A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése (BKISZ)” projekt lefolytatása érdekében szükséges az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása és a hatáskör BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése.

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt hatáskörök BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése miatt szükséges a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének módosítása.

A 3. §-hoz

Az 1. §-ban foglalt hatáskörök BKISZ projekt Ideiglenes Bizottsághoz való telepítése miatt szükséges a főpolgármester hatáskörének módosítása.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére