A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

25/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A kerületi önkormányzatok képviselő-testületei által kiadott várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos szabályokat két helyen célszerű pontosítani. Így a R. felhatalmazást ad arra, hogy a kerületi önkormányzatok a kedvezményes várakozásra jogosultak körét bővítsék, a R.-ben meghatározott kedvezmények szűkítésére azonban értelemszerűen nincs lehetőségük. Ezen kívül az elektronikus hozzájárulás-kiadás esetén nincs szükség a hozzájárulás, vagy a hozzájárulást kiadó matrica első szélvédő üveg mögötti elhelyezésére.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésének e) pontja felhatalmazást ad a Fővárosi Közgyűlés számára, hogy a várakozási területekkel kapcsolatban rendeletet alkosson, ezen belül a díjfizetés alól mentesítettek, a kedvezményes várakozásra jogosultak körét, valamint a kedvezményes várakozási díj mértékét megállapítsa azzal, hogy a kedvezményes várakozásra jogosultak körének bővítésére a kerületi képviselő-testületek jogosultak. Ezt a szabályozást vette át a R. 13. § (2) bekezdése, azonban nem adott felhatalmazást arra, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának további feltételeit a kerületi önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák.

A rendelet módosításával a kerületi önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a kedvezményes hozzájárulások kiadása esetén a fővárosi szabályozásnál szigorúbb szabályokat is alkalmazhassanak.

A 2-3. §-okhoz

A számítástechnika fejlődésével lehetőség van arra, hogy a kérelmezők a hozzájárulásokat elektronikus úton igényeljék és a hozzájárulásokat elektronikus úton kapják meg. Ebben az esetben nincs szükség a papíralapú hozzájárulások és hozzájárulást igazoló matricák legyártására és kiadására, ami a hozzájárulást kiadók számára a munkafolyamatot egyszerűsíti, és számottevő költségek (nyomda, posta) megtakarítását is lehetővé teszi.

A lakossági várakozási hozzájárulás kiadására jogosult szervezetek az ügyfelektől érkezett kérelmeket továbbra is fogadják, dokumentálják, nyilvántartják, és a hozzájárulások minden releváns adatát az általuk megbízott parkolásüzemeltetők számára átadják. A parkolási ellenőrök kézi számítógép segítségével on-line módon ellenőrizni tudják, hogy a várakozóhelyet igénybe vevő gépjármű rendelkezik-e hozzájárulással.

Tekintettel arra, hogy minden kerületben van olyan útszakasz, amely egyébként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van, és ott a lakossági várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulás érvényes, ezért a rendeletben szükséges annak előírása, hogy a kerületi önkormányzatok által kiadott hozzájárulások adatait a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a kerület közigazgatási területén működő parkolásüzemeltetőnek is át kell adni. A fővárosi tulajdonban lévő, a kedvezményezett számára díjfizetés nélkül rendelkezésre álló területen a díjfizetés-mentesség az egységes, on-line adatbázis létrehozásáig csak időkéséssel biztosítható, az erre való figyelemfelhívás a hozzájárulást kiadó felelőssége.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére