A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonát érintő tulajdonosi hozzájárulási ügyekben hozandó önkormányzati döntések átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele érdekében indokolt a jelenlegi szabályozás felülvizsgálata.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A tulajdonosi hozzájárulások kérelmei szorosan kapcsolódnak a közterület-használati ügyekhez, javarészt közterületeket érintenek, ezért javaslom a döntési hatáskört - a közterület-használathoz hasonlóan - a főpolgármesterhez telepíteni, a kiemelt fejlesztési területek vonatkozásában is. Ehhez kapcsolódóan a külön is szabályozott elektronikus hírközlési berendezések elhelyezési, áthelyezési stb. szabályai szerinti döntéseket szintén főpolgármesteri hatáskörbe javasolt adni.

3. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról, valamint a döntési hatáskör-átruházás SZMSZ-en való átvezetéséről és a szükséges hatályon kívül helyező rendelkezésekről szól.


  Vissza az oldal tetejére