A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

86/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1812/2011. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a Fővárosi Önkormányzat új városüzemeltetési koncepcióját. A koncepció alapján került sor a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrehozására, majd tőkeemelés keretében a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Vagyonrendelet 6. sz. mellékletében felsorolt korlátolt felelősségű, illetve zártkörűen működő részvénytársaságok üzletrészeinek, illetve részvényeinek a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be történő apportálására. Az új városüzemeltetési koncepció végrehajtása keretén belül történt aktuális üzletrész-, illetve részvényapportálásokkal egyidejűleg módosítani szükséges a Vagyonrendelet azon mellékleteit, melyek a Fővárosi Önkormányzat közvetlen tulajdonában lévő vállalatok, illetve a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. leányvállalatainak listáját tartalmazzák.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be apportálásával a társaság egyszemélyes tulajdonosa a BVK HOLDING Zrt. lett, ebből következően az FKF Zrt.-t törölni kell a Vagyonrendeletnek a Fővárosi Önkormányzat közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságok listáját tartalmazó 2. számú mellékletéből.

A 2. és 3. §-hoz

A Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes társaságok vonatkozásában az egyszemélyes társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó egyes jogait - így: az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak, az ügyvezetőnek, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztását, visszahívását, megbízását, megbízásának visszavonását és díjazásának megállapítását, továbbá a társaság vezérigazgatójának, ügyvezető igazgatójának megbízását, megbízásának visszavonását és díjazásának megállapítását - a főpolgármester közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál pedig a társaság legfőbb szervének döntését megelőzően határoz.

Az 52. § (2) bekezdés rendelkezéseit a Vagyonrendelet 5. számú mellékletében felsorolt társaságok esetében kell alkalmazni.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratának VI. fejezet 1. t) pontjában az egyszemélyes részvényes Fővárosi Közgyűlés magához vonta a társaság igazgatóságának azon hatáskörét, hogy leányvállalatainak vezető tisztségviselőit, felügyelőbizottsági tagjait megválassza, megbízza, visszahívja, valamint díjazásukat megállapítsa. A Vagyonrendelet 52. § (3) bekezdésében a Fővárosi Közgyűlés - mint a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szerve - ezen elvont hatáskör közvetlen gyakorlását a Főpolgármesterre ruházta azzal, hogy vezető tisztségviselőkre vonatkozó döntését a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslata alapján hozza meg.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. leányvállalatainak listáját a Vagyonrendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Az FKF Zrt. részvényeinek BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-be apportálásával az FKF Zrt. a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdésének hatálya alól az 52. § (3) bekezdés hatálya alá kerül át, ebből következően az FKF Zrt.-t törölni kell a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú mellékletéből, és ezzel egyidejűleg fel kell venni az 52. § (3) bekezdésében hivatkozott 6. számú mellékletébe.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére