A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. április 6-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

502/2011. (IV .6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Előterjesztés a Fővárost és Intézményeit érintő közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállításáról és új végrehajtási szabályozás megalkotásáról” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

503/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Havas Szófiának a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények szerkezetátalakítási koncepciójának kidolgozására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

504/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba indítványát, mely szerint a Közgyűlés ne tárgyalja az alábbi napirendeket:

- Javaslat a Budapest V. kerületi Roosevelt tér átnevezésére.

- Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

505/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest V. kerületi Roosevelt tér átnevezésére” című előterjesztést, és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

506/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

1/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Közterület-hasznosítási Bizottsága elnökének, alelnökének és egyéb tagjainak megválasztására, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

2. Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (korábban Podmaniczky Program) előrehaladásának értékelése tárgyú tanulmány beszámolója.

3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2011. évi munkatervére.

4/a. Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására, egyes feladatok lezárására - Főpolgármesteri Hivatal és védelmi terület.

4/b. Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására, egyes feladatok lezárására - városüzemeltetés és intézményi terület.

4/c. Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására - lakás ágazat.

5. Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet feladatainak racionalizálására, alapító okiratának módosítására.

6. Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVI. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.

7. Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1.C_2” című kiemelt projekt engedélyokiratának jóváhagyására.

8. Javaslat új közösségi közlekedési tarifarendszer projekt előkészítésére.

9. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra.

10. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út-Albertirsai út” című, KMOP 2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú és a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című KMOP 2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek 1. számú módosítása.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására a IV. kerület, Váci út 76500 hrsz.-on lévő ingatlan honvédségi használatban lévő területén elhelyezett konténerek további használatához.

12. Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem megvalósítása kapcsán szándéknyilatkozat kiadása BDK Kft. részére.

13. A 2011. évi Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Hétvége megrendezése.

14. Javaslat a X. ker. Kőbánya Önkormányzatának növénytelepítésre nyújtandó támogatásáról szóló 814/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

15. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének elfogadására.

16. „Forgalomtechnikai felújítások 2010.” engedélyokirat meghosszabbítása.

17. A FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának jóváhagyása.

18. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának jóváhagyása.

19. Budapest Esély Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2010. évi prémium kifizetésére.

21. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

22. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. lakás eladásokkal kapcsolatos elszámolásának elfogadására.

23. Javaslat az IBOLIT Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

24. A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

25. A Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Európa Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása.

26. Közraktárak fejlesztési Projekt - Javaslat a „vis maior” bejelentések elbírálására, kötbérigény érvényesítésére.

27. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által használt fővárosi tulajdonú eszközök ingyenes átadására. Polgári Védelem eszközselejtezés.

28. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon belső iskolájának megszüntetésére.

29. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámainak csökkentésére és az ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

30. Javaslat az Erzsébetnővérek Szerzetesközösségével kötendő haszonkölcsön-szerződés jóváhagyására.

31. Javaslat normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodások megszüntetésére.

32. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány megszüntetésére.

33. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyására, III. ütem.

34. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működésének racionalizálására.

35. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

36. A Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítása.

37. Javaslat az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből 2010-ben pályázat során odaítélt támogatások jóváhagyására, visszavonására.

38. Javaslat a 2011. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívására.

39. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ ideiglenes működésére, feladatainak módosítására.

40. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyú támogatási szerződés módosítására.

41. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével összefüggő szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

42. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

43. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program szakdolgozatcímeinek meghatározására, valamint pályázati kiírásra.

44. Javaslat Budapest Főváros Levéltára általános főigazgató-helyettesének megbízásával kapcsolatos döntésre.

45. Előterjesztés a Fővárosi Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolására.

46. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

47. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények szerkezet-átalakítási koncepciójának kidolgozására.

48. Javaslat egy tényleges kockázatértékelésen alapuló, egységes szemléletű őrzésvédelmi tevékenység bevezetésére.

49. Javaslat a Budapesti Fegyház és Börtönnel 2010. évben kötött támogatási szerződés módosítására.

50. Javaslat a Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

51. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Társulási Tanács tagi képviselőinek és a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.

52. Javaslat a Közép-magyarországi Régióban a munkaügyi tanács önkormányzati oldal 1 tagjának megválasztására.

53. „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció tárgyú feladat kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás - elbírálási határidő meghosszabbítása.

54. Budapest 2011. évi útfelújítások lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

55. „Budapest 2011. évi útfelújítások kivitelezési munkái” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

56. Javaslat intézményvezető felmentésére. (Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona: Gödöllő)

57. Javaslat intézményvezető felmentésére. (Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona: Szombathely)

58. Javaslat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” intézményvezetői megbízására.

59. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) jogutóddal történő megszüntetésére és az ezzel összefüggő alapító okiratok módosítására.

60. Risai Kálmán fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 304/2010. (VIII. 24.) számú határozata ellen.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat a Budapest V. kerületi Roosevelt tér átnevezésére.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Közterület-hasznosítási Bizottsága elnökének, alelnökének és egyéb tagjainak megválasztására, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

507/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„Az előterjesztett rendelet 5. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) A Kr. 11. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(Egyéb eljárási szabályok)

(5) Közterület-használati ügyekben - az átláthatóság biztosítása érdekében - a döntéshozó köteles gondoskodni arról, hogy az eljárás megindításától annak befejezéséig keletkező valamennyi irat és dokumentum közzététele a Fővárosi Önkormányzat weboldalán (www.budapest.hu) megtörténjen. A közzététellel érintett iratok, különösen a közterület-használati kérelmek, a döntési javaslatok, a hozzájáruló és az elutasító döntések, valamint a közterület-használati szerződések. Közzé kell tenni továbbá minden olyan iratot, ami a döntéshozatalra jelentős hatással bírt. A közzétételt az iratok egyedi ügyenként történő csoportosításával legkésőbb az iratnak a döntéshozóhoz történő benyújtását, vagy keletkezését követő 15 napon belül kell teljesíteni. A közterület-használati kérelmek, közterület használattal kapcsolatos döntések és szerződések közzététele előtt a szerződő fél nem nyilvános személyes adatait felismerhetetlenné kell tenni.

Az előterjesztett rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbi 7. ponttal egészül ki:

7. Gondoskodik arról, hogy közterület-használati ügyekben - az átláthatóság biztosítása érdekében - az eljárás megindításától annak befejezéséig keletkező valamennyi irat és dokumentum közzététele a Fővárosi Önkormányzat weboldalán (www.budapest.hu) megtörténjen.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendeletét egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

508/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Közterület-hasznosítási Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

a) a Bizottság elnöke, tagja: Ughy Attila

b) a Bizottság alelnöke, tagja: Losonczy Pál

c) a Bizottság tagjai: Hanzély Ákos

Németh Zoltán

Szentkirályi Alexandra

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendeletét egyes önkormányzati rendeletek módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (korábban Podmaniczky Program) előrehaladásának értékelése tárgyú tanulmány beszámolója.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

509/2011.(IV.6.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (korábban Podmaniczky Program) előrehaladásának értékelése” tárgyú monitoring jelentést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

510/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

511/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégia (korábban Podmaniczky Program) előrehaladásának értékelése” tárgyú monitoring jelentést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

512/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2011. évi munkatervére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

513/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

514/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a befogadott módosítással a 2011. évi munkatervét irányadóként elfogadja.

A napirend 4/a. pontja: Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására, egyes feladatok lezárására - Főpolgármesteri Hivatal és védelmi terület.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

515/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 457/e/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6113. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 456,1 M Ft

ebből saját forrás: 456,1 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 456,1 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6113 egyedi azonosító számú „Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

516/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági, védelmi és szervezetfejlesztési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6501., 6483., 6481. és a 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

517/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési S-zabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági, védelmi és szervezetfejlesztési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6284. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6586. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

518/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági, védelmi és szervezetfejlesztési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6486., 6487. és 6488. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

519/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473., 6477. és 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, valamint 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

520/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6474. és 6476. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4/b. pontja: Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására, egyes feladatok lezárására - városüzemeltetés és intézményi terület.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

521/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5566. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5948. és a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5666. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, egészségügyi ágazat „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0044. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, az 5946. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

f) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3493. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 2078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6518., 6516. és a 6517. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

g) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5730. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát;

h) az előterjesztés 9. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0300. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6533. és 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, valamint az 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

522/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5413. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5415. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását, valamint az 5439. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6312. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 9. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3551. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 6534. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági, védelmi és szervezetfejlesztési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6068. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

523/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6143. és a 6191. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedély-okiratainak 1. sz. módosításait;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5124. és 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő az 5994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6513., a 6506. és a 6515. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

524/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 4838., 5802., 6512., 6502., 6505., 6491. és a 6492. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6578. és a 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

c) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6218. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6524. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 17. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473., 6477. és 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, valamint 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányát;

f) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6582. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

525/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 6511., 6510., 5803., 5624. és a 6508. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 5864. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6530. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint a 6219. és az 5896. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6526. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6538. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

526/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 6503., 6507., 6509. és az 5883. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, sport ágazat 6444., 6445., 6443., 6447., 6446. és a 6448. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6542., 6548., 6573., 6581., 6571., 6589., 6541., 6554., 6560., 6563., 6566., 6565., 6569., 6568., 6544., 6549., 6552., 6553., 6555., 6558., 6546., 6540., 6557. és a 6561. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6527., 6528. és 6485. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6407. és 6298. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, 6498., 6499., 6500. és a 6504. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

f) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6522. és a 6525. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

g) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6521., 6535., 6536. és a 6537. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

527/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 450/a/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5150. egyedi azonosító számú, „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” elnevezésű feladat célokmányának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 475,0 M Ft

ebből saját forrás: 1,5 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 23,5 M Ft

Saját forrás maradványa: 1,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” elnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 1,5 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

528/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 393/2010. (IX. 23.) és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságának 663/2010. (IX. 22.) sz. határozataival jóváhagyott 5908. egyedi azonosító számú, „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer-, és berendezés beszerzés 2009.” elnevezésű feladat engedélyokiratának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 99,0 M Ft

ebből saját forrás: 99,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 32,2 M Ft

Saját forrás maradványa: 66,8 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer- és berendezésbeszerzés 2009.” elnevezésű beruházás engedélyokiratát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 5,076 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

529/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5425. egyedi azonosító számú, „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat-előkészítés” beruházási feladat célokmányának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,1 M Ft

Saját forrás maradványa: 3,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat-előkészítés” elnevezésű beruházás célokmányát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 3,9 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

530/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 2068/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 3545. egyedi azonosító számú, „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés” beruházási feladat engedélyokiratának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 166,6 M Ft.

ebből saját forrás: 166,6 M Ft.

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 106,8 M Ft.

Saját forrás maradványa: 59,8 M Ft.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés” elnevezésű beruházás engedélyokiratát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 0,7 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

531/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A lezárt feladatok szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 11,176 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „1104 Péterfy Sándor utcai Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán a „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer- és berendezésbeszerzés 2009.” beruházási feladat lezárását 5,076 M Ft-tal, továbbá a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül új feladatként tervbe veszi

a „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” feladat lezárását 1,5 M Ft-tal;

a „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítés” feladat lezárását 3,9 M Ft-tal, valamint

az „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés” feladat lezárását 0,7 M Ft-tal.

532/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 450/a/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6310. egyedi azonosító számú engedélyezési okmányban szereplő „Városnéző buszok indító- és megállóhelyei” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 7,3 M Ft

ebből saját forrás: 7,3 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0 M Ft

Saját forrás maradvány 7,3 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6310. egyedi azonosító számú, „Városnéző buszok indító- és megállóhelyei” megnevezésű feladat engedélyezési okmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

533/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5426. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 28,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 12,3 M Ft

Saját forrás maradvány 15,7 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5426. egyedi azonosító számú „Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

534/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5438. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Ganz Á. Két tannyelvű Gyakorló Szki. korszerűsítése, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 15,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 14,4 M Ft

Saját forrás maradvány: 0,6 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5438. egyedi azonosító számú „Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki. korszerűsítése, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

535/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5428. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Jelky A. Ruhaipari Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 3,1 M Ft

Saját forrás maradvány: 1,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5428. egyedi azonosító számú „Jelky A. Ruhaipari Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

536/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5432. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Kossuth L. Gimnázium korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 15,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 13,8 M Ft

Saját forrás maradvány 1,2 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5432. egyedi azonosító számú „Kossuth L. Gimnázium korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

537/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5430. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Vécsey János Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,4 M Ft

Saját forrás maradvány 3,6 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5430. egyedi azonosító számú „Vécsey János Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

538/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5422. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Budai Középiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 8,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány: 8,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5422. egyedi azonosító számú „Budai Középiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

539/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5429. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Than K. Gimnázium és Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,1 M Ft

Saját forrás maradvány 3,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5429. egyedi azonosító számú „Than K. Gimnázium és Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

540/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5434. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Káldor M. Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 28,0 M Ft

ebből saját forrás: 3,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 2,5 M Ft

Saját forrás maradvány 0,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5434. egyedi azonosító számú „Káldor M. Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

541/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5437. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 2,5 M Ft

Saját forrás maradvány 2,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5437. egyedi azonosító számú „Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

542/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 2864. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 284,6 M Ft

ebből saját forrás: 34,6 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 21,5 M Ft

Saját forrás maradvány 13,1 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2864. egyedi azonosító számú „Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

543/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5435. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Egressy G. Két-tannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 23,2 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 15,0 M Ft

Saját forrás maradvány 8,2 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5435. egyedi azonosító számú „Egressy G. Két tannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

544/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5419. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 31,8 M Ft

ebből saját forrás: 6,8 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 6,7 M Ft

Saját forrás maradvány 0,1 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5419. egyedi azonosító számú „dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

545/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6328. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola Alapítvány, korszerűsítés” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 280,0 M Ft

ebből saját forrás: 280,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,1 M Ft

Saját forrás maradvány 279,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6328. egyedi azonosító számú „Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola Alapítvány, korszerűsítés” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

546/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 672/b/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5988. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Szabómester Szakképző Iskola, kazáncsere” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 10,0 M Ft

ebből saját forrás: 10,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,494 M Ft

Saját forrás maradvány 8,506 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5988. egyedi azonosító számú „Szabómester Szakképző Iskola, kazáncsere” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

547/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester által 2009. október 7-én jóváhagyott 6119. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Petőfi Csarnok Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 3,0 M Ft

ebből saját forrás: 3,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 3,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6119. egyedi azonosító számú „Petőfi Csarnok Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

548/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester által 2009. október 7-én jóváhagyott 6120. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Madách Színház Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 2,4 M Ft

ebből saját forrás: 2,4 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 2,4 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6120. egyedi azonosító számú „Madách Színház Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

549/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 686/d/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5688. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Radnóti Miklós Színház rekonstrukciója, tervezés” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 25,0 M Ft

ebből saját forrás: 25,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 25,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5688. egyedi azonosító számú „Radnóti Miklós Színház rekonstrukciója, tervezés” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

550/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Kulturális Bizottság 178/2010. (VIII. 23.) és a Pénzügyi Bizottság 522/2010. (VIII. 11.) Főv. Kgy. határozataival jóváhagyott 6330. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Új klímaberendezés telepítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 23,5 M Ft

ebből saját forrás: 23,5 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 23,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6330. egyedi azonosító számú „Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Új klímaberendezés telepítése” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

551/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Kulturális Bizottság 179/2010. (VIII. 23.) és a Pénzügyi Bizottság 523/2010. (VIII. 11.) Főv. Kgy. határozataival jóváhagyott 6331. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 40,0 M Ft

ebből saját forrás: 40,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 40,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6331. egyedi azonosító számú „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

552/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladatok tekintetében az elkészült műszaki tervek őrzéséről és a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szükséges felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

553/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5566. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5948. és a 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5666. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, egészségügyi ágazat „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0044. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, az 5946. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

f) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3493. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 2078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 6518., 6516. és a 6517. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

g) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5730. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát;

h) az előterjesztés 9. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0300. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6533. és 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, valamint az 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

554/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5413. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5415. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását, valamint az 5439. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6312. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 9. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3551. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, 6534. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 10. sz. melléklete, gazdasági, védelmi és szervezetfejlesztési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6068. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

555/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6143. és a 6191. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5124. és 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosításait;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő az 5994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

az előterjesztés 7. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6513., a 6506. és a 6515. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

556/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 4838., 5802., 6512., 6502., 6505., 6491. és a 6492. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6578. és a 6575. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

c) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6218. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6524. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 17. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6473., 6477. és 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, valamint 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányát;

f) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6582. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

557/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 6511., 6510., 5803., 5624. és a 6508. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 5864. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6530. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint a 6219. és az 5896. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6526. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6538. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

558/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, egészségügyi ágazat 6503., 6507., 6509. és az 5883. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, sport ágazat 6444., 6445., 6443., 6447., 6446. és a 6448. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6542., 6548., 6573., 6581., 6571., 6589., 6541., 6554., 6560., 6563., 6566., 6565., 6569., 6568., 6544., 6549., 6552., 6553., 6555., 6558., 6546., 6540., 6557. és a 6561. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6527., 6528. és 6485. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6407. és 6298. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, 6498., 6499., 6500. és a 6504. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

f) az előterjesztés 16. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6522. és a 6525. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

g) az előterjesztés 18. sz. melléklete, városüzemeltetési feladatok, 6521., 6535., 6536. és a 6537. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

559/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 450/a/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5150. egyedi azonosító számú, „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” elnevezésű feladat célokmányának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 475,0 M Ft

ebből saját forrás: 1,5 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 23,5 M Ft

Saját forrás maradványa: 1,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” elnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 1,5 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

560/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 393/2010. (IX. 23.) és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságának 663/2010. (IX. 22.) sz. határozataival jóváhagyott 5908. egyedi azonosító számú, „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer-, és berendezésbeszerzés 2009.” elnevezésű feladat engedélyokiratának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 99,0 M Ft

ebből saját forrás: 99,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 32,2 M Ft

Saját forrás maradványa: 66,8 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer- és berendezés-beszerzés 2009.” elnevezésű beruházás engedélyokiratát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 5,076 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

561/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5425. egyedi azonosító számú, „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítés” beruházási feladat célokmányának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,1 M Ft

Saját forrás maradványa: 3,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítés” elnevezésű beruházás célokmányát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 3,9 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

562/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 2068/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 3545. egyedi azonosító számú, „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés” beruházási feladat engedélyokiratának lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 166,6 M Ft

ebből saját forrás: 166,6 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 106,8 M Ft

Saját forrás maradványa: 59,8 M Ft.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az „Egyedi kis alkalmazás, szoftver és technológiai fejlesztés” elnevezésű beruházás engedélyokiratát azzal, hogy az okmány alapján kötött szerződéses feladat befejezéséhez 0,7 M Ft-ot biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat befejezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása tekintetében a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

563/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A lezárt feladatok szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 11,176 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „1104 Péterfy Sándor utcai Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán a „Péterfy Sándor u. Kórház és Baleseti Központ, gép-, műszer- és berendezés-beszerzés 2009.” beruházási feladat lezárását 5,076 M Ft-tal, továbbá a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül új feladatként tervbe veszi

a „Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.) előkészítése” feladat lezárását 1,5 M Ft-tal;

a „Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítés” feladat lezárását 3,9 M Ft-tal, valamint

az „Egyedi kis alkalmazás, szoftver, és technológiai fejlesztés” feladat lezárását 0,7 M Ft-tal.

564/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 450/a/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6310. egyedi azonosító számú engedélyezési okmányban szereplő „Városnéző buszok indító- és megállóhelyei” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 7,3 M Ft

ebből saját forrás: 7,3 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0 M Ft

Saját forrás maradvány 7,3 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6310. egyedi azonosító számú, „Városnéző buszok indító- és megállóhelyei” megnevezésű feladat engedélyezési okmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

565/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5426. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 28,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 12,3 M Ft

Saját forrás maradvány 15,7 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5426. egyedi azonosító számú „Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

566/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5438. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki. korszerűsítése, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 15,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 14,4 M Ft

Saját forrás maradvány: 0,6 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5438. egyedi azonosító számú „Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki. korszerűsítése, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

567/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5428. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Jelky A. Ruhaipari Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 3,1 M Ft

Saját forrás maradvány: 1,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5428. egyedi azonosító számú „Jelky A. Ruhaipari Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

568/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5432. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Kossuth L. Gimnázium korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 15,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 13,8 M Ft

Saját forrás maradvány 1,2 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5432. egyedi azonosító számú „Kossuth L. Gimnázium korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

569/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5430. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Vécsey János Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,4 M Ft

Saját forrás maradvány 3,6 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5430. egyedi azonosító számú „Vécsey János Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

570/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5422. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Budai Középiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 8,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány: 8,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5422. egyedi azonosító számú „Budai Középiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

571/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5429. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Than K. Gimnázium és Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,1 M Ft

Saját forrás maradvány 3,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5429. egyedi azonosító számú „Than K. Gimnázium és Szki. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

572/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5434. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Káldor M. Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 28,0 M Ft

ebből saját forrás: 3,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 2,5 M Ft

Saját forrás maradvány 0,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5434. egyedi azonosító számú „Káldor M. Kollégium akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

573/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5437. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 30,0 M Ft

ebből saját forrás: 5,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 2,5 M Ft

Saját forrás maradvány 2,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5437. egyedi azonosító számú „Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

574/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 2864. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 284,6 M Ft

ebből saját forrás: 34,6 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 21,5 M Ft

Saját forrás maradvány 13,1 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2864. egyedi azonosító számú „Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

575/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5435. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „Egressy G. Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 278,0 M Ft

ebből saját forrás: 23,2 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 15,0 M Ft

Saját forrás maradvány 8,2 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5435. egyedi azonosító számú „Egressy G. Kéttannyelvű Szki. korszerűsítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

576/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5419. egyedi azonosító számú célokmányban szereplő „dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 31,8 M Ft

ebből saját forrás: 6,8 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 6,7 M Ft

Saját forrás maradvány 0,1 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5419. egyedi azonosító számú „dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése” megnevezésű feladat célokmányát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

577/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Fővárosi Közgyűlés 685/c/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 6328. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola Alapítvány, korszerűsítés” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 280,0 M Ft

ebből saját forrás: 280,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,1 M Ft

Saját forrás maradvány 279,9 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6328. egyedi azonosító számú „Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola Alapítvány, korszerűsítés” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

578/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 672/b/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5988. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Szabómester Szakképző Iskola, kazáncsere” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 10,0 M Ft

ebből saját forrás: 10,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 1,494 M Ft

Saját forrás maradvány 8,506 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5988. egyedi azonosító számú „Szabómester Szakképző Iskola, kazáncsere” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

579/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester által 2009. október 7-én jóváhagyott 6119. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Petőfi Csarnok Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 3,0 M Ft

ebből saját forrás: 3,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 3,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6119. egyedi azonosító számú „Petőfi Csarnok Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

580/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester által 2009. október 7-én jóváhagyott 6120. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Madách Színház Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 2,4 M Ft

ebből saját forrás: 2,4 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 2,4 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6120. egyedi azonosító számú „Madách Színház Kht. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2009. évi ütem” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

581/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 686/d/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott 5688. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Radnóti Miklós Színház rekonstrukciója, tervezés” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 25,0 M Ft

ebből saját forrás: 25,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 25,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5688. egyedi azonosító számú „Radnóti Miklós Színház rekonstrukciója, tervezés” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

582/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Kulturális Bizottság 178/2010. (VIII. 23.) és a Pénzügyi Bizottság 522/2010. (VIII. 11.) számú határozataival jóváhagyott 6330. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Új klímaberendezés telepítése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 23,5 M Ft

ebből saját forrás: 23,5 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 23,5 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6330. egyedi azonosító számú „Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft., Új klímaberendezés telepítése” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

583/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Kulturális Bizottság 179/2010. (VIII. 23.) és a Pénzügyi Bizottság 523/2010. (VIII. 11.) számú határozataival jóváhagyott 6331. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése” megnevezésű feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 40,0 M Ft

ebből saját forrás: 40,0 M Ft

Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig 0,0 M Ft

Saját forrás maradvány 40,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 6331. egyedi azonosító számú „Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

584/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladatok tekintetében az elkészült műszaki tervek őrzéséről és a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szükséges felülvizsgálatáról gondoskodjon.

A napirend 4/c. pontja: Javaslat a 2011. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok elfogadására - lakás ágazat.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

585/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet feladatainak racionalizálására, alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

586/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) feladatait csökkenti, és ebből következően jóváhagyja az intézmény alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

587/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 78 (fő) álláshellyel működő Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben történő feladatcsökkenés miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 36 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. június 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkeret csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. június 1-jével 13 (fő) engedélyezett (üres) álláshely /létszámkeret 2011. június 1-jével: 65 (fő) álláshely/;

- 2012. február 1-jével 23 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (egységes időpontban, a felmentési idők leteltét követően) /létszámkeret 2012. február 1-jével: 42 (fő) álláshely/.

588/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményben történő feladatcsökkenés miatti létszámcsökkentésről - jelen előterjesztés 587/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozata alapján /a 36 (fő) álláshelyre vonatkozóan/ felmentésre kerülő munkavállalók esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően került sor.

589/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentéssel - jelen előterjesztés 587/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozata alapján /a 36 (fő) álláshelyre vonatkozóan/ felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

590/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadásra kerülő rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

591/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó 2011. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 47 490 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 47 490 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 37 394 E Ft-tal

munkaadót terhelő járulékok 10 096 E Ft-tal

592/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapest V., Egyetem tér 5. sz. alatti telephely kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 1.500 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 1500 E Ft-tal

ebből: dologi kiadás 1500 E Ft-tal

593/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadását követő első rendeletmódosító Közgyűlés ülésére.

Határidő: Budapest Fővárosi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadást követő első rendeletmódosító közgyűlési ülés

Felelős: Tarlós István

594/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 592/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatás 5 munkanapon belüli utalásáról.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

595/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a feladatcsökkenéshez kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor azt a pályázati anyaggal egyidejűleg terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

596/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben végrehajtott végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódó 2012. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 30 772 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 24 230 E Ft, munkaadót terhelő járulékok 6542 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a 2012. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVI. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

597/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező használati megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 6.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1.C_2” című kiemelt projekt engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

598/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés című kiemelt projekt megvalósulása érdekében:

A „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés, pályázati önrész” feladat elnevezését „Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése”-re módosítja, valamint csökkenti a „9112 évközi indítású beruházások” címen belül az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés, pályázati önrész” feladat elő-irányzatát 128,8 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése” beruházás előirányzatát. A feladat 2011. évi üteme 132,3 M Ft (ebből saját forrás 81,3 M Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 51 M Ft); 2012. évi üteme 231,7 M Ft (ebből saját forrás 214,7 M Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 17 M Ft); összköltsége változatlanul 400 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítás javaslatát a soron következő Közgyűlés elé terjessze be.

Határidő: 2011. április, soron következő Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

599/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

600/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező támogató levél tartalma szerint a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a támogatási szerződést, valamint a támogatási szerződés tartalmához kapcsolódó szükséges engedélyokirat-módosítást is.

Határidő: a támogató levél dátumától számított 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat új közösségi közlekedési tarifarendszer projekt előkészítésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

601/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

elviekben támogatja a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításának célját, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ útján a projekt előkészítését kezdje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

602/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósága bevezetési feltételei vizsgálatának feladatát a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésben szerepeltesse.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontja

Felelős: Tarlós István

603/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszerre vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé, részletes tájékoztatást adva a megvalósítandó rendszerről, a megvalósítás lehetséges ütemezéséről, a megvalósítás várható költségigényéről és a hosszabb távú üzemeltetési költségmegtakarításokról (a rendszer várható megtérülési idejéről), valamint adjon javaslatot a finanszírozás lehetséges forrásairól.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest V. kerületi Roosevelt tér átnevezésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Budapest V. kerületi Roosevelt tér nevét Széchenyi István térre változtatja meg.

Határidő: a Közgyűlést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

605/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló többször módosított 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére

az Óbudai-sziget közpark területén a mellékelt megállapodás alapján a Sziget Fesztivál rendezvény megrendezése céljából 560 115 m2 terület:

2011. július 18. napjától 2011. augusztus 30. napjáig

rendezvény: 2011. augusztus 8. napjától 2011. augusztus 15. napjáig

a III. ker., Jégtörő utcában a mellékelt megállapodás alapján pénztárak és beléptető rendszer elhelyezése céljából 250 m2 terület:

2011. augusztus 2. napjától 2011. augusztus 16. napjáig

a K hídon a mellékelt megállapodás alapján a rendezvény logójának kihelyezése céljából 23 m2 terület:

2011. augusztus 5. napjától 2011. augusztus 16. napjáig határozott időre szóló

közterület használatát engedélyezi azzal, hogy a közterület használatának díja 50 000 000 Ft + áfa.

- a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságai és intézménye részére a nyújtott szolgáltatásokat figyelembe véve a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. legalább nettó 100 M Ft összeget fizet meg.

- jóváhagyja, megköti az előterjesztés módosított melléklete szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út-Albertirsai út” című, KMOP 2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú és a Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című KMOP 2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

606/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, X., Fehér út-Albertirsai út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0018 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 8.

Felelős: Tarlós István

607/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, III., Bécsi út-Nagyszombat u. útvonal” című KMOP-2.1.2-09-2009-0023 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 8.

Felelős: Tarlós István

608/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006175 azonosító számú, X., Fehér út menti kerékpárút megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

609/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006173 azonosító számú, III., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására a IV. kerület, Váci út 76500 hrsz.-on lévő ingatlan honvédségi használatban lévő területén elhelyezett konténerek további használatához.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

610/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján a Bp. IV. ker., 76500 hrsz.-ú ingatlanon működő honvédségi alegység számára az ingatlan honvédség által használt területén elhelyezett 13 db iroda és szociális konténer további használatához szükséges építési és használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége által kért tulajdonosi hozzájárulást megadja, és felhatalmazza a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. A tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére nem jelent kötelezettségvállalást.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem megvalósítása kapcsán szándéknyilatkozat kiadása BDK Kft. részére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

611/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 60. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a 2. sz. mellékletként csatolt szándéknyilatkozatban foglaltakat, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: A 2011. évi Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Hétvége megrendezése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

612/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 2011. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége megrendezését, és kötelezettséget vállal az ehhez szükséges 15 000 E Ft költségvetési keret biztosítására, melynek végrehajtása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésben a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát csökkenti 15 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

613/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a X. ker. Kőbánya Önkormányzatának növénytelepítésre nyújtandó támogatásról szóló 814/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

614/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 9171 Városüzemeltetési céltartalék előirányzatát 40 M Ft-tal csökkenti és azonos összeggel, 40 M Ft-tal megemeli a 8710 címkód „X. ker. Kőbánya Önkormányzata részére támogatás nyújtása a X. ker., Sibrik u.-Harmat u.-Gergely u.-Noszlopi u. által határolt, 42137/34 hrsz.-ú rekultivált bányagödör növénytelepítési munkáira” felhalmozási célú támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében található pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

615/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pénzmaradvány jóváhagyását követően a 9171-es előirányzatról felhasznált 40 M Ft előirányzatot vissza kell pótolni a 8710 címkódra.

Határidő: a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidőben a költségvetési rendelet módosításakor

Felelős: Tarlós István

616/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pénzmaradvány jóváhagyását követően a költségvetési rendeletben, ennek a visszarendezéséről.

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

617/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján jóváhagyja a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának jelen előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt ügyrendjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: „Forgalomtechnikai felújítások 2010.” engedélyokirat meghosszabbítása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

618/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. alapján jóváhagyja a „Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010.” c. engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján, továbbá felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: A FŐTÁV Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának jóváhagyása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

619/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a FŐTÁV Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. felügyelőbizottsági ügyrendje módosításának jóváhagyása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

620/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának új, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: A Budapest Esély Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

621/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

622/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a 444/2005. (VI. 21.) számú T.B. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

623/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2010. évi prémiuma kifizetésére.

Előadó: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

624/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának vezetője, dr. Dénes Ákos részére engedélyezi a 2010. évre jóváhagyott prémiumának 5 328 000 forint összegben történő kifizetését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kifizetésre vonatkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

625/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. I. ker., 6631/0/A/22 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 33. IV/3. sz. alatt található, 154,57 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 615/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 446 000 EUR (779 064 Ft/m2); valamint a Bp. I. ker. 6631/0/A/43 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 33. sétányszint 20. sz. alatt található, 5,89 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 23/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 973 EUR (44 602 Ft/m2); mindösszesen: 446 973 EUR, azaz 120 682 710 Ft (EUR/HUF 270) vételáron Bognár Árpád és Demkovics Rita, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

626/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

627/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. I. ker., 6635/2/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 34. fszt. 6. sz. alatt található, 113 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 310/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 335 000 EUR (827 123 Ft/m2); valamint a Bp. I. ker. 6635/2/A/53 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 34. sétányszint 24. sz. alatt található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 10/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1500 EUR (104 625 Ft/m2); mindösszesen: 336 500 EUR, azaz 93 883 500 Ft (EUR/HUF 279) vételáron Laurent Lavenut mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

628/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

629/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Budapest II. kerület 11618/22/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest II. kerület, Pasaréti út 100. sz. alatt található, 136 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 418/1000 tulajdoni hányaddal, 125 000 000 Ft vételáron; valamint a Budapest II. kerület, 11618/22/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest II. kerület, Pasaréti út 100. szám alatt található, 38 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 117/1000 részilletőséggel, 35 000 000 Ft vételáron; mindösszesen: 160 000 000 Ft vételáron a Mattoni Origo Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

630/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

631/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület 24349/1/A/33 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Párisi u. 6/A VI/3. szám alatt található, 51 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan a közös tulajdonból hozzá tartozó 232/10000 tulajdoni hányaddal, 19 000 000 Ft vételáron Sternthal Anikó mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

632/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

633/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület 24221 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Múzeum krt. 1. szám alatt található, 465 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, iroda és étterem megnevezésű ingatlan 2691/3237 tulajdoni hányadának, 3 500 000 EUR + áfa, azaz 955 500 000 Ft + áfa (EUR/HUF273,-) vételáron az M.H. Medical Hotels Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

634/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

635/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. V. ker., 24398/0/A/35 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Apáczai Csere János u. 3. III/35. sz. alatt található, 97 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 358/10000 tulajdoni hányaddal, 42 000 000 Ft (432 989 Ft/m2) vételáron Mester Krisztina Zsóka és Buccellato Antonio, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

636/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

637/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. V. ker., 23891/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Váci u. 51. I/8. sz. alatt található, 96 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 99/1000 tulajdoni hányaddal, 39 500 000 Ft (411 458 Ft/m2) vételáron dr. Molnár Kinga Márta és Kocsis Zoltán mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

638/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

639/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. V. ker., 24424/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Deák Ferenc u. 17. IV/2. sz. alatt található, 72 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 179/10000 tulajdoni hányaddal, 35 000 000 Ft (486 111 Ft/m2) vételáron az L&N Holdings Ingatlanhasznosító Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

640/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

641/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. V. ker., 24564/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/9. sz. alatt található, 72 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 214/10000 tulajdoni hányaddal, valamint az alapító okirat szerint hozzá tartozó XXXIX. számú, 3,06 m2 alapterületű, a társasház pinceszintjén található tároló kizárólagos használati jogával, 207 000 EUR azaz 56 097 000 Ft (779 125 Ft/m2) vételáron Dario Florio mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

642/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

643/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. V. ker., 24564/0/A/25 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/7. sz. alatt található, 78 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 230/10000 tulajdoni hányaddal, valamint az alapító okirat szerint hozzá tartozó XXXVII. számú, 3,04 m2 alapterületű, a társasház pinceszintjén található tároló kizárólagos használati jogával, 207 000 EUR azaz 56 097 000 Ft (719 192 Ft/m2) vételáron Dario Florio, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

644/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

645/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. pinceszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 20 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 385/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 5 341 880 Ft (267 094 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. félemelet 1. sz. alatt található, Bp. V. ker. 24203/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 103 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1985/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 55 021 365 Ft (534 188 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. fszt. 2. sz. alatt található, Bp. V. ker. 24203/0/A/3 hrsz. alatt felvett, 91 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1753/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 48 611 110 Ft (534.188 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. fszt. 4. sz. alatt található, Bp. V. ker. 24203/0/A/4 hrsz. alatt felvett, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 540/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 14 957 265 Ft (534 188 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. földszintjén található, Bp. V. ker. 24203/0/A/5 hrsz. alatt felvett, 69 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 385/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 18 429 485 Ft (267 093 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. I/1. sz. alatt található, Bp. V. ker. 24203/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 113 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 2177/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 60 363 245 Ft (534 188 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. pinceszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/7 hrsz. alatt felvett, 11 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 212/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 2 938 040 Ft (267 094 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. földszintjén található, Bp. V. ker. 24203/0/A/8 hrsz. alatt felvett, 2 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 39/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 534 190 Ft (267 094 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. I/2. sz. alatt található, Bp. V. ker. 24203/0/A/9 hrsz. alatt felvett, 82 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1580/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 43 803 420 Ft (595 163 Ft/m2);

mindösszesen 250 000 000 Ft (481 695 Ft/m2) vételáron a 048VRS - CG2 Ingatlanfejlesztő Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

646/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

647/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a Bp. VI. ker. 29335/0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Andrássy út 29. I. lh. I/6. sz. alatt található, 155 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 905/10000 tulajdoni hányaddal, 70 000 000 Ft (451 612 Ft/m2) vételáron a GEB Ingatlankezelő és Fejlesztő Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

648/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

649/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a

- Budapest III. kerület 16194/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. kerület, Doberdó úton található, 1264 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan; a Budapest III. kerület 16194/3 hrsz. alatt nyilvántartott, 274 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan;

- Budapest III. kerület 16195/1 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest III. kerület, Bécsi út 102. sz. alatt található, 795 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan;

- Budapest III. kerület 16195/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 127 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan;

mindösszesen: bruttó 131 700 000 Ft (47 865 Ft/m2) vételáron az Óbudai Egyetem mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

650/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

651/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve úgy dönt, hogy a természetben Bp. IX. ker., Márton utcában található, Bp. IX. kerület 37757/2 hrsz. alatt kialakításra kerülő, 430 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 66 820 000 Ft + 16 705 000 Ft áfa vételáron; valamint a Bp. IX. kerület 37757/3 hrsz. alatt kialakításra kerülő, 460 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 71 480 000 Ft + 17 870 000 Ft áfa vételáron; mindösszesen: 138 300 000 Ft + 34 575 000 Ft áfa vételáron a TRX Consulting Ingatlanfejlesztő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

652/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. lakás eladásokkal kapcsolatos elszámolásának elfogadására.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

653/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel visszavonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottságnak, a követelésről való lemondással kapcsolatban meglévő, és a Fővárosi Önkormányzat vagyonról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. §-a, valamint 43. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő hatáskörét.

654/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pontjában, a 44. §, valamint a 43. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá az 1582/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat szerint megkötött, a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodás alapján az elszámolást elfogadja, és megköti a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást, ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat az IBOLIT Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

655/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. c) és h) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat IBOLIT Kereskedelmi Kft.-vel szemben fennálló 4 158 161 Ft összegű követelése vonatkozásában, a Fővárosi Bíróság 3.Fpk.01-07-006308/21. sz. végzése alapján, a gazdasági társaság felszámolási eljárás során történő megszüntetése miatt megállapítja a behajthatatlanság tényét, és a követelésről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

656/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről és annak leírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

657/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FIMŰV Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgató által - a Társaság 2010. évi tevékenységéről - készített jelentést.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt., Kiss Mária bejegyzett könyvvizsgáló, 000694) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. év december 31. (E Ft)
Mérlegfőösszeg 1 059 416
Adózás előtti eredmény 9 604
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 9 604

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

658/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2010. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (L.F.Á. Ágoston & Társai Magyar-Német Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft., Kaszala Károlyné dr. dr. Szenczi Ágnes kamarai tag 003851 sz. bejegyzett könyvvizsgáló) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredmény kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. év december 31. (E Ft)
Mérlegfőösszeg 1 264 595
Saját tőke 355 571
Jegyzett tőke 100 000
Adózás előtti eredmény 23 135
Adózott eredmény 23 135
Eredménytartalék igénybevétele 0
Kifizetett osztalék 0
Mérleg szerinti eredmény 23 135

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Budapest Film Zrt. tulajdonában lévő Európa Mozi értékesítése, a vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

659/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva hozzájárul a Budapest Film Zrt. (Társaság) kizárólagos tulajdonát képező 33546/0/A/2. hrsz. alatt nyilvántartott 351 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű, természetben Budapest VII. kerület, Rákóczi út 82. 1/U szám alatt lévő ingatlan (Európa Mozi), a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó 1168/10.000-ed eszmei hányaddal, valamint társasházi alapító okiratban meghatározott helyiségekkel együtt 76 200 000 Ft + 19 050 000 Ft áfa összegű vételáron történő értékesítéséhez, és jóváhagyja a Budapest Film Zrt. mint Eladó és az ATHÉNÉ Idegenforgalmi, Informatikai és Üzletemberképző Szakközépiskola mint Vevő által 2010. február 11-én aláírt, jelen előterjesztés 7. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést.

Úgy dönt, hogy a Társaságnak - a 2010. évi üzleti tervében leírtak szerint - az ingatlanértékesítésből befolyó bevételt a Corvin Mozi fejlesztésére és a Művész Mozi felújítására kell fordítania.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Közraktárak fejlesztési Projekt - Javaslat a „vis maior” bejelentések elbírálására, kötbérigény érvényesítésére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

660/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat és a Porto Investment Hungary Kft. között 2007. július 23. napján létrejött Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott, 3 951 000 EUR összegű bankgaranciának a Szolgáltatási Szerződés 14.2. c) és d) pontja alapján 2011. január 19. napján kezdeményezett lehívását és az ekként lehívott összeg óvadékkénti kezelését tudomásul veszi.

661/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Porto Investment Hungary Kft.-nek az előterjesztésben ismertetett vis maior és kártérítési eseményekre való hivatkozását mint alaptalant elutasítja, és felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 2007. július 23. napján létrejött Szolgáltatási Szerződés megszegéséből eredő kárát - a Szolgáltatási Szerződés előírásai szerint - a Porto Investment Hungary Kft.-vel szemben szükség esetén érvényesítse.

Határidő: az elutasításról szóló értesítésre 2011. április 30., az igényérvényesítésre a felmerülését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

662/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Porto Investment Hungary Kft.-nek a közüzemi szerződések megkötésének elmaradására alapított kompenzációs igényét mint alaptalant elutasítja.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

663/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt megbízásiszerződés-módosítást és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság által használt fővárosi tulajdonú eszközök ingyenes átadására. Polgári Védelem eszközselejtezés.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

664/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére ingyenesen átadja a 2. sz. mellékletben foglalt eszközöket. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a változásoknak a számlarendben szabályozottak szerinti átvezetése valamennyi nyilvántartásban megtörténjen.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon belső iskolájának megszüntetésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

665/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) intézmény általános iskoláját - az intézmény gazdaságossági és szakmai szempontú racionalizálása miatt - 2011. július 1-jei hatállyal megszünteti.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Tarlós István

666/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) intézmény alapító okiratát az 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Tarlós István

667/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) keretei között működő általános iskola megszűnése miatt 2011. július 1-jei hatállyal 6 álláshelyet érintő végleges létszámleépítést hajt végre, és az intézmény létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:


Címkód

Intézmény
megnevezése
2011.
évi
előirányzat
Végleges
álláshely-
megszüntetés
Álláshely
megszüntetése utáni
engedélyezett
létszámkeret
4215 II. Rákóczi Ferenc
Gyermekotthon
és Általános Iskola
65 6 59

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendeletmódosításában

Felelős: Tarlós István

668/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 6 álláshely megszüntetéséből adódó tartós megtakarítás 2012. évi időarányos része (7 hónapra, személyi juttatás: 6384 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 1724 E Ft, összesen: 8108 E Ft) a 2012. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az intézménytől.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

669/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszűnése miatt szükséges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készítsen elszámolást, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés augusztus havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámainak csökkentésére és az ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

670/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében a jogszabályi kötelezettség feletti 73 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre az alábbiak szerint:
Cím-
kód
Intézmény megnevezése


2011. évi
eredeti
előirányzat
(fő)
2011.
05. 01-jei hatállyal véglegesen megszünte-
tésre kerülő üres állás-
helyek
(fő)


2011.
05. 01-jétől
engedélyezett létszámkeret (fő)
2012.
05. 01-jei
hatállyal véglegesen megszünte-
tésre kerülő betöltött állás-
helyek
(fő)


2012.
05. 01-jétől
engedélyezett
létszámkeret (fő)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Oroszlány) 96 1 95 1 94
4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) 71 1 70 0 70
4214 Budapest Főváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)
115 0 115 6 109
4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és
Általános Iskolája
65 1 64 0 64
4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél) 55 0 55 1 54
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) 273 16 257 9 248
4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai 395 15 380 0 380
430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona 37 3 34 0 34
430105 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona 49 4 45 1 44
430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona 41 0 41 1 40
430107 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona 30 1 29 0 29
430108 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona 24 2 22 0 22
430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona 43 1 42 0 42
430111 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
(Pestújhelyi út)
52 1 51 0 51
430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Templom u.) 44 3 41 0 41
430113 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona 35 0 35 2 33
430117 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona 26 1 25 0 25
430118 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Gyöngyvirág u.) 35 1 34 1 33
Össze-
sen:
1 486 51 1 435 22 1 413

671/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében a jogszabályi kötelezettség feletti 73 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódóan a létszámkeret csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. május 1-jével 51 engedélyezett (üres) álláshely a 670/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat szerint,

- 2012. május 1-jével 22 engedélyezett (betöltött) álláshely (23 fő) /egységes időpontban, a felmentési idők leteltét követően/.

672/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján pályázati anyagot nyújt be az álláshelyek végleges megszűnéséhez szükséges kifizetések központi költségvetésből történő biztosítására és felkéri a főpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2011. szeptember 27.

Felelős: Tarlós István

673/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A jogszabályi kötelezettség feletti 73 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről - a 73 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően kerülhet sor.

674/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A jogszabályi kötelezettség feletti 73 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről - a 73 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

675/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 73 álláshely végleges megszüntetéséhez szükséges egyszeri kiadások 2012. évi időarányos fedezetének (személyi juttatások: 68 845 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 18 588 E Ft, összesen: 87 433 E Ft) a 2012. évi költségvetésben történő biztosítására az 1. számú melléklet szerint.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

676/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 73 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készítsen elszámolást, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

677/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a létszámleépítéshez kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az Erzsébetnővérek Szerzetesközösségével kötendő haszonkölcsön-szerződés jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

678/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a értelmében jóváhagyja, megköti az Erzsébetnővérek Szerzetesközössége (1125 Budapest, Béla király út 4/A), a Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház u. 9-11.), és a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola (székhely: 1125 Budapest, Mátyás király út 29.) között kötendő megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodások megszüntetésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

679/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

forráshiány miatt rendkívüli felmondással, 2011. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti

- a IV. kerület Újpest Önkormányzatával 2008. júliusában megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást;

- a VI. kerület Terézváros Önkormányzatával 2008. július 16-án megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást;

- a XI. kerület Újbuda Önkormányzatával 2008. július 28-án megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást;

- a XIV. kerület Zugló Önkormányzatával 2008. júliusában megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást;

- a XIX. kerület Kispest Önkormányzatával 2008. júliusában megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást;

- a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával 2009. június 3-án megkötött normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról szóló keretmegállapodást.

680/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 7. sz. mellékletben foglalt felmondó nyilatkozatokat írja alá, és intézkedjen azok megküldéséről az érintett kerületi önkormányzatoknak.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány megszüntetésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

681/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Pro Scholis Urbis Közalapítvány megszüntetését, mivel a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, a meglévő fővárosi intézményrendszer szervezeti keretében hatékonyabban megvalósítható. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Bíróságnál kérelmezze az alapító nevében a Pro Scholis Urbis Közalapítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

682/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Pro Scholis Urbis Közalapítvány megszűnése esetén a megszűnt közalapítvány vagyonát - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően, a hitelezők kielégítése után - a „TÁMASZ” Alapítvány támogatására fordítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közalapítvány megszűnését követően az átutalásról gondoskodjon, és erről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Határidő: a Közalapítvány megszüntetéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének jóváhagyására, III. ütem.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

683/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

684/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

685/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

686/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

687/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

688/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

689/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

690/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

691/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

692/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

693/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

694/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

695/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

696/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

697/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

698/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

699/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

700/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

701/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 19. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

702/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 20. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

703/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

704/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 22. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

705/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 23. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

706/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 24. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

707/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 25. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

708/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 26. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

709/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 27. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

710/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 28. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

711/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 29. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

712/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 30. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

713/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 31. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

714/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 32. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

715/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 33. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

716/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 34. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

717/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 35. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

718/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 36. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

719/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 37. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

720/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 38. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

721/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 39. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

722/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 40. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

723/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 41. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

724/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 42. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

725/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 43. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

726/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 44. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

727/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Pilis (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 45. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

728/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 46. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

729/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 47. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

730/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 48. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

731/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát a 49. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

732/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 50. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

733/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 51. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

734/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 52. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

735/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 53. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

736/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 54. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

737/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 55. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

738/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 56. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

739/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 57. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

740/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 58. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

741/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát az 59. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

742/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 683-741/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyásról szóló értesítések aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

743/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) felülvizsgált házirendjét a 61. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

744/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) felülvizsgált házirendjét a 62. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

745/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) felülvizsgált házirendjét a 63. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

746/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) felülvizsgált házirendjét a 64. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

747/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) felülvizsgált házirendjét a 65. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

748/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9) felülvizsgált házirendjét a 66. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

749/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) felülvizsgált házirendjét a 67. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

750/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) felülvizsgált házirendjét a 68. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

751/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) felülvizsgált házirendjét a 69. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

752/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) felülvizsgált házirendjét a 70. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

753/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) felülvizsgált házirendjét a 71. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

754/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) felülvizsgált házirendjét a 72. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

755/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) felülvizsgált házirendjét a 73. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

756/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) felülvizsgált házirendjét a 74. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

757/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) felülvizsgált házirendjét a 75. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

758/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) felülvizsgált házirendjét a 76. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

759/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) felülvizsgált házirendjét a 77. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

760/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) felülvizsgált házirendjét a 78. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

761/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) felülvizsgált házirendjét a 79. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

762/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) felülvizsgált házirendjét a 80. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

763/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) felülvizsgált házirendjét a 81. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

764/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) felülvizsgált házirendjét a 82. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

765/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) felülvizsgált házirendjét a 83. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

766/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.) felülvizsgált házirendjét a 84. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

767/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest Üllői út 303.) felülvizsgált házirendjét a 85. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

768/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) felülvizsgált házirendjét a 86. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

769/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) felülvizsgált házirendjét a 87. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

770/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) felülvizsgált házirendjét a 88. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

771/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diák-otthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) felülvizsgált házirendjét a 89. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

772/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) felülvizsgált házirendjét a 90. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

773/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) felülvizsgált házirendjét a 91. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

774/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) felülvizsgált házirendjét a 92. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

775/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) felülvizsgált házirendjét a 93. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

776/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) felülvizsgált házirendjét a 94. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

777/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) felülvizsgált házirendjét a 95. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

778/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) felülvizsgált házirendjét a 96. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

779/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) felülvizsgált házirendjét a 97. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

780/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) felülvizsgált házirendjét a 98. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

781/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) felülvizsgált házirendjét a 99. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

782/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) felülvizsgált házirendjét a 100. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

783/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) felülvizsgált házirendjét a 101. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

784/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.) felülvizsgált házirendjét a 102. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

785/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) felülvizsgált házirendjét a 103. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

786/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Pilis (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) felülvizsgált házirendjét a 104. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

787/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) felülvizsgált házirendjét a 105. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

788/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) felülvizsgált házirendjét a 106. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

789/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) felülvizsgált házirendjét a 107. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

790/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) felülvizsgált házirendjét a 108. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

791/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) felülvizsgált házirendjét a 109. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

792/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) felülvizsgált házirendjét a 110. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

793/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) felülvizsgált házirendjét a 111. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

794/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) felülvizsgált házirendjét a 112. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

795/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) felülvizsgált házirendjét a 113. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

796/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) felülvizsgált házirendjét a 114. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

797/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) felülvizsgált házirendjét a 115. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

798/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) felülvizsgált házirendjét a 116. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

799/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) felülvizsgált házirendjét a 117. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

800/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) felülvizsgált házirendjét a 118. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

801/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 743-800/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan a jóváhagyásról szóló értesítések aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

802/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat nevelési-oktatási intézmények működésének racionalizálására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

803/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Gazdasági Szervezetek létrehozásával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Gazdasági Szervezetek létrehozásához szükséges alapító okiratokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítása.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

804/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-a, valamint a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának javaslata alapján 69 750 E Ft mérlegfőösszeggel és -12 564 E Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 2010. évi módosított 3. számú melléklet szerinti üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből 2010-ben pályázat során odaítélt támogatások jóváhagyására, visszavonására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

805/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

nem engedélyezi a Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton programhoz a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 2000 E Ft támogatás kifizetését a Pest megyei Atlétikai Szövetség részére, mivel a pályázott program nem került megrendezésre, így a szerződést, annak 25. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

806/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Fenntartja az új helyszínen megrendezett Karácsonyi harangjáték programhoz a Magyar Zongora Akadémia Kft. részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 500 E Ft támogatást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az összeg kifizetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

807/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Fenntartja az új helyszínen megrendezett Fotóhónap 2010: Lucien Hervé kiállításhoz a Magyar Fotóművészek Szövetsége részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 1000 E Ft támogatást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az összeg kifizetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

808/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Fenntartja az Athe Sam (Itt vagyunk!) Roma Összművészeti Fesztiválhoz az Uni-Co Kft. részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 1500 E Ft támogatást, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az összeg kifizetésére tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

809/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A kevesebb előadásszám és a módosításról szóló értesítés elmulasztása miatt visszavonja az Epona Spanyol Lovasiskola bemutatóinak megrendezéséhez az Epona-Lovasklub Kft. részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 3000 E Ft támogatást, és a szerződést, annak 25. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

810/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A csökkentett programelem és a módosításról szóló értesítés elmulasztása miatt visszavonja az 1990 (20 éves a rendszerváltás) fesztiválhoz az A38 Nonprofit Kft. részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 4000 E Ft támogatást és a szerződést, annak 25. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

811/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A pályázó a pályázati kiírással és a pályázati nyilatkozattal ellentétes eljárása miatt visszavonja a PLACCC 2010 Fesztivál programhoz az Artopolis Egyesület részére a 152/2010. (IV. 6.) sz. GB határozattal jóváhagyott 3000 E Ft támogatást, és a szerződést, annak 25. pontja alapján azonnali hatállyal felmondja, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a 2011. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

812/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a mellékelt 2011. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

813/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi költségvetésben a lebonyolításhoz szükséges pénzügyi fedezetnek a „8413 Sportcélú támogatás” címen való rendelkezésre állása esetén gondoskodik a pályázati felhívás nyilvános közzétételéről.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

814/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy egy szakmai bíráló testület létrehozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2011. április 18.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ ideiglenes működésére, feladatainak módosítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

815/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Budapest VIII., Szentkirályi utca 7.) feladatait, és ebből következően jóváhagyja az intézmény alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

816/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 36 (fő) álláshellyel működő Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központban történő feladatcsökkenés miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 22 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. június 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkeret csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. június 1-jével 5 (fő) engedélyezett (üres) álláshely /létszámkeret 2011. június 1-jével: 31 (fő) álláshely/;

- 2011. október 1-jével 16 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (felmentési idők leteltét követően) [létszámkeret 2011. október 1-jével: 15 (fő) álláshely];

- 2012. január 1-jével 1 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (felmentési idő leteltét követően) /létszámkeret 2012. január 1-jével: 14 (fő) álláshely/.

817/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményben történő feladatcsökkenés miatti létszámcsökkentéssel érintett - jelen előterjesztés 816/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozata alapján [a 22 (fő) álláshelyre vonatkozóan] felmentésre kerülő munkavállalók esetében - intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

818/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentéssel - jelen előterjesztés 816/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozata alapján [a 22 (fő) álláshelyre vonatkozóan] felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

819/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadásra kerülő rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

820/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A 2011. január 1-jétől 2011. május 31-ig terjedő, azaz a létszámcsökkentést megelőző időszakhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 15 558 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel megemeli a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 15 558 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 12 250 E Ft-tal

munkaadót terhelő járulékok 3308 E Ft-tal.

821/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 17 228 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel megemeli a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 17 228 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 13 565 E Ft

munkaadót terhelő járulékok 3663 E Ft.

822/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XV. ker., Énekes utca 10/B szám alatti telephely kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 600 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel megemeli a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 600 E Ft-tal

ebből: dologi kiadás 600 E Ft.

823/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XV. ker., Énekes utca 10/B (hrsz.: 88432/A/3) alatti, a FROKK telephelyeként használt, korlátozottan forgalomképes ingatlanrészt 2011. 05. 01-jei határidővel kivonja az oktatási ágazati intézményi körből, és átadja a Városüzemeltetési Főosztály vagyongazdai körébe azzal a kikötéssel, hogy az a BKV Zrt. részére a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKV Zrt. által 2004. április 30-án megkötött Szolgáltatási Szerződés alapján térítésmentesen kerüljön átadásra BKV buszvégállomás kialakítása céljából, a megvalósíthatóságra vonatkozó konkrét felülvizsgálat függvényében.

Határidő: 2011. május 1.

Felelős: Tarlós István

824/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadását követő első rendeletmódosító Közgyűlése elé.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadást követő első rendeletmódosító Közgyűlése

Felelős: Tarlós István

825/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 820/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozathoz és a 822/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások 5 munkanapon belüli utalásáról.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

826/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a feladatcsökkentéshez kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor azt a pályázati anyaggal egyidejűleg terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

827/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a BKV buszvégállomás elhelyezésének konkrét feltételeit és a megvalósítás lehetőségeiről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása tárgyú támogatási szerződés módosítására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a támogatási szerződés 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével összefüggő szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

829/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. január 5-13. közötti New York-i utazásáról készült szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az 1. sz. melléklet szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével kapcsolatos döntésre.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

830/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. március 10-24. között Aucklandba (Új-Zéland) és Melbourne-be (Ausztrália) utazott az 1. sz. melléklet szerint.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Program szakdolgozatcímeinek meghatározására, valamint pályázati kiírására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

831/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható témák listáját azzal, hogy felkéri dr. Kaltenbach Jenőt, hogy a szakdolgozatcímek nyelvtani korrekciójában működjön közre. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a korrigált listának a pályázati felhívás mellékleteként való csatolásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

832/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Kiírja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot azzal, hogy a pályázat 2011. április 7.-2011. május 15. közötti időben kerüljön meghirdetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Levéltára általános főigazgató-helyettesének megbízásával kapcsolatos döntésre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

833/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Levéltára főigazgatója magasabb vezető beosztással megbízza Breinich Gábort a Budapest Főváros Levéltára általános főigazgató-helyettesi feladatainak ellátására, 2011. április 10. napjától 2012. április 10. napjáig terjedő, egy év határozott időtartamra. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Breinich Gábornak az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolására.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

834/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházának a „Kardiometabolikus prevenciós programról” készített szakmai beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

835/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai „Kardiometabolikus prevenciós programról” készített szakmai beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények szerkezetátalakítási koncepciójának kidolgozására.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

836/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja és támogatja szakmai vizsgálat lefolytatását - jogi-, finanszírozási/működtetési-, ellátási- és foglalkoztatási szempontok figyelembevételével - a fővárosi fenntartású szociális intézmények jelenlegi működési módjától - a szakmai indokoltság figyelembevételével - eltérő működtetési formáinak összehasonlító elemzése érdekében.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

837/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön szakmai koncepció az átalakítás lehetséges változtatási lehetőségeiről és a további működésről, az intézményrendszer jelenlegi formájától eltérő, egészét, illetve egyes elemeit érintő költséghatékonyabb működtetési formák, a kiszerződési/együttműködési lehetőségek és a strukturális átalakításokat érintő elképzelések feltérképezésére.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

838/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a szerkezetátalakítási javaslatok által az ágazatban felszabadítható/átirányítható források a szociális területen kerüljenek felhasználásra.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat egy tényleges kockázatértékelésen alapuló, egységes szemléletű őrzésvédelmi tevékenység bevezetésére.

Előadó: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

839/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy a javaslati részben megfogalmazott kockázatértékelés az érintett fővárosi tulajdonú cégeknél és a fővárosi fenntartású intézményeknél végrehajtásra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

840/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a fentieket figyelembe véve, ismerje meg szektoronként (egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, városüzemeltetési, vagyongazdálkodási terület) az őrzésvédelmi és biztonságtechnikai megoldásokat, és szervezze meg a szükséglet alapú kockázatfelméréseket.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

841/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a 839/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatban rögzített feladat ellátásához szükséges információkat és dokumentumokat a fővárosi tulajdonú cégektől és a fővárosi fenntartású intézményektől bekérje, egyben felkéri az érintett cégek, intézmények vezetőit ezek biztosítására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

842/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a kockázatértékelések, és a konkrét védelmi megoldások, szükségletek ismeretében tegyen javaslatot az őrzésvédelmi tevékenység fővárosi önkormányzati szintű újragondolására, beleértve a szektoronkénti közbeszerzések lehetőségének a vizsgálatát is.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

843/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy készítsen el egy, az őrzési szolgáltatások minőségi szintjének mérésére alkalmas Szolgáltatási Szint Megállapodást, amit ajánlásként bocsásson az érintett cégek és intézmények rendelkezésére.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapesti Fegyház és Börtönnel 2010. évben kötött támogatási szerződés módosítására.

Előadó: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

844/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Fegyház és Börtön 15/530-4/2010. számú támogatási szerződésének módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

845/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. §-a és 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

10. § (1) Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására a Fővárosi Önkormányzat által e célra létrehozott Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Taxiállomás Kht.) jogosult. Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat - önkormányzati rendeletet kivéve - jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a Taxiállomás Kht. vagy a Fővárosi Önkormányzat a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról megállapodást köthet vagy e rendelet általános szabályai alapján, vagy a 14. §-ban foglalt különleges szabályokat is figyelembe véve.

14. § (1) A 10. § (1) bekezdésében szereplő speciális feltételeknek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a továbbiakban: speciális taxiállomás) üzemeltetésére - a közterületre vonatkozó különleges jogszabályi előírásokra, illetve a közterület használatának jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel - jelen rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő, a következő (2)-(6) bekezdésekben foglalt különleges szabályok vonatkoznak.

(2) A speciális taxiállomás használatát - a 9. §-tól eltérően - a Taxiállomás Kht. vagy a Fővárosi Önkormányzat engedélyezi az általa pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, taxiszolgáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozóik számára, és állapítja meg az engedélyezés módját és feltételeit. A speciális taxiállomás használatára feljogosító engedély megszerzése nem mentesíti a vállalkozót (vállalkozókat) a taxiszolgáltatás végzésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.

(3) A speciális taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díját és fizetésének módját - a 9. §-tól eltérően - a Taxiállomás Kht. vagy a Fővárosi Önkormányzat állapítja meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozóval (vállalkozókkal) szemben.

(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a Taxiállomás Kht. vagy a Fővárosi Önkormányzat a kiválasztott vállalkozóval (vállalkozókkal) szemben - jelen rendelet 12. §-ában foglaltakon kívül - a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében további feltételeket, illetve az utasforgalom irányításával, szervezésével összefüggésben a 12. §-tól eltérő, helyszíni sajátosságoknak megfelelő más előírásokat is érvényesíthet, ezek azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek a kiválasztott vállalkozó(k) számára méltánytalanok vagy indokolatlan megkülönböztetésre alkalmasak.

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt előírások betartását - a 13. §-ban felsoroltakon kívül - a Taxiállomás Kht. vagy a Fővárosi Önkormányzat is jogosult és köteles ellenőrizni, és a szabálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles értesíteni az illetékes hatóságokat.

(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatai a rendelet különleges szabályaira is figyelemmel az alábbiak:

- A kiválasztott vállalkozónak tudomásul kell vennie, hogy a nem a kiválasztott vállalkozó körébe tartozó, utassal érkező taxiszolgáltatók részére megfelelő utaskiszállási, a rendelésre hívott taxiszolgáltatók részére pedig megfelelő utasfelvételi pontokat biztosít a Taxiállomás Kht. a speciális taxiállomáson kívüli területen.

- A pályázati úton kiválasztott vállalkozóval kötendő megállapodás megkötéséhez a főpolgármester előzetes jóváhagyása szükséges.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

846/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 52. pontként tárgyalja meg az „Eseti vizsgálóbizottsági tagságról való lemondás” című előterjesztést.

A napirend 52. pontja: Eseti vizsgálóbizottsági tagságról való lemondás.

Előadó: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

847/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Szentes Tamás lemondását a „Dél-budapesti régió vízrendezése”, ill. a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT)” elnevezésű beruházások eddigi folyamatának tételes átvizsgálására létrehozott eseti vizsgálóbizottságokban betöltött tagságáról.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 6-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére