A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

78/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A rendelet három fővárosi önkormányzati rendeletet módosít.

A hatályos SZMSZ 41. §-a kiegészül - a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 16. § (1) a) pontja alapján biztosított - természetbeni juttatással.

A Pttv. 18. § (2) bekezdése alapján módosul az SZMSZ 5. sz. melléklet „A közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság címszó 4. pontja. A főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek költségátalányának megállapítása a bizottságtól a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe kerül.

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendeletben az ösztöndíjasok létszáma emelkedik.

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete „Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei” névjegyzékéből Kertész Ákos író neve törlésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 41. §-a új (8) bekezdéssel egészül ki, amely a képviselő és a bizottság nem képviselő tagjai részére az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet biztosít természetbeni juttatásként.

A szakasz (2) bekezdése az SZMSZ 5. sz. melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság címszó 4. pontjában a főpolgármester és a főpolgármester-helyettesek költségátalánya vonatkozásában hatályon kívül helyezi a bizottság korábbi hatáskörét. Ezzel a tárgykört a Pttv. 18. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok és eljárásrend szerint a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe utalja.

A 2. §-hoz

A Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelettel alapított Budapest Ösztöndíj Programban részt vevő ösztöndíjasok számát 10 főről 20 főre emeli a Főpolgármesteri Hivatalban mutatkozó fokozott továbbfoglalkoztatási igény miatt.

A 3. §-hoz

Kertész Ákos írót - a 2011. augusztus 29-én az Amerikai Népszavában közzétett nyílt levelében kifejtettekre tekintettel - a díszpolgári címre érdemtelennek tartja a Fővárosi Közgyűlés, ezért a részére adományozott fővárosi kitüntető díj visszavonásával egyidejűleg az író neve törlésre kerül a díjazottak névjegyzékéből.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére