44/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást az intézményi térítési díj megállapításának változása, az átlagot jóval meghaladó, emelt szintű elhelyezés biztosításának megszüntetése, illetőleg az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 2. és 3. számú mellékletének címe megváltozott, ezt tartalmazza a módosítás.

A 2. §-hoz

Rehabilitációs intézményt a Fővárosi Önkormányzat nem működtet, ezért szükséges e szakaszból való törlése.

A 3. §-hoz

A jogszabályi hivatkozás pontosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az Szt. 2012. január 1. napján hatályba lépett rendelkezése lehetőséget biztosít arra, hogy a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is felvehető az idősek otthonába, amennyiben az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető személy írásban vállalja a mindenkori szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ennek a törvényi rendelkezésnek a rendeletbe történő beépítését tartalmazza e szakasz.

Az átlagot jóval meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító idősotthoni férőhelyek átminősítése vált szükségessé a finanszírozási körülmények változása miatt. Az átlagot jóval meghaladó elhelyezési körülmények (emelt szintű elhelyezés) helyett átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító férőhelyek állnak az igénylők rendelkezésére. Az átlagot meghaladó elhelyezési körülményeket biztosító férőhelyek igénybevétele esetében nem kell egyszeri hozzájárulási díjat fizetni, azonban az ellátottakkal, illetőleg a térítési díjat megfizető más személlyel szemben elvárás, hogy a minőségi elhelyezési körülmények fenntarthatósága érdekében a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező összegű intézményi térítési díjat fizessék meg.

Az 5. §-hoz

Az Szt. rendelkezése értelmében hajléktalanok átmeneti szállásán a gondozás első 30 napjára nem kell személyi térítési díjat fizetni. A javaslat azt a célt segíti elő, hogy többen és könnyebben kerülhessenek be a közterületről és az éjjeli menedékhelyekről az átmeneti szállásokra.

A 6. §-hoz

A változó ellátási igények miatt olyan intézkedéseket kell életbe léptetni, melyek jelentősen rontják (téli krízis időszakban, vagy a kis létszámú szobákban új ágyak elhelyezésekor), illetve javítják (háromágyas szobában egy pár elhelyezése) az elhelyezés körülményeit, melyhez a térítési díj arányos módosításának lehetőségét szükséges megteremteni.

A 7. § -hoz

Az 1-3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő intézményi térítési díjakat tartalmazza.

A 8-9. §-okhoz

A hatálybalépésről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére