A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros közterületeinek rendjének megőrzése, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdéséhez

A rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a kijelölt rakodó helyeken kívül is, alkalmanként parkolóhelyek, járdaszakaszok igénybe vehetővé váljanak rakodó, költöztető munkák elvégzésére, ilyen célból gépjárművek parkolására. A közterület-használati hozzájárulás a közlekedés zavartalansága biztosításának garanciáját jelenti.

1. § (2) bekezdéséhez

A rendeleti szabályozás előmozdítja és biztosítja az aluljárók, mint kiemelt közlekedési helyszínek rendeltetésszerű használatát.

1. § (3)-(4) bekezdéséhez

A rendelet pontosítja a fővárosi közterület-felügyelet elnevezését.

2. § (1) bekezdéséhez

Törli a rendelet a nyílt szerkezetű elárusító pultok méretét korlátozó szabályt, tekintettel arra, hogy a városkép védelme a pultok esetén elsősorban nem a méreten múlik, sőt sok esetben a városképileg elfogadható minőség csak nagyobb méretben készíthető el.

Tekintettel arra, hogy a közterületi pavilonok és épületek fennmaradásának kérdésében a kerületi önkormányzatok kötelező érvényű nyilatkozata jelentősen korlátozza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlását, ezért e szabály törlésre kerül a rendeletből.

A megállítótáblák elhelyezési tiltása törlésének indokolását a 2. § (3) bekezdéséhez írt indokolás tartalmazza.

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a zárt terasz építmények közül alapvetően nem szükséges a fővárosi tervtanács kontrollja, az építészi vélemény csak különösen indokolt esetben szükséges, ezért a kötelező tervtanácsi vélemény előírása törlésre kerül.

2. § (2) bekezdéséhez

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a társadalmi szervezet fogalma helyett a civil szervezet fogalma kerül bevezetésre a rendeletbe.

A gazdasági válság hatására az építési reklámhálók kihelyezése, és így a budapesti házak felújítási üteme is visszaesett, ezért a reklámhálók 6 hónapi közterület-használati időtartamának szabad felhasználásának megteremtése érdekében módosul a rendelet.

A közterületi pavilonok, épületek jelentős szerepet tölthetnek be a lakosság ellátása szempontjából, fontosak a kerületi sajátosságok, közterületi rendezési elképzelések, fejlesztések, a kerületi tulajdonú közterület-használati gyakorlat, ezért indokolt a pavilonok, épületek fennmaradásakor a kerületi önkormányzat véleményének kikérése. A vélemény nem köti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi jogkörben történő döntéshozatalát, de kiemelt szempontként jelenhet meg a kérelmek elbírálásánál.

A megállítótáblák korábbi teljes tiltása ellenére a fővárosi üzletek megállítótáblái akarva-akaratlanul meghatározó reklámhordózói Budapestnek. A rendelet legálissá kívánja tenni az üzletek ilyen formájú mobil reklámozási formáját azzal, hogy a közterület-használati hozzájárulások közlekedési és városképi szempontból garanciát jelenthetnek a közterületek rendezettségének fenntartásához. Ennek rendeletben is rögzített eleme az engedélyezhető megállítótáblák méretének maximalizálása.

2. § (3) bekezdéséhez

A költözés, rakodás ügyeiben gyorsított döntéshozatalra van szükség, hogy 2-3 nap alatt a közterület-használati hozzájárulások kiadhatóak legyenek, ezért a döntési hatáskör főpolgármesteri jogkörbe kerül telepítésre.

2. § (4) bekezdéséhez

A rendelet pontosítja a fővárosi közterület-felügyelet elnevezését.

2. § (5) bekezdéséhez

A rendelet közterületi átnevezéseket vezet át, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonából kikerült közterületeket törli. Ezen felül az V. kerületben a Főpolgármesteri Hivatal közhasználatra megnyitott részét, az ún. Városháza parkot a Budapest szívében való elhelyezkedése alapján, a környező közterületekhez hasonlóan minősített közterületnek sorolja be.

2. § (6) bekezdéséhez

A 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében a módosítás a közterület-használati díjak emelését tartalmazza. A díjak a tavalyi évi éves infláció (3,9%) alapulvételével, emelkednek; az egyszerűbb jogalkalmazás érdekében a díjtáblázatban szereplő összegek kerekített összegek.

A fenyőfa árusítás díjai nem emelkednek, mivel azok jelenleg is magasak, és nagy terhet jelentenek a karácsonyi időszakban közvetlenül a vállalkozókra, közvetetten a lakosokra egyaránt. Nem változnak továbbá az utcazenélés díjai sem, ami 150 Ft/m2/nap összegével regisztrációs díj mértékű, a közterület-használók által is vállalható nagyságrendű.

A díjtáblázat átvezeti a civil szervezet fogalmát, és kiegészül új kategóriákkal is, amelyeknek ez idáig rendeletben meghatározott díjai nem voltak. A mozgóbolt díjai a pavilonok díjaihoz közelítve kerülnek megállapításra, megjelenésük és funkciójuk hasonlósága folytán. Az ünnepekhez - legyen az bármilyen nemzeti vagy egyéb ünnep - kapcsolódó asztali, alkalmi jellegű, nem szervezett árusítás a rendezvényekhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység díjaival megegyezően kerül megállapításra. A rakodás, költözés díjai az építő anyag tárolásának díjaival egyezően kerül rögzítésre a hasonló használati jelleg folytán. A megállítótábla díjai mobil jellegükre, a közterület időleges használatára tekintettel a talajon elhelyezett reklámtáblák díjaihoz képest kedvezményesebben kerülnek megállapításra, de ezzel együtt jelentős közterület-használati díjbevételt jelenthet a Fővárosi Önkormányzat részére. Az üzemképtelen gépjárművek tárolása után fizetendő díj a gépjárművek méretétől függetlenül darabáras, és figyelembe véve az üzemképesség helyreállatásának időigényét alacsony, méltányos mértékben kerül meghatározásra.

2. § (7) bekezdéséhez

A kérelemnyomtatvány pontosításra kerül az új városüzemeltetési modell szerint, átvezetésre kerül a civil szervezet fogalma. A rendelet konténer-elhelyezések ügyintézésének gyorsítása érdekében az ügyfelek BKK-hoz történő átirányítását jelzi, a Budapest Fővárosi Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban előírja az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy nincs tartozása a Fővárosi Önkormányzat felé. Végül a szabálysértési tényállás megszűnése miatt a tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos felhívással egészül ki.

3. §-hoz

E szakasz a rendelet hatályának a folyamatban lévő ügyekre való kiterjesztéséről szól.

4. §-hoz

A rendelet hatályon kívül helyezi a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletre történő utalást, tekintettel arra, hogy a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet megszüntette a kiemelt fejlesztésű közterületek szabályait.

5. §-hoz

A 32/2012. (IV. 26.) Főv. Kgy. rendelet szűkítette a rendelet hatályát a díszburkolat területére, ezért a rendelet díszburkolaton kívül területére vonatkozó szabály törlésre kerül.

6. §-hoz

Az FKR módosításával összhangban a zárt terasz építmények véleményezésére vonatkozó szabály törlésre kerül.

7. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről szól.


  Vissza az oldal tetejére