A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. október 15-i alakuló ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1758/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Választási Bizottság tájékoztatója.

2. Javaslat a főpolgármester illetményének, költségtérítésének és személygépkocsi-használatának megállapítására.

3. Javaslat a főpolgármester-helyettesek megválasztására, illetményük és juttatásaik megállapítására.

4. Az Ötv. 33/A. § (2) bek. b) pontja szerinti tisztség bejelentése.

5. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint a tanácsnokok megválasztására, az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosítására.

6. Javaslat a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Választási Bizottság tájékoztatója.

Előadó: dr. Temesi István a Fővárosi Választási Bizottság elnökhelyettese

A napirend 2. pontja: Javaslat a főpolgármester illetményének, költségtérítésének és személygépkocsi-használatának megállapítására.

Előadó: Németh Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1759/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2010. október 3. napjától kezdődően Tarlós István főpolgármester illetményét havi 671 550 Ft-ban állapítja meg.

1760/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István főpolgármester részére 2010. október 3-tól kezdődő hatállyal illetménye 30%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 201 465 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

1761/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

A tisztség ellátásával összefüggésben 2010. október 3-ai kezdő hatállyal biztosítja a főpolgármester részére - természetbeni juttatásként kezelendő - a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.

A napirend 3. pontja: Javaslat a főpolgármester-helyettesek megválasztására, illetményük és juttatásaik megállapítására.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1762/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettesek megválasztásának (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság:

elnökének, tagjának Somfai Ágnes

tagjainak: Szaniszló Sándor

Ughy Attila

Czeglédi János

képviselőket megválasztja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1763/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

2010. október 15-től kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül dr. György Istvánt főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1764/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

2010. október 15-től kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül Csomós Miklóst főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1765/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

2010. október 15-től kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül dr. Pesti Imrét főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1766/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

2010. október 15-től kezdődő hatállyal a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül dr. Bagdy Gábor Józsefet főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1767/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Dr. György István főpolgármester-helyettes illetményét 2010. október 15. napjától kezdődően havi 670 000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1768/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós főpolgármester-helyettes illetményét 2010. október 15. napjától kezdődően

havi: 630 000 Ft

idegennyelv-tudási pótlék +24 420 Ft

összesen: 654 420 Ft-ban

állapítja meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1769/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Dr. Pesti Imre főpolgármester-helyettes illetményét 2010. október 15. napjától kezdődően havi 630 000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1770/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Dr. Bagdy Gábor József főpolgármester-helyettes illetményét 2010. október 15. napjától kezdődően

havi: 580 000 Ft

idegennyelv-tudási pótlék +40 700 Ft

idegennyelv-tudási pótlék +40 700 Ft

összesen: 661 400 Ft-ban

állapítja meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1771/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Csomós Miklós főpolgármester-helyettes részére 2010. október 15-i kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 130 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1772/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy országgyűlési képviselői megbízatással is rendelkező főpolgármester-helyettesek a Fővárosi Közgyűlés tisztségviselőjeként - a vonatkozó jogszabályi keretek között - költségtérítésben részesülnek.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: Tarlós István

1773/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettesek részére 2010. október 15. napján kezdődő hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával összefüggésben - a természetbeni juttatásként kezelendő - a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1774/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettesek megválasztásával egyidejűleg - a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül - a választott tisztségviselői létszámot 5 főben állapítja meg.

A napirend 4. pontja: Az Ötv. 33/A. § (2) bek. b) pontja szerinti tisztség bejelentése.

Előadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1775/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy dr. Pesti Imre főpolgármester-helyettes a „Dr. Pesti Imre és Társa Orvosi Egészségügyi Szolgáltató” Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető tisztét a gazdasági társaság tulajdonjogának átruházásáig betöltse.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint a tanácsnokok megválasztására, az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.

Előadó: Németh Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 52/2010. (X. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 6. pontja: Javaslat a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére.

Előadó: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1790/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy a vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések megsegítésére 20 000 000 Ft-ot adományoz, melyet a Magyar Kármentő Alap 11794022-22222222 sz. bankszámlájára utal át. A Közgyűlés kéri a kerületi önkormányzatokat, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten vegyenek részt az érintett települések megsegítésében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1791/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. h.

A vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések megsegítésének pénzügyi rendezésére 20 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „84... Vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések megsegítése” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát. Egyúttal engedélyezi, hogy a 20 000 000 Ft adomány soron kívül, azonnal utalásra kerüljön.

Határidő: átcsoportosításra a költségvetési rendelet soron következő módosításakor, az utalásra azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. október 15-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére