pontjának 2. mondatát a következők szerint: „A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak 2/3-a, de legalább 3 tag jelen van, határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2009. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, a Társaság 2010. évre szóló foglalkoztatási tervének, Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

545/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2009. január-szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

546/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. 2010. évi foglalkoztatási tervét elfogadja. A Társaság az év során legalább 680 fővel köt közfoglalkoztatotti munkaviszonyt, a fővárosi szakfeladaton éves átlagos 120 fő foglalkoztatotti létszám mellett.

547/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Esély Nonprofit Kft. által működtetett Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda 2010. évi szakmai tervét elfogadja.

548/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét elfogadja.

549/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel - 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal - a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

550/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BDK Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a 2010. évi közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármester annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

551/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottságnak, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét a BDK Kft.-vel történő 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötése tekintetében magához vonva úgy dönt, hogy, a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a 2010. évi közszolgáltatási szerződés taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésére és az előzetesen meghozandó döntésekre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

552/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalin módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy rendeljen el revizori vizsgálatot a Parking Kft. pénzeszköz-igénye megalapozottságának vizsgálatára, a jelentést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

553/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel a Kossuth téri beruházás kapcsán a Koncessziós Szerződés szerinti mentesítő esemény bekövetkeztére, felkéri a főpolgármestert, hogy a Koncessziós Szerződés valamint a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás jogszabályokkal összhangban történő módosításának lehetőségét vizsgálja meg, és amennyiben erre lehetőség van, módosításukat készítse elő, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

554/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja, megköti a 262 955 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtására vonatkozó tagi kölcsönszerződést a 9. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

555/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét és jóváhagyja, megköti a fizetendő áfa vonatkozásában 27 004 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtására vonatkozó tagi kölcsönszerződést a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

556/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. részére nyújtott tagi kölcsön fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 289 959 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

557/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 289 959 E Ft összegű tagi kölcsönnek a Parking Kft. számlájára történő utalásáról.

Határidő: a tagi kölcsönszerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

558/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét, és módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 7. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

559/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét, és a Parking Kft. veszteségeinek finanszírozására pótbefizetést rendel el 104,5 M Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

560/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. tőkéjének pótlásához csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 104 500 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

561/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 104,5 M Ft összegű pótbefizetésnek a Parking Kft. számlájára történő utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

562/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. törzstőkéjét 98 M Ft-ról 42 M Ft pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával 140 M Ft-ra emeli.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

563/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. törzstőkéjének emelése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 42 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

564/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 42 M Ft összegű pénzbeli hozzájárulásnak a Parking Kft. számlájára történő utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

565/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A 42 M Ft törzstőke-emeléshez módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

566/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló

a) I. kerület Alagút utca, Apród utca, Attila út, Bem rakpart, Clark Ádám tér, Döbrentei tér, Döbrentei utca, Fő utca, Hegyalja út (Avar utca-Erzsébet híd), Krisztina körút, Szarvas tér;

b) II. kerület Bem József tér, Bem József utca, Bem rakpart, Fő utca, Margit körút, Moszkva tér, Széna tér, Szilágyi Erzsébet fasor (Moszkva tér-Házmán utca), Tölgyfa utca;

c) VI. kerület Andrássy út (Oktogon - Dózsa György út), Dózsa György út, Kodály körönd, Városligeti fasor;

d) VII. kerület Damjanich utca, Dózsa György út, Lövölde tér, Rottenbiller utca, Thököly út;

e) VIII. kerület Baross utca (Harminckettesek tere-Orczy tér), Fiumei út, Köztársaság tér, Ludovika tér, Nagyvárad tér, Orczy tér, Üllői út (József körút-Nagyvárad tér);

f) IX. kerület Soroksári út (Haller utca-Déli határoló út), Üllői út (Bokréta utca-Nagyvárad tér);

g) XI. kerület Bartók Béla út (Szent Gellért tér-Kosztolányi Dezső tér), Bocskai út (Fehérvári út-Tas vezér utca), Fehérvári út (Móricz Zsigmond körtér-Hamzsabégi út), Irinyi József utca, Kosztolányi Dezső tér, Móricz Zsigmond körtér, Október huszonharmadika utca, Szent Gellért rakpart, Szent Gellért tér, Villányi út (Móricz Zsigmond körtér-Tas vezér utca);

h) XII. kerület Alkotás utca (Hegyalja út-Márvány utca), Istenhegyi út (Nagyenyed utca-Galántai utca), Krisztina körút, Magyar jakobinusok tere, Szilágyi Erzsébet fasor (Moszkva tér-Kútvölgyi út);

i) XIII. kerület Dózsa György út (Váci út-Lehel út), Dráva utca, Váci út (Dráva utca-Szekszárdi út)

közterületek várakozóhelyei vonatkozásában parkolásgazdálkodási közszolgáltatással 2010. szeptember 1-jétől a Parking Kft.-t bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

567/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A 984/1999. (V. 27.) számú határozatát 2010. december 31. nappal visszavonja és

j) VI. kerület Andrássy út (Bajcsy-Zsilinszky út-Oktogon), Bajcsy-Zsilinszky út, Deák Ferenc tér, Nyugati tér, Oktogon, Teréz körút, Váci út (Nyugati tér-Ferdinánd híd);

k) VII. kerület Baross tér, Erzsébet körút, Károly körút, Rákóczi út, Rottenbiller utca;

l) VIII. kerület Baross tér, Baross utca (Kálvin tér-Harminckettesek tere), Blaha Lujza tér, József körút, Kálvin tér, Kerepesi út (Baross tér-Lóvásár utca), Múzeum körút, Rákóczi tér, Rákóczi út, Szabó Ervin tér, Üllői út (Kálvin tér-József körút);

m) IX. kerület Boráros tér, Déli határoló út (Soroksári út-Hajóállomás utca), Ferenc körút, Fővám tér, Kálvin tér, Mester utca, Pesti alsó rakpart, Soroksári út, (Boráros tér-Haller utca), Üllői út (Kálvin tér-Bokréta utca), Vámház körút;

n) XIII. kerület Nyugati tér, Pesti alsó rakpart, Szent István körút, Váci út (Nyugati tér-Dráva utca, Róbert Károly körút-Tahi út)

közterületek várakozóhelyei vonatkozásában parkolásgazdálkodási közszolgáltatással 2011. január 1-jétől a Parking Kft.-t bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

568/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződését a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

569/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként megemeli a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát 901 228 E Ft-tal, csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 322 435 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az új, „7313 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 223 663 E Ft-tal, felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

570/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben 2010. július 1-jét követően jogszabályi felhatalmazás hiányában a közterületi fizető parkolás megszűnik, és a szükséges jogalkotás 2010. szeptember 30-ig nem történik meg, a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását készítse elő, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

571/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy rendeljen el a Parking Kft. gazdálkodását átvilágító, teljes körű revizori vizsgálatot, amelynek eredményét terjessze a Közgyűlés 2010. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: A Közgyűlés 2010. júniusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: A BFVK Zrt. éves közszolgáltatási szerződés 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időszakra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

572/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalin módosító indítványát, mely szerint:

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy

a) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időre szóló éves közszolgáltatási szerződését.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

b) további egyeztetést tart szükségesnek, és amennyiben külső szakvélemény lehetségesnek látja az értékbecslési feladatok közbeszerzés nélküli ellátását, úgy javasolja az éves közszolgáltatási szerződés megfelelő módosítását.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

c) egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

573/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

az éves szerződés 2. pont első bekezdése „A 2010. március 31. és december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció nettó összege a Fővárosi Közgyűlés .../2010. (........) határozata szerint 224 539 E Ft, azaz kétszázhuszonnégymillió-ötszázharminckilenc-ezer forint, melyből az alapdíj 202 783 E Ft, azaz kettőszázkettőmillió-hétszáznyolcvanháromezer forint a változódíj 21 756 E Ft, azaz huszonegymillió-hétszázötvenhatezer forint. Ezen összeg előirányzott szakterületi bontása, továbbá a keretszerződés 2. sz. mellékletének 2. pontja (Kompenzáció számítási módszere) szerinti kalkulációja jelen szerződés 3. számú mellékletben található, amely az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A közszolgáltató a keretszerződés 7.5 pontjával összhangban jogosult a tárgyhót követő hónap 15-ig az alapdíj 1/9 részéről és a ténylegesen felmerült változódíj igazolt összegéről számlát benyújtani.” - helyébe

A 2010. március 31. és december 31. közötti időszakra előirányzott kompenzáció nettó összege a Fővárosi Közgyűlés .../2010.(.....) határozata szerint 276 539 E Ft az alapdíj 221 905 E Ft, a változó díj 54 634 E Ft. Ezen összeg előirányzott szakterületi bontása, továbbá a keretszerződés 2. sz. mellékletének 2. pontja (Kompenzáció számítási módszere) szerinti kalkulációja jelen szerződés 3. számú mellékletében található, amely az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A közszolgáltató a keretszerződés 7.5 pontjával összhangban jogosult a tárgyhót követő hónap 15-ig az alapdíj 1/9 részéről és a ténylegesen felmerült változó díj igazolt összegéről számlát benyújtani - rendelkezés lép - a jelen módosító indítványhoz 1. szám alatt mellékelt 2. és 3. számú mellékletben megadott mutatókkal.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

574/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Az éves szerződés 6. pont biztosítási fedezet értéke 2010. évben:

„Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke(i) 2010. évben ingatlan-közvetítés vonatkozásában 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint” - helyébe

Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke(i) 2010. évben ingatlan-közvetítés vonatkozásában 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint, ingatlan értékbecslés tekintetében 12,5 M Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint - rendelkezés lép.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

575/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Az éves szerződés 5. számú melléklet - részletes elszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási rend - V. fejezet A BFVK Zrt egyéb kötelezettségei 1. pontja

„A keretszerződés 10.6. pontja alapján a közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke(i) 2010. évben ingatlanközvetítés 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint” - helyébe

A keretszerződés 10.6. pontja alapján a közszolgáltató szakmai felelősségbiztosításának fedezeti értéke(i) 2010. évben ingatlanközvetítés 25 M Ft, azaz huszonötmillió forint, ingatlan értékbecslés tekintetében 12,5 M Ft, azaz tizenkétmillió-ötszázezer forint - rendelkezés lép.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

576/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az alábbi módosításokkal az éves közszolgáltatási szerződést:

1. Az éves szerződés 5. bekezdésének „az Önkormányzat és a közszolgáltató között a Fővárosi Közgyűlés 2177/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozata és 2196/2009. (XII. 17.) határozata alapján kötött, 2010. március 31-én hatályba lépő közszolgáltatási keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) 5.6 és 6. (éves közszolgáltatási szerződés) pontjaira a felek az alábbi szerződést (a továbbiakban: éves szerződés) kötik” - helyébe az Önkormányzat és a közszolgáltató között a Fővárosi Közgyűlés 2177/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozata és 2196/2009. (XII. 17.) határozata alapján kötött, 2010. március 31-én hatályba lépő közszolgáltatási keretszerződés (a továbbiakban: keretszerződés) 5.6 és 6. (éves közszolgáltatási szerződés) pontjaira - a közszolgáltatási keretszerződés 5.1.1. pontjában meghatározott tevékenységekre - a felek az alábbi szerződést (a továbbiakban: éves szerződés) kötik - szövegezésű rész lép.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

577/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az elfogadott módosításokkal az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időre szóló éves közszolgáltatási szerződését, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

578/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időre szóló éves közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként csökkenti az alábbi címek kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címet 90 000 E Ft-tal,

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 190 674 E Ft összeggel, egyidejűleg megemeli az új „7231 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 280 674 E Ft összeggel,

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát csökkenti 9326 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „7211 Vállalkozási és Vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 9326 E Ft-tal,

- törli a 2010. évi költségvetésből a 11. § (1) bekezdés b) pontját.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet első módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

579/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirendjére veszi és ebédszünet utáni első napirendi pontként tárgyalja meg a Harmincad utca 3.-Bécsi utca 10., helyrajzi szám: 24436 ingatlan helyi védettségének megszüntetésére vonatkozó közgyűlési előterjesztést.

A napirend 12. pontja: A BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához kapcsolódó döntési pontok, kockázatok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

580/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze, illetve kiemelten kísérje figyelemmel, hogy az EU Bizottság részéről a döntés a BKSZT projekt véghatáridejének 2012. évre történő módosításáról legkésőbb 2010. júniusig megszülessen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat az új projektelemek megvalósításához szükséges feltételes nyílt közbeszerzési eljárásokat a BKSZT projekt „útvonalterve” szerinti ütemezéssel a vonatkozó közbeszerzési és támogatási előírások, illetve eljárási rend szerint elindítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

a) Úgy dönt, hogy a BKSZT projekt körében a „III. tisztítási fokozat” megvalósítása a Csepel 2005 FH Consortiummal, - amennyiben az EU Bizottság jóváhagyja - az előterjesztésben foglaltakat is figyelembe véve hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerüljön kiírásra, a FIDIC Sárga könyv szerinti, „tervezés és kivitelezés” típusú szerződéses forma alkalmazásával az EU Bizottság eljárási formára vonatkozó jóváhagyását követően alapos közbeszerzési jogi vizsgálat után azzal, hogy amennyiben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei nem állnak fenn, úgy a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetősége vizsgálandó;

b) a BKSZT projekt körében az „Iszaplogisztika” projektelem esetében az iparvágány létesítése elmarad, a logisztikai eszközök (vasúti kocsik, konténerek, uszály, emelő berendezések) beszerzése megtörténik;

c) a 2331/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a határozat utolsó mondata („...A 2012-re megvalósítani tervezett iszaplogisztika, valamint a III. tisztítási fokozat projektelemek ellehetetlenültek, nem megvalósíthatók.”) hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázata a BKSZT projekt KA támogatásának európai bizottsági módosítási határozatban jóváhagyott és a BKSZT projektbe átemelt projektelemek (COL3, COL4 kerületi gyűjtőcsatornák építése) nélkül, 2011-2014. évi átütemezéssel készüljön el, és kerüljön 2010. június 30-ig benyújtásra a megvalósításra vonatkozó támogatás érdekében.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Tudomásul veszi, hogy amennyiben az EU Bizottság részéről a döntés a BKSZT projekt véghatáridejének módosításáról legkésőbb 2010. június elejéig nem születik meg, a COL3, COL4 projektelemek megvalósítása érdekében a BKISZ projektre elkészült RMT-t és támogatási kérelmet át kell dogozni, módosítani kell költségvetési saját forrás terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a BKSZT négyéves üzemeltetési időszak szerződéses feltételeire vonatkozó, a Cséry-telepi komposztáló elmaradása miatt szükséges, a törvényes előfeltételek vizsgálatát, illetve a támogatási előírások szerinti jóváhagyás beszerzését követően a Kbt. 303. §-a alapján megkötendő szerződésmódosításnak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat, a BKSZT Kft. és az FCSM Zrt. között létrejövő megállapodások e társaságok legfőbb szerve általi jóváhagyását megelőzően átruházott hatáskörében eljárva hozza meg a szükséges részvényesi/tagi döntést. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a társaságok legfőbb szerveinek döntését követően a Fővárosi Önkormányzat részéről a BKSZT Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 1. sz. módosítását és a Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződést a Fővárosi Önkormányzat részéről aláírja.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

Felkéri a főpolgármestert, hogy az iszaplogisztikai eszközöknek az iszaphasznosító eljárásba való megfelelő beillesztése érdekében az üzembe helyezést engedélyező hatósággal, valamint a brüsszeli DG Regio-val és a magyar társszervekkel (KvVM FI és NFÜ) lefolytatott egyeztetések eredménye szerint, az általuk elfogadott módon az üzemeltetési időszak iszaphasznosításának kialakításáról - egy „2+7” éves szerződéses megoldás útján gondoskodjon. A „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás alkalmazására irányuló egyeztetések eredményessége érdekében kinyilvánítja, hogy - az iszaplogisztikai eszközbeszerzés ügye eldöntésének kimenetelére is figyelemmel - nyílt közbeszerzési eljárásban kettő évre megkötendő, iszaphasznosítási szerződés lejáratát követő további hét évre nyílt közbeszerzési eljárással gondoskodik a BKSZT-n keletkező szennyvíziszap elszállításáról és ártalmatlanításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás forrásainak biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben a .../2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat szerinti „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás alkalmazásra kerülhet - a nyílt közbeszerzési eljárások vállalkozókat illető díjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az éves fővárosi költségvetésében mindenkor megfelelően szerepelteti a szerződések lejártáig.

Határidő: a mindenkori költségvetési rendeletekben

Felelős: főpolgármester

Az 1309/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a szennyvíziszap hasznosító nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáig, de legkésőbb 2010. július 31-ig a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásai szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás keretében, a BKSZT négyévi üzemeltetésére fennálló szerződéses előírás szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás által szükségessé tett mértékű módosításáról.

Határidő: iszaphasznosító közbeszerzési eljárás kiírása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy amennyiben a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep próbaüzemeltetésének végéig - bármely okból - iszaphasznosító vállalkozással nem köthető meg a közbeszerzési szerződés, felhatalmazza a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges előkészítő intézkedést a Telep műszaki átadás-átvételéről kezdődően a BKSZT üzemeltetése során keletkező szennyvíziszap elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó ideiglenes iszaphasznosítási megoldás kialakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy amennyiben közbeszerzési megoldással az üzemeltetési időszak kezdetére nem sikerül biztosítani a BKSZT-n keletkező szennyvíziszappal kapcsolatos iszaphasznosítási feladatok ellátását, úgy a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek védelme érdekében felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg a FCSM Zrt. ezen feladattal történő megbízásának lehetőségét, folytassa le a szükséges egyeztetéseket, és az erről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Tudomásul veszi a csatornaberuházások megvalósításához szükséges fejlesztési forrásigény és a megvalósuló beruházások működtetésének költségei vonatkozásában az előterjesztésben adott tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

581/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az 1-11. és a 13. határozati javaslatokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

582/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze, illetve kiemelten kísérje figyelemmel, hogy az EU Bizottság részéről a döntés a BKSZT projekt véghatáridejének 2012. évre történő módosításáról legkésőbb 2010. júniusig megszülessen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

583/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat az új projektelemek megvalósításához szükséges feltételes nyílt közbeszerzési eljárásokat a BKSZT projekt „útvonalterve” szerinti ütemezéssel a vonatkozó közbeszerzési és támogatási előírások, illetve eljárási rend szerint elindítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

584/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a) Úgy dönt, hogy a BKSZT projekt körében a „III. tisztítási fokozat” megvalósítása a Csepel 2005 FH Consortiummal, - amennyiben az EU Bizottság jóváhagyja - az előterjesztésben foglaltakat is figyelembe véve hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerüljön kiírásra, a FIDIC Sárga könyv szerinti, „tervezés és kivitelezés” típusú szerződéses forma alkalmazásával az EU Bizottság eljárási formára vonatkozó jóváhagyását követően alapos közbeszerzési jogi vizsgálat után azzal, hogy amennyiben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás feltételei nem állnak fenn, úgy a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásának lehetősége vizsgálandó;

b) a BKSZT projekt körében az „Iszaplogisztika” projektelem esetében az iparvágány létesítése elmarad, a logisztikai eszközök (vasúti kocsik, konténerek, uszály, emelő berendezések) beszerzése megtörténik;

c) a 2331/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a határozat utolsó mondata („...A 2012-re megvalósítani tervezett iszaplogisztika, valamint a III. tisztítási fokozat projektelemek ellehetetlenültek, nem megvalósíthatók.”) hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

585/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázata a BKSZT projekt KA támogatásának európai bizottsági módosítási határozatban jóváhagyott és a BKSZT projektbe átemelt projektelemek (COL3, COL4 kerületi gyűjtőcsatornák építése) nélkül, 2011-2014. évi átütemezéssel készüljön el, és kerüljön 2010. június 30-ig benyújtásra a megvalósításra vonatkozó támogatás érdekében.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

586/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben az EU Bizottság részéről a döntés a BKSZT projekt véghatáridejének módosításáról legkésőbb 2010. június elejéig nem születik meg, a COL3, COL4 projektelemek megvalósítása érdekében a BKISZ projektre elkészült RMT-t és támogatási kérelmet át kell dogozni, módosítani kell költségvetési saját forrás terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

587/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy a BKSZT négyéves üzemeltetési időszak szerződéses feltételeire vonatkozó, a Cséry-telepi komposztáló elmaradása miatt szükséges, a törvényes előfeltételek vizsgálatát, illetve a támogatási előírások szerinti jóváhagyás beszerzését követően a Kbt. 303. §-a alapján megkötendő szerződésmódosításnak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat, a BKSZT Kft. és az FCSM Zrt. között létrejövő megállapodások e társaságok legfőbb szerve általi jóváhagyását megelőzően átruházott hatáskörében eljárva hozza meg a szükséges részvényesi/tagi döntést. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a társaságok legfőbb szerveinek döntését követően a Fővárosi Önkormányzat részéről a BKSZT Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 1. sz. módosítását és a Szennyvíztisztítási Szolgáltatási Szerződést a Fővárosi Önkormányzat részéről aláírja.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

588/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az iszaplogisztikai eszközöknek az iszaphasznosító eljárásba való megfelelő beillesztése érdekében az üzembe helyezést engedélyező hatósággal, valamint a brüsszeli DG Regio-val és a magyar társszervekkel (KvVM FI és NFÜ) lefolytatott egyeztetések eredménye szerint, az általuk elfogadott módon az üzemeltetési időszak iszaphasznosításának kialakításáról - egy „2+7” éves szerződéses megoldás útján gondoskodjon. A „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás alkalmazására irányuló egyeztetések eredményessége érdekében kinyilvánítja, hogy - az iszaplogisztikai eszközbeszerzés ügye eldöntésének kimenetelére is figyelemmel - nyílt közbeszerzési eljárásban kettő évre megkötendő, iszaphasznosítási szerződés lejáratát követő további hét évre nyílt közbeszerzési eljárással gondoskodik a BKSZT-n keletkező szennyvíziszap elszállításáról és ártalmatlanításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

589/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás forrásainak biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben a 588/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat szerinti „2+7” éves iszaphasznosítási megoldás alkalmazásra kerülhet - a nyílt közbeszerzési eljárások vállalkozókat illető díjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az éves fővárosi költségvetésében mindenkor megfelelően szerepelteti a szerződések lejártáig.

Határidő: a mindenkori költségvetési rendeletekben

Felelős: főpolgármester

590/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Az 1309/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a szennyvíziszap hasznosító nyílt közbeszerzési eljárás kiírásáig, de legkésőbb 2010. július 31-ig a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásai szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás keretében, a BKSZT négyévi üzemeltetésére fennálló szerződéses előírás szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás által szükségessé tett mértékű módosításáról.

Határidő: iszaphasznosító közbeszerzési eljárás kiírása

Felelős: dr. Demszky Gábor

591/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep próbaüzemeltetésének végéig - bármely okból - iszaphasznosító vállalkozással nem köthető meg a közbeszerzési szerződés, felhatalmazza a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden szükséges előkészítő intézkedést a Telep műszaki átadás-átvételéről kezdődően a BKSZT üzemeltetése során keletkező szennyvíziszap elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó ideiglenes iszaphasznosítási megoldás kialakítására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

592/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben közbeszerzési megoldással az üzemeltetési időszak kezdetére nem sikerül biztosítani a BKSZT-n keletkező szennyvíziszappal kapcsolatos iszaphasznosítási feladatok ellátását, úgy a Fővárosi Önkormányzat érdekeinek védelme érdekében felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg a FCSM Zrt. ezen feladattal történő megbízásának lehetőségét, folytassa le a szükséges egyeztetéseket, és az erről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

593/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a csatornaberuházások megvalósításához szükséges fejlesztési forrásigény és a megvalósuló beruházások működtetésének költségei vonatkozásában az előterjesztésben adott tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

594/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti - „0”-ra leírt eszközök után fizetendő díjelem törlése érdekében - a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 4. sz. módosítással egységes szerkezetben való aláírására. Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy az FCSM Zrt. részvényeseként egyetért a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM Zrt. közötti Bérleti és Üzemeltetési (Keret) Szerződés 4. sz. módosításával, és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat - FCSM Zrt. ezen módosítást tárgyaló közgyűlésén - eljáró részvényesi képviselőjét, hogy „igen” szavazatával támogassa annak elfogadását.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 13. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat IV. számú módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

595/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2008-2012. évi útfelújításokra vonatkozó programját 19 932 M Ft összes költséggel, az „1. számú mellékletben szereplő kiegészített IV. sz. engedélyokirat módosítás telepítés helye szerinti” útszakaszok listájával.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

596/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat „Útfelújítások 2008-2010. között” tárgyú engedélyokiratának IV. számú módosítását az előterjesztő által kiegészített 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

597/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. melléklet „Engedélyokirat IV. számú módosítása” 172,. sorszámon felvételre kerül a XIV. kerület Thököly út (Hungária krt.-Mexikói út közötti szakasz, valamint a Bosnyák téri csomópont) felújítása. A megvalósítás éveként 2011 megjelöléssel.

A megvalósítás költsége a 2010. évi útfelújítások vállalkozásba adását követően az esetleges „maradvány összeg” terhére legyen biztosított (mérnök ár - tényleges vállalkozó ár közötti különbség). Amennyiben „maradvány összeg” nem képződik, úgy a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében szükséges biztosítani a fedezetet.

A napirend 14. pontja: A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítási koncepciója.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

598/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Parking Kft. kedvezményezetti státuszba helyezésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kedvezményezetti címről lemondó nyilatkozatot írja alá a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

599/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a támogatási szerződés megkötéséig biztosítja a Parking Kft. számára a feladat megvalósításához szükséges forrást a 855/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatában tervbe vett „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész” feladat keretéből 160 000 E Ft-ot célhoz kötötten tőkeemelés útján, utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosít. 260 000 E Ft tagi kölcsönt nyújt a megfelelő számlák fizetési kötelezettségeinek felmerülésekor Áfa-kölcsönként, kölcsönszerződés alapján.

600/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész” feladat előirányzatát 420 000 E Ft-tal, a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 160 000 E Ft-tal; továbbá tervbe veszi az új „91. Parking Kft. Áfa kölcsön céltartalék”-át 260 000 E Ft-tal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

601/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer fejlesztése” című projekten belüli nem elszámolható költségek biztosítására 28 645 E Ft-ot biztosít, ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” feladat előirányzatát 28 645 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

602/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 28 645 E Ft összegnek a Parking Kft. számlájára történő utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

603/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A 28 645 E Ft törzstőke emeléshez módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

604/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Városüzemeltetési és Környezet-gazdálkodási, és Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét és jóváhagyja a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

605/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy szándékában áll a Parking Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási Keretszerződést módosítani a megvalósuló létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést megfelelő időben terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: főpolgármester

606/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az üzemeltetési költségekhez kapcsolódó kompenzációs költségek megalapozottabb számítását a kötelezettségvállalásról szóló végleges döntések meghozatala céljából a támogatási szerződés megkötését megelőzően terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatási szerződés megkötéséig

Felelős: főpolgármester

A napirend 15. pontja: Javaslat a kőszínházak finanszírozási rendjének módosítására a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

607/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó napirendi pontként tárgyalja meg a „Rendeletmódosítás önkormányzati biztos beszerzésével kapcsolatosan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

608/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetési Projekt kivitelezése során a munkálatokat Budapest azon területein kezdi meg, ahol a csatornahálózat kiépítettségében a legnagyobb lemaradás mutatkozik, elsősorban a XVII. és a XVIII. kerületben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Budapest XVII. kerület, Pesti úti útfelújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-csatorna beruházás finanszírozási támogatása.

Előadók: Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Gy. Németh Erzsébet, Riz Levente

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

609/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Pesti úti útfelújítás és buszsáv kiépítésével műszakilag szorosan összefüggő csapadékvíz-csatorna kiépítését. A beruházói teendőket Rákosmente Önkormányzata látja el, melyhez a Fővárosi Önkormányzat pénzeszköz átadással 85 354 E Ft-ot biztosít.

610/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A szükséges fedezetet az általános tartalékból biztosítja azzal, hogy a „7311 Út-, Hídfenntartás” címen belül az „Útfelújítás 2007” feladat lezárásakor jelentkező maradványból év közben visszapótlásra kerül.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 85 354 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Pesti úti csapadékvíz-elvezető csatorna” feladatot.

611/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, valamint intézkedjen a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás elkészítéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet első módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ beérkezett vezetői pályázatainak megfeleltetésére, az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

612/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására, az 1994/2009 (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal kiírt pályázati kiírás szempontjából megfelelőnek, érvényesnek ítél 7 db, a jelen előterjesztés mellékletében található magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázatot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

613/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy dr. Jobban József pályázata nem felel meg a kiírási feltételeknek, így érvénytelen. Felkéri a pályáztatót, hogy a döntésről a pályázati felhívásnak nem megfelelő pályázót írásban értesítse, és a pályázati anyagot részére küldje vissza.

Határidő: döntést követő egy héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

614/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (1088 Budapest, Szentkirályi u. 7.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

615/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 614/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan a jóváhagyásról szóló értesítés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő egy héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

616/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a 11/2010. (III. 11.) sz. rendelet alapján a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására a Budapesti Történeti Múzeum új állandó város- és palotatörténeti kiállítása II. ütemének megvalósítása érdekében 46 700 E Ft összegben, és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. sz. mellékletben csatolt pályázati űrlap és a pályázati dokumentáció aláírására.

Határidő: 2010. április 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

617/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához szükséges önrészt a 2010. évi költségvetésben a „9168 Múzeumi pályázat önrésze” céltartalékon 5200 E Ft összegben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

618/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A múzeumi pályázat önrésze biztosítása érdekében az „5510 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát 5 200 E Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg megemeli a „9168 Múzeumi pályázat önrésze” cím felhalmozási tartalék előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

619/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

620/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően közzétett pozitív pályázati eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az intézmény számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

621/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

622/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2010. évi közszolgáltatási szerződés módosítását a módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kötelezettséget vállal a 2009. évi szabad pénzmaradvány terhére a „7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” címen 31 249 E Ft többlet (dologi kiadások) biztosítására. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a 2009. évi pénzmaradvány-elszámolással egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a 2009. évi pénzmaradvány elszámolását tárgyaló Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 21. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére a Bibó István Közéleti Társasággal.

Előadó: Egerfai József

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

623/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti a módosított 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a közszolgáltatási szerződést a Bibó István Közéleti Társasággal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2010. évi végrehajtásának fedezetére 1 200 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „83.. Bibó István Közéleti Társaság” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 22. pontja: Javaslat a BFL TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

624/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul Budapest Főváros Levéltára TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázatán történő részvételhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz tartozó fenntartói nyilatkozat kiadására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására.

Előadók: Formanek Gyula, Wertán Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

625/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy külső szakértői vizsgálatot rendel el az EDOK iktató és dokumentumkezelő rendszer átvilágítására, beleértve az ár/értékarány vizsgálatát, a pályázati kiírás feltételeinek megfelelőségét, a működés hatékonyságát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

626/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

A külső szakértői vizsgálat mellett az Állami Számvevőszék figyelmébe ajánlja ezt a témát azzal, hogy amennyiben szükségesnek tartja, folytasson ebben a témában vizsgálatot.

627/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen kimutatást 5 évre visszamenőleg a FreeSoft cégcsoportnak az Informatikai Ügyosztály által adott megrendelésekről és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2010. áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Rendeletmódosítás önkormányzati biztos beszerzésével kapcsolatosan.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

628/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a rendelettervezet 1. §-ával az alábbiak szerint ért egyet:

„1. § az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) Az önkormányzati biztos kirendeléséről - a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben - a főpolgármester jogosult dönteni ezt követően a kirendelt önkormányzati biztost a főpolgármester bízza meg.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

629/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. h.

a rendelettervezet 2. §-ával az alábbiak szerint ért egyet:

„2. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság” cím 18. pontja hatályát veszti.”

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosítással megalkotja 16/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. március 31-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére