A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítását a „Pro Urbe Budapest” díj adományozására vonatkozó szabályozás változása indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A „Pro Urbe Budapest” díj adományozása azonos eljárás szerint történik a Rendelet 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott fővárosi kitüntető díjak adományozásával, ezért jelen módosítással a szakasz (2) bekezdése kiegészül a „Pro Urbe Budapest” díjjal.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú függelék „A Közgyűlés által egyéb fővárosi önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” I. Általános hatáskör cím 5. pontját. A módosítással a főpolgármesteri hatáskör kiegészül a „Pro Urbe Budapest” díj adományozására vonatkozó javaslattétellel, egyidejűleg a „Bárczy István Díj” adományozására vonatkozó javaslattétel a Rendelet 4/A. § (3) bekezdése alapján az Oktatási Bizottság hatáskörében marad. A Rendelet 4/A. § (1) bekezdése hatályát veszti, mivel a „Pro Urbe Budapest” díj adományozása a szakasz (2) bekezdése szerint történik.


  Vissza az oldal tetejére