A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

54/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén a 1979-1987/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozataiban úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére nem pénzbeni hozzájárulás formájában rendelkezésére bocsátja a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FŐTÁV Zrt. és FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. üzletrészeit és részvényeit.

Az apportálás következtében a fent felsorolt Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába tartozó fővárosi egyszemélyes, közszolgáltatói/közüzemi tevékenységet végző társaságok teljes egészében a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tulajdonába kerültek. E társaságok tagi, részvényesi jogait a jövőben BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jogosult gyakorolni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-ának módosítása szükséges ahhoz, hogy az apportált társaságok esetében a főpolgármester gyakorolja a társaság vezérigazgatóinak, ügyvezetőinek, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak kinevezését, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratában foglaltakkal összhangban.

A 2-4. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 1979-1987/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatai teszik szükségessé a Vagyonrendelet 2. és 5. számú mellékletének módosítását és a 6. számú melléklettel történő kiegészítését.

Az 5. §-hoz

Átmeneti rendelkezést iktat be az 52. § (3) bekezdésének és az 5. számú melléklet 2011. június 22-ével történő alkalmazhatósága érdekében.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a technikai deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére