A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

Az Alapítvány elsősorban a cigányzene fennmaradását, a cigányzenészek utánpótlásának megteremtését, a művészeti képzés fenntartását, a művészeti oktatás támogatását szolgálja.

Az Alapítvány célja a fiatal pályakezdő művészek, művészeti csoportok támogatása, az utánpótlás megteremtése. Fenntart, működtet és támogat olyan művészeti csoportokat, amelyek a nemzeti kultúra részeként reprezentálják a művészeti ág, műfaj magas szintű művelését. A művészeti képzés támogatására oktatási intézményt tart fenn. Az Alapítvány céljainak megfelelően együttműködésre törekszik hasonló hazai és határon túli művészeti intézményekkel és lehetséges külföldi partnerekkel.

Az iskola tervei között szerepel, hogy a 2010/2011 tanévtől a szakiskolai képzést bővíti, magánének tanszakot indít, folytatja a zene és tánctörténet órák megtartását, mesterkurzusok, ill. úgynevezett work-shop foglalkozásokat kezdeményez.

Az Alapítvány 2010. december 31-i fordulónappal készített Számviteli beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás) legfőbb adatai:

mérlegfőösszege: 371 187 E Ft
vállalkozási eredménye: 1 163 E Ft
közhasznú tevékenység eredménye -1 438 E Ft

Könyvvizsgálói Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2010. évi egyszerűsített közhasznú éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített közhasznú éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített közhasznú éves beszámoló az Alapítvány 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.


  Vissza az oldal tetejére