A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

2008. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2008.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2009. szeptember 30.

dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány
és Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 993 987
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 993 987
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉK-
HELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 35 305 43 492
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 1 734 3 527
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 33 571 39 965
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 9 637 -3 132 5 469
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1.+6.+11. sor) 45 935 49 948
13 D. Saját tőke (14-19. sorok) 37 228 42 337
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 31 802 31 928
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 126 -3 132 5 109
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 8 707 7 611
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8 707 7 611
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 45 935 49 948

Budapest, 2009. szeptember 30.

dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 80 979 -3 132 52 285
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 46 971 33 838
3 a) alapítótól 20 941 20 941
4 b) központi költségvetéstől 11 750 -3 132 2 365
5 c) helyi önkormányzattól 10 000 10 000
6 d) egyéb, ebből 1%: ..0.. 4 280 532
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 27 796 9 924
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 100
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 3 112 8 523
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A+B) 80 979 52 285
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 80 853 47 176
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 42 692 18 270
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 27 805 24 919
16 3. Értékcsökkenési leírás 1 136 768
17 4. Egyéb ráfordítások 9 220 3 012
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 207
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások

Budapest, 2009. szeptember 30.

dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 80 853 47 176
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G.-H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eremény (A.-D.) 126 5 109
32 Tárgyévi eredmény (I.+J.) 126 5 109
Tájékoztató adatok
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 24 919
34 1. Bérköltség 15 141
35 ebből: - megbízási díjak 120
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 067
38 3. Bérjárulékok 5 517
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 3 009
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 200
41 D. Továbbutalt támogatás 200

Budapest, 2009. szeptember 30.

dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1. sz. melléklet

Fővárosi Szociális Közalapítvány közhasznúsági jelentésének része:

Beszámoló
a Budapesti Szociális Forrásközpont 2008. évi eredményeiről

I. Külföldi forrásokból finanszírozott programok

I.1. Nők és férfiak esélyegyenlőségének helyi feltérképezése
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/25 WiLD EC PRCFS GE+ Főpolgármesteri Hivatal T.sz. Nők és férfiak esélyegyenlőségének helyi feltérképezése keretprogram=Getting engaged: Women in local development 2005. 12. 11. 2006. 12. 01. 2008. 02. 29. 50 000 euro =
11 617 212 Ft

A projekt a női esélyegyenlőség témáját az összes érintett terület és szakterület bevonásával vizsgálta. Szakmai megvalósítása 2007-ben történt, a lezárása 2008. februárban.

Az elkészült tanulmány tartalmaz olyan ajánlásokat, amelyek képesek arra, hogy a Főváros irányelveit összehangolja az Európai Unió horizontális irányelveivel és elvárásaival.

I.2. Európai városok a gyermekszegénység ellen
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/29 CP European Commission - VP/2007/012 - Progress T.sz. Európai városok a gyermekszegénység ellen=European Cities against Child Poverty 2007. 12. 11. 2007. 12. 01. 2009. 12. 01. 123 540 euro =
28 662 180 Ft

A projektben részt vevő városok különböző helyzetük miatt voltak képesek egymás látóterét szélesíteni. Szeptemberben Milanóban a tematikus workshopon a résztvevők egy pedagógiai modellt elemeztek, értékeltek és megvitatták saját viszonyaik közötti adaptálhatóságát.

I.3. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/30 CON European Commission - VP/2007/012 - Progress T.sz. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése= Connections - Organisational approaches to the complexities of multiple deprivation at a city level 2007. 12. 11. 2007. 12. 01. 2009. 12. 01. 18 956 euro =
4 403 437 Ft

A különböző részterületek szociálisan hátrányos helyzetű csoportjain belül mi a nők speciális problémáinak feltérképezését végeztük el. A nemzetközi találkozókon az uzsora, és a hajléktalanság csapdájából kiszabadulásról és a reintegráció lehetőségeinek különböző országokban használt modelljeiről volt szó.

I.4. Az EU tagállamokban, 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatása külföldön
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/31 ENE European Commission - VP/2007/009/78 - Progress T.sz. =Connections - Senior Force - Promoting the employmentof workers aged 50+ 2007. 12. 13. 2007. 12. 01 2009. 12. 01 56 000 euro =13 024 550 Ft

A program célja a más EU-országban történő munkavállalást hátráltató tényezők feltárása. A BSZF fő projektpartnere a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ úgynevezett Diplomás munkakeresők kirendeltsége.

I.5. Helyi és regionális akciótervek „II”
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/35 ALP JZ Socio - Javni Zavod za Socialno Varstvene Dejavnosti Celje -VP/2007/012 - Progress V.sz. =Connections capacity building and action planning trans-national programme for local and regional action plans for social inclusion 2008. 02. 01. 2007. 12. 31. 2009. 12. 31. 11 000 euro =
2 549 985 Ft

A projekt vállalásai ugyanis arra vonatkoztak, hogy a helyi akciócsoport (LAG) a két éves futamidő alatt a 4 téma mindegyikét illetően innovatív és mobilizáló, tervkészítő működést mutat fel. E célkijelölés azon a végiggondolatlan feltevésen alapszik, hogy minden országban található legalább 10 olyan ember, aki egyaránt specialistája (1.) a foglalkoztatásnak, (2.) a hajléktalanellátásnak, (3.) a gyermekvédelemnek és (4.) az idősgondozásnak.

I.6. Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/34 NA Norvég Alap T.sz. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok ÖP/1.: Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban - Terv:
2009. 09. 01.
Terv:
2011. 04. 30
275 huf/ euro =
103 363 425 Ft

A Norvég Alap pályázatán a BSZF konzorciumi partnerei: a Magyar Szegénységellenes Hálózat, a Magyar Vöröskereszt BAZ megyei tagszervezete, a Nyíregyházi Észak-Magyarországi Régió és a Szociális Innovációs Társulás.

II. Országos (minisztériumi, egyetemi) forrásokból finanszírozott programok

II.1. Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztő központjaként működés
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/24 SzC SZMM T.Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében az ágazatban működő civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2007. 11. 30. 2007. 06. 01. 2008. 05. 31. 3 000 000
2008/2 SzC ICSSZEM T.Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok”program keretében az ágazatban működő civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2008. 12. 16. 2008. 09. 01. 2009. 05. 31. 3 000 000

A szakminisztérium megbízásából a szociális civil szervezeteket információkkal és képzésekkel támogatjuk.

II.2. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/23 SzT SZMM T.sz. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács 2007. 10. 11. 2007. 07. 01. 2008. 05. 31. 3 000 000
2008/3 SzT ICSSZEM T.sz. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács 2008. 12. 16. 2008. 09. 01. 2009. 05. 31. 3 000 000

A Budapesti Szociális Forrásközpont a 2008-ban Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződések értelmében a Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács (KMRSZT) működtetésével járó feladatokat látja el.

II.3. Időbank
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2007/32 IB SZMI T.sz. IDŐBANK 2008. 01. 21. 2007. 10. 01. 2008. 06. 10. 3 996 800

A hazai települési lejtő karakterisztikájához igazodva kíséreltük meg (tanyától a fővárosig) különféle lakosságszámú helyszíneken elindítani a „Helyi Időbank”-okat.

III. Fővárosi forrásokból finanszírozott programok

III.1. Közszolgáltatási szerződésünk 2008. évi teljesülése
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2008/1 Főv Főv. Önk. T.sz. Fővárosi közszolgáltatási szerződés 1998. 09. 15.
2008. 06. 17.
2008. 01. 01. 2008. 12. 31. 20 941 000

A Fővárosi Közgyűléssel kötött közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak megfelelően szerveztünk rendezvényeket a közgyűlés civil szervezeteinek módszertani támogatására, miközben koordináltuk a fővárosi szociális szakma tevékenységét.

IV. Civil finanszírozású programok

Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2008/4 RFOE. M.sz. Rendezvényszervezés: Civil szervezetek szerepe a szolgáltatásfejlesztésben, térségi szolgáltatástervezésben 2008. 02. 13. 2008. 02. 13. 2008. 05. 31. 312 000 Ft
2008/5 DDRF kht. M.sz. Kistérségi szolgáltatásszervezés szakmai támogatásának fejlesztése 2008. 04. 01. 2008. 04. 01. 2008. 05. 31. 1 050 000 + áfa
2008/6 RSZF kht. M.sz. Szociális szolgáltatások megújításának társadalmasítása, szakmai konszenzusépítés 2008. 04. 01. 2008. 04. 01. 2008. 05. 31. 875 000 + áfa

A Civil szervezetek szerepe a szolgáltatásfejlesztésben, a Kistérségi szolgáltatásszervezés és szakmai támogatás és a Szociális szolgáltatások megújításának társadalmasítása, szakmai konszenzusépítés témakörökben 10 sikeres műhelybeszélgetést szerveztünk.

V. Egyéb forrásból finanszírozott programok

Az ESzCsM-OSzGyTB által akkreditált képzéseink

V.1. Személyiségfejlesztő tréning
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2008/7 SZT BSZF Akr. Kiégés elleni Személyiségfejlesztő tréning Saját 2008. 01. 01. 2008. 12. 31. 25 000 Ft/fő

2 csoportot hirdettünk meg, tavasszal és ősszel. Mindkét csoport 20 fő feletti létszámmal (22 és 25 fő), lemorzsolódás nélkül fejeződött be.

V.2. RSZFOE + Háló
Sorszám Kód Szerződő fél Szerz.
típusa
Vállalt feladat Szerződés dátuma Megvalósí-
tás kezdete
Teljesítés határideje Vállalási összeg
2002/32 H 3SZ/ESzCsM-FSZKA T. sz. „Háló” szerkesztés nincs 2002. 09. 01. folyamatos 0

A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) „HÁLÓ” nevű havi hírlevelének XIV. évfolyama is hiánytalanul lezárult.

1/C számú melléklet

Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-től a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH-, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2008. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2008. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök 987
B. Forgóeszközök 43 492
C. Aktív időbeli elhatárolások 5469
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 49 948
D. Saját tőke 42 337
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 7611
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 49 948
A szervezet 2008. évi eredmény-kimutatása (adatok ezer Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 52 285
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel 52 285
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 47 176
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 47 176
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 5109
Tárgyévi eredmény összesen 5109
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 24 919
1. Bérköltség 15 141
- ebből megbízási díjak 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2067
3. Bérjárulékok 5517
B. Szervezet által nyújtott támogatások 3009
C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás 200
D. Továbbutalt támogatás 200

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:

100 E Ft Vevők - Forrásközpont

190 E Ft Elszámolásra adott előlegek - Forrásközpont

14 E Ft Étkezési jegyek - Forrásközpont

1 607 E Ft Kiküldetésre adott, még el nem számolt előlegek - Forrásközpont

1 500 E Ft RFOE-nak nyújtott kölcsön - Forrásközpont

58 E Ft APEH felé túlfizetés - FSZKA EQUAL

58 E Ft APEH felé túlfizetés - Közalapítvány

3 527 E Ft összesen

A beszámoló KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:

67 E Ft Szállítók - Forrásközpont

-296 E Ft SZJA túlfizetés - Forrásközpont

27 E Ft Munkaadói járulék - Forrásközpont

8 E Ft Munkavállalói járulék - Forrásközpont

7 E Ft Egészségügyi hozzájárulás - Forrásközpont

-4 E Ft Szakképzési hozzájárulás túlfizetés - Forrásközpont

908 E Ft Munkabér - Forrásközpont

339 E Ft Nyugdíj és egbizt.járulék - Forrásközpont

30 E Ft Magánnyugdíjpénztár - Forrásközpont

111 E Ft APEH felé tartozások (SZJA,TB járulék) FSZKA EQUAL

19 E Ft APEH felé tartozás (SZJA) FSZKA

6 395 E Ft Felhasználatlan támogatás - Közalapítvány

7 611 E Ft összesen

2. A szervezet 2008-ban 2 365 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2007. évi összeg 2008. évi összeg
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 31 802 31 928
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételből 126 5 109
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0
Saját tőke 37 228 42 337

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogatómegnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2008. év
Pannonbeton Bp. BMSZKI részére 200
Természetbeni adományok 2 809
Összesen: 3 009

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2008. év
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Szociálisés Családügyi Minisztérium Időbank hálózat 3 997
Szociálisés Családügyi Minisztérium Szakmai hálózatfejlesztő központok 750
Szociálisés Családügyi Minisztérium Közép-
magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács
750
Európai Unió, Brüsszel New Faces projekt 1 781
Európai Unió, Brüsszel Getting projekt 1 156
Európai Unió, Brüsszel Gender projekt 1 883
Európai Unió, Brüsszel Connenction projekt 327
Összesen: 31 585

5. 1%-os szja támogatást nem kaptunk kézhez 2008. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2008-ban

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Közalapítvány még 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság EQUAL Program 2004 keretében kiírt pályázatra „Esélyteremtés a foglalkoztatásban” témában pályázatot nyújtott be a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (BMSZKI) és a Menhely Alapítvánnyal közösen. A pályázatot a Közalapítvány a partnerekkel együtt megnyerte. A pályázati programban vállalt feladatokat a Közalapítvány folyamatosan teljesíti, a pályázatban vállalt célok megvalósításának végső határideje: 2007. december 31. volt, a végleges elszámolások határideje áthúzódott még a 2008-as évre is.

A teljes pályázati programban 3700 hajléktalan emberrel kerültünk kapcsolatba. Az álláskereső irodákban több mint 2000 hajléktalan ember fordult meg, közülük több, mint 250 fő el is helyezkedett a munkaerő-piacon. A támogatott szakmaszerző OKJ-s képzésekre 170 főt, felzárkóztató iskolai képzésre további 20 főt irányítottunk és támogattunk. A Közalapítvány feladata a Társadalmi Célú Kommunikáció Blokk megvalósítása volt: a társadalmi szemlélet, azon belül különösképp a munkáltatók véleményének formálása, valamint a hajléktalan emberek véleményének programba illesztése. A fenti célok elérése érdekében közösségi fórumokat, fókuszcsoportokat és nyilvános műhelybeszélgetéseket tartottunk a hajléktalan emberek, az őket segítő szociális munkások és foglalkoztatási szervezetek, munkáltatók és a média egymás közötti kommunikációjának elősegítése érdekében. A projekt jó gyakorlatait ismertető free-card kampány többszáz budapesti kulturális intézménybe juttatta el az eredményeket.

Megszerveztük a Szolidáris Város konferenciát a különböző hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó segítők és politikusok tapasztalatcseréje céljából.

Részt vettünk a projekt nemzetközi együttműködésében, melynek keretein belül szemináriumot szerveztünk négy ország segítőinek részvételével a halmozott hátrányok integrált kezelésének jó gyakorlataival kapcsolatban.

A Fővárosi Közgyűlés Dísztermében került sor a nagyszabású nemzetközi zárókonferenciára, melyen London, Madrid, Párizs és Budapest jelentősebb hajléktalan-ellátó szervezetei, azok vezetői, illetve a FEANTSA (Európai Hajléktalan-ellátó Szervezetek Egyesülete) is képviseltették magukat.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. év folyamán tevékenyen részt vett az EQUAL Esélyteremtés a Foglalkoztatásban pályázat megvalósításában, amely a munkaerő-piaci reintegrációt segíti elő a hajléktalanok ellátásában. A tételes elszámolások alapján 12 438 E Ft folyt be 2007 év folyamán a pályázatra. Mivel a projekt utólagos finanszírozású, így a Fővárosi Szociális Közalapítvány „hitelezi” meg negyedévről-negyedévre a forrásokat a pályázat végrehajtásához. Év végével 2 700 E Ft volt a finanszírozásra fordított pénzeszköz.

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatást a Közalapítvány tartalékolja a Norvég Alapból nyert alábbi pályázat végrehajtására.

A NFÜ KPSZE és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között a 0025/NA/2006-1/PA-5 projekt referenciaszámú végrehajtási szerződés 2008. augusztus 8-án létrejött.

A Projektgazda összeállította a pályázati dokumentációt, amely tartalmazza a Pályázati kiírást, a Pályázati adatlapot és a hozzá tartozó Kitöltési útmutatót, a Pályázati Útmutatót, a Pályázati Szabályzatot és a Támogatási Szerződés-mintát.

A projektgazda Kuratóriuma 2008. augusztus 5-én megtartott kuratóriumi ülésén megtárgyalta a pályázati dokumentációt, azt 2/2008. (VIII. 5.) Szoc. Köz. a. határozatával jóváhagyta, és úgy döntött, hogy határozata akkor lép hatályba, ha az NFÜ KPSZE a pályázati dokumentációt jóváhagyta.

A projektgazda a létrejött végrehajtási szerződés alapján lekérte az 1 997 486 Ft összegű előleget, amely a Fővárosi Szociális Közalapítvány Norvég alap számlájára 2008. 10. 10-én megérkezett.

A pályázati dokumentáció jóváhagyása az NFÜ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KPSZE (továbbiakban: NFÜ) részéről 2008. augusztus 15-én megtörtént.

A beérkezett pályázatok bontása 2008. november 20-án megtörtént.

A meghirdetett pályázati kiírásra 68 db pályázat érkezett. A pályázatok feldolgozása a pályázati útmutató előírásai szerint megtörtént.

A projektgazda 2-2 szakértőt kért fel a pályázatok értékelésére. 34 db pályázat érkezett diszkrimináció elleni küzdelemre és 31 db jogsegélyszolgálatra. A szakértők elkészítették az értékeléseket, amelyek elektronikusan és papír formában is rendelkezésre állnak.

A Projektgazda Kuratóriuma az értékeléseket megkapta, és 2008. december 29-én ülést tartott, amelyen a NFÜ képviselője is részt vett. Ezen az ülésen döntés született a beérkezett pályázatok elbírálásáról. 8 db nyertes alprojekt lett a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és 25 nyertes alprojekt a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra.

A támogatási szerződések megkötése 2009-ben a projektek megvalósítása 2009-2010 között várható.

2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítására.

A pályázati program alapján a Közalapítvány 2008. augusztus hónapban két célra ír ki pályázatot: Jogsegélyszolgálat ösztönzésére Budapesten, és Diszkrimináció elleni küzdelemre és jogvédelemre.

A projekt a fővárosban élő legveszélyeztetettebb csoportokat célozza meg:

roma kisebbséghez tartozók,

hajléktalan emberek,

lakhatási támogatásra szorulók, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedül élő idősek vagy a lakásmaffia által veszélyeztetettek,

pszichiátriai ellátásban részesülők,

fiatal droghasználók,

fogyatékkal élők,

homoszexuálisok,

börtönből szabadulók.

A Közalapítvány a támogatási összegeket a bankszámláján tartalékolja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmustól nyert pályázatához szükséges önrész biztosítására. A pályázat lebonyolítása előreláthatóan a 2008-as év második felében fog megkezdődni, az önrész és a támogatási összeg felhasználása folyamatosan történik.”

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2008. december 31-i fordulónapra elkészített 2009. szeptember 30. napi keltezésű 2008. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszá-moló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 49 948 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 5 109 E Ft (nyereség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2007. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2008. augusztus 4. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009. november 11.

FRISS & TÁRSA FRISS LÁSZLÓ s. k.
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság Okleveles könyvvizsgáló
Budapest II., Ady Endre u. 1. II/3. „hiteles könyvvizsgáló”
Eng. szám MKVK 000135 Eng. szám: MKVK 003235

  Vissza az oldal tetejére