29/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata által 2011. augusztus 25. napján aláírt társulási megállapodás alapján jogi személyiségű önkormányzati társulás jött létre a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” (BKISZ) beruházás projektgazdai feladatainak ellátására. A Társulás legfőbb szervének (Társulási Tanács) hatáskörébe tartozó projektgazdai feladatok ellátása várhatóan nagy számú döntés meghozatalát igényli, ezért a legfőbb szerv döntését megelőző, a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó tagi képviseleti döntések meghozatalát indokolt bizottsági hatáskörbe utalni.

A módosítás javaslattételi joggal ruházza fel a bizottságot azokban a projektet érintő kérdésekben, amelyekben a Fővárosi Közgyűlés dönt.

A Társulást az alapító önkormányzatok kizárólag a fejlesztési feladat végrehajtására hozták létre, ezért ideiglenes bizottsági működés indokolt.

A szervezeti és működési rend változtatása érdekében szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

Az ideiglenes bizottság létrehozására tekintettel a javaslat e rendelkezése pontosítja az SZMSZ-nek a bizottságok felsorolását tartalmazó rendelkezéseit.

A 3. §-hoz

A módosítás az ideiglenes bizottság hatáskörét rögzíti.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről és deregulációjáról intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére