A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet megalkotása óta eltelt évek gyakorlati tapasztalatai miatt a rendelet módosítása indokolttá vált.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A támogatandó célok kiegészítése az avar és kerti zöld hulladék komposztálásának elősegítését célzó programok, akciók támogatásával tekintettel arra, hogy a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/A. §-a alapján Budapest területén 2011. december 1. után tilos az avar és kerti zöld hulladék égetése.

A 2. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap pályázati felhívása Fővárosi Közgyűlés általi jóváhagyásának határidejének módosítása indokolt, tekintettel arra, hogy az előző évi pályázatok lezárulhassanak az új pályázat kiírásáig.

A 3. §-hoz

A pályázati kiírás írott sajtóban való megjelenésének törlése a rendeletből a hatékony elektronikus módszer alkalmazása mellett költségkímélő is, tekintettel arra, hogy a pályázatok mindenki által elérhetők a főváros honlapján, a Budapest Portálon, valamint a Civil Iroda a regisztrált civil szervezetek számára rendszeresen küld elektronikus hírlevelet. Emellett a pályázati felhívás helyben szokásos módon, az Ügyfélszolgálati Irodán is közzétehető.

A 4. §-hoz

A projektek minél gyorsabb, gördülékenyebb és határidőn belül történő megvalósításának érdekében a pályázatok elszámolhatósági határidejét indokolt módosítani, ezzel elkerülhetővé válhat a támogatási szerződések - újabb közgyűlési előterjesztést jelentő - módosítása.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a végrehajtottá vált rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.


  Vissza az oldal tetejére