A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

42/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2011. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 4. § (2) bekezdés b) alapján a „települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni: ... a szennyvíziszap ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről; ...”.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemszerű működése során nagy mennyiségű (mintegy 80 000 tonna) szennyvíziszap keletkezik, amelynek hasznosításáról (elszállításáról és a környezetet nem terhelő ártalmatlanításáról) gondoskodni kell.

A Vgtv.-ből következően a Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy megszervezze a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap ártalommentes elhelyezését. A közszolgáltatás megszervezéséért viselt felelősségi körében a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatási feladat ellátására a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) számára biztosít kizárólagos jogot.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a kizárólagos joggal történő felruházását indokolják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontjával összhangban. Közszolgáltatási szerződés keretében a rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján az FTSZV Kft. fogja ellátni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap hasznosítása (elszállítása és ártalmatlanítása) közszolgáltatási feladatait.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére