A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2011. (I. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.), melynek eredményeként 2011. január 1-jétől módosult a főváros és a kerületek közötti viszony az adóbevezetés vonatkozásában. 2011. január 1-jétől a kerületi önkormányzat által - a Htv. 1. §-ának (2) bekezdése alapján bevezethető - helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendeletével bevezetni, ha ahhoz minden adóév tekintetében az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete előzetes beleegyezését adja. Tekintettel a Htv. módosítására az idegenforgalmi adórendeletben rögzíteni kell, hogy annak területi hatálya mely kerületekre terjed ki, ezért szükséges a rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Htv.-nek az adóbevezetésre vonatkozó módosításából eredő, a területi hatályt tartalmazó rendelkezés.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A hatálybalépés időpontja - igazodva az adóév kezdéséhez - kivételesen január 1-jére visszamenőlegesen kerül megállapításra, melyet az tesz lehetővé, hogy e módosítás a R. hatálya alól kikerülő adózók számára kizárólag előnyöket tartalmaz (eddigi adókötelezettségük a fővárosi adóhatóság felé megszűnik), a továbbra is az R. hatálya alá tartozó adózók számára pedig újabb kötelezettségeket, terheket nem állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére