A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2012. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. november 24-ei ülésén megalkotta a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ), mely 2011. január 1-jén lépett hatályba.

Az elmúlt több mint egy év jelentős jogszabály-, illetve feladatváltozásaira tekintettel a Főpolgármesteri Hivatalban megtörtént az SZMSZ és mellékleteinek a felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Jogi és Közbeszerzési Főosztály vonatkozásában áttekintésre kerültek az ellátott feladatok és a döntési kompetenciák, az eredményes feladatellátás biztosíthatóvá tétele érdekében indokolt a Jogi és Közbeszerzési Főosztály szétválasztása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről és deregulációjáról gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére