A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatásköreit a bizottságaira és a főpolgármesterre átruházhatja. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés úgy módosítja a vonatkozó rendeleteit és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, hogy a közterület-használattal kapcsolatos hatásköröket az eddigi főpolgármester helyett az újonnan létrehozott Közterület-hasznosítási Bizottságra ruházza át.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Közgyűlés rendes ülésének összehívási határidejét (6 munkanapról 4 munkanapra) módosítja, továbbá a Közterület-hasznosítási Bizottság létrehozásának SZMSZ-ben való megjelenítését tartalmazza.

A 2-5. §-okhoz

A fővárosi közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, azaz a közterület-használatot szabályozó egyes fővárosi önkormányzati rendeleteket úgy módosítja, hogy a közterület-használatra vonatkozó hatáskörök - egymással is összhangban - a Fővárosi Közgyűlésnél, illetve átruházott hatáskörben a Közterület-hasznosítási Bizottságnál kerülnek nevesítésre.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a deregulációról és egyéb, jogtechnikailag szükséges módosításokról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére