A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. április 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

630/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „Döntés Bárczy István Díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

631/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat fegyelmi eljárás megindítására a PEB 6/2010. (II. 22.) sz. határozata alapján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

632/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - III. ütem” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

633/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

634/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg az „FSZKT módosítás elindítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

635/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2010. évi Zöldfelületi programra és kapcsolódó beruházásokra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

636/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. valamennyi üzletrészének a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülésére és az egyszemélyes gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

637/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés 3. sz. módosítására”, valamint a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” projekt célokmányának 6. sz. módosítására és az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” engedélyokiratának 4. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

638/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna u.-Ady út-Előd u.-Corvin út-Szabadkikötő út-által határolt területre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

639/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 78. pontként tárgyalja meg a „Javaslat támogatások utalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

640/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban személyi változásokra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

641/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézményvezetői kinevezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

642/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 27/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre” és 27/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség megtartására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

643/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézeteiben határozatlan időre kinevezett főigazgatók munkaszerződéseinek módosítására” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

644/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosítása” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

645/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest XI. ker., Újbuda, Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-ú terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út- Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv” című előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

646/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Enviroment SA. és az RWE Aqua GbmH között” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

647/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés” című előterjesztés levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

648/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban személyi változásokra.

2. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézményvezetői kinevezésére.

3. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.

4. Javaslat fegyelmi eljárás megindítására a PEB 6/2010. (II. 22.) sz. határozata alapján.

5. Javaslat a 2010/2011. tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó előzetes létszámcsökkentési döntésre, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

6. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okirataival kapcsolatos döntésekre.

7. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” c. 0011/2005-1/ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének 3. számú módosítására.

8. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” c. KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének módosítására.

9. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására.

10. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására.

11. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. valamennyi üzletrészének a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülésére és az egyszemélyes gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására.

12. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt támogatási szerződésének megkötésére.

13. Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII., Pesti út 2., III., Bécsi út, X., Fehér út, XI., Bogdánfy u. pályázatok (KMOP-2009-2.1.2) támogatási szerződéseinek megkötése.

14. Javaslat a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés beruházási okiratának jóváhagyására.

15. Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére a Bibó István Közéleti Társasággal.

16. Javaslat az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat és az 1619/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat egyes pontjainak visszavonására.

17. Javaslat az Erzsébet téri Kulturális Központtal és Parkkal (Gödör) kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

18. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásáról.

Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyására. (Melléklet: A Fővárosi Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatása.)

19. Javaslat a 2010. évi Zöldfelületi programra és kapcsolódó beruházásokra.

20. Az FKF. Zrt.-vel kötendő 2010. évi köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási szerződés.

21. Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1 „a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” pályázat benyújtására.

22. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - III. ütem.

23. Javaslat a BETISZK és ÉPTISZK Nonprofit Kft.-k alapító okiratainak módosítására.

24. Javaslat a KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez kapcsolódó pályázati dokumentációk elkészítésére.

25. Pénzeszközátadás-átvételi megállapodás XVII. Rákosmente Önkormányzatával a Pesti úti csapadékvíz-csatorna beruházásának finanszírozási támogatására.

26. Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés 3. sz. módosítására, valamint a „Budapest komplex integrált szennyvíz-csatornázása” projekt célokmányának 6. sz. módosítására és az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” engedélyokiratának 4. sz. módosítására.

27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosítása.

29. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Kelenföld-Tárnok vasútvonal területére vonatkozóan.

30. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XXII. kerület, Anna utca, Katona utca, Pék utca melletti egyes területekre vonatkozóan.

31. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozóan.

32. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos kerületi kezdeményezések rendezésére.

33. FSZKT módosítás elindítása.

34. Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola intézmény szakiskolájának megszüntetésére.

35/a. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre.

35/b. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség megtartására.

36. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

37. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

38. Javaslat önkormányzati biztos kijelölésének eljárási rendjére.

39. Javaslat a Budapest Szíve Projekt Irányító Bizottság új tagok és új felügyelőbizottsági tag megválasztására.

40. Javaslat az Európai Unió URBACT II program ROMA-NET című projektjének második szakaszára vonatkozó végleges pályázat benyújtására.

41. Javaslat az Európai Régiók és városok csúcstalálkozójának 2011-es budapesti megrendezésére.

42. FCSM Zrt.-vel 2001. IX. 7-én kötött bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés, valamint a 2006. I. 24-én kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosítása.

43. Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Enviroment SA. és az RWE Aqua GbmH között.

44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézeteiben határozatlan időre kinevezett főigazgatók munkaszerződéseinek módosítására.

45. A Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kapcsolatos egyes kérdések.

46. Javaslat a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált pályázatának benyújtására.

47. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

48. Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház rekonstrukció” című KMOP-4.3.1/A-2008-0001 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének módosítására.

49. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú, a „Budapest XXI. csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítása.

50. Pályázat tűzoltó technikai eszközök fejlesztésére, felújítására és beszerzésére.

51. Összefoglaló jelentés a 2009. évi ellenőrzésekről.

52. Az egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatai.

53. Budapest III. kerület, Flórián tér 6-9. és X. kerület, Kozma u. 7/3. szám alatti ingatlanok.

54. A FŐGÁZ Zrt. 2010. április 20-ai éves rendes közgyűlésének felfüggesztett napirendi pontjai.

55. Javaslat XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának KMOP-2009-5.1.1/C pályázatához tulajdonosi nyilatkozat megadására.

56. Behajthatatlan követelések leírása.

57. Pénzeszközátadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés 2010. évi tőkepótló támogatására.

58. Javaslat a XIX-XX. kerület, Nagykőrösi út menti lakóterület zaj elleni védelme c. engedélyokirat módosítására.

59. Az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés.

60. A BTI Zrt.-vel kötendő 2010. évi közszolgáltatási szerződés.

61. Javaslat a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskolában keletkezett behajthatatlan fizetési követelésről való lemondásra.

62. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról.

63. Javaslat a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelyének pályázati felhívásaira.

64. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2009. évi prémiuma kifizetésére.

65. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.

66. Javaslat a Budapesti Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

67. BUVÁTI Rt. „f. a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés elengedése.

68. Erzsébet híd-Batthyány tér közötti átfogó városképi rendezés.

69. Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában.

70. Lendvai Lajos fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

71. Határidő-módosítás kérése a Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos petíciójának vizsgálatával kapcsolatban.

72. Javaslat a XXII. kerületi Landler utca Szent Flórián utcára történő megváltoztatására.

73. Javaslat támogatások utalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

74. Javaslat átutalás kezdeményezésre az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből pályázat során támogatott alapítványok, társadalmi szervezetek részére.

75. Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2009. évi tevékenységéről, és a 2010. január 1-31. közötti vagyonnyilatkozatok megtételéről.

76/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat gazdasági társaságok felügyelőbizottságaiban személyi változásokra.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

649/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- A Társaság Felügyelőbizottságából 2010. április 29-ei hatállyal visszahívja Bojár Iván Andrást.

- A Társaság Felügyelőbizottságába megválasztja 2010. április 29-től 2011. május 31-ig terjedő időtartamra Baittrok Borbálát, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

650/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

- A Társaság Felügyelőbizottságából 2010. április 29-ei hatállyal visszahívja Bojár Iván Andrást.

- A Társaság Felügyelőbizottságába megválasztja 2010. április 29-től 2011. május 31-ig terjedő időtartamra Iván Jánost, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézményvezetői kinevezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

651/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

megbízza Kathy-Horváth Lajost, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (1088 Budapest, Szentkirályi u. 7.) magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kathy-Horváth Lajos fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

652/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kathy-Horváth Lajos illetményét a Kjt. 61. §, 64. és 70. §-ában foglaltak szerint a „H” fizetési osztály, 7-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel egyrészt a Kjt. 66. §-a (8) bekezdésében, másrészt a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a 19. §-ában foglaltakra, az alábbiak szerint állapítja meg.

Kjt. szerinti garantált illetmény: 173 000 Ft

Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 167 000 Ft

illetmény összesen: 340 000 Ft

Illetménypótlékok:

Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. §-a alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft

Mindösszesen: 400 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

653/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 651-652/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 4. pontja: Javaslat fegyelmi eljárás megindítására a PEB 6/2010. (II. 22.) sz. határozata alapján.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

655/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja nem áll fenn, ezért Deli Albert igazgató ellen nem indít fegyelmi eljárást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

656/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Deli Albert igazgató ellen elrendeli a fegyelmi eljárás megindítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

657/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A fegyelmi vizsgálat lefolytatására Germánné dr. Vastag Györgyi képviselő asszonyt jelöli ki vizsgálóbiztosnak, egyben felkéri a főpolgármestert a vonatkozó megbízási okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

658/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse Deli Albertet a fegyelmi eljárás megindításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2010/2011. tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó előzetes létszámcsökkentési döntésre, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

659/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 112 fő (álláshely) csökkenést (12 fő növekedést, és 124 fő csökkenést) követően 2010. május 1-jétől 12 127 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 39 fő (álláshely) - állapítja meg az 1. számú melléklet 12. oszlopa szerinti részletezésben, egyidejűleg az 1860/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

660/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 6 fő (álláshely) csökkenést követően 2010. július 1-jétől 12 121 főben (álláshely) - ebből prémiuméves 39 fő - állapítja meg az 1. számú mellékletének 14. oszlopa szerinti részletezésben, egyidejűleg az 1861/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

661/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 86 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre - 2010. június 1-je és 2010. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel -, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására - valamennyi intézménytől egységesen - a felmentési idők leteltét követően, 2011. május 1-jével kerül sor az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő szakmai álláshelyek száma
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépisk. és Gimn. 4
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Főv. Gyak. Szakközépisk. 8
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és Koll. 1
3319 Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakk. Isk. és Gimn. 1
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépisk., Szakisk. és Gimn. 5
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakk. Isk. és Gimn. 9
3326 Széchenyi István Gimnázium 2
3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépisk. 2
3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisk. 3
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 4
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépisk. 4
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 3
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépisk. 5
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakisk. és Koll. 7
3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk. 1
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépisk. és Szakisk. 7
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképz. Isk. 3
3571 Arany János Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 6
3573 Csonka János Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 2
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk. 4
3577 Szabómester Szakk. Isk. 3
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 2
Összesen: 86

662/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentéssel - jelen előterjesztés 661/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozata alapján (a 86 álláshelyre vonatkozóan) felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

663/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása miatti létszámcsökkentésről - jelen előterjesztés 661/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozata alapján (a 86 álláshelyre vonatkozóan) felmentésre kerülő munkavállalók esetében - az intézményei létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszony megszüntetésekre ezt követően kerül majd sor.

664/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 86 fő (álláshely) csökkenést követően 2011. május 1-jétől 12 035 főben (álláshelyben) állapítja meg az 1. számú melléklet 16. oszlopa szerinti részletezésben.

665/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség, akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat módosításokat a 2010/2011. tanévi feladatváltozásról szóló előterjesztésben 2010 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. októberi ülése

Felelős: főpolgármester

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

666/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna u.-Ady Endre út-Előd u.-Corvin út-Szabadkikötő út- által határolt területre)” című előterjesztést.

A napirend 6. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okirataival kapcsolatos döntésekre.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

667/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja az Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát a 2.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

668/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) alapító okiratát a 2.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

669/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát a 2.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

670/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát a 2.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

671/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 2.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

672/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 2.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

673/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát a 2.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

674/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát a 2.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

675/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) alapító okiratát a 2.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

676/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát a 2.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

677/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 2.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

678/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát a 2.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

679/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát a 2.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

680/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) alapító okiratát a 2.14. számú melléklet szerinti tartalommal.

681/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát a 2.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

682/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát a 2.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

683/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 2.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

684/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 2.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

685/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 2.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

686/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 2.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

687/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 2.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

688/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát a 2.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

689/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 2.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

690/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 2.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

691/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát a 2.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

692/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 2.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

693/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát a 2.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

694/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 2.28. számú melléklet szerinti tartalommal.

695/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 2.29. számú melléklet szerinti tartalommal.

696/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 2.30. számú melléklet szerinti tartalommal.

697/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát a 2.31. számú melléklet szerinti tartalommal.

698/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát a 2.32. számú melléklet szerinti tartalommal.

699/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló

Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 2.33. számú melléklet szerinti tartalommal.

700/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát a 2.34. számú melléklet szerinti tartalommal.

701/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 2.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

702/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 2.36. számú melléklet szerinti tartalommal.

703/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 2.37. számú melléklet szerinti tartalommal.

704/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 2.38. számú melléklet szerinti tartalommal.

705/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A) alapító okiratát a 2.39. számú melléklet szerinti tartalommal.

706/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 2.40. számú melléklet szerinti tartalommal.

707/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát a 2.41. számú melléklet szerinti tartalommal.

708/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 2.42. számú melléklet szerinti tartalommal.

709/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 2.43. számú melléklet szerinti tartalommal.

710/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 2.44. számú melléklet szerinti tartalommal.

711/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát a 2.45. számú melléklet szerinti tartalommal.

712/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 2.46. számú melléklet szerinti tartalommal.

713/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát a 2.47. számú melléklet szerinti tartalommal.

714/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát a 2.48. számú melléklet szerinti tartalommal.

715/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 2.49. számú melléklet szerinti tartalommal.

716/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 2.50. számú melléklet szerinti tartalommal.

717/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 2.51. számú melléklet szerinti tartalommal.

718/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát a 2.52. számú melléklet szerinti tartalommal.

719/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 2.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

720/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 2.54. számú melléklet szerinti tartalommal.

721/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát a 2.55. számú melléklet szerinti tartalommal.

722/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 2.56. számú melléklet szerinti tartalommal.

723/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 2.57. számú melléklet szerinti tartalommal.

724/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát a 2.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

725/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 2.59. számú melléklet szerinti tartalommal.

726/2010.(IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát a 2.60. számú melléklet szerinti tartalommal.

727/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát a 2.61. számú melléklet szerinti tartalommal.

728/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 2.62. számú melléklet szerinti tartalommal.

729/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 2.63. számú melléklet szerinti tartalommal.

730/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 2.64. számú melléklet szerinti tartalommal.

731/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 2.65. számú melléklet szerinti tartalommal.

732/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 2.66. számú melléklet szerinti tartalommal.

733/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát a 2.67. számú melléklet szerinti tartalommal.

734/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát a 2.68. számú melléklet szerinti tartalommal.

735/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.) alapító okiratát a 2.69. számú melléklet szerinti tartalommal.

736/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2.1-2.69. mellékletekben található alapítóokirat-módosítások aláírására és a 3.1-3.69. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

737/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1839/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi integrált szakképző központ 2010. július 1-jétől az alábbi intézményekkel és szakmacsoportokban működik:

Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az építészet szakmacsoportban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá az út-, híd- és vasútépítő és fenntartó szakmák vonatkozásában a közlekedés szakmacsoportban a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Ennek megfelelően módosítja az érintett intézmények alapító okiratait.

Határidő: 2010. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

738/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1845/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozata a következőképpen módosul:

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata által 2008. július 1-jével létrehozott térségi integrált szakképző központ 2010. július 1-jétől az alábbi intézményekkel és szakmacsoportokban működik:

A Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Békésy György Szakközépiskola, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az ügyvitel szakmacsoportban, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Békésy György Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Ennek megfelelően módosítja az érintett intézmények alapító okiratait.

Határidő: 2010. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

739/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítására, a megvalósításhoz a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 62,0 M Ft-tal csökkenti, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás” feladatot.

740/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság átruházott azon jogkörét, hogy az engedélyokiratot jóváhagyja, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság azon jogkörét, hogy az engedélyokirat jóváhagyásá-ra vonatkozó döntéssel egyetértsen.

Jóváhagyja az „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a jóváhagyott engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

741/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

2010. évre a felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosítja a 3119 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Intézménye és Diákotthona intézményt.

A napirend 7. pontja: Javaslat a 3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/2005-1/ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

742/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a végrehajtási szerződéssel és az engedélyokirattal való összhang megteremtése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint szerepelteti költségvetésében a feladatot:

Csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem feladat előirányzatát 68,8 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül EGT Finanszírozási Mechanizmus - Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz védelme előirányzatot 2,1 M Ft-tal, továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 66,7 M Ft-tal. (A feladat 2010. évi üteme 1389,3 M Ft (ebből EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás 718,2 M Ft, saját forrás 671,1 M Ft), 2011. évi üteme 183,7 M Ft (ebből EGT Finanszírozási Mechanizmus által biztosított forrás 76,3 M Ft, saját forrás 107,4 M Ft).

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

743/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” című beruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

744/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” c. 0011/2005-1/ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes-rekonstrukciója)” c. KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

745/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes-rekonstrukciója” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

746/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés” és az uniós támogatás összegét tartalmazó „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladatokat összevontan, egy beruházásban „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” néven kívánja megvalósítani.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

747/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés” 9. számú melléklet szerinti 005691 azonosító számú, 135,0 M Ft összköltségű engedélyokiratot lezárja és annak tartalmát a továbbiakban a feladathoz kapcsolódó új, 005964. sz. engedélyokiratban szerepelteti.

A 2009. december 31-ig felhasznált összeg összesen 134,5 M Ft, ebből 2008. december 31-ig felhasznált összeg 19,3 M Ft, a 2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig felhasznált összeg: 115,2 M Ft, maradvány 0,5 M Ft.

A pályázati előkészítési feladat 0,5 M Ft maradványát a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat megvalósítására kívánja fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

748/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Városligeti Műjégpálya rekonstrukció feladat előkészítésének és kivitelezésének egy okiratban való szerepeltetése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés” feladat előirányzatát 0,5 M Ft-tal továbbá a feladatot leállítja, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 4834,2 M Ft-ra módosul, a 2009. XII. 31-ig tényleges kifizetés 135,7 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

749/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat támogatási szerződése, az engedélyokirat, illetve a költségvetési rendelet egyezősége érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül „Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzatát 572,2 M Ft-tal, (ebből KMOP 296,2 M Ft, saját forrás 276,0 M Ft), továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP-Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció előirányzatot 296,2 M Ft-tal, továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 276,0 M Ft-tal.

(A feladat 2010. évi üteme 4126,3 M Ft (ebből KMOP 2788,0 M Ft, saját forrás 1338,3 M Ft) 2011. évi üteme 572,2 M Ft (ebből KMOP 296,2 M Ft, saját forrás 276,0 M Ft) a feladat összköltsége változatlanul 4834,2 M Ft, a 2009. XII. 31-ig tényleges kifizetés 135,7 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

750/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Városliget Kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció című engedélyokirat 1. számú módosítását a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

751/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírt pályázatra beérkezett két pályázat közül Lippai László pályázatát nem fogadja el, mert a pályázati kiírásban előírt üzleti tervet nem csatolta, és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése alapján a pályázatok értékelésére felállított szakmai bizottság sem támogatta.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

752/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízza Mácsai Pált (sz.: Budapest, 1961. március 31., a. n.: Gáspár Katalin, lakóhelye: 1026 Budapest, Ervin u. 3.) 2010. július 1. napjától 2015. január 31-ig terjedő időtartamra.

Személyi alapbérét bruttó 520 000 Ft/hó, prémiumát az éves személyi alapbére 100%-ában állapítja meg. Jóváhagyja és megköti Mácsai Pál ügyvezető munkaszerződését a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a munkaszerződés aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

753/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - módosítja az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

754/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízza Méhes Lászlót (sz.: Enying, 1961. január 26. a. n.: Puskás Éva, lakóhelye: 2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 13.) 2010. július 1. napjától 2015. január 31-ig terjedő időtartamra.

Személyi alapbérét bruttó 520 000 Ft/hó, prémiumát az éves személyi alapbére 100%-ában állapítja meg. Jóváhagyja és megköti Méhes László ügyvezető munkaszerződését a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a munkaszerződés aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

755/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - módosítja a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát - az ügyvezető megbízása átvezetése céljából - a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. valamennyi üzletrészének Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülésére és az egyszemélyes gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

756/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságára a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában átruházott hatáskörét eseti jelleggel visszavonva névértéken (1 470 000 Ft vételárért) megvásárolja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Sas József tagjának 49%-os üzletrészét, ennek megfelelően jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező „Üzletrész adásvételi szerződés” megnevezésű szerződést, s egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba-lépését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

757/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. Sas József tagja üzletrészének megvásárlásához szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 470 000 Ft-tal, s egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8427 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlása” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

758/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva - figyelemmel arra, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. valamennyi üzletrészét megvásárolta - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 166-167. §-ai alapján a Társaság társasági szerződését alapító okiratra módosítja a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és egyben elfogadja és jóváhagyja az egyszemélyes Kft. alapító okiratát, melynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: a szerződéskötést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

759/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 1901/2009. (X. 29.) sz. határozatára, miszerint „Kedvező támogatási döntés esetén meg kívánja valósítani a „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projektet”, illetve a Közreműködő Szervezet támogató levelére, európai uniós társfinanszírozással meg kívánja valósítani a feladatot, és az ehhez szükséges forrást biztosítja.

760/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 6192. azonosítószámú „XVII. Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése” megnevezésű 2. sz. melléklet szerinti 2,2 M Ft összköltségű engedélyokiratot lezárja, és tartalmát a továbbiakban az új, 006363. azonosítószámú célokmányban szerepelteti annak érdekében, hogy a XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása feladat előkészítéséhez és kivitelezéséhez szükséges források összevontan, egy okiratban szerepeljenek. A 2009. december 31-ig felhasznált összeg összesen 1,4 M Ft, maradvány 0,8 M Ft, melyet továbbra is a feladat előkészítésére kíván fordítani.

761/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A feladathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 0,5 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül azonos összeggel a „XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat előirányzatát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat megvalósítása érdekében a hétéves fejlesztési tervben céltartalékon tervbe veszi a „XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása” feladat 2011. évi ütemét 231,5 M Ft-tal (ebből EU támogatás 175,7 M Ft, saját forrás 55,8 M Ft). A feladat teljes költsége: 234,2 M Ft, ebből 2009. december 31-ig tényleges felhasználás 1,4 M Ft.

762/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

763/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a projekt helyszínén létesítendő csapadékcsatorna a XVII. kerületi Önkormányzat beruházásában nem készül el időben, illetve amennyiben a jogerős építési engedély nem áll rendelkezésre határidőig, az a megítélt támogatás elvesztését vonja maga után.

764/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 49. § (9) bek. alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja „A Pesti úton buszsáv kialakítása” c. beruházási feladat célokmányát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII., Pesti út 2., III., Bécsi út, X., Fehér út, XI., Bogdánfy u. pályázatok (KMOP-2009-2.1.2) támogatási szerződéseinek megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

765/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a) az 1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatával 65,5 M Ft önkormányzati saját forrást biztosított a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út II. szakasz” feladat megvalósításához. Mivel a projekt megvalósításához 5,1 M Ft-tal kevesebb önkormányzati saját forrás szükséges, a feladatra mindösszesen 60,4 M Ft önkormányzati saját forrást biztosít.

b) Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között)” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 2/a. és 2/b. számú melléklete szerinti együttműködési szerződéseket a XVII. kerületi Önkormányzattal és a Rákos Mezeje Zrt.-vel és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

766/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a) Az 1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatával biztosított 23,4 M Ft önkormányzati saját forráson felül a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” feladat megvalósításához szükséges további 13,7 M Ft többletforrást biztosítja (összesen 37,1 M Ft önkormányzati saját forrás).

b) Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az - előterjesztő által módosított - 1/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei, valamint a 4/b. számú mellékletben szereplő nyilatkozat aláírására.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 2/c. és 2/d. számú melléklete szerinti együttműködési szerződéseket a III. kerületi Önkormányzattal és a Görzenál Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

767/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a) Az 1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatával biztosított 27,7 M Ft önkormányzati saját forráson felül a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út” feladat megvalósításához szükséges további 26,2 M Ft többletforrást biztosítja (összesen 53,9 M Ft önkormányzati saját forrás).

b) Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejleszté-si és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1/c. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 2/e. számú melléklete szerinti együttműködési szerződést a X. kerületi Önkormányzattal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

768/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a) Az 1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatával biztosított 40,3 M Ft önkormányzati saját forráson felül a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy u.” feladat megvalósításához szükséges további 0,9 M Ft többletforrást biztosítja (összesen 41,2 M Ft önkormányzati saját forrás).

b) Az előterjesztésben foglaltak figyelembevételével jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy u.” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést - az előterjesztő által módosított - 1/d. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 2/f. számú melléklete szerinti együttműködési szerződést a XI. kerületi Önkormányzattal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

769/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között), III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal, X., Fehér út és XI., Bogdánfy u.” c. projektek megvalósítása érdekében az ehhez szükséges 35,7 M Ft többletköltséget a Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010. c. beruházás 2011-re tervezett előirányzatának terhére biztosítja.

770/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A költségvetés, a benyújtandó támogatási szerződések és az okiratok összhangjának megteremtése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a

- III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése feladat előirányzatát 0,5 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a

- XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz feladat előirányzatát 28,2 M Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 108,366 M Ft (ebből KMOP 85,309 M Ft, saját forrás 23,057 M Ft) összköltsége 145,699 M Ft-ra módosul;

- Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal feladat előirányzatát 8,1 M Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 61,812 M Ft (ebből KMOP 39,525 M Ft, saját forrás 22,287 M Ft) összköltsége 76,649 M Ft-ra módosul;

- XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv feladat előirányzatát 25,1 M Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 83,223 M Ft (ebből KMOP 57,191 M Ft, saját forrás 26,032 M Ft) összköltsége 98,373 M Ft-ra módosul;

- X. ker., Fehér út menti kerékpárút feladat előirányzatát 12,4 M Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 106,024 M Ft (ebből KMOP 67,394 M Ft, saját forrás 38,63 M Ft) összköltsége 121,257 M Ft-ra módosul,

továbbá címen belül megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 74,3 M Ft-tal és 7 éves fejlesztési tervében csökkenti a céltartalékon lévő Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010 feladat 2011. évi ütemét 35,706 M Ft-tal. Ezzel a feladat összköltsége 364,294 M Ft-ra módosul.

771/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII., Pesti út” illetve a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - III., Bécsi út” c. projektek Közreműködő Szervezetnek jelzett műszaki tartalom-módosításokat tartalmazó végleges megvalósulási tervének benyújtásával kezdeményezze a megkötött támogatási szerződések módosítását, hogy annak jóváhagyásáról a Közreműködő Szervezet a kiadott állásfoglalásának megfelelően intézkedjen.

Határidő: a megvalósulási tervek elkészültét követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

772/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 338/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozatnak az előterjesztés 4/d. számú mellékletében szereplő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti együttműködési szerződést a TESCO Globál Áruházak Zrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

773/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 49. § (9) alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és

a) Jóváhagyja a XVII., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz c. beruházási feladat engedélyokiratát az 5/a. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására;

b) Jóváhagyja a III., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal c. beruházási feladat engedélyokiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására;

c) Jóváhagyja a X., Fehér út menti kerékpárút c. beruházási feladat engedélyokiratát az 5/c. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására;

d) Jóváhagyja a XI., Bogdánfy úti kerékpársáv c. beruházási feladat engedélyokiratát az 5/d. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés beruházási okiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

774/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a támogatói okirat, az engedélyokirat és a költségvetési rendelet összhangjának biztosítása érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül a „KMOP-Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakiskola akadálymentesítéséhez támogatás” előirányzatot 30,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése” feladat előirányzatát 30,0 M Ft-tal (ebből 30 M Ft KMOP támogatás), továbbá törli a feladat 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége változatlanul 35,0 M Ft.

775/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése alapján az engedélyokirat elfogadására az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonva úgy dönt, hogy jóváhagyja a KMOP-4.5.3 projektre a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítésére a 005439. azonosítószámú beruházási engedélyokiratot a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. május 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés kötésére a Bibó István Közéleti Társasággal.

Előadó: Egerfai József

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

776/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a közszolgáltatási szerződést a Bibó István Közéleti Társasággal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

777/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2010. évi végrehajtásának fedezetére 1 200 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „83.. Bibó István Közéleti Társaság” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

A napirend 16. pontja: Javaslat az 1616/2008. (X. 30.) és az 1619/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatok egyes pontjainak visszavonására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

778/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat 11. francia bekezdésének következő első részét: „(A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti 2009. január 1-jei hatállyal az) Oltalom Karitatív Egyesülettel a 22. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

779/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1619/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat 6. francia bekezdésének következő első részét: „(A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal az) Oltalom Karitatív Egyesülettel a 29. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést (...)”.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

780/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel az Oltalom Karitatív Egyesületet érintően a feladat ellátása érdekében a 2009. évre le nem utalt támogatások átutalásáról - a szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv-ben foglalt nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítését követően - gondoskodjon az alábbiak szerint:

„8317 Oltalom Karitatív Egyesület” címen 2009. évi pénzmaradványa terhére 26 724 E Ft és a

„8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhely támogatása)” cím 2009. évi pénzmaradványa terhére 17 955 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az Erzsébet téri Kulturális Központtal és Parkkal (Gödör) kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

781/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 61. §-ában átruházott hatáskörét, és

- nem járul hozzá ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) üzemeltetésére a befejezetlen beruházás befejezését, folytatását is magában foglaló közbeszerzési eljárást írjon ki;

- egyetért azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium kizárólag az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) üzemeltetésére írjon ki közbeszerzési eljárást azzal, hogy az eljárás lebonyolítására, a szerződés megkötésére és teljesítésére a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett módon kerülhet sor, valamint, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével kizárólag határozatlan időtartamú szerződés köthető.

Határidő: 2010. április 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

782/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) átvételére vonatkozóan a Magyar Államnál azzal, hogy az átvételre a közösen meghatározott és egyeztetett időpontban, valamint feltételekkel kerüljön sor.

Határidő: 2010. május 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

783/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja, hogy az Erzsébet téri Kulturális Központ és Park (Gödör) szerepének, funkciójának meghatározása érdekében ötletpályázat kerüljön kiírásra, melynek előkészítésében és lebonyolításában való közreműködésre felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Kulturális Bizottság elnökét.

Határidő: a 2009. évi pénzmaradvány elszámolásáról szóló közgyűlési kiírásáról szóló döntés meghozatalát követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

784/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéseiről tájékoztassa az Oktatási és Kulturális Minisztériumot.

Határidő: 2010. május 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

785/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és most tárgyalja meg a „Javaslat a 2010. évi Triatlon Világbajnokság közterület-foglalási engedélye tárgyában” című előterjesztést.

A napirend 18. pontja: Javaslat a 2010. évi Triatlon Világbajnokság közterület-foglalási engedélye tárgyában.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

786/2010.(IV.29.) Főv. Kgy h.

úgy dönt, hogy délutánra elnapolja a „Javaslat a 2010. évi Triatlon Világbajnokság közterület-foglalási engedélye tárgyában” című előterjesztést.

A napirend 19. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése alakulásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

787/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi vagyonkimutatását.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 18/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

788/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2. számú melléklet 1-4. számú táblázatai szerint elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolóját.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2009. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

789/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

az alábbi intézmények 2009. évi előirányzata terhére engedélyezi a felsorolt társadalmi szervezetek, alapítványok támogatását a megjelölt összegekkel:

Intézmény Megnevezése Összeg
(E Ft)
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom u. Magyar Szociális Szervezők Egyesülete 20
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. 1 863
5601 Budapest Főváros Levéltára Magyar Közt. és Közalk. Szakszerv. Főpolg. Hiv. Szakszervezete 150

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

790/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy - különös tekintettel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100/B. § (2) bekezdésében foglaltakra - vizsgálja felül a költségvetési intézmények 2009. évben és az azt megelőző években jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi felújítási és beruházási feladatainak 2009. december 31-ig tett, valamint a 2010. évben folyamatban lévő kötelezettségvállalásait, figyelemmel a teljesítésben mutatkozó elmaradásra.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

791/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálat eredményének megfelelően a tájékoztatót terjessze a Közgyűlés elé, és tegyen javaslatot a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű intézményi felújítási és beruházási feladatok törlésére és az előirányzatok visszavonására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

792/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei pénzmaradványát az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerinti összegeivel a 25. és 26. oszlopok finanszírozási korrekciói figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a 28/2009. (V. 25.) 2009. évi költségvetésről szóló Főv. Kgy. rendelet 7/A. § a) bekezdésében szabályozott, a működési kiadások egy részének 5%-os zárolásával kapcsolatos kötelezettségeknek az érintett intézmények részéről a 7. számú melléklet 8. oszlopa szerinti összegben pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségként (pénzmaradvány felhasználás) eleget kell tenni, egyben a 2010. évi költségvetési gazdálkodási lehetőségek bővítése érdekében eltekint a 7. számú melléklet 9. oszlopban feltüntetett negatív előjelű és a 8. számú melléklet utolsó oszlopában feltüntetett pozitív előjelű összegek befizetésétől.

A fentiek figyelembevételével megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 10. oszlopa

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik,

- a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát az 1. számú melléklet 12. oszlopa szerinti összegekkel, az 5. számú melléklet szerinti feladatokon kötelesek növelni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

793/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2009. évi normatív hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását a 3. számú melléklet,

- a 2009. évi normatív kötött felhasználású támogatások, és mutatószámok feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/b. számú melléklet,

- a 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/c. számú melléklet,

- a 2008. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolását a 3/a. számú melléklet szerint,

- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi keresetkiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolást a 3/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

794/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 2. számú melléklet 2. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

795/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

a) Bizottsági keretek céltartalékainál a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló módosított 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével biztosítja:

- a „9204 Oktatási és ifjúsági célú keret céltartalék” címnél 30 000 E Ft előirányzatot, mely összeg az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 42/2010. (III. 10.) számú határozata alapján a „Tanórán kívüli sportfoglalkozások” támogatására vonatkozó 2010. március 10-én kelt pályázati felhívás fedezete;

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

796/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

a) Bizottsági keretek céltartalékainál a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló módosított 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével biztosítja:

- a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” címnél 120 000 E Ft előirányzatot, mely összeg a Gazdasági Bizottság 690/2009. (XII. 8.) számú határozata alapján a „2010-ben Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok marketingjének és megrendezésének támogatása” témakörhöz, valamint „A helyi demokrácia 20 éve” témakörhöz kapcsolódó pályázati felhívások fedezete;

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

797/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

a) Bizottsági keretek céltartalékainál a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló módosított 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével biztosítja:

- a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartalék” címnél összesen 2000 E Ft előirányzatot, mely összegből a 173/2009. (XII. 16.) számú Városrendészeti Bizottság határozata szerint 1500 E Ft a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet működési kiadásainak, valamint a 163/2009. (XII. 14.) számú Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata szerint 500 E Ft a Sorstársak Egyesület működésének támogatási fedezete;

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

798/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

a) Bizottsági keretek céltartalékainál a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló módosított 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével biztosítja:

- a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartalék” címnél a Műemléki Alapba 2009. évben visszautalt fel nem használt támogatásokat 1094 E Ft összegben,

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

799/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

a) Bizottsági keretek céltartalékainál a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló módosított 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével biztosítja:

- a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék pályázati kerete” cím terhére az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 287/2009. (XI. 25.) számú határozata alapján a „Te jössz” - Budapesti Ifjúsági közösségi kezdeményezések támogatása címen 35 000 E Ft összegű, valamint a „Jogom van, kötelességem van” pályázat a diákjogok érvényesítésére címen 8000 E Ft összegű összesen 43 000 E Ft támogatási összegű pályázat kiírásának fedezetét a fenti címkódon működési célú tartalék előirányzaton.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

800/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

b) egyéb feladatoknál:

- „8444 Katyni emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás” címen 10 000 E Ft támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatot az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadáshoz.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

801/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 12 190 111 E Ft összegben,

- hozzájárul a korábban hozott előzetes döntésekből, vállalt kötelezettségekből fakadó kiadások pénzügyi fedezetének biztosításához:

b) egyéb feladatoknál:

- Az Egészségügyi ágazatban a működőképesség fenntartása érdekében a kötelezően ellátott detoxikáló tevékenység térítési díjainak jelentős kiesése miatt támogatási és dologi kiadási előirányzatok fedezetét, az „1112 Nyírő Gyula Kórház” címkódra 38 734 E Ft, az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” címre 33 419 E Ft összegben.

- A „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím dologi kiadási előirányzatán az intézmény működéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szükséges 31 000 E Ft-ot.

- Az Oktatási ágazatnál a közoktatási kiegészítő hozzájárulások adatszolgáltatásából technikai okok miatt kimaradt 16 érintett intézmény támogatási és dologi kiadások előirányzatának emelését a 2010. évi egyszeri hozzájárulásként a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére összességében 59 293 E Ft összegben.

- A 21/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatának eleget téve a csőd közeli intézmények támogatására a „9145 Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására” címkód maradvány összegén túli 57 569 E Ft-ot a „9102 Egészségügyi tartalék” címre működési tartalék kiemelt előirányzatra.

- A 429/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása miatt 300 000 E Ft fedezetet a „9169 Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület felújításának céltartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányzatra.

- Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásáról szóló jegyzőkönyve alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen új feladatként a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. új klímaberendezés telepítése feladatra 23 500 E Ft összegű, valamint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése feladatra 40 000 E Ft összegű előirányzatot.

- A 4-es metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére a „9112 Évközi indítású beruházások” cím felhalmozási tartalékra 1 200 000 E Ft előirányzatot.

- A „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre előirányzatra a Kft. 2009. évi üzleti jelentésének elfogadása alapján 2010. évre áthúzódott kötelezettségek teljesítésének fedezetére 4 651 E Ft előirányzatot.

- A „8354 Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre előirányzatára a pályázati rendszer működtetéséhez kapcsolódó költségek fedezetére, az átmeneti nehézségek leküzdéséhez 2000 E Ft egyszeri támogatás előirányzatát.

- A 9/2010. (III. 31.) Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelete a 7/A. § (4) bekezdése alapján „9101 Céltartalék a helyi adó hátralékok rendezésére” cím működési tartalék előirányzatának 450 913 E Ft-tal történő megemeléséhez szükséges fedezetet.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Városmajori park kerítése építéséhez szükséges fedezetet a „8448 Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem” címen 150 000 E Ft összegben támogatás értékű beruházási kiadási előirányzatot biztosít a Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat részére pénzeszköz átadás fedezetére. Egyben felkéri a főpolgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

803/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Katyni emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz a fővárosi hozzájárulás fedezeteként 10 000 E Ft támogatás értékű beruházási kiadási előirányzatot biztosít az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadáshoz. Egyben felkéri a főpolgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

804/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: értesítésre: azonnal; a befizetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést követően legkésőbb 2010. június 15-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

805/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somlyódy Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Bajcsy-Zsilinszky Kórház 300 millió Ft-os felújítása intézményi keretek között valósuljon meg.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

806/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a benyújtott módosító indítványról újra kíván szavazni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

807/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház

300 millió Ft-os felújítása intézményi keretek között valósuljon meg.

A napirend 20. pontja: Javaslat a 2010. évi Zöldfelületi programra és kapcsolódó beruházásokra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

808/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a 2009. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 2041/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és 2042/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

809/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évi Zöldfelületi program keretein belül állagmegóvás, kis korrekciók végrehajtása a Feneketlen tó és a Feneketlen tavi park fenntartási feladatai végrehajtása érdekében a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címen belül a „felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.” feladat kiadási előirányzatát 80 M Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

810/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évi Zöldfelületi program keretein belül megvalósuló beruházások érdekében csökkenti a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” cím kiadási előirányzatát 710 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az

új XIV. ker., Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója feladatot 150 M Ft-tal,

új XIV. ker., Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása feladatot 90 M Ft-tal,

új XIII. ker., Szent István park, rózsakert kialakítása feladatot 20 M Ft-tal,

új IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem feladatot 230 M Ft-tal,

új I. ker., Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése feladatot 170 M Ft-tal,

új XIII. ker., Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti rendezése feladatot 30 M Ft-tal,

új I. ker., Szarvas téri játszótér visszaparkosítása feladatot 20 M Ft-tal.

811/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évi Zöldfelületi program keretein belül zöldfelület fejlesztés megvalósítása érdekében a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címen belül a „felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.” feladat kiadási előirányzatát 50 M Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát, emelőkosaras teherautó és kaszálógép beszerzése céljából.

812/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Non-profit szervezetek és lakóközösségek zöldfelületi pályázata céljából a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címen belül a „felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.” feladat kiadási előirányzatát 100 M Ft-tal csökkenti, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

813/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évi Zöldfelületi program keretein belül megvalósuló beruházások érdekében csökkenti a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” cím kiadási előirányzatát 20 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a működési, új 87. támogatás értékű működési kiadás címen belül a XVII. ker. Rákosmente Önkormányzat részére támogatás nyújtását a Csárdás játszótér rekonstrukciós munkáira. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a szerződést célhoz kötötten, elszámolási kötelezettséggel és a megvalósult fejlesztés eredményének a főváros részére történő átadási kötelezettségével.

Határidő: a szerződés megkötésére a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

814/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évi Zöldfelületi program keretein belül megvalósuló beruházások érdekében csökkenti a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” cím kiadási előirányzatát 40 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a működési, új 87.. támogatás értékű működési kiadás címen belül a X. ker. Kőbánya Önkormányzat részére támogatás nyújtását a X. ker., Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt, 42137/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a szerződést.

Határidő: a szerződés megkötésére a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

815/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (8) bekezdésében a „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címről történő teljes átcsoportosítás miatt a cím törlésre, illetve a (8) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül, jelen előterjesztéssel egyidejűleg beterjesztésre került költségvetési rendeletmódosítás megalkotásával.

816/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását jelen előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerint, mely az előterjesztés 1. pontját képező 40 M Ft „Állagmegóvás, kis korrekciók”, 14,318 M Ft „Budavári szőlőskert kialakítása, fenntartása” és 40 M Ft „Feneketlen tó és Feneketlen tavi park fenntartása” feladatokkal egészíti ki a Közszolgáltató feladatait. A többletfeladatokból fakadóan a szerződésbe foglalt előirányzott kompenzáció a fenti három tétel összegével, azaz 94,318 M Ft-tal megemelésre kerül. Felkéri a főpolgármestert az 1/a. sz. melléklet szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

817/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja a 3. sz. melléklet szerinti, XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

818/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét és jóváhagyja a 4. sz. melléklet szerinti, XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

819/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskö-rét és jóváhagyja az 5. sz. melléklet szerinti, XIII. ker., Szent István park, rózsakert kialakítása tárgyú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

820/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja a 6. sz. melléklet szerinti, IX. ker., Nehru park rekonstrukció I. ütem tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

821/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskö-rét és jóváhagyja a 7. sz. melléklet szerinti, I. ker., Vérmező, Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

822/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja a 8. sz. melléklet szerinti, XIII. ker. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti rendezése tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

823/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja a 9. sz. melléklet szerinti, I. ker., Szarvas téri játszótér visszaparkosítása tárgyú pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

824/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint rendelkező Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jóváhagyási, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság egyetértési hatáskörét, és jóváhagyja a 10. sz. melléklet szerinti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást emelőkosaras teherautó és kaszálógép beszerzése céljából, felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

825/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet után elsőként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

826/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Az FKF Zrt.-vel kötendő 2010. évi köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási szerződés után kívánja tárgyalni a Pénzeszközátadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés 2010. évi tőkepótló támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

827/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni harmadik pontként tárgyalja meg „Javaslat a 2010. évi Triatlon Világbajnokság közterület-foglalási engedélye tárgyában” című előterjesztést.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

828/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2010. évi közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

829/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. többletfeladatainak fedezetéhez csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 31 249 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a „7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” címen a dologi kiadások előirányzatát.

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna u.-Ady Endre út-Előd u.-Corvin út-Szabadkikötő út által határolt területre).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

830/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Jávor Benedek részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

831/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Schneller Domonkos módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

- a beépítéshez kapcsolódóan a beruházó által elvégzendő közcélú beruházások körébe besorolandónak tartja a 2-es villamos meghosszabbítását a beépítendő csepeli területekig, és felkéri a főpolgármestert, hogy a településrendezési szerződést csak ezen cél teljesülése esetén írja alá,

- a településrendezési szerződés 4.3.1. pontját ennek megfelelően módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

832/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, melyek szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna utca-Ady Endre út-Előd utca-Corvin út-Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna utca-Ady Endre út-Előd utca-Corvin út-Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

Megalkotja .../2010. (......) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett XXI. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna-Gubacsi híd-Duna utca-Ady Endre út-Előd utca-Corvin út-Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó FSZKT módosítás alapján megalkotandó KSZT-hez kapcsolódó településrendezési szerződés előkészítésében való közreműködés érdekében írásban keresse meg a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Javaslat a 2010. évi Triatlon Világbajnokság közterület-foglalási engedélye tárgyában.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

833/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 23. § (2) bekezdése értelmében felülvizsgálja az ESZB 2010. évi Triatlon VB közterület-foglalására vonatkozó elutasító döntését, és a vizsgálat eredményeképpen a Fővárosi Közgyűlés 763/2004. (IV. 29.) számú határozatával elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat közterületein megrendezésre kerülő futó-, kerékpáros és görkorcsolya sportrendezvények szabályozására tekintettel, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltak alapján javasolja és egyetért a Magyar Triatlon Szövetség által szervezett Dextro Energy Triathlon Világbajnokság megrendezéséhez szükséges közterület-használati engedély megadásával. Ennek az a feltétele, hogy a Magyar Triatlon Szövetség és a Világjátékok Alapítvány egymás között együttműködési megállapodást kössön, mely alapján ugyanazon időpontban, ugyanazon területen végezhetik munkájukat.

Határidő: 2010. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Az FKF Zrt.-vel kötendő 2010. évi köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási szerződés.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

834/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy még a mai ülésen terjesszen be személyi kérdésre vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

835/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2216/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot, és jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2010. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

836/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 2215/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint: „A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2010. évi közútkezelési közszolgáltatási tevékenység végrehajtásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti naturális és költségadatok figyelembevételével elfogadja, a 2010. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 5373,432 M Ft-ban határozza meg, és a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 320,624 M Ft + áfa forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a 2010. évben képződő nyereségéből, annak megképződésének mértékéig biztosítja.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

837/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2217/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot, és jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2010. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Pénzeszközátadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés 2010. évi tőkepótló támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

838/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKV Zrt.-vel kötendő 2010. évi végleges pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésével a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodást az előterjesztő által módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

839/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás mellékletében szereplő „villamos járműállomány felújítás” helyett az adott feladatot „villamosfelújítás és járműbeszerzés” feladatra módosítja, és az adott feladathoz tartozó összegek felhasználását a szakmai tartalom előzetes, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság általi jóváhagyásához köti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

840/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság számára készítsen előterjesztést a tőkepótló támogatás felhasználásával kapcsolatosan, a TW 6000-es típusú használt (ex-hannoveri) villamosok beszerzésének döntési lehetőségeit bemutatva.

Határidő: 2010. május 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

841/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő megállapodás 4. pontját az alábbi mondattal egészíti ki:

„Átadó kijelenti, hogy az átadott összeget ügyvédi megbízásokra Átvevő nem használhatja fel.”

Határidő: azonnal

842/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tőkepótló támogatás felhasználásáról minden évben két alkalommal, január 31-ig és július 31-ig adjon tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: évente kétszer, január 31. és július 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 25. pontja: Javaslat TÁMOP 3.1.3-10/1 „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” pályázat benyújtására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

843/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” címmel a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” c. pályázati felhívásra.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. május 17.

Felelős: dr. Demszky Gábor

844/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” pályázat benyújtásához kapcsolódóan megbízza a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot az előkészítési feladatok elvégzésével, és ehhez fedezetet biztosít. Ennek érdekében csökkenti a 9112 „Évközi indítású beruházások” címen belül a Központi feladatok „Tervezés, előkészítés” feladat előirányzatát 10 000 E Ft-tal, s ezzel egyidejűleg, azonos összeggel, célhoz kötötten és elszámolási kötelezettséggel megemeli a 3325 „Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium” cím támogatási, és kiadási ezen belül intézményi beruházások előirányzatát.

845/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR pályázathoz az építési engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére 10 000 E Ft soron kívüli utalására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

846/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben támogatásban részesül az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” pályázat, még a 2010. év során 7 éves fejlesztési tervében biztosítja a megvalósításhoz 2011-ben szükséges fedezetet, 105 M Ft-ot az alábbi céltartalékon szereplő feladatok 2011. évi üteméből: a „Középiskolák gép-műszer-fejlesztése” feladatról 33,0 M Ft, az „Ingatlanvásárlás” feladatról 8,0 M Ft, az „Egyéb intézmények gép-műszer-beszerzése” feladatról 16,0 M Ft és az „Intézmények berendezés pótlása” feladatról 48,0 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a feladat végrehajtásához szükséges rendeletmódosításról gondoskodjon.

Határidő: a pályázat elbírálását követő Közgyűlés ülése

Felelős: főpolgármester

A napirend 26. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - III. ütem.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

847/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

848/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-budai TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0014 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert az 1. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadá-sára.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

849/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

850/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

851/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Humán TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

852/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-budai TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0014 azonosí-tószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

853/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A KMOP.4.1.1/A projektre a Dél-budai TISZK kialakítására jóváhagyja „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 5421. azonosítószámú beruházási engedélyokiratot a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

854/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 407/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatát, és jóváhagyja a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 támogatási szerződés 2. sz. módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a BETISZK és az ÉPTISZK Nonprofit Kft.-k alapító okiratainak módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

855/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BETISZK Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak: Plánk Tibornak (a. n.: Vörös Irén, lakcím: 2030 Érd, Olvasztár u. 40.), Kabdebó Ferencnek (a. n.: Blumenstock Klára, lakcím: 1183 Budapest, Martinovics tér 14.) és Benke Gábornénak (a. n.: Kárpáti Andrea, lakcím: 1238 Budapest, Ludány u. 9.) a megbízatását egységesen 2010. július 1. napjától a végelszámolás befejezéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjáig tartó időtartamra meghosszabbítja, és díjazásukat 30 000 Ft/hó összegben határozza meg.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

856/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján az ÉPTISZK Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak: Halász Jánosnak (a. n.: Dornyi Zsófia, lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Szilfa u. 7.), Lauth Gábornak (a. n.: Kovács Judit, lakcím: 2030 Érd, Csaba u. 73.) és Nagy Tamásnak (a. n.: Pulay Julianna, lakcím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 13.) a megbízatását egységesen 2010. július 1. napjától a végelszámolás befejezéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjáig tartó időtartamra meghosszabbítja, és díjazásukat 30 000 Ft/hó összegben határozza meg.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

857/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A BETISZK Nonprofit Kft 1. számú melléklet szerinti alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és az 5. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

858/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az ÉPTISZK Nonprofit Kft. 2. számú melléklet szerinti alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 6. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

859/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A BETISZK Nonprofit Kft. és az ÉPTISZK Nonprofit Kft, felügyelőbizottsági tagjainak 6, azaz hat havi díjazása biztosítása érdekében megemeli a „8131 ÉPTISZK Nonprofit Kft.” cím működési kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatát 690 E Ft-tal, valamint a „8132 BETISZK Nonprofit Kft.” cím működési kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre előirányzatát 690 E Ft-tal, egyidejűleg 1380 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 28. pontja: Javaslat a KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez kapcsolódó pályázati dokumentációk elkészítésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

860/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a KMOP-4.3.1/B. „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” című kiírás előtt álló európai uniós pályázat(ok)on induló alábbi egészségügyi intézetei részére, a beadandó pályázati dokumentációk elkészítéséhez csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 8000 E Ft-tal az alábbiak szerint:

- „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1664 E Ft-tal,

- „1110 Szent Imre Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 611 E Ft-tal,

- „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 768 E Ft-tal,

- „1111 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2579 E Ft-tal,

- „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 636 E Ft-tal,

- „1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1332 E Ft-tal,

- „1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 410 E Ft-tal.

A napirend 29. pontja: Pénzeszközátadás-átvételi megállapodás XVII. Rákosmente Önkormányzatával a Pesti úti csapadékvíz-csatorna beruházásának finanszírozási támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

861/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Budapest Fővárosi Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bek. szerint, elvonva a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság és a főpolgármester hatáskörét egyetért a XVII. Rákosmente Önkormányzatával kötendő pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésével a Pesti úti csapadékvíz-csatorna beruházásának finanszírozási támogatására.

Jóváhagyja és megköti a megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, figyelembe véve a Fővárosi Közgyűlés 609, 610, 611/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatait, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés 3. sz. módosítására, valamint a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” projekt célokmányának 6. sz. módosítására és az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” engedélyokiratának 4. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

862/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a támogatási szerződés 3. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr Demszky Gábor

863/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” feladat részét képező „Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási projekt” támogatása lecsökkentésének saját forrás szükséglete 57 402 353 Ft, továbbá, hogy a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” projekt organizációs és forgalomtechnikai tervezési feladatához szükséges többlet saját forrás 117,963 E Ft. A BKISZ feladat többletigényének fedezete az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” feladat tervezett és tényleges kivitelezési költségkülönbözetéből adódó megtakarítás. A „Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási projekthez” kapcsolódó támogatás csökkentése és „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása, előkészítés” projekt organizációs és forgalomtechnikai tervezési feladatához szükséges többlet biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” feladat előirányzatát 175 365 E Ft-tal. A feladat összköltsége 2 385 905 E Ft-ra változik.

Ezzel egyidejűleg címen belül 117,963 E Ft-tal megemeli a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladat előirányzatát (a feladat 2010. évi üteme 1 137 389 E Ft (ebből 1 017 252 E Ft saját forrás, 102 098 E Ft NFÜ, 18 039 E Ft Budaörs Város Önkormányzata. A „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” feladat 2011-2014. évi üteme és forrásösszetétele változatlan marad, összköltsége 50 299 822 E Ft-ra változik.

Továbbá csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül az NFÜ (EU-s projektek előkészítésére) - „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” előirányzatot 57 402 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

864/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” engedélyokiratának 4. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

865/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása” projekt beruházási célokmányának 6. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

866/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

az 578/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

„A BFVK Zrt. 2010. március 31.-2010. december 31. közötti időre szóló éves közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként csökkenti az alábbi kiadási előirányzatát:

- a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 90 000 E Ft-tal,

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 240 000 E Ft-tal,

- a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 15 674 E Ft-tal,

egyidejűleg 345 674 E Ft-tal megemeli az új „7231 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.”

Határidő: a rendeletmódosítással egyidőben

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő szóbeli kiegészítésével és az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 19/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

867/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezet megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

1. Veló Alapítvány 300 E Ft
2. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 200 E Ft
3. Gyermekszem Közhasznú Művészeti Egyesület 120 E Ft
4. Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 250 E Ft
5. Terézvárosi Szlovák Önkormányzat 100 E Ft
6. Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 150 E Ft
7. Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 500 E Ft
8. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 1000 E Ft
9. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 100 E Ft
10. Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 100 E Ft
11. Titanic Filmjelenlét Alapítvány 1000 E Ft
12. Szubjektív Értékek Alapítvány 200 E Ft
13. Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért 200 E Ft
14. Magyar WUSU Egyesület 300 E Ft
15. Akarat Diák Sport Egyesület 1000 E Ft
16. Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sport Egyesület 500 E Ft
17. AnBlokk Egyesület 500 E Ft

A napirend 32. pontja: Közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét.

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Kelenföld-Tárnok Vasútvonal területére vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

868/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (.....) önkormányzati rendeletének a Budapest XI. kerület Kelenföld-Tárnok vasútvonal területére vonatkozó 1. sz. mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 21/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

869/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

870/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Anna utca, Katona utca, Pék utca melletti egyes területekre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

871/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest XXII. kerület, Anna utca, Katona utca, Pék utca melletti területekre vonatkozó 1. és 2. számú mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 22/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

872/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

873/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

874/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 145200 hrsz.-ú, Péterhalmi út 8. szám alatt található ipartelep övezetmódosításához az FSZKT tervlapján ne kerüljön külön feltüntetésre a »lakásfunkció kizárt« felirat, mivel azt felsőbb jogszabály egyébként is tiltja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

875/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Péterhalmi út 8. szám alatti, 145200 helyrajzi számú területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 23/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

876/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos kerületi kezdeményezések rendezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

877/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Településszerkezeti Tervében meghatározott, az alábbi a)-c) pontokban megjelölt területeken elhelyezkedő terület-felhasználási egységek besorolásának módosításával a funkcióváltás indokoltságára tekintettel:

a) XV. kerület, Közvágóhíd u.-Csobogós u.-Énekes u.-Pisztráng u.-Anyácska u.-Károlyi Sándor u. által határolt terület (volt Növényolajgyár területe) GAZDASÁGI TERÜLET - Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) területfelhasználási egység besorolása VEGYES TERÜLET - Központi vegyes (Vk) besorolásúra módosuljon;

b) XVIII. kerület, Péterhalmi út menti terület GAZDASÁGI TERÜLET - Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) területfelhasználási egység besorolása VEGYES TERÜLET - Központi vegyes (Vk) besorolásúra módosuljon;

c) XI. kerület, Andor utca-Thán Károly út-Major utca-Pajkos utca által határolt terület KÜLÖNLEGES TERÜLET - Közlekedésüzemi terület (K-KÜ) területfelhasználási egység besorolása VEGYES TERÜLET - Központi vegyes (Vk) besorolásúra módosuljon.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse az érintett kerületi önkormányzatokat a településfejlesztési döntésről és kérje fel azokat a településszerkezeti terv módosításához szükséges dokumentáció benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

878/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Nem ért egyet Budapest Településszerkezeti Terve terület-felhasználási módosításának koncepciójával az alábbi esetekben, mivel azok nincsenek összhangban a magasabb szintű jogszabályokkal, emiatt ezen területek esetében nem kívánja módosítani a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletét

a) XVI. kerület, Füge utca melletti terület,

b) XVI. kerület, Vecseház utca melletti területen a 118755 hrsz.-ú ingatlanterületek esetében.

Felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a XVI. kerületi Önkormányzatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

879/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az egyes területek szintterületsűrűség-növekedését és fejlesztési feltételeinek javítását csak abban az esetben támogatja, amennyiben az a fenntartható városfejlesztés és a közösségi közlekedés feltételeihez igazodik.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

880/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő Budapest Településszerkezeti Terv módosítását a gazdasági és különleges területek tekintetében, továbbá vizsgálja felül Budapest Településszerkezeti Tervében elfogadott fejlesztési és átalakuló területeket, és készítsen javaslatot azok fejlesztési prioritására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 37. pontja: FSZKT módosítás elindítása.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

881/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításával a XII. kerület, Rácz Aladár út-(9171/2) hrsz. ingatlan-Melinda út-Ágnes utca-(8802) hrsz. ingatlan által határolt területen, a melléklet szerint, a Budapest XII. kerület Önkormányzata által megküldésre kerülő FSZKT övezetmódosításról szóló hatástanulmány alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

882/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hatástanulmány benyújtását követően az FSZKT módosításhoz szükséges eljárást indítsa meg és a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a hatástanulmány megküldése és jóváhagyása után

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola intézmény szakiskolájának megszüntetésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

883/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola (1042 Budapest, Árpád út 199.) intézmény szakiskoláját - az intézmény gazdaságossági és szakmai szempontú racionalizálása miatt - 2010. július 1-jei határidővel megszünteti.

Határidő: 2010. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

884/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) intézmény alapító okiratát az 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

885/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) intézmény alapító okiratát a 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

886/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A hatályos létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2010. évi gyermekvédelmi ágazat racionalizálása miatt a „430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája” intézmény szakiskolájának megszüntetése tekintetében felmentett munkavállalók esetében - az intézmény létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshelyek átcsoportosítására nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony-megszüntetésekre ezt követően kerül sor.

887/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona keretei között működő szakiskola megszűnése miatt 2011. március 1. hatállyal 6 álláshelyet érintő végleges létszámleépítést hajt végre, és az intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

(fő)

Címkód

Intézmény megnevezése

2010. évi előirányzat

Végleges álláshely-
megszüntetés
Álláshely megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeret
430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola 43 6 37

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. februári rendeletmódosításában

Felelős: főpolgármester

888/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszűnése miatt a 2 álláshely végleges megszűnéséhez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók - az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2010. szeptember

Felelős: dr. Demszky Gábor

889/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszűnése miatt a 2 fő végleges létszámleépítéséhez kapcsolódó 2010. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében megelőlegezésként egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 2588 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli az intézmény 2010. évi támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft-ban
Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola intézményben a 2010. évi 2010. évi
2 fő végleges létszámleépítésének egyszeri kiadásai pályázható nem pályázható össz. igény
Személyi juttatás 717 1321 2038
Munkaadókat terhelő járulék 193 357 550
Összesen: 910 1678 2588

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

890/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszűnése miatt a 2 fő végleges létszámleépítésével összefüggésben 2011-ben felmerülő kifizetések 3188 E Ft összegű fedezetét (ebből személyi juttatás: 2510 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 678 E Ft) a 2011. évi költségvetésben biztosítja az intézmény költségvetésében.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: főpolgármester

891/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 6 álláshely megszüntetéséből adódó tartós megtakarítás 2011. évi időarányos része (7 hónapra, személyi juttatás: 4770 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 1288 E Ft, összesen: 6058 E Ft) a 2011. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az intézménytől.

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: főpolgármester

892/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kornis Klára Gyermekotthon szakiskolájának megszűnése miatt szükséges 2 fő végleges létszámleépítéséhez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készítsen elszámolást, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. májusi ülése

Felelős: főpolgármester

893/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a 889/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. június

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2010. (V. 20.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet - az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő - módosításáról.

A napirend 39/a. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre.

A napirend 39/b. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség megtartására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

894/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

az alábbi épületeket védettség alá helyezi:

Budapest II. kerület, Áfonya utca 10. hrsz: 15344
Budapest II. kerület, Cimbalom utca 13. hrsz: 15356
Budapest XI. kerület, Alabástrom utca 13-15. hrsz: 44384

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

895/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pál módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés az alábbi épület védettségét megszünteti:

3.1. Budapest XVI. kerület,
Pilóta utca 15.
= Hunyadvár utca 28.”
hrsz: 106028

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

896/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:

2.4. Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 8. hrsz: 36 471
2.6. Budapest XXII. kerület, Dézsmaház utca 23-25. hrsz: 228 149
2.7. Budapest XXII. kerület, Erzsébet királyné út 40.
= Tőke utca 28.
hrsz: 228 371
2.8. Budapest XXII. kerület, Kálváriahegy utca 37. hrsz: 223 748
2.9. Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 42. hrsz: 223 807
2.10. Budapest XXII. kerület, Kossuth Lajos utca 91. hrsz: 223 621

897/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi épület védettségét nem szünteti meg:

3.1 Budapest XVI. kerület, Pilóta utca 15.
= Hunyadvár utca 28.
hrsz: 106 028

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosításokkal megalkotja 25/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

898/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest III. kerület, Virág utcai épületegyüttes helyi védettség alá helyezéséről kérje be a III. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének állásfoglalását.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

899/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi épület védettségét megszünteti:

Budapest V. kerület,
Harmincad utca 3. = Bécsi utca 10.
hrsz.: 24 437

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

900/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület, Petőfi Sándor utca 14., hrsz.: 24 350/1 helyi védettségét nem szünteti meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

901/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület, Petőfi Sándor utca 16., hrsz.: 24 350/2 helyi védettségét nem szünteti meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

902/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 899-901/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatokban hozott döntésekről az érdekelteket írásban tájékoztassa.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

903/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 43. pontként tárgyalja meg az „Önálló képviselői indítvány az ÉPÍT Zrt. további működése érdekében” című előterjesztést.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2010. (V. 20.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2010. (V. 20.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat az önkormányzati biztos kijelölésének eljárási rendjére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

904/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (......) önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó SZMSZ módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 43. pontja: Önálló képviselői indítvány az ÉPÍT Zrt. további működése érdekében.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

905/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva meghosszabbítja az ÉPÍT Zrt. keretszerződését 2010. június 30-tól 2010. december 31-ig. Felhatalmazza az ÉPÍT Zrt. közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi képviseletét ellátó személyt, hogy ezzel a tartalommal értelemszerűen megegyező módosításokat támogassa, illetve a szükséges dokumentumokon történő átvezetéséhez járuljon hozzá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

910/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat az önkormányzati biztos kijelölésének eljárási rendjére” című előterjesztés döntési javaslatairól.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2010. (V. 20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

911/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó SZMSZ módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat az Európai Unió URBACT II Program ROMA-NET című projektjének második szakaszára vonatkozó végleges pályázat benyújtására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

912/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy részletes pályázati dokumentációt nyújt be az Európai Unió URBACT II Programjához „A Roma lakosság integrációja (ROMA-NET)” elnevezésű projekt második szakaszára, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció és mellékleteinek elkészítéséről.

Határidő: 2010. május 21.

Felelős: dr. Demszky Gábor

913/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a kötelezettségvállalási nyilatkozatot azzal a kitétellel, hogy az önrész összege - melyre a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, a projektben részt vevők elszámolható munkabérének és járulékainak összege nyújt fedezetet - nem lehet magasabb, mint 42.276 euró, és felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. május 21.

Felelős: dr. Demszky Gábor

914/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az URBACT II Program „A Roma lakosság integrációja (ROMA-NET)” elnevezésű projekt keretén belül a Budapest mint vezető partner és a projekt partnervárosai között létrejövő partnerségi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. május 21.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat az Európai Régiók és városok csúcstalálkozójának 2011-es budapesti megrendezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

915/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

támogatja az „Európai Régiók és városok csúcstalálkozójának” 2011-es budapesti megrendezését, és felkéri a főpolgármestert a politikai szándéknyilatkozat aláírására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és az ahhoz kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

916/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-t, az „Európai Régiók és városok csúcstalálkozójának” 2011-es budapesti rendezvény feladatainak ellátására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: főpolgármester

917/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az „Európai Régiók és városok csúcstalálkozójának” 2011-es budapesti megrendezéséhez szükséges fedezetet legfeljebb 120 000 E Ft mértékig (2010. évben 20 000 E Ft előkészítésre, 2011. évben 100 000 E Ft megvalósításra) biztosítja a „8106 Budapest Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” címen.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet módosításával, valamint a 2011. évi költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: főpolgármester

918/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: FCSM Zrt.-vel 2001. IX. 7-én kötött bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés, valamint a 2006. I. 24-én kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

919/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 4. sz. módosítással egységes szerkezetben való aláírására. Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy az FCSM Zrt. részvényeseként egyetért a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési (keret) szerződés 4. sz. módosításával, és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat - FCSM Zrt. ezen módosítást tárgyaló közgyűlésen - eljáró részvényesi képviselőjét, hogy „igen” szavazatával támogassa annak elfogadását.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

920/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2204/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

921/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a „Megállapodást a 2010. évi érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszközátadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról” az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. május 31

Felelős: dr. Demszky Gábor

922/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a bérleti és üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a bérleti és üzemeltetési szerződés 1. sz. módosítással egységes szerkezetben való aláírására. Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy az FCSM Zrt. részvényeseként egyetért a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM Zrt. közötti bérleti és üzemeltetési szerződés 1. sz. módosításával, és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat - FCSM Zrt. ezen módosítást tárgyaló közgyűlésen - eljáró részvényesi képviselőjét, hogy „igen” szavazatával támogassa annak elfogadását.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

923/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep vagyonbiztosításáról az üzemeltető BKSZT Kft. útján gondoskodik, az induló szennyvíztisztítási díjban történő vagyonbiztosítási díj elismerése mellett.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

924/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt „Megállapodás”-t és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 50. pontja: A Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kapcsolatos egyes kérdések.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

930/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hutiray Gyula módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés indokoltnak tartja a Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zrt. jogutód nélküli megszüntetését és végelszámolásának elrendelését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolás feltételeinek fennállását vizsgáltassa meg, és cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben előírtaknak megfelelő előterjesztést készíttesse elő, és terjessze döntésre a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

931/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Pásztory Tamás, Bartosné Póczos Marianna, dr. Takács Ilona, dr. Kincses Gyula és dr. Weltner János, a Fővárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató Zrt. igazgatóságának tagjai ezen tisztségükről történő lemondását azzal, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése szerint a lemondásuk 2010. június 2-án válik hatályossá. Ezen időpontig az igazgatóságnak eleget kell tennie a gazdasági társaságokról szóló törvény 244. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

932/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és azonnal megtárgyalja „Az FKF Zrt. vezérigazgatójának jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdések” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

935/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy azonnal megtárgyalja „A FŐGÁZ Zrt. 2010. április 20-ai éves rendes közgyűlésének felfüggesztett napirendi pontjai” című előterjesztést.

A napirend 52. pontja: A FŐGÁZ Zrt. 2010. április 20-ai éves rendes közgyűlésének felfüggesztett napirendi pontjai.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

936/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. április 20-ai rendes közgyűlésének folytatólagos közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

a) az igazgatóság elnöke díjazásának 380 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 279 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2010. május 1-jétől 2011. április 30-ig.

b) a felügyelőbizottság elnöke díjazásának 372 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 187 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2010. május 1-jétől 2011. április 30-ig.

c) az igazgatóság elnöke és tagjai prémimának eltörlését 2010. évtől kezdődően.

d) a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., (Cégjegyzékszám: 01-09-071057, székhely: 1068 Budapest, Dózsa Gy. 84/C, MKVK nyilvántartási szám: 000083) személyében felelős könyvvizsgálóként Horváth Tamás (lakcíme: 1029 Budapest, Ördögárok u. 100., MKVK tagsági igazolvány száma: 003449) könyvvizsgáló megválasztását, a Társaság 2010. és 2011. évi üzleti éveinek lezárásáig, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig, a 2010. üzleti évre 5 800 000 Ft + áfa megbízási díjért.

e) A Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

937/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. április 20-ai rendes közgyűlésének folytatólagos közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

a) A FŐGÁZ Zrt. átalakulásának szándékát, oly módon, hogy a FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és - forgalmazó Kft. ún. „kedvezményezett átalakulással” beolvad a FŐGÁZ Zrt.-be.

b) A beolvadással kapcsolatosan

- Az átalakulási vagyonmérleg tervezett fordulónapja: 2010. április 30.

- Az eljáró független könyvvizsgáló személye:

Cégnév: Ferbal Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-872301

Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.

Kamarai regisztrációs szám: 001090

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

D. Nagy Lajos

Kamarai nyilvántartási száma: 006960

Anyja neve: Tóth Mária

Lakcíme: 1022 Budapest, Bogár u. 14/A.

- Megbízza a FŐGÁZ Zrt. igazgatóságát, hogy a FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. ügyvezetőjével a beolvadással összefüggő, jogszabály által előírt okiratokat készítse elő.

- Az átalakulás tervezett időpontja 2010. szeptember 30.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált pályázatának benyújtására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

938/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználására a jelen előterjesztés 1-11. számú mellékletei szerinti tervezett tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a decentralizált pályázatok aláírására.

Határidő: 2010. május 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

939/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Nyertes pályázat esetén kötelezettséget vállal a beruházáshoz szükséges tervezett teljes összeg továbbadására a 13. számú mellékletben részletezettek szerint.

Határidő: a megállapodások megkötését követően, azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

940/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a decentralizált támogatási szerződések alapján felhasznált támogatások elszámolását készítse el, és nyújtsa be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felé a pályázati dokumentációkban meghatározott határidő alapján.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

941/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati összegek beérkezését követően a bevételi és kiadási előirányzatok rendezése érdekében a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: az elnyert pályázati összeg beérkezését követő első rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

942/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a főpolgármester intézkedett a 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendeletben foglaltak alapján az erre a célra elkülönített bankszámlák megnyitásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

943/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Szegletkő Gyermekotthon 2009. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

944/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az ellátási szerződés 4. számú módosítását. Felkéri a főpolgármestert az ellátási szerződés módosításának a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c. KMOP-4.3.1/A-2008-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

945/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című, KMOP-4.3.1/A-2008-0001 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú, „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

946/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú projekt támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Pályázat tűzoltó technikai eszközök fejlesztésére, felújítására és beszerzésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

947/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a pályázati felhívásban meghatározott tűzoltó technikai eszközök amortizációs cseréjére, korszerűsítésére vonatkozó pályázatát benyújtja, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

948/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázatán történő részvételhez összesen 210,0 M Ft önrészt biztosít 2011-2013. években (évente 70,0-70,0 M Ft-ot) 7 éves fejlesztési tervében.

Határidő: 2011-2013. évi költségvetési rendeletek

Felelős: főpolgármester

A napirend 58. pontja: Összefoglaló jelentés a 2009. évi ellenőrzésekről.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

949/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az „Összefoglaló jelentés a 2009. évi ellenőrzésekről” című 70-18-38/2010. sz. előterjesztést.

A napirend 59. pontja: Az egyszemélyes gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzatai.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

950/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐTÁV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az 1. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2066/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

951/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a BKV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 2. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2067/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. számú határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

952/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 3. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2068/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

953/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 4. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2069/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

954/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az 5. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2070/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

955/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 6. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2071/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

956/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a FIMÜV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 7. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2072/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

957/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 8. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2073/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

958/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 9. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2074/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

959/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 10. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2075/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

960/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 11. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2076/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

961/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az FTSZV Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 12. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2077/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

962/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 13. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2078/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

963/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 14. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2079/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és a 950/2005. (IV. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

964/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 15. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2080/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

965/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 16. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal, azzal, hogy a 2081/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

966/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Vízkutató és Területhasznosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 17. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

967/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 18. számú melléklet szerint beterjesztett tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

968/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 19. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

969/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 20. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

970/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a társaságok ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzatát a 21. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

971/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. (FEBESZ) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 22. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

972/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a 23. számú melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy a 243/2009. (V. 19.) G.B. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Budapest III. ker., Flórián tér 6-9. és X., Kozma u. 7/3. szám alatti ingatlanok.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

973/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontjában, valamint 19. §-ban meghatározott hatáskörében eljárva a Bp. III. ker. 18075/9 hrsz.-ú, Flórián tér 6-9. szám alatti és a Bp. X. ker. 42518/27 hrsz.-ú Kozma utca 3-7. szám alatti ingatlanok együttes értékesítése ügyében úgy dönt, hogy a pályázati dokumentáció 1.5 pontjában foglaltak alapján az ingatlanok együttes értékesítésére kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

974/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy - a BFVK Zrt. útján - készítse elő az ingatlan(ok) értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás(oka)t és terjessze az(oka)t a döntésre jogosult testület elé.

Határidő: 180 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 61. pontja: Javaslat XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának KMOP-2009-5.1.1/C pályázatához tulajdonosi nyilatkozat megadására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

975/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XVII. ker. 128457/5 helyrajzi számú, tulajdonában lévő ingatlanon Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a KMOP-2009-5.1.1/C „Szociális célú városrehabilitáció” Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja című pályázati konstrukcióban zöldterület-fejlesztést hajtson végre, és a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartsa és üzemeltesse, azzal, hogy a projekt megvalósítása és fenntartása a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel nem járhat és az érintett ingatlan jelenlegi tulajdon- és birtokviszonyaiban a Fővárosi Önkormányzat számára hátrányos változást, terhet nem eredményezhet. Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Behajthatatlan követelések leírása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

976/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontjában illetve a 87. § (4) bek. c) pontjában szereplő jogkörében eljárva, a Kun-Trans Kft.-vel szemben fennálló 3 151 340 Ft tartozást megállapítja, és arról lemond.

Határidő: a jóváhagyástól számított 15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Javaslat a „XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. engedélyokirat módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

977/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „XIX-XX. ker. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. engedélyokirat 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat módosítás 2. sz. melléklet szerinti aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Az FTSZV Kft.-vel kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

978/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szatmáryné Jähl Angéla és Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság számára olyan költségvetés-tervezetet, amely figyelembe veszi a piaci árakat, és annak függvényében tesz javaslatot a közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy indítson vizsgálatot a fent leírtakban szereplő anomáliák tisztázására.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

979/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2208/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot, és a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: A BTI Zrt.-vel kötendő 2010. évi közszolgáltatási szerződés.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

980/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2222/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot, és jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2010. évi éves közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskolában keletkezett behajthatatlan fizetési követésről való lemondásra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

981/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, illetve a 87. § (4) bekezdés c) és d) pontja alapján megállapítja, hogy a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskolának

- HKS-MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 3 487 651 Ft

- AUTÓ Diszkont Kft.-vel szemben fennálló 1 356 484 Ft

összegű fizetési követelése behajthatatlan, és arról lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

982/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról készített átfogó értékelést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átfogó értékelést a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: 2010.május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelyének pályázati felhívásaira.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

983/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján a Katona József Színház igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

984/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (2) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

985/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívások megjelentetését az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 69. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2009. évi prémiuma kifizetésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

986/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának vezetője, dr. Dénes Ákos részére engedélyezi a 2009. évre jóváhagyott prémiumának 5 025 600 Ft összegben történő kifizetését. Felkéri a főpolgármestert a kifizetésre vonatkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: a közgyűlési elfogadást követő 15. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

987/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerint a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. ker. Józsefváros Önkormányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

988/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság között 2010. január 21-én 15/161-1/2010. számon megkötött 2010. évi szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2010. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: BUVÁTI Rt. „f.a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés elengedése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

989/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a BUVÁTI Rt. „f.a.”-vel szemben fennálló mindösszesen 141 775 977 Ft összegű követelése a felszámoló nyilatkozata alapján a Vagyonrendelet 87. § (4) bek. c) pontja értelmében behajthatatlannak minősül, ezért a követelésről lemond. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről, annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján történő leírásáról.

Határidő: döntéstől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 73. pontja: Erzsébet híd-Batthyány tér közötti átfogó városképi rendezés.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

990/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2) bek. rendelkezése alapján „A Budai Duna-part átfogó rendezése az Erzsébet híd-Batthyány tér között” című feladatot leállítja, a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásának jóváhagyása mellett.

előirányzat: 155 M Ft

felhasználás: 0 Ft

maradvány: 155 M Ft

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

991/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat leállítása miatt a költségvetési rendelet módosításának előkészítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: főpolgármester

A napirend 74. pontja: Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában.

Előadók: Németh Szilárd, Wertán Zsolt Zoltán

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 76. pontja: Határidő-módosítás kérése a Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a szlovákiai nyelvtörvénnyel kapcsolatos petíciójának vizsgálatával kapcsolatban.

Előadó: Németh Szilárd

A napirend 77. pontja: Javaslat a XXII. kerületi Landler utca Szent Flórián utcára történő megváltoztatására.

Előadó: Ughy Attila

A napirend 78. pontja: Javaslat támogatások utalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

993/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és ifjúsági bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete 24. § (12) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Név Támogatás célja Támogatás
Budapesti Diáksport Szövetség „Élen a tanulásban, élen a sportban” átadó ünnepség, plakett és tárgyi ajándékok 1300 E Ft
Budapesti Diáksport Szövetség Diák természetjárás 2010/2011. tanévi programok és a működés támogatása 850 E Ft
Pedagógusok Szakszervezete
Budapesti Szakoktatási Szervezete
Nyugdíjas klub támogatása 500 E Ft

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 79. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből pályázat során támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

994/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 152/2010. (IV. 6.) sz. határozata alapján, figyelemmel arra, hogy a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” címre az átcsoportosítás megtörtént, engedélyezi összesen 22 000 E Ft összegű támogatás átutalását az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Támogatott Program Támogatás
(ezer Ft)
Musica Aeterna Művészeti Alapítvány Choralis Constantinus 500 1000
Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyadvárban 4000
Artopolis Egyesület PLACCC 2010 Fesztivál -Hello! Earth 3000
Aquincum Baráti Kör (egyesület) Aquincumi Játékok 2010. 1000
Duna Művészeti Társaság Alapítvány XV. Duna Karnevál, II. Lánchíd Nemzetközi Néptáncverseny 4000
Táncház Egyesület XXIX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár 2000
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány English Mondays and Wednesdays/Határontúli színházi estek 2000
Magyar Fotóművészek Szövetsége Fotóhónap 2010 - Lucien Hervé kiállítás 1000
Pest Megyei Atlétikai Szövetség 21. Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton 2000
Világjátékok Alapítvány XV. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny és Zenés Karnevál 1000
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány 16.Turisztikai Teniszverseny 1000
Összesen: 22 000

Határidő: azonnal

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 80. pontja: Beszámoló a Vagyonnyilatkozat-Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 2009. évi tevékenységéről és a 2010. évi január 1-31. közötti vagyonnyilatkozatok megtételéről.

Előadó: Szikora Linda

A napirend 81/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

995/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1024/2003. (VI. 12.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2285/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 2291/2003. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja;

- a 874/2005. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. március 31-re módosítja;

- a 2330/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1167/2007. (VI. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. május 31-re módosítja;

- a 2199/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 985/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét konkrét határidő tűzése nélkül akként módosítja, hogy a határozat végrehajtására az „ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülésekor” kerüljön sor.

- az 1664/2008. (X. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1672/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 30-ra módosítja.

- az 1673/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 30-ra módosítja.

- az 1704/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1808/2008. (XI. 27.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 68/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja;

- az 1812/2009. (X. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

996/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Cigány Önkormányzat felkérése a főpolgármesterhez tárgyában született 45/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatának határidejét 2010. június 30-ra módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. április 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére