A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. december 22-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2640/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítására vonatkozó 1840/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítás

2. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. konszolidálására.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítására vonatkozó 1840/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2641/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. megalapítására vonatkozó 1840/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a társaság elnevezéséből törlésre kerül a „Nonprofit” szó.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 84/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. konszolidálására.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2642/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

Szőke László részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2643/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közszolgáltatási feladatok 2010. évre vonatkozó ellátásának ellentételezésére szolgáltatási díj címén 711 M Ft + áfa összeget, azaz 888 750 E Ft összeget juttat a BGYH Zrt. részére, ezzel egyidejűleg megköti az előterjesztés 4. számú mellékletében foglalt közfürdői közszolgáltatási megállapodás módosítását.

2644/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási feladatok 2010. évre vonatkozó ellátásának ellentételezéseként szolgáló szolgáltatási díj pénzügyi rendezésére 888 750 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7314 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közszolgáltatási feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 85/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2645/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a számla beérkezését követően intézkedjen a 888 750 E Ft utalásáról.

Határidő: a számla beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2646/2010. (XII. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságban feltárt gazdasági és üzleti szempontból ésszerűtlen, indokolatlan döntések, illetve mulasztások miatt a szükséges jogi lépéseket tegye meg.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. december 22-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére